Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Bascom] RS485 - Master nadaje - slave nie odsyła

maximus22_kr 28 Dec 2011 23:57 3238 15
 • #1
  maximus22_kr
  Level 18  
  Witam
  Atmega328 i Attiny2313 przez RS485

  Atmega328 Master - zapis na razie wyzwalany przez Timer
  Code:

  If Flaga_001 = 1 Then
  Set Re_de
  Waitms 1
  Print "MOD001 " ; Chr(13);
  Waitms 1
  Reset Re_de
   Flaga_001 = 0
   Licznik_mod001 = 0
  End If


  ATtiny2313 Slave
  Code:

  $regfile = "attiny2313.dat"
  $crystal = 8000000
  $baud = 4800

  '********************* Konfiguracja magistrali 1-Wire
  Config 1wire = Portd.5

  '*********************
  Config Serialin = Buffered , Size = 12 , Bytematch = 13
  Enable Interrupts

  '********************* Konfiguracja wejść i wyjść

  Config Portd.2 = Output                                     ' sterowanie RS485
  Reset Portd.2
  '********************* Deklaracje zmiennych
  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim Dsid2(8) As Byte
  Dim I1 As Integer
  Dim I2 As Integer
  Dim Flaga_rs As Bit
  Dim Tx As String * 7
  Dim Tx1 As String * 7

  Declare Sub Odczytaj
  Flaga_rs = 0
  Re_de Alias Portd.2

  '********************* Adres pierwszego DS18B20
  Dsid1(1) = &H28
  Dsid1(2) = &H9F
  Dsid1(3) = &H79
  Dsid1(4) = &H25
  Dsid1(5) = &H03
  Dsid1(6) = &H00
  Dsid1(7) = &H00
  Dsid1(8) = &H00

  '********************* Adres drugiego DS18B20
  Dsid2(1) = &H28
  Dsid2(2) = &H24
  Dsid2(3) = &H47
  Dsid2(4) = &H25
  Dsid2(5) = &H03
  Dsid2(6) = &H00
  Dsid2(7) = &H00
  Dsid2(8) = &HD9

  Do  '********************* odczyt pierwszego DS18B20
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid1(1)
     1wwrite &HBE
     I1 = 1wread(2)

     Waitms 750
  '********************* odczyt drugiego DS18B20
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid2(1)
     1wwrite &HBE
     I2 = 1wread(2)
     Waitms 750
  '********************* konwersja dla wsaystkich DS18B20
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
   Waitms 750

  If Flaga_rs = 1 Then
    Input Tx
    Flaga_rs = 0
  End If

  Tx1 = Mid(tx , 1 , 6)

  If Tx1 = "MOD001" Then
   Gosub Odczytaj
  End If

  Loop
  End

  '*********************** Obsługa bufora UART
  Serial0charmatch:
  Flaga_rs = 1
  Return

  Sub Odczytaj
  Set Re_de
  Waitms 1

  Print "MOD001" ; I1 ; "," ; I2 ; Chr(13);
  Waitms 1
  Reset Re_de

  End Sub


  Wpięcie się PC-tem pomiędzy układ RS485 i ATtiny2313 - mam na konsoli MOD001. Ale Attiny2313 nie raczy nic odpowiedzieć. Chyba nie przeszkadza mu to, że początki ciągu są takie same ?

  Połączone kablem płaskim czterożyłowym z wtykami RJ11, oprócz sygnałów A i B jest GND
 • #2
  FastProject
  Level 28  
  Spróbój ustawić kierunki portów TxD i RxD w attiny na odpowienio wejściowy i wyjściowy-może to to.

  Po 2 spróbój dać większe opóźnienie po:

  Code: basic4gl
  Log in, to see the code


  Nie 1ms a może 10ms...nie liczyłem czasu wysyłania danych, ale może w ciągu 1ms dane nie zdążą przejść?
 • #3
  maximus22_kr
  Level 18  
  może dam obsługę LED- żeby zaświecił jak przetworzy ?

  Jeśli dochodzi do układu RS485, tzn, że kabel zaciśnięty dobrze - bo terminal w PC pokazuje string.

  Mierzyłem napięcie na końcówkach RE-DE. W Atmega328 pojawia się, natomiast w Attiny2313 nie - więc chyba coś z odbiorem a raczej z analizą stringu przychodzącego od Atmega328 jest nie tak.
 • #4
  jousto
  Level 17  
  A co jaki czas w Master uruchamiany jest Timer?
 • #5
  maximus22_kr
  Level 18  
  Na razie testowo co jakieś 15 sekund. Docelowo co 10 minut
 • #6
  jousto
  Level 17  
  Tu poniżej jest nieźle namieszane

  '*********************** Obsługa bufora UART
  Serial0charmatch:
  Flaga_rs = 1
  Return

  Odbiór bufora i przepisanie do zmiennej Tx powinien zostać wykonany w całości w tym przerwaniu, a nie ustawiana flaga że coś jest w buforze a potem dopiero za jakiś bliżej nieokreślony czas odbiór.
  A co będzie jeśli zostanie zasygnalizowana flaga a w międzyczasie pojawią się w buforze nowe dane?

  Dodano po 6 [minuty]:

  Poza tym coś takiego

  If Flaga_rs = 1 Then
  Input Tx
  Flaga_rs = 0
  End If

  nie odbierze ci danych z bufora.
  W taki sposób możesz odbierać jeden znak i to pod warunkiem, że najpierw jest polecenie Input a potem oczekiwanie kontroler czeka na znak.
 • #7
  maximus22_kr
  Level 18  
  tzn. rozbudowałem trochę wersja, jaką testowałem zwykły RS232, dodając obsługę
  układu do RS485.

  Próbowałem trochę z Inkey, ale tam znowu blokuje cały program - odczyt z zegara PCF8363 zatrzymuje się.
 • #8
  Krotki
  Level 14  
  Bardzo często jeżeli nic nie jest odbierane przez slave'a powodem jest złe zasilanie szyny rs485. Masz tam zamontowane rezystory ustalające odpowiednie napięcie i terminatory na końcach ?
 • #9
  Mundi1970
  Level 24  
  maximus22_kr wrote:
  Próbowałem trochę z Inkey, ale tam znowu blokuje cały program - odczyt z zegara PCF8363 zatrzymuje się.

  Przed Inkeyem dobrze jest sprawdzić czy coś jest w buforze, funkcja IsCharWaiting():
  Code: basic4gl
  Log in, to see the code
 • #10
  kamyczek
  Level 38  
  Cały problem leży w zależnościach czasowych i sterowaniu sygnałem nadawanie odbiór . Jeśli chcesz przetestować poprawność transmisji wystarczy połączyć układy pomijając Max 485 i łącząc odpowiednio rx mastera z tx układu czujnika i tx mastera z rx odbiornika . Jeśli będzie działało poprawnie błędy należy szukać w zależnościach czasowych układu sterowania sygnałem nadawanie odbiór.
 • #11
  jousto
  Level 17  
  Napotkanie Inkey() powoduje zatrzymanie pracy programu aż do odczytu znaku z bufora UART.
 • #12
  maximus22_kr
  Level 18  
  Krotki wrote:
  Bardzo często jeżeli nic nie jest odbierane przez slave'a powodem jest złe zasilanie szyny rs485. Masz tam zamontowane rezystory ustalające odpowiednie napięcie i terminatory na końcach ?


  Tzn. terminatory zawsze daję wraz z jumperem, aby opcjonalnie móc włączyć. Na razie kabel ma 1.5 metra długości.

  Ale transmisja wydaje się być OK, bo podpięcie komputera z konsolą pomiędzy MAX485 a Attiny pokazuje, że dochodzi do MAX485 i wychodzi właściwy string.
 • #13
  maximus22_kr
  Level 18  
  zrobiłem tak:
  Atmega328 - Master
  Code:

  Do
  Config Serialin = Buffered , Size = 24
  Enable Interrupts

  If Ischarwaiting() = 1 Then                              ' sprawdź czy jest jakiś znak do odebrania  w buforze lub HW UART
   Gosub Odczyt_rs

  End If

  '***************************** wysyłanie żadania danych do modułu 001

  If Flaga_001 = 1 Then
  Set Re_de
  Waitms 2
  Print "MOD001" ; Chr(13) ;
  Waitus 600
  Reset Re_de
   Flaga_001 = 0
   Licznik_mod001 = 0
  End If

  Loop
  End
  '***************************** Odczyt UART

  Odczyt_rs:

    Ttt = ""

    Do

      Znak = Inkey()
      Select Case Znak
         Case 0
         Case 10
         Case 13 : If Ttt <> "" Then Exit Do                  ' jeśli coś odebrane
         Case Else
          Ttt = Ttt + Chr(znak)
      End Select

    Loop

  Return
  Przesyła i analizuje string prawidłowo przy połączeniu przez RS232. Przy wysyłaniu zapytania podświetlanie LCD trochę ciemnieje - w momencie przełączenia w nadajnik ( nie usuwałem sterowania MAX485 z programu, mimo, że go na razie nie używam ).

  Natomiast odłączenie przewodów RS232 powoduje zawieszenie się programu - zatrzymanie wyświetlania zegara na LCD. Co ciekawe zatrzymanie występuje nie w momencie nadawania, tylko w momencie ustawienia flagi żądania nadawania przez Timer. Flagę mam wyświetlaną na LCD i w momencie zawieszenia zostaje w stanie 1.

  Płytki są zasilane z osobnych zasilaczy - RS485 ma A,B oraz GND
 • #14
  maximus22_kr
  Level 18  
  Przy takim kodzie:

  Attiny2313 - temu raczej nic nie dolega - odbiera i wysyła:
  Code:

  $regfile = "attiny2313.dat"
  $crystal = 8000000
  $baud = 9600

  '********************* Konfiguracja magistrali 1-Wire
  Config 1wire = Portd.5

  '*********************

  Config Serialin = Buffered , Size = 10                 
  Enable Interrupts

  '********************* Konfiguracja wejść i wyjść
  Config Portd.2 = Output
  Reset Portd.2
  Config Portb.0 = Output
  Set Portb.0

  '********************* Deklaracje zmiennych
  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim I1 As Integer
  Dim T1 As String * 6
  Dim Flaga_rs As Bit
  Dim Tx As String * 7
  Dim Znak As Byte

  Declare Sub Wyslij
  Declare Sub Odczyt_rs
  Re_de Alias Portd.2
  Led Alias Portb.0


  '********************* Adres pierwszego DS18B20
  Dsid1(1) = &H28
  Dsid1(2) = &H9F
  Dsid1(3) = &H79
  Dsid1(4) = &H25
  Dsid1(5) = &H03
  Dsid1(6) = &H00
  Dsid1(7) = &H00
  Dsid1(8) = &H00

  Do

  '********************* odczyt pierwszego DS18B20
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid1(1)
     1wwrite &HBE
     I1 = 1wread(2)

     Waitms 750

  '********************* konwersja dla wsaystkich DS18B20
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
   Waitms 750

  If I1 <= 100 Then
     T1 = Str(i1)
     T1 = Format(t1 , "000")
     Else
     T1 = Str(i1)
  End If


  Echo Off


  If Ischarwaiting() = 1 Then                                 ' sprawdź czy jest jakiś znak do odebrania  w buforze lub HW UART
   Gosub Odczyt_rs

  End If

  If Tx = "MOD001" Then
     Reset Led
     Gosub Wyslij
     Else
     Tx = ""

  End If

  Loop
  End

  Odczyt_rs:

    Tx = ""

    Do

      Znak = Inkey()
      Select Case Znak
         Case 0
         Case 10
         Case 13 : If Tx <> "" Then Exit Do                   ' jeśli coś odebrane
         Case Else
          Tx = Tx + Chr(znak)
      End Select

    Loop

  Return

  Sub Wyslij
  Set Re_de
  Waitms 2

  Print "MOD001" ; T1 ; Chr(13);

  Waitms 12
  Reset Re_de
  Tx = ""
  End Sub


  Attiny2313 odbiera i wysyła w odpowiedzi ciąg z pomiarem.

  Niestety ATmega328 zawiesza się w momencie odebrania ciągu.
  Code:

  $regfile = "m328pdef.dat"
  $crystal = 8000000
  $baud = 9600                                                ' predkość transmisji
  $hwstack = 128                                              ' rozmiar stosu sprzętowego
  $swstack = 128                                              ' rozmiar stosu programowego
  $framesize = 128                                            ' rozmiar ramki

  '*********************

  Config Serialin = Buffered , Size = 24                   
  Config Serialout = Buffered , Size = 15
  Enable Interrupts

  '***************************** wysyłanie żadania danych do modułu 001
  If Flaga_001 = 1 Then
  Set Re_de
  Waitms 2
  Print "MOD001" ; Chr(13) ;
  Waitms 8
  Reset Re_de
   Flaga_001 = 0
   Licznik_mod001 = 0
  End If

  If Ischarwaiting() = 1 Then                                 ' sprawdź czy jest jakiś znak do odebrania  w buforze lub HW UART
   Gosub Odczyt_rs

  End If

  '***************************** Odczyt UART
  Odczyt_rs:

    Ttt = ""

    Do

      Znak = Inkey()
      Select Case Znak
         Case 0
         Case 10
         Case 13 : If Ttt <> "" Then Exit Do                  ' jeśli coś odebrane
         Case Else
          Ttt = Ttt + Chr(znak)
      End Select

    Loop

  Return  Resztę kodu pomijam - zawiera menu ustawiania daty/czasu, obsługi klawiatury na PCF8574 oraz obsługę zapisu na SD - tylko, że z tym nie było problemu ( dwa tygodnie działało bez problemu ), do momentu uruchomienia UART.

  I jeszcze drugi problem, Atmega328 przy zasilaniu z zasilacza ( trafo 2,9A, kondensator 2200uF/35 12V, 2 x stabilizator 8V/1A + kondensatory 100nF ) wysyła jakieś bzdury przez RS485, po podłączeniu - dodatkowo - zasilania z programatora ( równolegle z tym z zasilacza ) wysyła właściwe ciągi.

  Zależności czasowe dobrałem eksperymentalnie- tak, żeby cały ciąg dochodził

  Głupie pytanie

  Cy przyczyną może być zasilacz, który daje więcej niż trzeba ? zauważyłem, że procesor jest gorący- może lepiej byłoby zrobić jakiś zasilacz na układzie LM ?
 • #16
  maximus22_kr
  Level 18  
  Mam dwa stabilizatory - 78M05 w wersji SMD oraz L1117-3,3V dla karty SD/MMC

  Procesor grzał się jak zasilałem z 8V/2V niż jak zasilam z 7V/0,5A

  Natomiast nie wiem co myśleć o tym scalaku do RS485 ( jakiś zamiennik SN75 ), bo gdy układ był zasilany tylko z programatora to w momencie przełączenia go na nadawanie przygasał wyświetlacz - aż taki pobór prądu jest ?