Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Delphi XE2][info - poradnik] Jak przejść ze starego Delphi na XE2

Dżyszla 02 May 2012 20:25 6390 0
 • #1
  Dżyszla
  Level 42  
  Delphi XE2 to pierwsze środowisko wydane przez Embarcadero (dawniej wydawane przez Borland), które pozwala na kompilowanie 64-bitowych aplikacji. Choć samo występuje wyłącznie w trybie 32-bitowym (wszystkie kompilatory Embarcadero są tworzone w... Delphi! Stąd dopiero przyszła wersja prawdopodobnie dostępna będzie w wersji 64-bitowej) i jest jeszcze mocno niestabilne, to jednak ta rewolucja nakłoniła wielu użytkowników do przejścia z wersji Delphi 6, 7 czy 8 właśnie do tego nowego środowiska. Poza koniecznością kłopotliwej migracji na standard Unicode, dochodzi problem migracji na kod 64-bitowy. Oczywiście podręczniki i pomoce opisują na co należy zwracać uwagę podczas przenoszenia kodu. Jednak często praktyka i teoria są od siebie odległe. Dlatego postanowiłem sam przedstawić kilka wskazówek, jakie należy wziąć pod uwagę migrując swoje projekty do Delphi XE2.

  Oczywiście poniższe wytyczne nie są wyczerpujące i nie zastępują oficjalnych podręczników wydawanych przez Embarcadero opisujących zmiany. W związku z licznymi bieżącymi zmianami radzę także bardzo dokładnie wczytywać się w opisy nowości i znanych problemów, jakie pojawiają się wraz z kolejnymi uaktualnieniami środowiska XE2, gdyż może się okazać, że migracja nawet z Delphi XE2 Update 1 do Delphi XE2 Update 4 może nieść ze sobą bardzo dużo niespodzianek!

  Poradnik ten adresuję w większości do zaawansowanych użytkowników. Nie będę tu wyjaśniał znaczenia komponentów czy pokazywał przykładowych konstrukcji licząc na to, że czytelnik sam będzie wiedział, co należy wykonać. Nadmienię tylko jeszcze, że nie wszystkie porady dotyczą tylko Delphi XE2, ale znajdą też zastosowanie w starszych wydaniach, jak przejście na Delphi XE, Delphi 2010 czy Delphi 2009.

  ------------------------------------

  Zawsze najbardziej aktualna wersja poradnika dostępna pod adresem http://www.dzyszla.aplus.pl/porada-16.html

  ------------------------------------

  Przenoszenie projektów

  Okazuje się, że import ustawień projektu może przynieść kilka niespodzianek w postaci albo błędnie zaimportowanych danych, albo danych nadmiarowych. Tak jest w przypadku wersji projektu – nie ma możliwości w samym środowisku nakazać pobierania wersji z ustawień nadrzędnych. Ponadto część plików staje się bezużyteczna w nowym środowisku. Jak więc zrobić to najlepiej?

  1. Otwieramy plik dpr w Delphi XE2 i zamykamy bez zapisywania zmian.
  2. Otwieramy w edytorze tekstowym powstały plik dproj i edytujemy w celu wyeliminowania bałaganu w wersjach po przeniesieniu:
  2.1. Odszukujemy wszystkie wystąpienia '1.0.0.0' (o ile nasz projekt nie zawierał takiej wersji)
  2.2. Usuwamy zawartość sekcji PropertyGroup, w których się znajdują wyszukane ciągi znaków
  to nalezy wyrzucić z pliku dproj po przeniesieniu projektu do Delphi XE2
  3. Otwieramy ponownie projekt w XE2 i zapisujemy.
  4. Z katalogu, gdzie zostały przeniesione pliki usuwamy niepotrzebne już *.cfg, *.drc, *.dof oraz *.ddp (w tym ostatnim przypadku o ile nie korzystaliśmy w projekcie z diagramów). Także warto usunąć pliki *.~* (nowe Delphi historię tworzy w nowych podkatalogach).
  5. Uwaga – stary plik res jest nadpisywany. Wszelkie niestandardowe zasoby są wyciągane do pliku z rozszerzeniem otares. Dodać je można dyrektywą {$R *.otares} umieszczaną w pliku dpr.
  6. Po zaimportowaniu projektu patrzymy, czy ścieżki ustawione są OK. Jeśli w kodach nie chcemy stosować podanych przestrzeni nazw (ang. namespace), to w Delphi Compiler / Unit scope names wpisujemy: Winapi; System.Win; Data.Win; Datasnap.Win; Web.Win; Soap.Win; Xml.Win; Bde;System; Xml; Data; Datasnap; Web; Vcl; Vcl.Samples; Vcl.Shell (powinno wystarczyć dla zachowania kompatybilności).
  7. Jeśli w ścieżkach wystąpi stała $(DELPHI) to wskazuje ona na stare środowisko Delphi! Nowe jest pod stałą $(BDS)

  Na co zwrócić uwagę podczas otwierania projektu i jego ustawień oraz ustawień Delphi

  Czasem otwarcie projektu sprawia nam niemiłą i zaskakującą niespodziankę. To nie musi występować zawsze, ale ostrzegam, co może się przytrafić.

  • Jeśli podczas otwarcia projektu pojawia się komunikat o braku komponentu, a na pewno go mamy (np. IBQuery), to zamykamy projekt bez zapisywania i otwieramy ponownie – powinno pomóc.
  • Uważnie patrzymy, dla jakiej konfiguracji/platformy ustawiamy opcje projektu. Jeśli się określi np. wersję pliku dla konfiguracji Release / Win32, a nie dla All, to pozamiatane – pozostaje wykonać punkt 4 z poprzedniego tematu.
  • Warto z ustawień Release wyłączyć domyślne Assercje (zupełnie niepotrzebne dodatkowe dołożenie kodu do wyniku).
  • W paczkach (Component / Instal packages) czasem odznaczają się obie paczki związane z Officem.
  • Przełączanie pomiędzy trybem 32/64-bity zawsze wymaga użycia opcji build dla projektu.
  • Domyślnie wyłączona jest opcja związana z kompilacją zmienianych plików. Jeśli lubimy edytować otwarty plik w innym edytorze lub innej instancji Delphi, to zmiany nie zostaną uwzględnione przy kompilacji (nie dotyczy budowania). Dlatego warto zaznaczyć opcję Environment Options / Always compile modified projects.
  • Opcję 'Always compile modified projects' warto zaznaczyć w ustawieniach

  Komponenty w Delphi XE2
  Instalacja komponentów w Delphi XE2 wnosi pewne nowości. Po pierwsze w zależności od tego, czy mamy komponenty w wersji 32-bitowej czy 64-bitowej będziemy mogli ich użyć wyłącznie w programach o takiej architekturze (dla projektów przeznaczonych dla platformy Windows 32 i Windows 64 potrzebne są komponenty w obu wersjach). Jeśli ręcznie instalujemy komponenty, to należy dokonać kompilacji z wykorzystaniem obu platform, natomiast instalacji dokonujemy wyłącznie w trybie 32-bitowym (gdyż samo środowisko jest wyłącznie 32-bitowe).

  Na co zwrócić uwagę w kodzie

  Podczas kompilowania starego projektu jest niemal pewne, że kompilator zarzuci nas garścią informacji o przestarzałym kodzie (depreaced) lub wskazówkami i ostrzeżeniami o wątpliwych częściach kodu. Często obok komunikatu znajdziemy też podpowiedź z gotowym rozwiązaniem (np. o wskazaniu użycia przestrzeni FormatSettings). A na co zwrócić szczególną uwagę?

  • Uważnie obserwujemy wszelkie niejawne rzutowania String ↔ AnsiString. Jeśli potrzebujemy pracować na AnsiStringach (czyli 8-bitowych), to w przestrzeni System.AnsiStrings są funkcje przeznaczone dla tego typu (np.: AnsiStr:=System.AnsiStrings.Trim(AnsiStr)). Przestrzeń dodajemy oczywiście do sekcji uses.
  • Zwracamy uwagę na wszelkie operacje chr i ord – one z założenia pracują na pełnym zakresie (16-bitowym), więc wyniki mogą być inne niż kiedyś.
  • Nie wolno w sekcji finally umieszczać kolejnej try..finally. Jeśli jest taka potrzeba – to, co jest objęte kolejnym blokiem chronionym należy przenieść do funkcji i wywołać ją. (Stan dla Delphi XE2 Update 1 do Update 4; możliwe, że także przyszłe aktualizacje nie wyeliminują tego błędu).
  • Jeśli często wywołujemy jakąś funkcję (w pętli), to można rozważyć oznaczenie jej jako inline – zyska się na wydajności kosztem rozmiaru pliku wynikowego.
  • Wszelkie operacje na znakach z użyciem operatora In powoduje konwersję na 8-bitowy zapis. Należy używać CharInSet. Jednak aby w pełni sprawdzić zawartość znaku w zbiorze znaków UNICODE, należy użyć WideStrUtils.InOpArray(WideChar, array of WideChar). UWAGA! Drugi parametr jest już tablicą, a nie zbiorem! Dlatego w pewnych sytuacjach nie będzie możliwości skorzystania z tego rozwiązania. Wówczas pozostaje przerobienie kodu na pętlę i badanie indywidualne znak po znaku.
  • Obecnie modułami zajmującymi się przetwarzaniem obrazu są standardowe: Vcl.Imaging.JPEG, Vcl.Imaging.GIFImg oraz Vcl.Imaging.PNGImage. Nie ma już potrzeby korzystania z zewnętrznych klas obsługi.
  • AnsiString, OpenString (zalecany do używania w nagłówkach eksportowanych funkcji DLL), ShortString i String[x] to typy 8-bitowe. Ponodnie jak AnsiChar i PAnsiChar. Nie ma możliwości określenia zmiennej zawierającej ciąg znaków unicode o zadanej długości (pomijając tablice znaków równoważne z typem PChar).
  • Dla obiektu TAnimate, który pobiera animację z zasobów, najpierw należy określić ResHandle. Ponadto zauważyłem, że animacje przerysowują się wyłącznie podczas przerysowania formy lub wyświetlania np. okienka z komunikatem. Niestety nie znalazłem rozwiązania tego problemu.
  • Obiekt typu TStringField jest typem AnsiString (8-bitowy)! Należy używać pola TWideStringField lub w przypadku komponentów Interbase – TIBString. Podobnie warto postąpić w przypadku pól typu TFloatField i zastąpić je typem TBCDField (jeśli pola były zdefiniowane w komponencie TQuery i pochodnych, należy przedefiniować na nowo). Warto w tym miejscu nadmienić, że bardzo prostą metodą jest edycja tekstowa plików dfm (z poziomu widoku formy należy wywołać menu kontekstowe i wybrać opcję View as text). Nie ma przy tym potrzeby edycji w pliku kodu – kompilator zrobi to za nas przy kompilacji, o ile mu na to pozwolimy.
  • W przypadku odwoływania się do pól poprzez Fields lub FieldByName lub parametrów poprzez Params lub ParamByName aby odwołać się do starego formatu stringa należy użyć AsAnsiString.
  • Jeśli mamy zdefiniowane pola w TQuery, a jedno z pobieranych pól ma więcej niż 4 miejsca po przecinku, to pojawia się błąd o nieznalezieniu pola o pustej nazwie podczas wykonywania programu lub podczas próby dodania pola do komponentu TQuery po pierwszym połączeniu z bazą. W takim przypadku niestety trzeba rzutować typ kolumny (np.: tak: SELECT CAST(c1 * c2 AS DECIMAL(14,4)) AS kolumna)).
  • Wszystkie obiekty typu TIBQuery muszą mieć przypisaną bazę danych (Database). Nie można przypisywać wyłącznie transakcji! (choć zdarzają się wyjątki)

  Na co zwrócić uwagę na formatkach

  Poza zwróceniem szczególnej uwagi na kod, warto też przyjrzeć się formatkom. I nie chodzi tu tylko o zmiany w wyglądzie związane ze stosowaniem styli (widoczne tylko, gdy mamy włączone w systemie).

  • Zmieniły się wartości ModalResult w Delphi XE2 oraz w Delphi XE2 Update 3. W plikach dfm są zapisywane przez wartość, więc wyniki obecnie mogą być niezgodne z wcześniej określonymi. Sprawdzić przyciski na formatkach (głównie stany inne niż mrOk i mrCancel).
  • Doszła własność ParentBackground, domyślnie włączona (ale również zdarzają się wyjątki). Takie ustawienie powoduje, że tam, gdzie są użyte tematy, nie zostanie zastosowany kolor określony przez nas. Należy wyłączyć tą własność.
  • Podczas importu zanika stan włączony dla własności AutoScroll (zdiagnozowane w przypadku formatek).
  • Stan własności Transparent (np. dla TLabel) zmienił stan domyślny z False na True. Z tego względu tam, gdzie mieliśmy to włączone to tak zostanie, a tam gdzie było wyłączone – zostanie włączone. ;)
  • Własność DoubleBuffered jest określona teraz w inspektorze obiektów. Warto włączyć dla animowanych elementów (także często zmieniających się tekstów) czy komponentów używających zdarzeń CustomDraw. (W nowym Delphi efekty migotania są bardziej dokuczliwe niż w starym).
  • Nowy wygląd okienek zapisu i odczytu pliku (OpenDialog, SaveDialog) jest w innych komponentach – TFileOpenDialog i TFileSaveDialog. Komponenty TOpenPictureDialog niestety są zepsute i obrazek wyświetla się gdzieś w tle.

  Dla wygody

  W nowym środowisku pojawiło się kilka użytecznych konstrukcji językowych, które na pewno skrócą kod źródłowy (kod wynikowy często pozostaje bez zmian). Oto najciekawsze:

  • Konstrukcja for..in pozwala na pominięcie określania zakresu czy zmiennych pomocniczych indeksujących. Jednak zmienna skanująca jest tylko do odczytu! Po szczegóły wykorzystania odsyłam do pomocy.
  • Konstrukcja Exit(wartość) pozwala na wyjście z funkcji z przypisaniem wartości zmiennej Result (nie trzeba dwóch linijek kodu).
  • Proponuję zapoznać się z formaterem kodu (wywoływany skrótem Ctrl+D) – bałagan w formatowaniu można teraz łatwo naprawić. ;)

  Sprawdź też, czy nie ma więcej porad pod adresem: http://www.dzyszla.aplus.pl/porada-16.html

  Osoby zainteresowane poradami dotyczącymi Delphi zapraszam tutaj: http://www.dzyszla.aplus.pl/porady-7.html

  ----------------------------------------------

  Jeśli będą jakieś pytania, sugestie lub prośby - można pisać w tym temacie - będę odpowiadał, a w przypadku trafionych sugestii z Waszą pomocą dokonam modyfikacji i poprawek.