Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Bascom] Pomiar DS18B20 - wyświetla zero

yogi009 30 Dec 2011 15:14 2676 0
 • #1
  yogi009
  Level 43  
  Witam Kolegów, zaczynam naukę programowania w środowisku Bascom, na warsztacie mam Attiny2313 i DS18B20, chciałem sprawdzić jak działa odczyt temperatury (wyświetlanie na LCD opanowałem wczoraj, pin'ologia LCD niezmieniona). DS18B20 podłączyłem następująco: 1 - Gnd, 2 - do pin'u wejściowego oraz przez R=4.7k do +5V, 3 - +5V. Całość jest zasilana przez programator USB ISP z portu USB komputera (stacjonarnego, napięcie zmierzone na Vcc to ok. 4.8V). Oto kod (lekko skróciłem jakiś przykład z tego forum, do jednego czujnika, bo cały soft nie mieścił się w tym procku), zmienione są pin'y podpięte do LCD (Attiny2313 nie ma portu C):

  $regfile = "attiny2313.dat"
  $Crystal=8000000
  
  ' DS18B20 został wpięty z podlaczeniem Vdd do +5V, DQ do wejścia PortB.0 
  ' (DQ podciagniete przez R=4.7k do +5V), GND do masy
  
  'Deklaracja portów od wyświetlacza LCD (działa z innymi programami szkoleniowymi)
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0
  Config Lcd = 16 * 2
  Cursor Off
  
  '**** Termometr ****
  Config 1wire = Portb.0
  Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
  'Dim I2 As Integer
  Dim Dsid1(8) As Byte
  'Dim Dsid2(8) As Byte                                        'deklaracja zmiennej do odczytu kodów ID
  Dim W As Byte
  Dim B As Byte                                               'deklaracja zmiennej do odczytu ilośc czujników
  W = 1wirecount()
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd W
  Wait 1
  Cls
  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                                  'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
  'Dsid2(1) = 1wsearchnext()                                   'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
  
  '*******************Odczyt numerów ID czujników temperatury*********************
  
  If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then
   Cls
   Lcd "  Czujnik 1 OK  "
   Waitms 100
  End If
  
  Cls
  
  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32             'znak stopnia Celsjusza
  
  Do
  
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid1(1)                                        'wysyłamy adres pierwszego czujnika
     1wwrite &HBE
     I1 = 1wread(2)
  '--------konwersja temp dla wszystkich dsow
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
  
     Waitms 750
  
     I1 = I1 * 10
     I1 = I1 / 16
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")                                 'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
     Locate 2 , 1
     Lcd "Temp: " ; Ss ; Chr(0)
  
  Loop


  Tu są ustawienia fuse-biótw (hex wrzucam przez AVR STudio, z Bascom'a jeszcze nie potrafię, coś w ustawieniach programatora nie gra).

  [Bascom] Pomiar DS18B20 - wyświetla zero

  Efekt jest taki, najpierw wyświetla zero w pierwszym znaku górnej linii LCD, potem przez chwilę "Czujnik 1 OK", a potem "Temp: 0.0°C". Próbowałem podpinać Vcc czujnika do GND, wtedy nie działa wcale. Jeśli nie ma czujnika, mam komunikat "Brak czujnika". Używałem dwóch czujników (ale od jednego dostawcy). Układ jest zmontowany na płytce stykowej, działa ISP, działa LCD, mam tylko kłopot z tym DS18B20.

  Docelowo chciałem zrobić jednoczujnikowy termostat ustawiany w zakresie 30-95°C, a już optymalnie użyłbym okrojonego kodu z Attiny13 do termostatu pilnującego zadanej na stałe w kodzie wartości temperatury (bez guzików, LCD, itd., tylko dwie diody: grzanie i gotowość, no i wyjście na optotriak i triak oczywiście).

  Gdyby ktoś z Kolegów zechciał mi w starym roku nieco rozjaśnić moją jakże skromną wiedzę, będę zobowiązany :-)

  Pozdrawiam i życzę udanego Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku !

  ====== Edit ======

  Szukam dalej i z takim kodem wyświetla mi cały czas temperaturę 25.5 stopnia Celsjusza.

  $regfile = "attiny2313.dat"
  $crystal = 4000000
  
  ' DS18B20 został wpięty z podlaczeniem Vdd do +5V, DQ do wejścia PortB.0 (DQ podciagniete przez R=4.7k do +5V)
  
  'Deklaracja portów od wyświetlacza LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0
  Config Lcd = 16 * 2
  
  '**** Termometr **** NIE DZIAŁA, wyświetla cały czas 25.5 C
  
  Config Portb = Output
  Config Portd = Output
  
  Portb = 127
  
  Dim Odczyt(2) As Byte
  Dim T As Integer
  Dim Liczba As Byte
  Dim L As String * 6
  
  Portb.0 = 1
  Portb.1 = 0
  
  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32             'znak stopnia Celsjusza
  
  Config 1wire = Portb.0
  
  '*******************Odczyt numerów ID czujników temperatury*********************
  Liczba = 0
  
  Cursor Off
  Cls
  Lcd "Czujnik v.07"
  
  Do
     1wreset : 1wwrite &HCC : 1wwrite &HBE                    'polecenie odczytu DS18x20
     Odczyt(1) = 1wread(2)                                    'odczytaj dwa pierwsze bajty - temperaturę
     T = Odczyt(2)                                            '          starszy bajt temperatury
     Shift T , Left , 8                                       'przesuń w lewo o 8 miejsc
     T = T + Odczyt(1)                                        'w zmiennej Integer jest dziwna "ułamkowa" wartość
     Shift T , Right , 4                                      'zamiast dzielić przez 16 przesuń w prawo
  
     1wreset                                                  '   dopiero teraz daj polecenie konwersji:
     1wwrite &HCC                                             'polecenie SKIP ROM, bo pojedyncza kostka
     1wwrite &H44                                             '   dokonaj konwersji - zmierz temperaturę
                                                              'po cyklu pracy poczekaj
     Liczba = T
  
     L = Str(liczba)
     L = Format(l , " 0.0")
  
     Locate 2 , 1
     Lcd "Temp: " ; L ; Chr(0)
  
  Loop


  A następny kod (chyba błędny jest odczyt, bo DS18B20 powinien mieć odczyt w dwóch bajtach) daje niezmieniający się wynik -0.1 stopnia:

  $regfile = "attiny2313.dat"
  $crystal = 8000000
  
  ' Wyswietla "Temp:-0.1 C" - NIE DZIAŁA
  
  Config Lcdbus = 4
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pd.2 , Db5 = Pd.3 , Db6 = Pd.4 , Db7 = Pd.5 , E = Pd.1 , Rs = Pd.0
  
  
  Config 1wire = Portb.0                                      ' termometr ds18b20
  Dim I As Integer                                            'zmienne do odczytu temp.
  Dim S As Single
  Dim T As String * 4
  
  
  'Bardzo ladny znak stopnia - to skopiowac do swoich projektow
  
  Deflcdchar 0 , 6 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           ' znak stopnia
  
  Cursor Off
  Cls
  
                                                     'pomiar temp. na termometrze ds18b20
  Do
  
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
     Waitms 750
  
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &HBE
  
     I = 1wread(2)
     S = I / 16
     T = Fusing(s , "##.#")
  
     Locate 1 , 1
     Lcd "Temp:" ; T ; Chr(0) ; "C"
  
  Loop


  Wyświetlacz pokazuje też "-0.0625oC" po zapodaniu takiego kodu:
  
  $regfile = "attiny2313.dat"
  $crystal = 8000000
  
  ' Wyswietla "Temp:-0.0625oC" - NIE DZIAŁA
  
  'Config Lcdbus = 4
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pd.2 , Db5 = Pd.3 , Db6 = Pd.4 , Db7 = Pd.5 , E = Pd.1 , Rs = Pd.0
  
  Config 1wire = Portb.0                                      ' + jumper J2 B-C
  
  Dim Odczyt(2) As Byte , A As Byte , Licznik As Byte , T As Integer , T1 As Single
  
  Do
    1wreset                                                   'reset
    1wwrite &HCC                                              'jedna kostka, więc wykorzystujemy rozkaz SKIP ROM
    1wwrite &H44                                              'dokonaj konwersji
    Waitms 750                                                'przeczekaj czas konwersji
    1wreset                                                   'reset
    1wwrite &HCC                                              'rozkaz adresowy SKIP ROM
    1wwrite &HBE                                              'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu DS18x20
    Odczyt(1) = 1wread(2)                                     'odczytaj dwa pierwsze bajty
    T = Odczyt(2)                                             'przepisz starszy bajt do zmiennej typu Integer
    Shift T , Left , 8                                        'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje
    T = T + Odczyt(1)                                         'przepisz - dodaj młodszy bajt
  'teraz w zmiennej T typu Integer jest dziwna "ułamkowa" wartość temperatury
    T1 = T / 16                                               'wyraź w stopniach Celsjusza, wynik wpisz do zmiennej Single
  '  T1 = T / 2      'dla układów DS18S20 i DS1820
    Cls : Lcd "Temp=" ; T1 ; "oC"                             'wyświetl wynik ze z  zmiennej Single
  Loop : End