Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

PIC16F630 MPLAB - zmiana wysyłanych kodów z pilota rc5 na nec

loverek 02 Paź 2012 20:17 1230 0
 • #1 02 Paź 2012 20:17
  loverek
  Poziom 12  

  Witam
  Chcę dokonać przeróbki programu w asemblerze którego listing zamieszczam poniżej.
  .

  Kod: asm
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  ;------------------------------------------------------
  ; PROJECT : 8 CHANNEL TX IR REMOTE
  ; CRYSTAL 4 MHz
  ; MPLAB : 7.11 , Assembly
  ; RC5 FORMAT @38KHz , 35% DUTY CYCLE
  ; ADDRESS = 0X0b
  ; CH1 = 0X01
  ; CH2 = 0X02
  ; CH3 = 0X03
  ; CH4 = 0X04
  ; CH5 = 0X05
  ; CH6 = 0X06
  ; CH7 = 0X07
  ; CH8 = 0X08

  ; NOT USE TOGGLE ALWAY = 1

  ; 16 Dec 2005
  ;
  ; FREE TO USE FOR PERSONAL OR EVEN COMERCIAL PRODUCT
  ;------------------------------------------------------

  list P=16F630
  #include <P16F630.INC>
  __config _WDT_OFF & _XT_OSC & _CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON


  #DEFINE IR PORTC,4
  #DEFINE TOG_BIT TOGGLE,1 ; TOGLE BIT NOT USE FOR THIS PROJECT
  #DEFINE CH1_CMD 0X03 ; CHANNEL 1 COMMAND START STOP
  #DEFINE CH2_CMD 0X1C ; CHANNEL 2 COMMAND ZOOM T
  #DEFINE CH3_CMD 0X1D ; CHANNEL 3 COMMAND ZOOM W
  #DEFINE CH4_CMD 0X30 ; CHANNEL 4 COMMAND PHOTO
  #DEFINE CH5_CMD 0X05 ; CHANNEL 5 COMMAND
  #DEFINE CH6_CMD 0X06 ; CHANNEL 6 COMMAND
  #DEFINE CH7_CMD 0X07 ; CHANNEL 7 COMMAND
  #DEFINE CH8_CMD 0X08 ; CHANNEL 8 COMMAND


  CNT1 EQU 20H
  CNT2 EQU 21H
  CNT3 EQU 22H
  CNT4 EQU 23H
  TOGGLE EQU 24H
  CMD EQU 25H ; IR COMMAND BUFFER
  PREV_PORTA EQU 26H
  Temp EQU 27H


  ORG 000
  GOTO START

  ORG 004H
  GOTO ISR

  START:
  BCF IR
  CLRF PORTC
  CALL DEBOUNCE
  ;
  MOVLW 0X07
  MOVWF CMCON ; MAKE ALL GPIO TO DIGITAL I/O

  BSF STATUS,RP0

  BCF OPTION_REG,7 ; ENABLE WEAK PULL-UP
  BSF WPUA,1 ; ENABLE WEAK PULL-UP FOR RA1
  BSF WPUA,2 ; ENABLE WEAK PULL-UP FOR RA2
  BSF TRISA,1
  BSF TRISA,2
  BSF IOCA,1
  BSF IOCA,2
  CLRF TRISC

  BCF STATUS,RP0

  BCF INTCON,RAIE
  MOVF PORTA,W
  BSF INTCON,RAIE
  BSF INTCON,GIE


  MOVLW 0X00
  MOVWF PREV_PORTA
  BCF TOG_BIT

  ;------------------------------------
  ; MAIN LOOP
  MAIN:
  SLEEP ; GOTO SLEEP MODE(I a sleepy! and need to save my energy)
  GOTO MAIN

  ;
  ;======================================
  ; SEND LOGIC 0
  ;======================================
  LOGIC0: MOVLW .32 ; 1
  MOVWF CNT1 ; 1
  ;
  LOG0_1: BSF IR ; 1 MAKE IR HIGH 35% Duty cycle = 9 uS
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  ;
  ;===================================
  BCF IR ; 1 MAKE IR LOW 17 uS
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  NOP ; 1
  ;
  DECFSZ CNT1,F ; 1/2
  GOTO LOG0_1 ; 2 26 uS
  ;
  CALL DELAY_OFF
  RETURN ; 2
  ;
  ;======================================
  ; SEND LOGIC 1
  ;======================================
  LOGIC1: CALL DELAY_OFF ; DELAY 899 uS
  MOVLW .32 ; 1
  MOVWF CNT1 ; 1
  ;
  LOG1_1: BSF IR ; 1 MAKE IR HIGH 35% Duty cycle = 9 uS
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  ;
  ;===================================
  BCF IR ; 1 MAKE IR LOW 17 uS
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  GOTO $+1
  NOP ; 1
  ;
  DECFSZ CNT1,F ; 1/2
  GOTO LOG1_1 ; 2
  ;
  RETURN ; 2
  ;
  ;======================================
  ; DELAY FOR NO CARRAIR
  ; DELAY ABOUT 835 uS
  ;======================================
  DELAY_OFF:
  MOVLW 5 ; 1
  MOVWF CNT3 ; 1
  MOVLW .54 ; 1
  MOVWF CNT4 ; 1
  DECFSZ CNT4,F ; 1/2
  GOTO $-1 ; 2
  DECFSZ CNT3,F ; 1/2
  GOTO $-5 ; 2
  RETURN ; 2

  ;======================================
  ; SEND RC5 TO REMOTE
  ; INPUT : CMD (6 BIT IR COMMAND)
  ;======================================
  SEND_RC5:
  ; SEND 2 START BIT
  CALL LOGIC1
  CALL LOGIC1
  ; SEND TOGGLE BIT
  BTFSS TOG_BIT
  GOTO $+3
  CALL LOGIC1
  GOTO $+2
  CALL LOGIC0

  ; SEND ADDRESS 5 BIT FIX AT 01011 (0X0B) IT MAY BE CHANGED BY YOU
  CALL LOGIC0 ; 0 MSB FIRST BIT 4
  CALL LOGIC1 ; 1
  CALL LOGIC0 ; 0
  CALL LOGIC1 ; 1
  CALL LOGIC1 ; 1 LSB BIT 0
  ;
  ; SEND COMMAND 6 BIT(00HH LLLL) MSB FIRST
  BCF STATUS,C
  RLF CMD,F ; AFTER FIRST ROTAGE 0HHL LLL0
  RLF CMD,F ; AFTER SECOND ROTAGE HHLL LL00
  ;
  MOVLW 6
  MOVWF CNT2
  ;
  RLF CMD,F ; SEND MSB FIRST
  BTFSS STATUS,C
  GOTO $+3
  CALL LOGIC1
  GOTO $+2
  ;
  CALL LOGIC0
  DECFSZ CNT2,F
  GOTO $-7
  ;
  RETLW 0
  ;

  ;======================================
  ; DEBOUNCE SWITCH
  ; DELAY 15 mS
  ;======================================
  DEBOUNCE:
  MOVLW .1 ; 1
  MOVWF CNT1 ; 1
  DEL_1: MOVLW .20
  MOVWF CNT2 ; 1
  DEL_2: CLRF CNT3 ; 1
  DEL_3: DECFSZ CNT3,F ; 1/2
  GOTO DEL_3 ; 2
  DECFSZ CNT2,F ; 1/2
  GOTO DEL_2 ; 2
  DECFSZ CNT1,F ; 1/2
  GOTO DEL_1 ; 2
  RETLW 0 ; 2  ;=======================================
  ; INTERRUPT SERVICE ROUTINE
  ; FOR RA PIN CHANGED
  ;=======================================
  ISR:
  BTFSS INTCON,RAIF
  GOTO END_ISR

  BCF INTCON,RAIE
  MOVF PORTA,F
  BCF INTCON,RAIF
  CALL DEBOUNCE ; DEBOUNCE SWITCH
  ;
  MOVF PREV_PORTA,W
  XORWF PORTA,W
  XORLW 2
  BTFSC STATUS,Z
  BTFSC PORTA,1
  GOTO ISR2
  ;
  MOVLW 0XFE
  MOVWF PORTC
  BTFSC PORTA,1
  GOTO ISR3
  MOVLW 7
  MOVWF CMD
  CALL SEND_RC5
  GOTO END_ISR_X1
  ;
  ISR3:
  MOVLW 0XFD
  MOVWF PORTC
  BTFSC PORTA,1
  GOTO ISR4
  MOVLW 5
  MOVWF CMD
  CALL SEND_RC5
  GOTO END_ISR_X1
  ;
  ISR4:
  MOVLW 0XFB
  MOVWF PORTC
  BTFSC PORTA,1
  GOTO ISR5
  MOVLW 3
  MOVWF CMD
  CALL SEND_RC5
  GOTO END_ISR_X1
  ;
  ISR5:
  MOVLW 0XF7
  MOVWF PORTC
  BTFSC PORTA,1
  GOTO END_ISR
  MOVLW 1
  MOVWF CMD
  CALL SEND_RC5
  GOTO END_ISR_X1
  ;
  ;------------------------------------
  ISR2:
  MOVF PREV_PORTA,W
  XORWF PORTA,W
  XORLW 4
  BTFSC STATUS,Z
  BTFSC PORTA,2
  GOTO END_ISR
  ;
  MOVLW 0XFE
  MOVWF PORTC
  BTFSC PORTA,2
  GOTO ISR6
  MOVLW 8
  MOVWF CMD
  CALL SEND_RC5
  GOTO END_ISR_X2
  ;
  ISR6:
  MOVLW 0XFD
  MOVWF PORTC
  BTFSC PORTA,2
  GOTO ISR7
  MOVLW 6
  MOVWF CMD
  CALL SEND_RC5
  GOTO END_ISR_X2
  ;
  ISR7:
  MOVLW 0XFB
  MOVWF PORTC
  BTFSC PORTA,2
  GOTO ISR8
  MOVLW 4
  MOVWF CMD
  CALL SEND_RC5
  GOTO END_ISR_X2
  ;
  ISR8:
  MOVLW 0XF7
  MOVWF PORTC
  BTFSC PORTA,2
  GOTO END_ISR
  MOVLW 2
  MOVWF CMD
  CALL SEND_RC5
  GOTO END_ISR_X2
  ;
  END_ISR_X1:
  BTFSS PORTA,1
  GOTO $-1
  CALL DEBOUNCE
  GOTO END_ISR
  ;
  END_ISR_X2:
  BTFSS PORTA,2
  GOTO $-1
  CALL DEBOUNCE
  GOTO END_ISR
  ;
  ;-------------------------------------
  ;
  END_ISR:

  ;BTFSS PORTA,1
  ;GOTO END_ISR
  ;BTFSS PORTA,2
  ;GOTO END_ISR

  CLRF PORTC
  MOVF PORTA,W
  MOVWF PREV_PORTA
  BCF INTCON,RAIF
  BSF INTCON,RAIE
  RETFIE

  END
  Jak widać program służy do wysyłania poleceń konfigurowanych w kodzie RC5, ja chciałbym, abym mógł wysyłać polecenia w kodzie NEC na dodatek żeby można było je dowolnie zmieniać na etapie wpisania w asemblerze odpowiedniej komendy.
  Różnica polega na samym standarcie wysyłanej ramki oraz samej struktury ramki.
  Zgłębiając temat doszukałem w necie jak powinna wyglądać ramka oraz zeskanowałem ramki które chciałbym wysyłać tym pilotem z oryginalnego pilota.

  ;======================================
  ; SEND RC5 TO REMOTE
  ; INPUT : CMD (6 BIT IR COMMAND)
  ;======================================
  SEND_RC5:
  ; SEND 2 START BIT
  CALL LOGIC1
  CALL LOGIC1
  ; SEND TOGGLE BIT
  BTFSS TOG_BIT
  GOTO $+3
  CALL LOGIC1
  GOTO $+2
  CALL LOGIC0

  ; SEND ADDRESS 5 BIT FIX AT 01011 (0X0B) IT MAY BE CHANGED BY YOU
  CALL LOGIC0 ; 0 MSB FIRST BIT 4
  CALL LOGIC1 ; 1
  CALL LOGIC0 ; 0
  CALL LOGIC1 ; 1
  CALL LOGIC1 ; 1 LSB BIT 0
  ;
  ; SEND COMMAND 6 BIT(00HH LLLL) MSB FIRST
  BCF STATUS,C
  RLF CMD,F ; AFTER FIRST ROTAGE 0HHL LLL0
  RLF CMD,F ; AFTER SECOND ROTAGE HHLL LL00
  ;
  MOVLW 6
  MOVWF CNT2
  ;
  RLF CMD,F ; SEND MSB FIRST
  BTFSS STATUS,C
  GOTO $+3
  CALL LOGIC1
  GOTO $+2
  ;
  CALL LOGIC0
  DECFSZ CNT2,F
  GOTO $-7
  ;
  RETLW 0
  ;

  ;======================================
  Tak wygląda wysłanie rc 5 według moich dociekań, a mój nec powinien wyglądać tak:
  9000uS start bit 4500uS przerwa póżniej adress stały np:58243 i potem rozkaz command np:3 oczywiście binarnie.
  Na początku listingu po drugim średniku dopisałem jakie komendy mają być dodane. Nadmienię ,że są to moje początki w w asemblerze i chciałbym uzyskać pomoc fachowego grona, które zechciałoby się pochylić na moim problemem.Dla zainteresowanych mogę przesłać graficzny wykres ramki jaką wysyła oryginalny pilot. Najchętniej oczekiwałbym łopatologicznie wytłumaczenia gdzie co pozmieniać
  aby uzyskać pożądany efekt.Wiem jak ma wyglądać ramka ile trwają kolejne impulsy ile wynosi bit 1 oraz bit 0 ale nie potrafię tego przenieść do asemblera niestety. Pozwolę sobie jeszcze napisać do czego będzie to służyć.Posiadam obudowę do podwodnego filmowania, która jest sterowana manualnie co jest bardzo uciążliwe do stosowania pod wodą kamera nie posiada lanc protokółu co by uprościło sprawę dlatego zdecydowałem się na IR w obudowie a wyprowadzenie przełączników wodoodpornych na zewnątrz obudowy.Za słaba znajomość asm-blera zdecydowała o tym, że postanowiłem poprosić o pomoc.
  Gdyby były potrzebne jakieś dodatkowe informacje to w miarę możliwości postaram się je dostarczyć.

  0 0