Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Sterownik do akwarium - źle działa.

Leon90 21 Lis 2012 13:47 1599 14
 • #1 21 Lis 2012 13:47
  Leon90
  Poziom 11  

  Witam!
  Ostatnio próbuje zbudować sterownik do akwarium. Zaczynam od pomiaru temperatury za pomocą DS18B20. Korzystam z zestawu EvB 4.3, ATmega32. Po wgraniu programu na wyświetlaczu LCD nic się nie pojawia i nie mam pomysłu co robić. Na początku pojawił się error, że nie odnajduje pliku config.h więc przeniosłem go z podobnego projektu sterownika. Po buildzie wyskakuje tylko jeden warning: "F_CPU not defined for <util/delay.h>". Dołączam link do artykułu: http://www./ja/elektronika/ds18b20.pdf . Z góry dzięki za pomoc

  Poniżej zamieszczam kod programu:

  Code:

  #include <avr/io.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <util/delay.h>
  #include "HD44780.h"
  //makra
  #define WE 0
  #define PORT_1Wire PIND
  #define SET_1Wire DDRD &=~ _BV(WE)
  #define CLEAR_1Wire DDRD |= _BV(WE)

  char buf [8];

  unsigned char RESET_PULSE(void)
  {
     unsigned char PRESENCE;
     CLEAR_1Wire;
     _delay_us(500);
     SET_1Wire;
     _delay_us(30);
     if(bit_is_clear(PORT_1Wire, WE))
     {PRESENCE=1;}
     else
     {PRESENCE=0;}
     return PRESENCE;
  }

  void send(char bit)
  {
     CLEAR_1Wire;
     _delay_us(5);
     if(bit==1)
        SET_1Wire;
     _delay_us(80);
     SET_1Wire;
  }

  unsigned char read(void)
  {
     unsigned char PRESENCE=0;
     CLEAR_1Wire;
     _delay_us(2);
     SET_1Wire;
     _delay_us(15);
     if(bit_is_set(PORT_1Wire, WE))
        PRESENCE=1;
     else
        PRESENCE=0;
     return (PRESENCE);
  }

  void send_byte(char wartosc)
  {
     unsigned char i;
     unsigned char pom;
     
     for (i=0;i<8;i++)
     {
        pom=wartosc>>i;
        pom &= 0x01;
        send(pom);
     }
     _delay_us(100);
  }

  unsigned char read_byte(void)
  {
     unsigned char i;
     unsigned char wartosc=0;

     for(i=0;i<8;i++)
     {
        if(read())
           wartosc|=0x01<<i;
        _delay_us(15);
     }
     return(wartosc);
  }

  int main(void)
  {
     unsigned char sprawdz;
     char temp1=0, temp2=0;
     LCD_Initalize();
     LCD_Clear();
     LCD_WriteText("1-Wire");
     _delay_ms(200);
     LCD_Clear();
     for(;;)
     {
        sprawdz=RESET_PULSE();
        if(sprawdz==1)
        {
           send_byte(0xCC);
           send_byte(0x44);
           _delay_ms(750);

           sprawdz=RESET_PULSE();
           send_byte(0xCC);
           send_byte(0xBE);

           temp1=read_byte();
           temp2=read_byte();

           sprawdz=RESET_PULSE();
        
           float temp=0;
           temp=(float)(temp1+(temp2*256))/16;

           dtostrf(temp,1,1,buf);
           LCD_GoTo(0,0);
           LCD_WriteText(buf);
           _delay_ms(200);
        }
        else
        {
           LCD_GoTo(0,0);
           LCD_WriteText("Cisza");
        }

     }
  }

  0 14
 • #3 21 Lis 2012 13:56
  Leon90
  Poziom 11  

  Dołączam linijke kodu

  Code:
  #define F_CPU 1000000UL 

  ale to nic nie zmienia.

  0
 • #5 21 Lis 2012 14:14
  Leon90
  Poziom 11  

  Code:

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  // Wyświetlacz alfanumeryczny ze sterownikiem HD44780
  // Sterowanie w trybie 4-bitowym odczytu flagi zajętości
  // z dowolnym przypisaniem sygnałów sterujących
  // Plik : HD44780.c   
  // Mikrokontroler : Atmel AVR
  // Kompilator : avr-gcc
  // Autor : Radosław Kwiecień
  // Źródło : http://radzio.dxp.pl/hd44780/
  // Data : 24.03.2007
  // Update : 19.08.2012
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  #include "HD44780.h"

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja wystawiająca półbajt na magistralę danych
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void _LCD_OutNibble(unsigned char nibbleToWrite)
  {

  if(nibbleToWrite & 0x01)
     LCD_DB4_PORT |= LCD_DB4;
  else
     LCD_DB4_PORT  &= ~LCD_DB4;

  if(nibbleToWrite & 0x02)
     LCD_DB5_PORT |= LCD_DB5;
  else
     LCD_DB5_PORT  &= ~LCD_DB5;

  if(nibbleToWrite & 0x04)
     LCD_DB6_PORT |= LCD_DB6;
  else
     LCD_DB6_PORT  &= ~LCD_DB6;

  if(nibbleToWrite & 0x08)
     LCD_DB7_PORT |= LCD_DB7;
  else
     LCD_DB7_PORT  &= ~LCD_DB7;
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja wystawiająca półbajt na magistralę danych
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  unsigned char _LCD_InNibble(void)
  {
  unsigned char tmp = 0;

  if(LCD_DB4_PIN & LCD_DB4)
     tmp |= (1 << 0);
  if(LCD_DB5_PIN & LCD_DB5)
     tmp |= (1 << 1);
  if(LCD_DB6_PIN & LCD_DB6)
     tmp |= (1 << 2);
  if(LCD_DB7_PIN & LCD_DB7)
     tmp |= (1 << 3);
  return tmp;
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja zapisu bajtu do wyświetacza (bez rozróżnienia instrukcja/dane).
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void _LCD_Write(unsigned char dataToWrite)
  {
  LCD_DB4_DIR |= LCD_DB4;
  LCD_DB5_DIR |= LCD_DB5;
  LCD_DB6_DIR |= LCD_DB6;
  LCD_DB7_DIR |= LCD_DB7;

  LCD_RW_PORT &= ~LCD_RW;
  LCD_E_PORT |= LCD_E;
  _LCD_OutNibble(dataToWrite >> 4);
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
  LCD_E_PORT |= LCD_E;
  _LCD_OutNibble(dataToWrite);
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
  while(LCD_ReadStatus()&0x80);
  }

  void _LCD_JustWrite(unsigned char dataToWrite)
  {
  LCD_DB4_DIR |= LCD_DB4;
  LCD_DB5_DIR |= LCD_DB5;
  LCD_DB6_DIR |= LCD_DB6;
  LCD_DB7_DIR |= LCD_DB7;

  LCD_RW_PORT &= ~LCD_RW;
  LCD_E_PORT |= LCD_E;
  _LCD_OutNibble(dataToWrite >> 4);
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
  LCD_E_PORT |= LCD_E;
  _LCD_OutNibble(dataToWrite);
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  // Bezwzględny zapis rozkazu
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_JustWriteCommand(unsigned char commandToWrite)
  {
  LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS;
  _LCD_JustWrite(commandToWrite);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  // Bezwzględny zapis danych
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_JustWriteData(unsigned char dataToWrite)
  {
  LCD_RS_PORT |= LCD_RS;
  _LCD_JustWrite(dataToWrite);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  // Sprawdzenie zajętości sterownika
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  unsigned char LCD_NotBusy(void)
  {
  if(LCD_ReadStatus() != 0x80)
     {
     return 1;
     }
  else
     {
     return 0;
     }
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja odczytu bajtu z wyświetacza (bez rozróżnienia instrukcja/dane).
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  unsigned char _LCD_Read(void)
  {
  unsigned char tmp = 0;
  LCD_DB4_DIR &= ~LCD_DB4;
  LCD_DB5_DIR &= ~LCD_DB5;
  LCD_DB6_DIR &= ~LCD_DB6;
  LCD_DB7_DIR &= ~LCD_DB7;

  LCD_RW_PORT |= LCD_RW;
  LCD_E_PORT |= LCD_E;
  tmp |= (_LCD_InNibble() << 4);
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
  LCD_E_PORT |= LCD_E;
  tmp |= _LCD_InNibble();
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
  return tmp;
  }

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja zapisu rozkazu do wyświetlacza
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_WriteCommand(unsigned char commandToWrite)
  {
  LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS;
  _LCD_Write(commandToWrite);
  }

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja odczytu bajtu statusowego
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  unsigned char LCD_ReadStatus(void)
  {
  LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS;
  return _LCD_Read();
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja zapisu danych do pamięci wyświetlacza
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_WriteData(unsigned char dataToWrite)
  {
  LCD_RS_PORT |= LCD_RS;
  _LCD_Write(dataToWrite);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja odczytu danych z pamięci wyświetlacza
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  unsigned char LCD_ReadData(void)
  {
  LCD_RS_PORT |= LCD_RS;
  return _LCD_Read();
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja wyświetlenia napisu na wyswietlaczu.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_WriteText(char * text)
  {
  while(*text)
    LCD_WriteData(*text++);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja ustawienia współrzędnych ekranowych
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_GoTo(unsigned char x, unsigned char y)
  {
  LCD_WriteCommand(HD44780_DDRAM_SET | (x + (0x40 * y)));
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja czyszczenia ekranu wyświetlacza.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_Clear(void)
  {
  LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR);
  _delay_ms(2);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja przywrócenia początkowych współrzędnych wyświetlacza.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_Home(void)
  {
  LCD_WriteCommand(HD44780_HOME);
  _delay_ms(2);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Procedura inicjalizacji kontrolera HD44780.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_Initalize(void)
  {
  unsigned char i;
  LCD_DB4_DIR |= LCD_DB4; // Konfiguracja kierunku pracy wyprowadzeń
  LCD_DB5_DIR |= LCD_DB5; //
  LCD_DB6_DIR |= LCD_DB6; //
  LCD_DB7_DIR |= LCD_DB7; //
  LCD_E_DIR    |= LCD_E;   //
  LCD_RS_DIR    |= LCD_RS;  //
  LCD_RW_DIR    |= LCD_RW;  //
  _delay_ms(15); // oczekiwanie na ustalibizowanie się napiecia zasilajacego
  LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS; // wyzerowanie linii RS
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;  // wyzerowanie linii E
  LCD_RW_PORT &= ~LCD_RW;
  for(i = 0; i < 3; i++) // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
    {
    LCD_E_PORT |= LCD_E; //  E = 1
    _LCD_OutNibble(0x03); // tryb 8-bitowy
    LCD_E_PORT &= ~LCD_E; // E = 0
    _delay_ms(5); // czekaj 5ms
    }

  LCD_E_PORT |= LCD_E; // E = 1
  _LCD_OutNibble(0x02); // tryb 4-bitowy
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E; // E = 0

  _delay_ms(1); // czekaj 1ms
  LCD_WriteCommand(HD44780_FUNCTION_SET | HD44780_FONT5x7 | HD44780_TWO_LINE | HD44780_4_BIT); // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7
  LCD_WriteCommand(HD44780_DISPLAY_ONOFF | HD44780_DISPLAY_OFF); // wyłączenie wyswietlacza
  LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR); // czyszczenie zawartosći pamieci DDRAM
  LCD_WriteCommand(HD44780_ENTRY_MODE | HD44780_EM_SHIFT_CURSOR | HD44780_EM_INCREMENT);// inkrementaja adresu i przesuwanie kursora
  LCD_WriteCommand(HD44780_DISPLAY_ONOFF | HD44780_DISPLAY_ON | HD44780_CURSOR_OFF | HD44780_CURSOR_NOBLINK); // włącz LCD, bez kursora i mrugania
  }

  Jest to biblioteka do wyświetlacza LCD
  Pytanie może wydać się głupie ale czy z tego kodu wynika, że LCD mam podpiąć pod PORTE? Jeżeli tak to czy mam pozmieniać te definicje na PORTC?

  0
 • #6 21 Lis 2012 14:57
  perlon
  Poziom 19  

  Weź plik

  Kod: c
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod


  i tam pozmieniaj przypisania portów.
  Kod: c
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod


  Oznacza linię E wyświetlacza a nie PORTE kontrolera.

  0
 • #7 21 Lis 2012 15:20
  Leon90
  Poziom 11  

  ok pozmieniałem wszystko w pliku "HD44780". Cały wyświetlacz podpiąłem pod PORTB ale na wyświetlaczu dalej nic :/

  0
 • #10 21 Lis 2012 22:17
  perlon
  Poziom 19  

  A nic oznacza że kręcenie kontrastem podświetla górną linię w pełnych prostokątach? Jeżeli tak to wyświetlacz nie zainicjowany.

  0
 • #11 22 Lis 2012 06:21
  Leon90
  Poziom 11  

  NA wyświetlaczu, po naciśnięciu przycisku RESET pierwsza linia zapełnia się prostokątami a potem zero reakcji.

  0
 • #13 22 Lis 2012 12:31
  Eres1989
  Poziom 10  

  Witam ,
  Ostatnimi czasy miałem podobny problem co kolega ale sobie poradziłem :D .

  Pozdrawiam i życzę powodzenia .

  P.S. rozwiązanie jest trywialne wiesz jak?

  0
 • #14 28 Lis 2012 16:53
  Leon90
  Poziom 11  

  Okazało się, że mój LCD był źle podpięty. Niestety na wyświetlaczu pojawia się temperatura -0,1 stopnia i ani drgnie :/

  0
 • #15 01 Gru 2012 08:17
  Leon90
  Poziom 11  

  Mógłby mi ktoś powiedzieć, gdzie w tym przypadku szukać błędu ?

  0
  Szukaj w 5mln produktów