Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

ST7lite29 zapis i odczyt EEPROM w C.

obi one kenobi 09 Jan 2012 17:49 576 0
 • #1
  obi one kenobi
  Level 12  
  Witam.

  Piszę program na ST7lite29 w C i potrzebuję funkcji, która zapisze bajt danych podany jako pierwszy parametr w pamięci EEPROM pod adresem podanym jako drugi parametr, oraz funkcji, która odczyta bajt danych z adresu EEPROM podanego jako parametr i zwróci go do programu głównego.  Pozdrawiam.

  P.S. Znalazłem na EP podobne funkcje, ale nie wiem, jak je przerobić na swoje potrzeby, czyli zapis jednego bajtu pod wskazany adres i odczyt bajtu spod wskazanego adresu i zwrócenie tego bajtu...

  void WriteVoltsToEEPROM(void)
  {i
  f(eeIndex < EE_SIZE) //
  {
  EECSR = 2; // ustawiamy bit E2LAT –> zapis
  *((unsigned int *)(EE_BASE + (eeIndex*2))) = volts; // zapis do buforów
  EECSR |= 1; // ustawiamy bit E2PGM –> wyzwolenie operacji zapisu
  while((EECSR & 1)!=0); // oczekiwanie za zakończenie procesu zapisu
  Beep(1); // sygnalizacja zapisu
  eeIndex++; // następna pozycja
  readIndex = eeIndex; // przygotowanie do odczytu
  }
  else
  {
  eeIndex = 0;// ustawienie pzycji na dolną granicę obszaru pamięci EEPROM
  Beep(2); // sygnalizacja osiągnięcia granicy obszaru
  }
  }


  void ReadVoltsFromEEPROM(void)
  {u
  nsigned char i;
  readIndex––; // poprzednio zapamiętany pomiar
  if(readIndex < 0) // jeśli przekroczono dolną granicę obszaru pamięci EEPROM
  {
  readIndex = EE_SIZE; // ustawienie pozycji na górną granicę obszaru
  Beep(2); // sygnalizacja osiągnięcia granicy obszaru
  }
  else // w przeciwnym razie
  {
  EECSR = 0; // zerowanie bitu E2LAT –> odczyt
  volts = *((unsigned int *)(EE_BASE + ((readIndex)*2))); // odczyt z pamięci
  LCD_GoTo(0,0); // ustawienie współrzędnych
  DisplayVolts(volts); // wyświetlenie odczytnej wartości napięcia
  LCD_GoTo(12,0); // ustawienie współrzędnych
  LCD_WriteText(„M>”);
  DisplayPosition(readIndex); // wyświetlenie numeru pozycji w pamięci
  Beep(1); // sygnalizacja odczytu
  }
  }