Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Proszę o pilną pomoc - tematy na laborki...

09 Sty 2005 21:43 3215 2
 • Poziom 15  
  Mam do zrobienia referat na 5 tematów. Proszę kogoś o jakies materiały, bo mam 7 książek ale tam jest naprawdę malo, a ma byc na każdy po 8 stron cos napisane. Możek ktoś sie interesuje tymi rzeczami.

  1) Struktura węzłów komutacji kanałów.Wyjąśnij zasade pracy sieci telekomunikacyjnych z komutacja kanałów. Opisać strukturę oraz zasadę działania komutatora czasowo-przestrzennego. Koncentracja sygnalów w systemach komutacji kanałów.

  2) Wyjaśnić zasadę pracy mostka konferencyjnego dla przekazu sygnału fonicznego oraz sygnalu video

  3) Struktura węzłów komutacji pakietów.Wyjąśnij zasade pracy sieci telekomunikacyjnych z komutacja pakietów.Na przykladzie pracy komutatora ATM wyjaśnić metodę przełączania etykiet. Wyjaśnić zasadę pracy sieci pakietowych w wirtualnym trybie przełączeniowym oraz bezpołączeniowym.

  4) System zwielokrotniony TDM. Wyjaśnic pojecie: próbkowanie, kwantyzacja, kodowanie. Szum kwantyzacji oraz sposoby zwiększania odstepu sygnału uzytecznego od szumu. Kompresja sygnału - krzywa kompresji typu A. Ramka systemu PCM 32/30

  5) System hierarchii synchronicznej SDH. Ramka modułu transportowego STM1. Zasada tworzenia sieci transportowych z wykorzystaniem krotnic przelowtowych (modułów ADM). Sposób protekcji (zabezpieczenia) sieci SDH. Sposoby synchronizacji modułów SDH.

  Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc na te tematy.
 • Pomocny dla użytkowników
  4) System zwielokrotniony TDM. Wyjaśnic pojecie: próbkowanie, kwantyzacja, kodowanie. Szum kwantyzacji oraz sposoby zwiększania odstepu sygnału uzytecznego od szumu. Kompresja sygnału - krzywa kompresji typu A. Ramka systemu PCM 32/30
  ===============================================
  TDM - Time Division Multiplex - system zwielokrotniania pojemności łącza przez przesyłanie próbek N kanałów czasie równym w okresowi próbkowania jednego kanału. N kanałów jest próbkowane równolegle a następnie otrzymane zakodowane próbki są przesyłane z N razy większą częstotliwością. W odbiorniku próbki są demultipleksowane i przetwarzane równolegle na odpowiednie napięcia w N kanałach.

  Próbkowanie - pobieranie chwilowych wartości sygnału wejściowego w określonych, najczęściej równych odstępach czasu zwanych okresem próbkowania. Idealne próbkowanie polega na mnożeniu sygnału wejściowego przez ciąg impulsów Diraca. W przypadku rzeczywistym na wyjściu układu próbkującego otrzymujemy ciąg impulsów prostokątnych o szerokości równej okresowi próbkowania i amplitudzie wynikającej z chwilowej amplitudy sygnału wejściowego w chwili przedniego zbocza takiego impulsu. Powoduje to, że widmo sygnału próbkowanego jest na wyjściu układu próbkującego zniekształcone widmem przebiegu próbkującego (funkcja sin x/x).
  Dla uniknięcia tego zjawiska przed próbkowaniem należy ograniczyć widmo częstotliwościowe sygnału usuwając składowe częstotliwościowe powyżej fp/2. Ze względu na niemożliwość uzyskania idealnie prostokątnej charakterystyki filtru dolnoprzepustowego przyjmuje się częstotliwość odcięcia filtru odpowiednio niższą niż fp/2 (fp - częstotliwość próbkowania).
  W telefonii przyjęto częstoliwość próbkowania = 8 kHz jako wystarczającą do przeniesienia widma mowy (50Hz-4kHz). Przyjmowane dolne ograniczenie pasma 300Hz wynikało z konieczności przeniesienia sygnału przez transformatory liniowe, nie wpływało ono znacząco na zniekształcenie zrozumiałości mowy mimo obcięcia składowych częstotliwości podstawowych mowy (system słyszenia odtwarza te składowe na podstawie dostępnych wyższych składowych mowy - tzw słyszenie rezydualne).

  Jeżeli f(t) jest sygnałem analogowym o ograniczonym paśmie to sygnał spróbkowany powstaje przez jego przemnożenie przez ciąg impulsów próbkujących:

  fp(t)=f(t)*ip(t)

  Jeżeli impulsy próbkujące są nieskończenie krótkie to sygnał można przedstawić jako:

  fp(t)=f(t)*∑ δ(t-nTp) - sumowanie dla nε(-∞,+∞) gdzie n numer chwili czasowej a Tp okres próbkowania.

  Widmo takiego sygnału powstaje przez zwielokrotnienie widma sygnału
  f(t) wokół kolejnych prążków o częstotliwościach będących całkowitymi wielokrotnościami częstotliwości sygnału próbkującego.

  W przypadku rzeczywistym impulsy próbkujące nie mają zerowego czasu trwania tylko mają postać ciągu impulsów o wypełnieniu

  w=τ/Tp

  Przebieg taki ma widmo prążkowe, którego obwiednia amplitudowa wyraża się wzorem:

  S[n]=A*w*sin(Pi*k*w)/(Pi*k*w) gdzie A amplituda impulsów a w ich wypełnienie.

  Powoduje to zniekształcenie widma sygnału spróbkowanego.. Przeciwdziałać można temu przez skrócenie czasu próbkowania lub/i przez filtrację korygującą typu (sin x)/x gdzie x=ω*τ/2 w procesie rekonstrukcji próbek.

  Zgodnie z twierdzeniem Kotielnikowa-Shannona częstotliwość próbkowania musi być co najmniej dwa razy większa niż najwyższa składowa częstotliwościowa w sygnale. W przeciwnym przypadku wystąpi zjawisko zwane aliasingiem czyli nakładaniem się widm sygnału spróbkowanego, uniemożliwiającym poprawne odtworzenie sygnału.

  Kwantyzacja - ma na celu przeniesienie nieskończonej ilości poziomów sygnału analogowego przy pomocy skończonej ilości poziomów dostępnej urządzeniom technicznym przy zachowaniu założonej dokładności odwzorowania. Technicznie polega na wyrażeniu wartości chwilowej próbki jako całkowitej wielokrotności przyjętego kwantu przetwarzania wynikającego z podzielenia całego zakresu przewornika przez ilość dostępnych poziomów.

  Jeżeli przyjmiemy, że cały zakres przetwarzania Z zapiszemy na n bitach to wtedy:

  Z/q=2^n gdzie q - kwant przetwornika a zakres dynamiczny przetwornika w mierze logarytmicznej wyraża się wzorem:

  D=20 log (Z/q)= 20 log (2^n)=20*n*log(2)=6.02*n [dB]

  Kodowanie - zapis liczby otrzymanej w procesie kwantyzacji w postaci odpowiedniego kodu wynikającego z przyjętego systemu liczenia. Ze względu na prostotę jako podstawę przyjmuje się zwykle binarny system liczenia. Liczba może być zakodowana w naturalnym kodzie binarnym, kodzie typu znak-moduł lub uzupełnień do dwóch.

  Szum kwantyzacji - różnica pomiędzy ciągłym sygnałem próbkowanym i jego schodkowym przybliżeniem po próbkowaniu i kwantyzacji. Określenie pochodzi stąd, że jest to przebieg szumowy, który dodany do wejściowego przebiegu próbkowanego da w wyniku jego skwantowane schodkowe przybliżenie. Szum kwantyzacji jest tym mniejszy im więcej przyjęto poziomów kwantyzacji przy próbkowaniu (tj. im mniejszy jest schodek).

  Ze względu na konieczność kompromisu pomiędzy optymalną liczbą poziomów kwantyzacji zapewniającą odpowiednio niski szum kwantyzacji a dostępną pojemnością kanału przesyłowego stosuje kompresję sygnału przesyłanego. Polega to na tym, że sygnał próbkuje się na wejściu z większą rozdzielczością amplitudową a następnie, wykorzystując logarytmiczną czułość ucha ludzkiego na zmiany poziomu dźwięku, przesyła go się z mniejszą rozdzielczością w kanale przesyłowym, by na jego wyjściu poddać go dekompresji do większej rozdzielczości.
  Dla przyjętego zakresu zmienności telefonicznego sygnału mowy od +10 dB do -60 dB potrzebne jest 12 bitów kwantyzera liniowego. Stosując odpowiednią metodę kompresji zapisujemy (stratnie) słowo 12 bitowe w jednym bajcie.
  Krzywe kompresji zostały tak wybrane by zachować stały stosunek sygnału do szumu w całym zakresie przetwarzania.
  W telefonii przyjęto stosowanie dwóch krzywych kompresji: µ i A.
  Kompresja typu µ jest używana w Japoni i USA a kompresja typu A w Europie i pozostałych częściach świata. Oba systemy są objęte zaleceniem G711 ITU-T

  w A-law kompresja zachodzi wg wzorów

  $$y=\frac{A}{1+ln(A)}*x$$ dla |x|<=1/A

  i

  $$y=sgn(x)*\frac{1+ln(A*|x|)}{1+ln(A)}$$ dla 1/A< |x|<=1

  A=87.6
  sgn(x) - znak zmiennej x
  W rzeczywistej realizacji kodera i dekodera używa się odcinkowej aproksymacji liniowej krzywej logarytmicznej.

  Tyle mi się przypomniało :)
 • Poziom 15  
  Dzieki dla mnie każda pomoc jest dobra. Pozdrawiam