Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
OptexOptex
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

BASCOM mala przerobka programu- pomocy

08 Mar 2003 07:59 2315 4
 • Poziom 11  
  witam
  Nie znam sie dobrze na programowaniu w bascom a chcialem zbudowac sterownik do pieca co, w EDW byl taki projekt i zbudowalem uklad ale temperature pokazuje z 3 czujnikow a jest mozliwosc podlaczenia 4
  Mozecie mi pomoc i powiedziec co trzeba zmienic w programie aby sterownik pokazywal temp. z 4 czujnikow?

  Zalaczam listing.

  'czerwiec 2002
  'sterownik do pieca at89c2051 WERSJA___44
  ' wyświetlacz 2*16, poprawione zachowanie po zaniku napięcia
  $large
  $crystal = 12000000

  Config Lcd = 16 * 2
  Cursor Off
  Cls

  Config Sda = P3.1
  Config Scl = P3.0
  Config Timer0 = Timer , Mode = 1 , Gate = Internal
  Config Timer1 = Timer , Mode = 1 , Gate = Internal

  Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
  Cls

  Dim R As Byte
  Dim Gasnie As Byte
  Dim Piec As Byte
  Dim T0 As Byte
  Dim P As Word
  Dim Licz As Byte
  Dim Todn As Byte
  Dim T1 As Byte
  Dim A As Byte
  Dim Dom As Byte
  Dim Channel(3) As Byte
  Dim Kanal As Byte
  Dim Wlacz As Bit
  Dim Kontrola As Bit
  Dim K As Byte
  Dim Offsil As Bit
  Dim Wylacz As Bit
  Dim Pierwszy As Bit

  Declare Sub Pompka
  Declare Sub Silnik
  Declare Sub Ustawiam
  Declare Sub Buz
  Declare Sub Buz1
  Declare Sub Odczyt
  Declare Sub Gasnie
  Declare Sub Przegrzanie
  Declare Sub Pokaz

  Pomp Alias P1.0
  Sil Alias P1.1
  Buzer Alias P3.7
  Wybor Alias P3.5
  Ustaw Alias P3.4
  Onsil Alias P3.3
  Piwnica Alias P3.2

  Load Timer0 , 65500
  On Timer0 Przerwanie
  Enable Timer0
  Load Timer1 , 60000
  On Timer1 Przerwanie1
  Enable Timer1
  Enable Interrupts

  Todn = 56
  Wlacz = 0
  Kontrola = 0
  P = 0
  Licz = 0
  Offsil = 0
  Wylacz = 0
  Gasnie = 0
  K = 3
  Pierwszy = 0

  Channel(1) = &B01000000
  Channel(2) = &B01000010
  Channel(3) = &B01000011

  Set Pomp
  Set Sil
  Start Timer0
  Start Timer1

  Set Onsil
  Set Piwnica
  Cls
  Locate 1 , 1 : Lcd "WYKONAL:K.NAWACKI"
  For A = 1 To 20
  Waitms 255
  Shiftlcd Left
  Next A
  Cls
  Locate 1 , 3 : Lcd "WLACZ MNIE"
  Locate 2 , 1 : Lcd "Przycisk ON/OFF"

  Do
  Call Odczyt 'zmiana pompka-zawsze powinna być włączna
  Call Pompka
  Debounce Piwnica , 0 , Tu
  Debounce Onsil , 0 , Tu
  Loop

  Tu:
  Pierwszy = 1
  Call Buz
  Wait 1
  Call Odczyt

  Do
  Call Pokaz
  Wait 4
  Call Odczyt
  Wait 4 'główna pętla programu
  Call Silnik
  Call Odczyt
  Wait 4
  Call Pompka
  Loop

  Sub Odczyt:
  Kanal = Channel(k)
  I2cstart
  I2cwbyte &B10010000
  I2cwbyte Kanal
  I2cwbyte Todn
  I2cstart
  I2cwbyte &B10010001
  I2crbyte Dom , Ack
  I2crbyte Dom , Nack
  I2cstop
  Dom = Dom / 2.1
  Waitms 150
  R = Piec
  End Sub

  Sub Pokaz:
  Cls
  Locate 1 , 3
  Select Case K:
  Case 1 : Lcd "BOJLER= " ; Dom ; Chr(0) ; "C"
  Case 2 : Lcd "KUCHNIA= " ; Dom ; Chr(0) ; "C"
  Case 3 : Lcd "PIEC= " ; R ; Chr(0) ; "C"
  End Select
  End Sub

  Sub Silnik:
  If Sil = 0 Then
  If R > Todn Then
  Set Sil
  End If
  End If
  Todn = Todn - 1
  If R =< Todn Then
  If Offsil = 0 Then
  If Kontrola = 1 Then
  If Sil = 1 Then
  Reset Sil
  P = 0
  T0 = R
  Wylacz = 0
  Gasnie = 0
  End If
  Else
  Set Sil
  End If
  Else
  Set Sil
  End If
  End If
  Todn = Todn + 1
  End Sub

  Sub Pompka:
  If R > 50 Then
  If Wlacz = 0 Then
  Reset Pomp
  End If
  End If
  If R < 49 Then
  If Pomp = 0 Then
  Set Pomp
  End If
  End If

  If R >= Todn Then
  If Wlacz = 0 Then
  Wlacz = 1
  End If
  End If
  If R >= Todn Then
  Reset Pomp
  End If
  If Pomp = 0 Then
  If Wlacz = 1 Then
  Todn = Todn - 3
  If R =< Todn Then
  Set Pomp
  End If
  Todn = Todn + 3
  End If
  End If
  If R > 90 Then
  Call Przegrzanie
  End If
  End Sub

  Ustawiam:
  Call Buz
  Cls
  Locate 1 , 4 : Lcd "USTAWIONO"
  Locate 2 , 4 : Lcd "Todn=" ; Todn ; Chr(0) ; "C"
  Wait 1
  Do
  Set Ustaw
  If Ustaw = 0 Then
  Call Buz
  Todn = Todn + 2
  If Todn > 86 Then
  Todn = 56
  End If
  Cls
  Locate 1 , 2 : Lcd "Zmiana Todn"
  Locate 2 , 3 : Lcd "Todn=" ; Todn ; Chr(0) ; "C"
  Waitms 200
  Waitms 200
  Else
  Exit Do
  End If
  Loop
  Return

  Sub Buz:
  Reset Buzer
  Waitms 50
  Set Buzer
  End Sub

  Sub Buz1:
  Reset Buzer
  Wait 2
  Set Buzer
  End Sub

  Czuj:
  Incr K
  If K = 4 Then
  K = 1
  End If
  Call Buz
  Call Odczyt
  Call Pokaz
  Return

  Control:
  Call Buz
  Todn = Todn - 1
  If R > Todn Then
  Todn = Todn + 1
  Cls
  Locate 1 , 1 : Lcd "!!!SILNIK OFF!!!"
  Locate 2 , 3 : Lcd "NIE WLACZE GO"
  Else
  Todn = Todn + 1
  Kontrola = Not Kontrola
  Offsil = 0
  Call Silnik
  End If
  Return

  Sub Przegrzanie:
  Call Buz1
  For A = 1 To 3
  Cls
  Waitms 255
  Locate 1 , 4 : Lcd "UWAGA"
  Locate 2 , 2 : Lcd "!!!PRZEGRZANIE!!!"
  Wait 1
  Next A
  End Sub

  Sub Gasnie:
  Call Buz1
  For A = 1 To 5
  Cls
  Waitms 255
  Locate 1 , 4 : Lcd "!!!GASNIE!!!"
  Locate 2 , 2 : Lcd "BRAK OPALU"
  Wait 1
  Next A
  End Sub

  Przerwanie:
  Incr P
  If P >= 4000 Then '900 to min.
  T0 = T0 - 1
  T1 = T0 + 2
  If R >= T0 And R <= T1 Then
  If Wylacz = 1 Then
  Kontrola = 0
  Call Buz
  End If
  Wylacz = 1
  Else
  Kontrola = 1
  Wylacz = 0
  End If
  If R < T0 Then
  Incr Gasnie
  Else
  Gasnie = 0
  End If
  If Gasnie >= 3 Then
  If Offsil = 0 Then
  Call Gasnie
  Offsil = 1
  End If
  End If
  P = 0
  T0 = R
  End If
  Return

  Przerwanie1:
  If Pierwszy = 1 Then
  Set Ustaw
  Debounce Ustaw , 0 , Ustawiam , Sub
  Set Wybor
  Debounce Wybor , 0 , Czuj , Sub
  Set Onsil
  Debounce Onsil , 0 , Control , Sub
  Set Piwnica
  Debounce Piwnica , 0 , Control , Sub
  End If

  Todn = Todn - 1
  If R <= Todn Then
  Enable Timer0
  Else
  Disable Timer0
  End If
  Todn = Todn + 1

  Incr Licz
  If Licz >= 20 Then
  I2cstart
  I2cwbyte &B10010000
  I2cwbyte &B01000001
  I2cwbyte Todn
  I2cstart
  I2cwbyte &B10010001
  I2crbyte Piec , Ack
  I2crbyte Piec , Nack
  I2cstop
  Piec = Piec / 2.1
  Licz = 0
  End If
  Return
 • OptexOptex
 • Poziom 11  
  Czy nikt mi nie pomoze?????
 • OptexOptex
 • Poziom 11  
  jezeli mi nie pomozecie to napiszcie dlaczego, moze popelnilem blad zamieszczajac ten listing ale nie ma on zadnych praw autorckich byl zamieszczony na stronie EDW.
 • Poziom 23  
  Opisz jak podłączone są czujniki jaki typ, co ma mierzyć dodatkowy czujnik, czy masz schemat, jaka jest logika urządzenia

  Może pomogę