Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

restart komputera po włozeniu płyty

04 Kwi 2012 19:26 2154 14
 • Poziom 20  
  Witam.
  Mam problem z komputerem,a mianowicie przy włożeniu płyty do napędu i uruchamianiu się gry czy oprogramowania system wyrzuca bład( blue screen)
  i po ponownym uruchomieniu się komputera mozna już korzystać z płytki...
  Załączam zdjęcie blue screen'a z numerem błędu
  restart komputera po włozeniu płyty

  Podaję jeszcze log z Hjt:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 19:20:17, on 2012-04-04
  Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe
  C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe
  C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe
  C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Electronic Arts\Need for Speed ProStreet\PB\PnkBstrA.exe
  C:\Program Files\EXPERTool\TBPanel.exe
  C:\Program Files\DNA\btdna.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.o2.pl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.pl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll
  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar.dll
  O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [GEST] =
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Transfer Monitor] C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe /installquiet
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [GAINWARD] C:\Program Files\EXPERTool\TBPanel.exe /A
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\ADMIN\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\ADMIN\USTAWI~1\Temp\herss.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-682003330-1060284298-1801674531-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'UpdatusUser')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Pokaż lub ukryj HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe
  O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - C:\Program Files\Electronic Arts\Need for Speed ProStreet\PB\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: DiRT Drivers Auto Removal (pr2ah4nb) (pr2ah4nb) - CODEMASTERS - C:\WINDOWS\system32\pr2ah4nb.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

  --
  End of file - 12323 bytes
 • Poziom 23  
  A sprawdzałeś z inną płytą?

  Dodano po 1 [minuty]:

  A poza tym, nie podałeś żadnych danych technicznych nagrywarki,płyty głównej itp.
  Lepiej to zrób bo cię moderatorzy nakrzyczą :D

  Dodano po 23 [sekundy]:

  Bez obrazy
 • Poziom 20  
  Tak ,płyty najróżniejsze
  Jeden wpis mi nie daje spokoju:
  O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\ADMIN\USTAWI~1\Temp\herss.exe
 • Poziom 20  
  Sterowniki odinstalowane i po ponownym uruchomieniu
  Co teraz?
 • Poziom 20  
  Tak,system wykrył napęd i zainstalował ponownie sterowniki,jednak to nie rozwiazało problemu.
 • Poziom 43  
  Instalowanie programów z dysku twardego powoduje ( blue screen)?
 • Poziom 20  
  Nie,nie mam nic takiego
 • Poziom 43  
  Nie wpadłeś na pomysł że napęd optyczny może być uszkodzony lub nośnik?
  Podmieniłeś taśmę ATA lub serial ATA?
 • Poziom 20  
  Wystarczy że włozę płytę autorun'em ,choć nie za każdym razem.

  Dodano po 1 [minuty]:

  adamadi33 napisał:
  Nie wpadłeś na pomysł że napęd optyczny może być uszkodzony lub nośnik?
  Podmieniłeś taśmę ATA lub serial ATA?


  Nie podmieniałem kabla, nośniki próbowałem różne..
  Spróbuję z tym kablem,ale raczej wątpię,gdyż w komputerze nic nie było ruszane,może napęd...

  Dodano po 28 [minuty]:

  Wymieniłem taśmę serial ATA i napęd, bez zmian
  Zmieniłem również wejscia S-ATA na płycie,również to samo...

  Dodano po 7 [minuty]:

  A z systemem będzie wszystko w porządku?

  Dodano po 36 [minuty]:

  Podmieniałem zasilacz , pamięci, nadal to samo.
 • Poziom 27  
  wskazany przez ciebie herss.exe to trojan. Sprawdź dysk na wirusy innym programem.