Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji

makaronmc 07 Nov 2012 19:26 3153 1
 • #1
  makaronmc
  Level 30  
  Witam

  Jestem absolwentem technikum elektronicznego z dyplomem zawodowym "technik-elektronik".

  Aktualnie zacząłem studia inżynierskie stacjonarne "Elektronika i Telekomunikacja".

  Po 7 semestrach otrzymuję się licencjat (inż.)
  Później można robić jeszcze magistra.

  Czy do uprawnień budowlanych bez ograniczeń w telekomunikacji radiowej i przewodowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi będę musiał mieć przed nazwiskiem mgr inż. ?

  Proszę o rady.
 • #2
  kami111
  Level 17  
  Quote:
  Telekomunikacyjna

  1. uprawnienia bez ograniczeń

  ukończone studia magisterskie na kierunku: elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji, elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji

  2. uprawnienia w ograniczonym zakresie

  ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku: elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji, elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji


  Quote:

  Uprawnienia w powyższej specjalności początkowo nadawał Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. Nr 120, poz. 581 z późn. zm.).
  Cechą charakterystyczną nadawania tych uprawnień w poprzednim okresie, jest to, że nie było wymogu prowadzenia książki praktyki zawodowej. Zatem, praktyka zawodowa w powyższej specjalności odbywana do dnia 3 lipca 2005 r., mogła być dokumentowana zaświadczeniem. Natomiast praktyka odbywana po 3 lipca 2005 r. miała być dokumentowana w książce praktyki zawodowej. Obecnie przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) ustawodawca zrównał wymagania zakresie dokumentowania praktyki zawodowej. Zatem, osoby dokumentujące praktykę zawodową w telekomunikacji nie mogą już przedstawić zaświadczenia, tak jak to było dotychczas, ale muszą cały okres praktyki zawodowej odbywanej po 1 stycznia 1995 r. dokumentować w książce praktyk.
  W przypadku omawianych uprawnień budowlanych ustawodawca zrezygnował z zastosowanego dotychczas podziału uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie I i II stopnia. W związku z powyższym układ zakresu tych uprawnień budowlanych przedstawia się jak poniżej.

  6.1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

  Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia, uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  6.2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

  Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie, zgodnie z § 22 ust. 2 rozporządzenia, uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje.