Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[atmega32][c/eclipse] operacje na liczbach zmiennopozycyjnych

Krejzol_3000 09 Feb 2012 17:06 1223 4
 • #1
  Krejzol_3000
  Level 12  
  Mam problem z przesyłaniem liczb zmiennopozycyjnych przez port RS232.

  kod obsługi uartu jest poprawny, dobrze sprawdza się w innych aplikacjach.
  sklejam i wysyłam zmienne w ten sposób
  
  sprintf(mystr,"\r\n krok %i czas = %d  \ty = %d",n,czas,y[k]);  // sklejanie stringa mystr
  
  uart_puts(mystr); //wysylanie mystr po RS
  


  w terminalu odbieram coś takiego
  
  krok 1 czas wykonania = ? us  	y = ? 
  


  wyczytałem, że aby były wyświetlane odpowiednie wartości a nie znaki zapytania należy zlinkować biblioteki libm.a i libprintf_flt.a, niestety nigdy nie robiłem tego w Eclipse, wydaje mi się że zrobiłem to dobrze, ale nie jestem pewien,
  oto podgląd wygenerowanego automatycznie przez Eclipse mfile
  czy ww. biblioteki są poprawnie zlinkowane? Jeżeli nie proszę o podpowiedź co należy zmienić.

  
  -include ../makefile.init
  
  RM := rm -rf
  
  # All of the sources participating in the build are defined here
  -include sources.mk
  -include subdir.mk
  -include objects.mk
  
  ifneq ($(MAKECMDGOALS),clean)
  ifneq ($(strip $(C_DEPS)),)
  -include $(C_DEPS)
  endif
  ifneq ($(strip $(ASM_DEPS)),)
  -include $(ASM_DEPS)
  endif
  ifneq ($(strip $(S_DEPS)),)
  -include $(S_DEPS)
  endif
  ifneq ($(strip $(S_UPPER_DEPS)),)
  -include $(S_UPPER_DEPS)
  endif
  endif
  
  -include ../makefile.defs
  
  # Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables 
  LSS += \
  platforma.lss \
  
  FLASH_IMAGE += \
  platforma.hex \
  
  EEPROM_IMAGE += \
  platforma.eep \
  
  SIZEDUMMY += \
  sizedummy \
  
  
  # All Target
  all: platforma.elf secondary-outputs
  
  # Tool invocations
  platforma.elf: $(OBJS) $(USER_OBJS)
  	@echo 'Building target: $@'
  	@echo 'Invoking: AVR C Linker'
  	avr-gcc -Wl,-Map,platforma.map -Llibm.a -Llibprintf_flt.a -mmcu=atmega32 -o"platforma.elf" $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS)
  	@echo 'Finished building target: $@'
  	@echo ' '
  
  platforma.lss: platforma.elf
  	@echo 'Invoking: AVR Create Extended Listing'
  	-avr-objdump -h -S platforma.elf  >"platforma.lss"
  	@echo 'Finished building: $@'
  	@echo ' '
  
  platforma.hex: platforma.elf
  	@echo 'Create Flash image (ihex format)'
  	-avr-objcopy -R .eeprom -O ihex platforma.elf  "platforma.hex"
  	@echo 'Finished building: $@'
  	@echo ' '
  
  platforma.eep: platforma.elf
  	@echo 'Create eeprom image (ihex format)'
  	-avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex platforma.elf  "platforma.eep"
  	@echo 'Finished building: $@'
  	@echo ' '
  
  sizedummy: platforma.elf
  	@echo 'Invoking: Print Size'
  	-avr-size --format=avr --mcu=atmega32 platforma.elf
  	@echo 'Finished building: $@'
  	@echo ' '
  
  # Other Targets
  clean:
  	-$(RM) $(OBJS)$(C_DEPS)$(ASM_DEPS)$(EEPROM_IMAGE)$(FLASH_IMAGE)$(ELFS)$(LSS)$(S_DEPS)$(SIZEDUMMY)$(S_UPPER_DEPS) platforma.elf
  	-@echo ' '
  
  secondary-outputs: $(LSS) $(FLASH_IMAGE) $(EEPROM_IMAGE) $(SIZEDUMMY)
  
  .PHONY: all clean dependents
  .SECONDARY:
  efile.targets
  
  -include ../mak
  


  a może przyczyna tkwi gdzie indziej, proszę o poradę gdyż spędziłem już nad tym dość dużo czasu.
 • Helpful post
  #2
  tmf
  Moderator of Microcontroller designs
  Oprócz zlinkowania odpowiednich bibliotek, trzeba jeszcze przekazać info gdzie ma szukać odpowiednich symboli. W necie masz pełno info na temat jak to zrobić. To czy finalnie wszystko zostało zlinkowane jak należy sprawdzisz w pliku map i dokładnie w lss.
 • #3
  Krejzol_3000
  Level 12  
  w załączniku dodałem plik map jako *.txt, jeżeli ktoś mógłby mi sprawdzić czy jest on poprawnie zlinkowany to byłbym naprawdę wdzięczny, a tymczasem przeczytam rozdział w książce tmf na temat float, bo patrze że tam są opisane operacje na liczbach zmiennopozycyjnych, nie zauważyłem wcześniej tego paragrafu.
 • Helpful post
  #4
  kiziu13
  Level 17  
  Dodatkowo, przy wysyłaniu floatów, w printfie powinno być %f, a nie %d.
 • #5
  Krejzol_3000
  Level 12  
  Zmienne tak naprawdę są zadeklarowane jako double stąd ten zapis %d, zmieniałem również na float, niestety nie pomagało.

  edit:
  Nie dopatrzyłem się, że do double powinno być %e, intuicyjnie zrobiłem na %d.

  Po wielu próbach z linkowaniem z powodu braku czasu przesiadam się do AVR Studio, bo wiem jak tam zmienić opcje linkowania.

  edit:
  w AVR Studio zrobione, niestety nie wiem jak to zrobić w Eclipse