Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[STM32]Zliczanie naciśnięć przycisków

Leon90 15 Lis 2012 15:46 1062 2
 • #1 15 Lis 2012 15:46
  Leon90
  Poziom 11  

  Witam
  Ten program powinien działać w taki sposób, żeby zliczał naciśnięcia przycisku Pin15 w czasie 2s. Mógłby mi ktoś powiedzieć w jaki sposób go zmienić aby działał? Z góry dziękuję za odp

  Code:

  /* Includes ------------------------------------------------------------------*/

  #include "stm32f10x.h"


  /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  uint8_t y;


  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  void GPIO_Configuration();
  void NVIC_Configuration(void);
  void EXTI_Configuration(void);
  void Delay(__IO uint32_t nCount);
  /* Private functions ---------------------------------------------------------*/

  /*******************************************************************************
  * Function Name  : main.
  * Description    : main routine.
  * Input          : None.
  * Output         : None.
  * Return         : None.
  *******************************************************************************/

  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

  int main(void)
  {

    uint32_t i;
    GPIO_Configuration();
    GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
    NVIC_Configuration();
    EXTI_Configuration();
    for(i=0;i<1000000;i++)  //zakładam, że ten for wykonuje się przez 2s
    GPIO_Write(GPIOA, y);
    while(1)
    {}
  }
  void NVIC_Configuration(void)
  {
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;       //deklaracja struktury
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);      //adres do tablicy
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);    //grupa priorytetów
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;  //wypełnienie pól struktury
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);    //wywołanie funkcji inicjalizującej NVIC


  }
  void EXTI_Configuration(void)
  {
     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource15);
     EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line15;
     EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
     EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;

  }
  void GPIO_Configuration(void)
  {
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;


    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

    /* Configure LED outputs */

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15 ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  }

  /*******************************************************************************
  * Function Name  : Delay
  * Description    : Inserts a delay time.
  * Input          : nCount: specifies the delay time length.
  * Output         : None
  * Return         : None
  *******************************************************************************/
  void Delay(__IO uint32_t nCount)
  {
    uint8_t i;

    for(; nCount!= 0;nCount--)
    {i=nCount;}
  }


  Code:

  void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  {
     extern y;
     if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15) != RESET)
       {
        y=y<<1;
        y++;
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15); //kasowanie znacznika
     }
  }

  0 2
 • #2 15 Lis 2012 16:35
  Freddie Chopin
  Specjalista - Mikrokontrolery

  Leon90 napisał:
  Mógłby mi ktoś powiedzieć w jaki sposób go zmienić aby działał?

  W prawidłowy i zgodny ze sztuką?

  Ten temat to mistrzostwo... Opisu sytuacji - brak (jaki mikrokontroler?). Opisu dokładnego problemu - brak (co nie działa?). Dobrze że choć kod jest... Pomijając już to, że jest to przykład znanego i lubianego problemu opisanego mniej więcej w milionie miejsc.

  4\/3!!

  0
 • #3 15 Lis 2012 19:30
  Leon90
  Poziom 11  

  Sorry, faktycznie trochę się pośpieszyłem. Mikrokontroler to STM32F103, a problem polega na tym, że żadna z diod się nie zapala obojętnie kiedy nie nacisnę Pin15.

  0
  Szukaj w 5mln produktów