Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Bascom] Odczyt danych po RS485

20 Lut 2012 10:51 4319 19
 • Poziom 11  
  Wykonałem panel lcd 2 x 16 informujący o temperaturze w kotle C.O. , zbiorniku CWU itp.
  Odbieram dane z urządzenia które wysyła potrzebne informacje.
  Odbiór:
  Cytat:

  Bufor_flaga = Ischarwaiting()
  If Bufor_flaga = 1 Then
  C = ""
  Do
  A = Inkey()
  If A <> "" Then
  If A = Chr(13) Then Exit Do
  C = C + A
  End If
  Loop
  End If


  Zmienną c wyświetlam na wyświetlaczu.
  Chciałbym jednak mieć informacje o tym że połączenie RS zostało zerwane i nie przychodzą dane, bo np jak odłacze fizycznie kabel od RS to temperatura zostaje na wyświetlaczu i to jest mylące.
  Użyłem flagi o buforze:
  Cytat:


  If Bufor_lcd = 1 Then

  Lcd_linia1 = "T>1:" + C + Chr(2) + " "
  Else
  Lcd_linia1 = "T>1:" + "XX" + Chr(2) + " "
  End If


  Niestety efekt jest taki że mam ciągle na zmianę wyświetlaną temperaturę i XX.
  Dane z urządzenia przychodzą co 1s.
  Co robię nie tak?
  Jak sprawdzić brak połączenia RS?
 • Użytkownik usunął konto  
 • Poziom 11  
  Powiem szczerze że raczkuje w Bascomie , może jakiś przykład??
 • Użytkownik usunął konto  
 • Poziom 11  
  Ok wklejam kod:
  Cytat:


  $crystal = 8000000
  $lib "mcsbyte.lbx"
  $lib "i2c_twi.lbx"
  $regfile = "m8def.dat"
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.6 , E = Portb.2 , Rs = Portb.3
  $baud = 9600
  Config Serialin = Buffered , Size = 15

  $eeprom
  Data 0 , 22 , 22 , 22 , 0
  $data

  '$prog &HFC , &HE2 , &HD9 , &HF8


  '***********************************************************
  ' DEKLARACJE
  '***********************************************************

  Dim Alarm1 As Byte
  Dim Alarm2 As Byte
  Dim Alarm3 As Byte
  Dim Temp1 As Byte
  Dim Temp2 As Byte
  Dim Flaga As Byte

  Dim Tekst As String * 16
  Dim Tekst2 As String * 8
  Dim Temptekst As String * 3

  Dim Lcd_linia1 As String * 16
  Dim Lcd_linia2 As String * 16
  Dim Spacje As String * 4
  Dim Znak As Byte
  Dim Kod As Byte
  Dim A As String * 10
  Dim C As String * 10

  'ZMIENNE RTC
  Dim S As Byte
  Dim M As Byte
  Dim H As Byte
  Dim Hdec As Byte
  Dim Mdec As Byte
  Dim Hdec2 As Byte
  Dim Godzina As Byte
  Dim Czas_zapisywany As Byte

  Dim X As Byte
  Dim Y As Byte
  Dim Z As Byte
  Dim Menu As Byte
  Dim Kursor As Byte
  Dim Zalaczony As Byte
  Dim Manual As Byte
  Dim Light As Byte
  Dim Znak_lcd As Byte
  Dim Bufor As String * 2
  Dim Bufor_znak As Byte
  Dim Bufor_flaga As Byte
  Dim Linia As Byte
  Dim Odbior As String * 10
  Dim Bufor_lcd As Byte
  Dim Pp As Byte

  Dim Pomocnicza As Byte
  Dim Pozycjaeproma As Byte
  Dim Pozycja As Byte
  Dim Rs485 As Byte

  Dim Q As Byte
  Dim P As Bit

  Dim Liczniksekundy As Byte
  Dim 100ms As Byte

  Dim Parametr As Byte
  Dim Minimalnie As Byte
  Dim Maxymalnie As Byte
  Dim Tempozmian As Byte
  Dim 5sek As Byte

  S1 Alias Pinc.0
  S2 Alias Pinc.3
  S3 Alias Pind.3

  Piszczyk Alias Portd.4
  Podswietlenie Alias Portd.5
  Kierunek Alias Portd.2
  'PINd.2 sterowanie do Max485

  '***********************************************************
  ' KONFIGURACJA
  '***********************************************************
  Config Portb = &B11111111 : Portb = &B10000000
  Config Portc = &B00000000 : Portc = &B11111111
  Config Portd = &B11110111 : Portd = &B00001000

  Config Timer2 = Timer , Prescale = 256

  Tempozmian = 200
  Q = 100
  Rs485 = 1
  Declare Sub Przyciskplus
  Declare Sub Przyciskminus
  Declare Sub Submenu1
  Declare Sub Submenu2

  Declare Sub Odczyt_rtc
  Declare Sub Zapis_rtc
  Declare Sub Ekran_zegar
  Declare Sub Odbior

  Deflcdchar 1 , 12 , 4 , 5 , 6 , 4 , 4 , 14 , 32 'ł
  Deflcdchar 2 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 ' stopień
  Deflcdchar 3 , 2 , 4 , 14 , 16 , 14 , 1 , 14 , 32 'ś
  Deflcdchar 4 , 4 , 14 , 16 , 14 , 1 , 1 , 14 , 32 'Ś
  Deflcdchar 6 , 32 , 32 , 14 , 1 , 15 , 17 , 15 , 2 'ą
  Deflcdchar 7 , 32 , 6 , 8 , 8 , 8 , 6 , 32 , 32 'ć

  '***********************************************************
  ' WYKONYWANE PO STARCIE
  '
  '***********************************************************
  Cls
  Cursor Off

  If S2 = 0 Then
  If S3 = 0 Then
  Piszczyk = 1
  Wait 1
  Piszczyk = 0
  For X = 1 To 25
  Y = Lookup(x , Tabelaprzywracania)
  Writeeeprom Y , X
  Next X
  Lcd " Dane fabryczne "
  Lowerline
  Lcd " przywrocone "
  Wait 2
  End If
  End If

  Readeeprom Alarm1 , 1
  Readeeprom Alarm2 , 2
  Readeeprom Alarm3 , 3
  Readeeprom Light , 4

  '***********************************************************
  ' POCZĄTEK PĘTLI GŁÓWNEJ
  '
  '***********************************************************
  Cls
  Cursor Off
  Lcd " Panel RS485 "
  Lowerline
  Lcd " Witam! "

  Waitms 500

  Enable Interrupts
  'Config Watchdog = 256
  'Start Watchdog
  Enable Timer2
  Start Timer2
  On Timer2 Co5ms


  For X = 1 To 15
  Shiftlcd Right
  Waitms 250
  Next X
  Cls
  X = 0
  '***********************************************************

  Do

  '***********************************************************

  Y = 0
  Z = 0

  If Alarm1 = 1 Then Goto Koniec
  If Alarm2 = 1 Then Goto Koniec


  Call Odczyt_rtc

  If Bufor_lcd = 1 Then

  Lcd_linia1 = "T>1:" + C + Chr(2) + " "
  Else
  Lcd_linia1 = "T>1:" + "XX" + Chr(2) + " "
  End If
  Lcd_linia2 = "T>2:" + Str(temp3) + Chr(2) + " " + Bcd(h) + ":" + Bcd(m)


  Upperline
  Lcd Lcd_linia1
  Lowerline
  Lcd Lcd_linia2


  If S1 = 0 Then
  Piszczyk = 1
  Waitms 50
  Piszczyk = 0
  Cls
  Menu = 1
  Do
  Incr Z
  If S2 = 0 Then
  Gosub Obs2
  Z = 0
  Incr Menu
  If Menu > 6 Then Menu = 1
  End If


  If S3 = 0 Then
  Gosub Obs3
  Z = 0
  Decr Menu
  If Menu < 1 Then Menu = 6
  End If

  Select Case Menu

  Case 1:

  Tekst = " Ustaw Alarm 1 "
  Tekst2 = "ßC "
  Parametr = Alarm1
  Maxymalnie = 80
  Minimalnie = 10
  X = 2
  Pozycjaeproma = 1
  Call Submenu1

  Alarm1 = Parametr

  Case 2:
  Tekst = " Ustaw Alarm 2 "
  Tekst2 = "ßC "
  Parametr = Alarm2
  Maxymalnie = 80
  Minimalnie = 10
  X = 3
  Pozycjaeproma = 2
  Call Submenu1
  Alarm2 = Parametr

  Case 3:
  Tekst = " Ustaw Alarm 3 "
  Tekst2 = "ßC "
  Parametr = Alarm3
  Maxymalnie = 80
  Minimalnie = 10
  X = 4
  Pozycjaeproma = 3
  Call Submenu1
  Alarm3 = Parametr

  Case 4:
  Upperline
  Lcd " Podswietlenie "
  Lowerline
  Lcd " w" ; Chr(1) ; Chr(6) ; "cz/wy" ; Chr(1) ; Chr(6) ; "cz "
  If S1 = 0 Then
  Gosub Obs1
  Do
  Incr Z
  If S2 = 0 Then
  Gosub Obs2
  Z = 0
  Podswietlenie = 0
  End If
  If S3 = 0 Then
  Gosub Obs3
  Z = 0
  Podswietlenie = 1
  End If

  'If Podswietlenie = 0 Then
  Lowerline
  Lcd " Off On "


  If S1 = 0 Then
  Gosub Obs1
  Writeeeprom Light , 4

  Exit Do
  End If
  Waitms 50
  Loop Until Z = 255
  Lowerline
  Lcd " "
  Z = 0
  Menu = 5
  End If


  Case 5:
  Upperline
  Lcd "Ustawianie czasu"
  Lowerline
  Lcd " "
  If S1 = 0 Then
  Gosub Obs1
  Cursor Off Blink
  X = 4
  Do
  Incr Z
  Call Odczyt_rtc
  Hdec = Makedec(h)
  Mdec = Makedec(m)

  If S1 = 0 Then
  Gosub Obs1
  Decr X
  End If

  If X = 4 Then
  Parametr = Hdec
  Maxymalnie = 23
  Minimalnie = 0
  Kursor = 6
  Call Submenu2
  Hdec = Parametr
  Czas_zapisywany = Makebcd(hdec)
  Call Ekran_zegar
  Call Zapis_rtc

  End If

  If X = 3 Then
  Parametr = Mdec
  Maxymalnie = 59
  Minimalnie = 0
  Kursor = 9
  Call Submenu2
  Mdec = Parametr
  Czas_zapisywany = Makebcd(mdec)
  Call Ekran_zegar
  Call Zapis_rtc
  End If

  If X = 2 Then
  Kursor = 12
  Call Ekran_zegar
  Waitms 100
  If S2 = 0 Then
  Czas_zapisywany = 0
  Gosub Obs2
  Call Zapis_rtc
  End If
  End If

  If X = 1 Then
  Cursor Off Noblink
  Upperline
  Lcd " Czas ustawiony !"
  Wait 1
  Exit Do
  End If
  Waitms 20
  Piszczyk = 0
  Loop Until Z = 255
  Cls
  X = 0
  Z = 0
  Menu = 6
  End If

  Case 6:
  Upperline
  Lcd " -WYJ" ; Chr(4) ; "CIE!- "
  If S1 = 0 Then
  Gosub Obs1
  Goto Koniecmenu3
  End If

  End Select

  Waitms 100
  Loop Until Z = 255
  Z = 0
  Koniecmenu3:
  End If


  Bufor_flaga = Ischarwaiting()
  If Bufor_flaga = 1 Then
  C = ""
  Do
  A = Inkey()
  If A <> "" Then
  If A = Chr(13) Then Exit Do
  C = C + A
  End If
  Loop
  End If


  Koniec:
  Waitms 100
  Loop
  End  '***********************************************************
  ' PRZERWANIA
  '***********************************************************
  Co5ms:

  Timer2 = 50

  '***********************************************************
  ' Pętla wykonywana co 1 s
  '***********************************************************

  Incr Liczniksekundy '
  If Liczniksekundy = 200 Then
  Liczniksekundy = 0

  If S2 = 0 Then
  If S3 = 0 Then
  Piszczyk = 1
  Wait 1
  Piszczyk = 0
  For X = 1 To 25
  Y = Lookup(x , Tabelaprzywracania)
  Writeeeprom Y , X
  Next X
  Lcd " Dane fabryczne "
  Lowerline
  Lcd " przywrocone "
  Wait 2
  End If
  End If

  Readeeprom Alarm1 , 1
  Readeeprom Alarm2 , 2
  Readeeprom Alarm3 , 3
  Readeeprom Light , 4

  Koniec2:
  End If
  Return

 • Użytkownik usunął konto  
 • Poziom 11  
  Genialnie!!
  Działa!!
  Bardzo dziękuje za pomoc.
  Teraz mnie czeka jeszcze jedna rzecz.
  Otóż umiem odczytać dane przychodzące z RS-a ale jeśli przychodzi jedna dana, natomiast urządzenie docelowo będzie wysyłać 3 temperatury w jednym stringu.
  Jak to rozdzielić i zapisać do różnych zmiennych??[/quote]

  $$Dodano$$
  Po modyfikacji program ma tendencje do zawieszenia się po zerwaniu łączności.
  Klawisze nie działają i ekran wisi.
  Niepokoi mnie ta procedura odczytu danych po RS:
  Cytat:

  Bufor_flaga = Ischarwaiting()
  If Bufor_flaga = 1 Then
  C = ""
  Do
  A = Inkey()
  If A <> "" Then

  Licznikprzerwy = 0
  Zerwany = 0
  If A = Chr(13) Then Exit Do
  C = C + A
  End If
  Loop
  End If

  Czy ona jest poprawna i czy w dobrym miejscu?
 • Pomocny post
  Użytkownik usunął konto  
 • Poziom 11  
  Zrobiłem tak:
  Kod: basic4gl
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod

  I działa, wycina z stinga to co chce.

  Kiedy zrobię tak:
  Kod: basic4gl
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod

  to niestety miga mi na wyświetlaczu wynik temperatury.


  Wielkie dzięki za naprowadzenie na właściwe tory.
 • Użytkownik usunął konto  
 • Poziom 11  
  Pięknie działa teraz.
  Ta pętla Do Loop mieszała trochę, zawieszał mi się program.
  Dzięki serdeczne.
 • Poziom 11  
  Witam ponownie z podobnym problemem.
  Mam 2 urzadzenia jedno nadaje drugie odbiera po RS485
  Wysyłam tak:
  Kod: basic4gl
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod


  Odbieram i wycinam tak:
  Kod: basic4gl
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod


  No i wyświetla głupoty, po za tym bardzo długo trzeba czekać na wyświetlenie wartości. Wyświetlam Tempcwu_a2.
  Help!!

  Źródła programów, należy umieszczać w znacznikach[SYNTAX].
  Proszę o poprawienie tego w swoich postach, w tym temacie.
  [zumek]
 • Użytkownik usunął konto  
 • Poziom 11  
  Urządzenie nadawcze i odbiorcze ma kwarc RC:

  Kod: basic4gl
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod


  Zmienne:
  Kod: basic4gl
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod


  W nadajniku wysyłam dane *123456789

  W terminalu jak podglądam transmisje to lecą czyściutkie dane bez żadnych zakłóceń.

  W panelu odbiorczym wyświetlam teraz zmienną c bez żadnych zmian.
  Lecą śmieci.
  Jak zrobiłem tak:
  Kod: basic4gl
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod

  i wyświetliłem Tempcwu_a2 to pokazuje na lcd 181
 • Użytkownik usunął konto  
 • Poziom 11  
  Teraz nic nie wyświetla. W nadajniku nadaje tak:
  Kod: basic4gl
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod
 • Użytkownik usunął konto  
 • Poziom 11  
  Zrobiłem tak:
  Kod: basic4gl
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod


  Kwarc w panelu odbiorczym przełączyłem na zewnętrzny 8Mhz
  no i wyświetla głupoty typu (ruskie rz) i e z dwukropkiem i tak na całą linie/
  Martwi mnie jedna sprawa że bufor mi miga na zmianę 0 i 1 (wyświetlam go sobie na lcd).
  Dane wysyłam zgodnie z radą i ustawienia portu są takie same w obu urządzeniach.
 • Pomocny post
  Użytkownik usunął konto  
 • Poziom 11  
  Dzięki za naprowadzenie, problem okazał sie sprzętowy dlatego takie głupoty mi wyświetlało.
  Wszystko śmiga ok.
  Jeszcze raz dzięki.