Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

ATMega8 + DS18B20 + LCD | Błąd odczytu 1Wire

ArekBe 05 Dec 2012 21:26 1377 3
 • #1
  ArekBe
  Level 8  
  Witam!

  Mam problem co do odczytu temperatury z czujnika DS18B20. Jest podłączony pod PD7. Wynik to -0.1. Jeżeli odepnę czujnik wynik jest ten sam. Wie ktoś dlaczego ?

  Kod:
  
  ...
  #define WE 7
  #define PORT_1Wire PIND
  #define SET_1Wire DDRD &=~_BV(WE)
  #define CLEAR_1Wire DDRD |=_BV(WE)
  
  char buf[8];
  
  //resetujemy magistrale - czekamy na impuls PRESENCE
  unsigned char RESET_PULSE(void)
  {
  unsigned char PRESENCE;
  CLEAR_1Wire; //ustawiamy magistrale w poziom niski
  _delay_ms(100); //ew. mozna uzyc z biblloteki avr1lbc(avr/ut11) funkcjl _delay_us();
  SET_1Wire; //ustawiamy magistrale w poziom wysoki
  _delay_ms(30); //oczekiwanie na ustawienie llnil w stan niski przez
  //sprawdzamy poziom 11 nil (czy w stanie niskim)
  if (bit_is_clear(PORT_1Wire, WE)) {PRESENCE=1;} else {PRESENCE=0;}
  //1-odebrano bit PREsENcE, 0 - stan nleaktywnosci
  _delay_ms(470); //odczekanie przez mastera 470us 1 spr. czy Ds podclagnal magistrale
  //sprawdzamy poziom linii (czy ustawiona)
  if (bit_is_set(PORT_1Wire, WE)) {PRESENCE=1;
  } else {PRESENCE=0; }
  return PRESENCE; //zwracamy wartosc do funkcji
  } //koniec RESET_PULSE
  
  //wysyla do ukladu pojedynczy bit
  void send(char bit)
  {
  CLEAR_1Wire; //ustawienie w stan niski magistralli
  _delay_ms(5);
  if(bit==1)
  SET_1Wire; //zwolnienie magistralii - wyslanie jedynki
  _delay_ms(80); //przetrzymanie - wyslanie zera sET_Iwire;
  } //koniec send
  
  //zczytuje bit z magistralli
  unsigned char read(void)
  {
  unsigned char PRESENCE=0;
  CLEAR_1Wire;	//ustawienie w Stan niski DQ
  _delay_ms(2); //odczekanie 2u5
  SET_1Wire;	// zwolnienie magistrall
  _delay_ms(15); // delay 15u5
  //odbior jedynki lub zera
  if(bit_is_set(PORT_1Wire, WE)) PRESENCE=1; else PRESENCE=0;
  return(PRESENCE);
  } //koniec read
  
  //wysyla caly bait do ukladu
  void send_byte(char wartosc)
  {
  unsigned char i; //zmienna licznikowa
  unsigned char pom; //zmienna pomocnicza
  for (i=0; i<8; i++)
  {
  pom = wartosc>>i; //przesuniecie bitowe w prawo
  pom &= 0x01; // skoplowanie bitu do zmiennej pomocniczej
  send(pom); // wyslanie bitu na magistrale
  }
  _delay_ms(100); //odczekanie 100us
  } //konlec send_byte
  
  //zczytuje caly bajt z ukladu
  unsigned char read_byte(void)
  {
  unsigned char i; //zmienna licznikowa
  unsigned char wartosc = 0; //zczytywana wartosc
  for (i=0;i<8;i++) //petla wykonywana 8 razy
  {
  if(read()) wartosc|=0x01<<i; //zczytywanie po jednym bicle
  _delay_ms(15); //odczekanie 15 us
  }
  return(wartosc); //zwrot wartoscl do funkcjl
  } //konlec read_byte
  
  //funkcja glowna programu
  int main (void)
  {
  //deklaracja zmiennych lokalnych
  unsigned char sprawdz;
  char temp1=0, temp2=0;
  //inicjalizacja i wyczyszczenie LCD
  lcd_init(); 
  /* Włącza wyświetlanie */ 
  LCD_DISPLAY(LCDDISPLAY);
  LCD_CLEAR;
  lcd_puts("1-wire"); //napis
  _delay_ms(200); //200ms zwloki
  LCD_CLEAR; //wyczyszczenie wyswietlacza
  //petla glowna programu
  for(;;) {
  sprawdz=RESET_PULSE(); //impuls resetu
  if (sprawdz==1)
  {
  send_byte(0xCC); //SKIP ROM
  send_byte(0x44); //CONVERT T
  _delay_ms(200); //odczekaj 750m5 - czas konwersji
  sprawdz=RESET_PULSE(); //wyslanie impulsu reset
  send_byte(0xCC); //SKIP ROM
  send_byte(0xBE); //READ SCRATCHPAD
  temp1=read_byte(); //odczytanie LSB
  temp2=read_byte(); //odczytanie M56
  sprawdz=RESET_PULSE(); //zwolnienie magistrali
  float temp=0; //zmienna do obliczen
  temp=(float)(temp1+(temp2*256))/16; //obl. temp
  dtostrf(temp,1,1,buf); //konwersja float do stringa
  LCD_LOCATE(0,0); //ustawienie w pozycji 0,0
  lcd_puts(buf); //wyswietlenie temp
  _delay_ms(20); //pomiar co 200ms
  }
  else //jesli nie wykryto PRESENCE_PULSE (sprawdz=0)
  {
  LCD_LOCATE(0,0); //pozcyja 0,0 na LCD
  lcd_puts("cisza"); //napis
  }
  }//konlec petli glownej
  } //koniec main()


  Czujnik jest spięty opornikem 4k7: DQ z Vcc.

  Z góry dziękuję i pozdrawiam,
  Arek!
 • Helpful post
  #2
  tehaceole

  Level 28  
  Nie kojarzę już przy jakiej okazji otrzymywałem ten błąd. Ale zaproponować Ci mogę skorzystanie z tych kodów:jeden czujnik, kilka czujników. Kody działają w 100%, pochodzą z wdrożonego rozwiązania. Przyjrzyj się w jaki sposób zrealizowane jest w nich przeliczenie odczytanej z DS wartości na wartość do wyświetlenia.
 • #3
  ArekBe
  Level 8  
  Nie mam pojęcia dlaczego, ale nie mogę otworzyć tych linków tylko mnie gdzieś przekierowuje :c
 • #4
  tehaceole

  Level 28  
  Wybacz Kolego, ale niefortunnie trafiłeś. :) W dniu wczorajszym trwały po południu prace administracyjne nad stroną związane z tym wątkiem. Teraz jest już wszystko ok - a przynajmniej powinno być. :) Ale widzę, że "pomógł" kliknąłeś więc chyba jednak się dostałeś do tych kodów.

  Pozdrawiam