Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wieża panasonix. Nie czyta płyt. Napęd CD firmy Philips.

dario 31 Dec 2004 11:29 2246 1
Optex
 • #1
  dario
  Level 15  
  Trochę stary sprzęt. Nie czyta płyt , jest tam napęd CD firmy Philips
  na jedeną płytę. Stwierdziłem ,że nie kręci krążkiem. Cały mechanizm
  trzeba wymienić , czy to da się jakoś naprawić?
 • Optex
 • #2
  daniel.sz
  Level 21  
  Witam nie kręci bo nie widzi płyty sprawdz czy laser zaczyna procedurę wyszukiwania przedewszystkim zacznij od jego przeczyszczenia

  przydatna lektura nie wiem kto jest autorem:


  Określenie przyczyn błędnej procedury startu
  Po pierwsze, należy sprawdzić czy dysk znalazł się na właściwym miejscu. W tym celu należy sprawdzić działanie mechanizmu otwierającego i zamykającego szufladę, przez przynajmniej dwukrotne powtórzenie próby otwarcia i zamknięcia podajnika dysku. Problemy z całkowitym wysunięciem szuflady mogą spowodować, że dysk zostanie w niewłaściwy sposób zablokowany na talerzu obrotowym. Wszystkie odtwarzacze Sony, które przy otwieraniu i zamykaniu szuflady używają napędu paskowego, wymagają okresowego czyszczenia, a nawet okresowej wymiany pasków.
  Jeżeli jesteśmy pewni, że to nie mechanizm szuflady jest przyczyną problemów ze startem, należy sprawdzić stan soczewek. W większości przypadków powierzchnia soczewki głowicy odczytującej powinna być błyszcząca, z wyraźnym niebieskim odcieniem. Nawet nieznaczne zanieczyszczenie powierzchni soczewki może wyraźnie pogorszyć działanie układu odczytującego. W niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych, w celu sprawdzenia stanu soczewki, trzeba zdemontować elementy mechanizmu blokującego dysk. Jeżeli soczewka nie jest błyszcząca, należy ją wyczyścić zgodnie z zaleceniami, które zostały przedstawione w „Serwisie Elektroniki" 7/97.
  W następnym kroku sprawdzamy, czy głowica przesuwa się do położenia spoczynkowego, nad wewnętrzną ścieżkę dysku. Jeżeli jest to konieczne, ręcznie przesuwamy głowicę w kierunku zewnętrznych ścieżek i obserwujemy zachowanie głowicy po załadowaniu dysku. Głowica powinna płynnie przesuwać się w kierunku środka dysku i zatrzymać się po dotarciu do wyłącznika krańcowego. Jeżeli głowica nie przesuwa się lub jej ruch nie jest płynny, albo też blokuje się w niektórych punktach, wtedy przyczyny należy szukać w nieodpowiednim smarowaniu, a w skrajnym przypadku w uszkodzeniu silnika przesuwu.
  Należy również sprawdzić stan przekładni zębatych, prowadnic i pasków. Sprawdzenie silnika i elektroniki układu sterującego dokonujemy przez pomiar napięcia na silniku przesuwającym głowicę. Jeżeli napięcie jest mniejsze od 1V, przyczyny należy szukać w silniku lub układzie sterującym.
  Kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy odtwarzacz próbuje ustawić ostrość. W urządzeniach przenośnych, w celu wymuszenia sytuacji, gdy odtwarzacz reguluje ostrość, przeważnie wystarczy zasymulować zamknięcie górnej pokrywy lub wciśnięcie przycisku PLAY. W innych urządzeniach konieczna jest obecność płyty wewnątrz odtwarzacza. W poprawnie działającym układzie powinniśmy obserwować przesuwanie głowicy w górę i w dół (przynajmniej w jednym kierunku ruch powinien być płynny). Ze względu na obecność dysku, obserwacja głowicy odczytującej może być utrudniona lub nawet niemożliwa - bardzo pomocnym w takiej sytuacji może okazać się lusterko dentystyczne.
  Jeżeli działanie układu ustawiania ostrości jest identyczne, niezależnie od tego czy dysk jest włożony, czy nie, należy sprawdzić czy laser jest zasilany i wysyła strumień światła. W większości przypadków, podczas trwania procesu ustawiania ostrości, obserwując soczewkę głowicy odczytującej, będziemy w stanie zobaczyć małą plamkę czerwonego światła. Obserwację należy przeprowadzić w zaciemnionym pomieszczeniu, z bezpiecznej odległości około 150mm, pod katem 45° do osi głowicy. Obecność promieniowania świadczy o tym, że laser jest zasilany i pracuje. Nie możemy niestety na tej podstawie stwierdzić, czy strumień jest właściwie ukształtowany i czy moc promieniowania jest właściwa. Do stwierdzenia obecności promieniowania lasera możemy wykorzystać detektory IR dostępne w handlu lub zbudować własny w oparciu o schemat, który przedstawiamy jest na rysunku 2.
  Sytuacja kiedy soczewka będąc w skrajnym położeniu dotyka powierzchni dysku, oznacza, że talerz obrotowy został przesunięty w dół, np. w efekcie uderzenia. Inną przyczyną może być skrzywienie lub zbyt duże bicie wałka łączącego talerz obrotowa z silnikiem. Wystąpienie tego typu uszkodzenia w urządzeniach przenośnych jest o wiele bardziej prawdopodobne niż w tych wyposażonych w wysuwającą się szufladę. W większości rozwiązań soczewka głowicy odczytującej jest zabezpieczona specjalnym pierścieniem, który chroni bardzo wrażliwą powierzchnię soczewki przed przypadkowym kontaktem z powierzchnią dysku. Stąd też, w większości przypadków głowica wychodzi z tego obronną ręką, a uszkodzona zostaje powierzchnia dysku.
  Jeżeli talerz obrotowy jest zbyt wysoko, odtwarzacz nie jest w stanie ustawić ostrości. W poprawnie działającym odtwarzaczu, odległość pomiędzy powierzchnią soczewki a dolną płaszczyzną dysku wynosi zwykle około 2mm.
  Sygnał ostrości z wyjścia odpowiednich segmentów zespołu fotodiod (A, B, C, D) jest odpowiednio formowany, wzmacniany i poddawany dalszej obróbce w elektronice odtwarzacza. Bardzo istotnym parametrem, mającym wpływ na przebieg procesu ustawiania ostrości jest offset i wzmocnienie toru. Pierwszy z nich jest odpowiedzialny za ustawienie elektroniki w odpowiednim punkcie pracy, tak aby proces ustawiania ostrości był zbieżny. Wzmocnienie toru określa czułość układu i jest tak samo istotne jak właściwe ustawienie offsetu. Niewłaściwe nastawy tych dwóch parametrów mogą spowodować, że ustawienie ostrości będzie niemożliwe.
  Po ustawieniu ostrości (w niektórych rozwiązaniach jednocześnie), włączany jest silnik obracający dyskiem (ang. spindle motor). Dysk musi rozpędzić się do prędkości około 500 obrotów na minutę i dopiero wtedy możliwy jest odczyt danych z dysku, a to z kolei umożliwia zadziałanie układu sprzężenia zwrotnego utrzymującego stałą prędkość liniową. Częściowo zwarte uzwojenie silnika nie pozwoli na osiągnięcie właściwej prędkości. Dlatego określenie czy silnik obraca dyskiem z odpowiednią prędkością jest tak istotne. Prędkość 500 obrotów na minutę, to około 8 obrotów na sekundę. Naklejając kawałek taśmy na widoczną stronę dysku, będziemy w stanie oszacować prędkość obrotową.
  Napięcie mierzone na zaciskach silnika w chwili, gdy zaczyna on obracać dyskiem, powinno wynosić około 2V. Jeżeli napięcie jest mniejsze, ale nie równe zero, to prawdopodobne jest częściowe zwarcie uzwojeń lub uszkodzenie układu sterującego (zmniejszona wydajność wzmacniacza wyjściowego). Napięcie równe zeru, wskazuje na totalne uszkodzenie układu sterującego, bądź na błędne zakończenie procesu ustawiania ostrości. Jeżeli ustawianie ostrości nie zostanie zakończone sukcesem, układ sterujący nie wyśle rozkazu uruchomienia silnika.
  Należy podkreślić, że zabrudzone soczewki mogą dać podobne objawy jak uszkodzenie spindle motor (w dalszym opisie będziemy używać tego określenia zamiennie z silnikiem napędzającym dysk). Dlatego „żelazna" zasada obowiązująca przy naprawach odtwarzaczy CD i CDROM-ów brzmi: ,,wszelkie prace rozpoczynaj od wyczyszczenia soczewki głowicy odczytującej".
  Po osiągnięciu odpowiedniej prędkości, uaktywniony zostaje układ serworegulacji prędkości i śledzenia ścieżki oraz rozpoczyna się odczyt katalogu płyty CD. Błędne działanie któregokolwiek z tych układów powoduje, że odczyt danych jest niemożliwy.
  Podczas rozpędzania dysku, ustawiania ostrości i odczytu katalogu, odtwarzacz wydaje charakterystyczny dźwięk, który z reguły dobrze prognozuje jakość jego pracy. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że laser pracuje i ostrość została ustawiona.
  Coraz więcej modeli odtwarzaczy dysponuje specjalnym trybem pracy (test mode), który umożliwia ręczne przeprowadzenie wielu operacji, normalnie wykonywanych automatycznie - ustawianie ostrości, zmiana ścieżki, itp. Jest to bardzo wygodna cecha, która pozwala na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie uszkodzenia.