Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Usunięcie sekcji upload file

dawidirzyk 19 Lut 2012 12:09 1017 0
 • #1 19 Lut 2012 12:09
  dawidirzyk
  Poziom 9  

  Witam :D
  Mam problem otóż jestem posiadaczem skryptu TenTego http://tentego.sruu.pl

  Dokładnie od 2 dni wyszła modyfikacja aby można było dodać własny plakat typu Mem Generator. W pakiecie są różne tła i dodatkowo możemy je sami dodać ale pojawia się problem gdyż:

  *Jest funkcja upload obrazka by zgrać tło+obrazek(uploadowany)+tekst
  - Mi chodzi oto by usunąć funkcję upload obrazka a żeby było tylko dodawanie tła + tekst; zamieszczam skrypt:

  Code:

  <?php
  if ($user->verifyLogin()) {
     if(isset($_POST['submit_obrazek']) and $_GET['co']=='obrazek') {
        if(!$_POST['tytul'] || !$_FILES['obrazek']['name']) {
           echo '<b>Nie wypełniono pola z tytułem lub obrazkiem!</b><br/><a href="dodaj.php">&laquo; Powrót</a>';
        }
        else {
           //UPLOAD OBRAZKA
           if(filesize($_FILES['obrazek']['tmp_name']) >= $conf->pobierz('max_file_size')) {
              $data_img = date("YmdHis");
              $sp1 = explode(".",($_FILES['obrazek']['name']));
              $uploaddir = 'img/upload/'.$data_img.'.'.$sp1[1];
              switch(uploadFile('obrazek','img/upload/', 'jpg|gif|png|jpeg|JPEG|GIF|PNG|JPEG', 0, $data_img)) {
                             case 0: echo "Nie wybrano pliku do załadowania!"; break;
                             case 1: echo "Nie udało się zapisać pliku."; break;
                             case 2:
                                if($sp1[1] != "gif" AND $sp1[1]!= "GIF") {
                                   $image = new SimpleImage();
                                   $image->load($uploaddir);
                                   if($image->getWidth() > 670) {
                                      $image->resizeToWidth(670);
                                      $image->save($uploaddir);
                                   }
                                   else { //jeżeli obrazek jest mniejszy niż limit szerokości to jest kompresowany żeby mniej ważył
                                      $image->resizeToWidth($image->getWidth());
                                      $image->save($uploaddir);
                                   }
                                   
              $tytul=$_POST['tytul'];
              $zrodlo=$_POST['zrodlo'];
              $autor = $user->userInfo("id");
              $data=date('d-m-Y H:i');
              $wykonaj = mysql_query("INSERT INTO `shity` (`title`, `img`, `source`, `author`, `data`, `type`) VALUES ('$tytul', '$uploaddir', '$zrodlo', '$autor', '$data', 'obrazek')");

                                }
                                echo "Obiekt został dodany!";
                                break;
                             case 3: echo "Niedozwolone rozszerzenie pliku!"; break;
                             case 4: echo "Taki plik już istnieje.";
                          }
                    }
           else echo "Plik jest za duży.";
           echo '<br /><a href="forums.html">&laquo; Strona Główna</a>';
        }
     }
  else {
  ?>

  <?php
  if(@$_GET['co']=='obrazek' || !@$_GET['co'])
  {
  ?>
  <div id="tab">
  <ul>
     <li id="selected"><a href="dodaj.php?co=obrazek"><img src="img/photo.png" style="position:relative;top:3px;"/> Dodaj Obrazek</a></li>
     <li><a href="dodaj.php?co=film"><img src="img/film.png" style="position:relative;top:3px;"/> Dodaj filmik z YouTube</a></li>
     <li><a href="dodaj.php?co=meme"><img src="img/meme.png" style="position:relative;top:3px;"/> Dodaj Mema</a></li>
  </ul>
  </div>
  <div id="tab_linia"></div>
  <form action="dodaj.php?co=obrazek" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <table>
                 <colgroup>
                    <col width="120px;">
                    <col>
                 </colgroup>
                 <tbody><tr>
                    <td>Tytuł:</td>
                    <td>
                       <input class="pole" type="text" name="tytul">
                    </td>
                 </tr>
                 <tr>
                    <td>Obrazek:</td>
                    <td>
                       <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="<?php echo $conf->pobierz('max_file_size')*1024; ?>" /> <!--maksymalna wielkość pliku w bajtach-->
                              <input name="obrazek" type="file" /> <span style="color:#595959">(max. <?php echo $conf->pobierz('max_file_size'); ?>KB)</span>
                    </td>
                 </tr>
                 <tr>
                    <td>Źródło:</td>
                    <td><input class="pole" type="tekst" name="zrodlo"></td>
                 </tr>
                 <tr>
                    <td></td>
                    <td>
                       <input type="submit" name="submit_obrazek" class="button" value="Dodaj" />
                    </td>
                 </tr>
              </tbody></table>
              </form>
  <?php
  }
  else
  {
  if(isset($_POST['submit_film']) and $_GET['co']=='film')
  {
  if(!$_POST['tytul_filmu'] || !$_POST['adres_filmu']) {
     echo '<b>Nie wypełniono pola z tytułem lub adresem filmu!</b><br/><a href="dodaj.php?co=film">&laquo; Powrót</a>';
     }
     else {
     if (preg_match("(http://)", $_POST['adres_filmu']))
     {
        $tytul=$_POST['tytul_filmu'];
        $adres_filmu=trim($_POST['adres_filmu']);
        $autor = $user->userInfo("id");
        $data=date('d-m-Y H:i');
     
        $zapytanie = "INSERT INTO `shity` (`title`, `img`, `source`, `author`, `data`, `type`) VALUES ('$tytul', '$adres_filmu', 'YouTube', '$autor', '$data', 'film')";
         $wykonaj = mysql_query($zapytanie);
        echo '<b>Filmik został pomyślnie dodany!</b><br/>
        <a href="forums.html">&laquo; Strona Główna</a>';
     } else {
      echo '<b>Link do filmu jest niepoprawny.</b><br/><a href="dodaj.php?co=film">&laquo; Powrót</a>';
  }
        }
  }
  else {
  if(@$_GET['co']=='film' || !@$_GET['co']) {
  ?>
  <div id="tab">
  <ul>
     <li><a href="dodaj.php?co=obrazek"><img src="img/photo.png" style="position:relative;top:3px;"/> Dodaj Obrazek</a></li>
     <li id="selected"><a href="dodaj.php?co=film"><img src="img/film.png" style="position:relative;top:3px;"/> Dodaj filmik z YouTube</a></li>
     <li><a href="dodaj.php?co=meme"><img src="img/meme.png" style="position:relative;top:3px;"/> Dodaj Mema</a></li>
  </ul>
  </div>
  <div id="tab_linia"></div>
  <form action="dodaj.php?co=film" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <table>
                 <colgroup>
                    <col width="120px;">
                    <col>
                 </colgroup>
                 <tbody><tr>
                    <td>Tytuł:</td>
                    <td>
                       <input class="pole" type="text" name="tytul_filmu">
                    </td>
                 </tr>
                 <tr>
                    <td>Adres filmu:</td>
                    <td>
                       <input class="pole" type="text" name="adres_filmu">  <span style="color:#595959">np. http://www.youtube.com/watch?v=7BfGua1Hn-8</span>
                    </td>
                 <tr>
                    <td></td>
                    <td>
                       <input type="submit" name="submit_film" class="button" value="Dodaj" />
                    </td>
                 </tr>
              </tbody></table>
              </form>
  <?php
        }
        else
  {
     if(isset($_POST['submit_meme']) and $_GET['co']=='meme') {
        if(!$_POST['gorny_tekst'] || !$_POST['dolny_tekst'] || !$_FILES['obrazek']['name']) {
           echo '<b>Nie wypełniono wszystkich pól!</b><br/><a href="dodaj.php">&laquo; Powrót</a>';
        }
        else {
           //UPLOAD OBRAZKA
           if(filesize($_FILES['obrazek']['tmp_name']) >= $conf->pobierz('max_file_size')) {
              $data_img = date("YmdHis");
              $sp1 = explode(".",($_FILES['obrazek']['name']));
              $uploaddir = 'img/upload/'.$data_img.'.'.$sp1[1];
              switch(uploadFile('obrazek','img/upload/', 'jpg|gif|png|jpeg|JPEG|GIF|PNG|JPEG', 0, $data_img)) {
                             case 0: echo "Nie wybrano pliku do załadowania!"; break;
                             case 1: echo "Nie udało się wgrać pliku."; break;
                             case 2:
                                if($sp1[1] != "gif" AND $sp1[1]!= "GIF") {
                                   $image = new SimpleImage();
                                   $image->load($uploaddir);
                                   if($image->getWidth() > 670) {
                                      $image->resizeToWidth(670);
                                      $image->save($uploaddir);
                                   }

                                }
                                
                                
                                // Funkcja przezroczystości dla PNG i GIF
              function setTransparency($new_image,$image_source)
                 {
                       $transparencyIndex = imagecolortransparent($image_source);
                       $transparencyColor = array('red' => 255, 'green' => 255, 'blue' => 255);
                       
                       if ($transparencyIndex >= 0) {
                          $transparencyColor    = imagecolorsforindex($image_source, $transparencyIndex);   
                       }
                       
                       $transparencyIndex    = imagecolorallocate($new_image, $transparencyColor['red'], $transparencyColor['green'], $transparencyColor['blue']);
                       imagefill($new_image, 0, 0, $transparencyIndex);
                        imagecolortransparent($new_image, $transparencyIndex);   
                 }

              // Funkcja obramowania
              function imagettfstroketext(&$image, $size, $angle, $x, $y, &$textcolor, &$strokecolor, $fontfile, $text, $px) {
                 $text = strtoupper($text);
                 for($c1 = ($x-abs($px)); $c1 <= ($x+abs($px)); $c1++)
                 for($c2 = ($y-abs($px)); $c2 <= ($y+abs($px)); $c2++)
                 $bg = imagettftext($image, $size, $angle, $c1, $c2, $strokecolor, $fontfile, $text);
                 return imagettftext($image, $size, $angle, $x, $y, $textcolor, $fontfile, $text);
              }

              // Definicje obrazków
              $autor = $user->userInfo("id");
              $data=date('d-m-Y H:i');
              $url['tlo'] = 'img/memy_bg/'.$_POST['kolor_tla'];
              $url['obrazek'] = $uploaddir;
              $tekst_gora = $_POST['gorny_tekst'];
              $tekst_dol = $_POST['dolny_tekst'];
              $font = 'img/impact.ttf';
              $font_size = 30;

              #####################################################

              // Pobranie i nadanie nowych rozmiarów
              list($width, $height) = getimagesize($url['obrazek']);

              //Sprawdzenie czy obrazek nie jest za wielki
              if($width>350 || $height>350) {
              $percent = ($width*$height/122500);
                 if($percent>0.8 && $percent<3) {
                 $newwidth = $width * ($percent/4);
                 $newheight = $height * ($percent/4);
                 }
                 elseif($percent>3 && $percent<5) {
                 $newwidth = $width * ($percent/6);
                 $newheight = $height * ($percent/6);
                 }
                 elseif($percent>5 && $percent<7) {
                 $newwidth = $width * ($percent/9);
                 $newheight = $height * ($percent/9);
                 }
                 elseif($percent>7 && $percent<9) {
                 $newwidth = $width * ($percent/11.5);
                 $newheight = $height * ($percent/11.5);
                 }
                 elseif($percent>10) {
                 $newwidth = $width * ($percent/15);
                 $newheight = $height * ($percent/15);
                 }
                 else {
                 $newwidth = $width * $percent;
                 $newheight = $height * $percent;
                 }
              }
              else {
                 $newwidth = $width;
                 $newheight = $height;
              }
                 
              // Załadowanie nowego obrazka
              $obrazek = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);
              $source = imagecreatefromstring(file_get_contents($url['obrazek']));
              imagealphablending($obrazek, false);
              imagesavealpha($obrazek, true);

              // Pomniejszenie obrazka
              imagecopyresampled($obrazek, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);

              //Załadowanie tła
              $meme = imagecreatefromstring(file_get_contents($url['tlo']));

              $font_width = imagefontwidth($font_size);
              $text1_width = strlen($tekst_gora)*$font_width;
              $text2_width = strlen($tekst_dol)*$font_width;

              // Dodanie tekstu
              $font_color = imagecolorallocate($meme, 255, 255,255);
              $stroke_color = imagecolorallocate($meme, 0, 0, 0);

              imagettfstroketext($meme, $font_size, 0, (400/2)-($text1_width), 50, $font_color, $stroke_color, $font, $tekst_gora, 2);
              imagettfstroketext($meme, $font_size, 0, (400/2)-($text2_width), 370, $font_color, $stroke_color, $font, $tekst_dol, 2);

              //Wyliczenie środka
              $od_lewej = (400/2)-($newwidth/2);
              $od_gory = (400/2)-($newheight/2);

              //Utworzenie obrazka usera
              $new_image = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);
              setTransparency($new_image, $obrazek);
              imagecopyresampled($new_image, $obrazek, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $newwidth, $newheight);

              // Scalenie // od lewej, od góry, -, -, szerokość, wysokość, przezroczystość
              imagecopymerge($meme, $new_image, $od_lewej, $od_gory, 0, 0, $newwidth, $newheight, 100);

              // Zapisanie mema do pliku
              imagepng($meme, 'img/upload/'.$data_img.'.png');
              $sciezka_mema = 'img/upload/'.$data_img.'.png';
                                
                                echo "Obiekt został dodany!";
                                break;
                             case 3: echo "Niedozwolone rozszerzenie pliku!"; break;
                             case 4: echo "Taki plik już istnieje.";
                          }
           
              
              $wykonaj = mysql_query("INSERT INTO `shity` (`title`, `img`, `source`, `author`, `data`, `type`) VALUES ('$tekst_gora', '$sciezka_mema', 'MEME', '$autor', '$data', 'obrazek')");
           }
           else echo "Plik jest za duży.";
           echo '<br /><a href="forums.html">&laquo; Strona Główna</a>';
        }
     }
  else {
     function files_list($katalog) {
        global $pliki;
     
        $dir = opendir($katalog);
        while(false !== ($file = readdir($dir))) {
        if ($file != "." && $file != "..") {
           $pliki[] = $file;
        }
        }

     }
  ?>
  <div id="tab">
  <ul>
     <li><a href="dodaj.php?co=obrazek"><img src="img/photo.png" style="position:relative;top:3px;"/> Dodaj Obrazek</a></li>
     <li><a href="dodaj.php?co=film"><img src="img/film.png" style="position:relative;top:3px;"/> Dodaj filmik z YouTube</a></li>
     <li id="selected"><a href="dodaj.php?co=meme"><img src="img/meme.png" style="position:relative;top:3px;"/> Dodaj Mema</a></li>
  </ul>
  </div>
  <div id="tab_linia"></div>
  <form action="dodaj.php?co=meme" method="post" name="dynamicselector" enctype="multipart/form-data">
  <table>
                 <colgroup>
                    <col width="120px;">
                    <col>
                 </colgroup>
                 <tbody><tr>
                    <td>Górny tekst:</td>
                    <td>
                       <input class="pole" type="text" name="gorny_tekst">
                    </td>
                 </tr>
                 <tr>
                    <td>Obrazek:</td>
                    <td>
                       <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="<?php echo $conf->pobierz('max_file_size')*1024; ?>" /> <!--maksymalna wielkość pliku w bajtach-->
                              <input name="obrazek" type="file" /> <span style="color:#595959">(max. <?php echo $conf->pobierz('max_file_size'); ?>KB)</span>
                    </td>
                 </tr>
                 <tr>
                    <td>Dolny tekst:</td>
                    <td><input class="pole" type="text" name="dolny_tekst"></td>
                 </tr>
                 <tr>
                    <td>Kolor tła:</td>
                    <td><?php
                    echo '<select name="kolor_tla" onChange="generateimage(this.options[this.selectedIndex].value)">';
                    files_list('img/memy_bg');
                    for( $x = 0, $cnt = count($pliki); $x < $cnt; $x++ ) {
                       echo '<option value="'.$pliki[$x].'">'.$pliki[$x].'</option>';
                    }
                    echo '</select>';
                    ?>
                    <ilayer id="dynamic1" width=100% height=178><layer id="dynamic2" width=100% height=178><div id="dynamic3"></div></layer></ilayer>
                    </td>
                 </tr>
                 <tr>
                    <td></td>
                    <td>
                       <input type="submit" name="submit_meme" class="button" value="Dodaj" />
                    </td>
                 </tr>
              </tbody></table>
              </form>
              <script>
  var ie4=document.all
  var ns6=document.getElementById
  var tempobj=document.dynamicselector.kolor_tla
  if (ie4||ns6)
  var contentobj=document.getElementById? document.getElementById("dynamic3"): document.all.dynamic3
  function generateimage(which){
  if (ie4||ns6){
  contentobj.innerHTML='Ładowanie tła...'
  contentobj.innerHTML='<img src="img/memy_bg/'+which+'" width="150px" height="150px" style="border:1px solid white;margin-left:2px;">'
  }
  else if (document.layers){
  document.dynamic1.document.dynamic2.document.write('<img src="img/memy_bg/'+which+'" width="150px" height="150px" style="border:1px solid white;margin-left:2px;">')
  document.dynamic1.document.dynamic2.document.close()
  }
  else
  alert('You need NS 4+ or IE 4+ to view the images!')
  }

  function generatedefault(){
  generateimage(tempobj.options[tempobj.options.selectedIndex].value)
  }

  if (ie4||ns6||document.layers){
  if (tempobj.options.selectedIndex!=-1){
  if (ns6)
  generatedefault()
  else
  window.onload=generatedefault
  }
  }

  </script>
  <?php
              }
              }
        }
     }
  }
  }
  else {
     echo 'Aby dodać nowy obrazek musisz być zalogowany.<br/><br/>
     <a href="login.php" class="button" style="float:left;">Logowanie</a>
     <a href="rejestracja.php" class="button" style="margin-left:10px;float:left;">Rejestracja</a>
     <div style="clear:left;"></div>';
  }
  ?>

  0 0