Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Optymalizacja na podstawie zestawu danych

bambi7 24 Dec 2012 11:33 2559 20
 • #1
  bambi7
  Level 11  
  Problem trochę nietypowy - prosty dla mnie od strony matematycznej, ale nie wiem jak to "skleić" w makrze VBA (pisania makr się dopiero uczę).

  W załączonym pliku są 4 najważniejsze kolumny (X, przedziały X, Y, Z). Celem jest dobrać tak wartości X (jest ich 9), aby po przemnożeniu przez wartości Y otrzymać iloczyny najbardziej zbliżone do siebie. Iloczyny będą zapisywane jako wartości Z (X*Y=Z).  Główne założenia "optymalizacji":
  - wartości Z mają być jak najbardziej zbliżone do siebie (być może użyć trzeba metody "różnicy kwadratów dwóch liczb"), jednocześnie postarać się aby same wartości Z były jak największe,
  - liczby X są zmiennymi, a ich wartości mają mieścić się w podanych przedziałach (przedziały są domknięte)
  - wartości X mogą zmieniać się co 0,25 (step=0,25) w podanych przedziałach (więc pewnie nie obędzie sie bez rozpisywania wszystkich możliwych wartości dla każdej zmiennej X - to jest główny problem przy tak dużej liczbie kombinacji),
  - suma wszystkich wartości X musi być równa 34,
  - wartości Y są stałe (moje dane pomiarowe).

  Przykładowo wstawiłem już w tabeli jakies wartości X, które spełniają opisywane warunki oraz w załączniku kawałek kodu VBA jaki sam do tej pory "skleciłem".

  Wielkie dzięki za zainteresowanie i naprowadzenie na dobry trop :-D

  Optymalizacja na podstawie zestawu danych
 • #2
  marek003
  Level 40  
  Owszem stowrzyłeś "coś" w VBA ale przemyślałeś co ten kod właściwie robi?
  Każda pętla po kolei robi swoje do końca co daje efekt że przypisuje każdemu X ostatnią możliwą wartość.

  Tu, jeżeli już, trzeba zapętlić pętle w pętli (dla 9 pętli po kolei)

  Wbrew pozorom ilość kombinacji wyniku 34 z iksów to najmniejszy problem (to tylko kwestia klasy komputera i czasu wykonania procedury).

  Piszesz że od strony matematycznej wiesz jak to zrobić więc jakbyś mógł zasugeruj jak od strony matematycznej ustalić że 9 liczb "Z" są "najbardziej zbliżone do siebie" i jednocześnie jak największe.

  Dawno miałem statystykę i w chwili obecnej nie za bardzo pamiętam co można do tego zastosować.
  Może odchylenie średnie (lub standardowe) z dziewięciu liczb i by było jak najmniejsze... ale nie wiem.

  Tzn.:

  Poprzez "pętle w pętlach" generuje różne kombinacje dziewięciu iksów (x)

  Sprawdzam jednocześnie czy suma iksów jest 34 i x2 jest połową x3.
  Jeżeli spełnia warunek zapisuje kombinację do jakiejś tabeli i dalej.

  Jak już mam wszystkie kombinacje to tworze pod każdą zbiór wartości Z (to można robić jednocześnie w poprzednim kroku) i teraz:

  Czy najpierw sprawdzam czy wartości Z są największe (suma wszystkich Z największa z wszystkich kombinacji - wtedy mam pewność że są największe) czy może najpierw sprawdzam czy wartości są jak najbliższe sobie (najmniejsze odchylenie średnie/standardowe)

  A może jeszcze inaczej?

  Że tak wesoło podsumuje:
  :) Zasugeruj coś "matematyku" :) bo ja na tą chwilę przedświąteczną za mały jestem, ale jak już będzie jasne od strony matematycznej to kod VBA moment się zrobi.
 • #3
  bambi7
  Level 11  
  pętle zagnieżdżone - dobra, spróbuje tak jak mówisz

  kombinacji X jest mnóstwo (ok. 1,5 miliarda - liczę tak w pamięci w przybliżeniu). Jak tylko później zapisywać te wartości X, które spełniają warunek sumy=34?
  Tych "dobrych" kombinacji będzie pewnie z kilkadziesiąt milionów (jedna z nich jest już podana w załączniku) i jakoś to trzeba zebrać (tabela?).

  Podejrzewam, że tabeli o przykładowych wymiarach 9x50000000 (50 milionów kombinacji dla 9 wyliczonych zmiennych) nie przetrawi, jeśli jeszcze później ma ze sobą to porównać metoda odchylenia standardowego (lub każdą inną, podobną).


  Dobra, jest coś z pętlami zagnieżdżonymi w załączniku VBA_2 poniżej mojego autorstwa. Miało to "coś" wpisywać wyniki prawidłowych X (czyli z sumą całkowitą 34) do komórek tabeli, ale ilość komórek jest wpisana z palca - z naszego założenia wynika, że nie znamy przecież ilości kombinacji na początku.

  Coś mi się obiło o uszy, że można też używac "Range" - może coś w tę stronę?
 • #4
  bambi7
  Level 11  
  Właściwie do zakończenia (tak mi się wydaje) brakuje 2 rzeczy - wpisanie wyłapanych kombinacji do tabeli (będzie miała 9 wierszy i "n" kolumn, gdzie "n" to liczba kombinacji liczona w milionach), druga sprawa to sposób porównania każdej z kolumn względem pozostałych.
  To drugie dotyczy wartości wynikowej Z, bo cały kod jest pisany do odszukania tych wartości.
  Szukanie zmiennych X jest potrzebne do tego, aby suma w kolumnie X byla równa 34 (dla podanych przedziałów) i oczywiście do późniejszego przemnożenia przez Y (żeby dostać wartość Z).
 • #5
  User removed account
  User removed account  
 • #6
  bambi7
  Level 11  
  U mnie pokazuje tylko wyniki z ostatniego message boxa dla x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, ale dzięki za to co jest.
 • Helpful post
  #7
  User removed account
  User removed account  
 • #8
  bambi7
  Level 11  
  Dobra, dzięki
 • #9
  marek003
  Level 40  
  Jakby było tylko 236221 wierszy/kombinacji spełniających warunek to nie było by źle.
  U mnie wychodzi 2.549.518 takich kombinacji i jak już wspomniano zaczyna się kłopot z ograniczeniami VBA.
  Samo generowanie tabeli z kombinacjami trwa ok 10 minut (Pentium IV 2,4 MHz, 1,5 GB)
  Jak spróbowałem metody kolegi e-mega z tworzeniem pliku zamiast tabeli. Zajęło mi to 40 minut a plik ma 82 Mb (statystyka worda też pokazała 2.549.518 wierszy [powinna pokazać o 1 więcej bo jest jeszcze nagłówek - ale już nie będę się spierał z wordem])

  Poniżej mój kod (bez sprawdzeń czy dane wejściowe są poprawne)

  Wyrzuca zbiór iksów o największej średniej i najmniejszym odchyleniu standardowym Dla danych Z.

  ZAZNACZAM na moim sprzęcie trwa to ok 15 minut
  Code:
  Sub Wybierz()
  

  Dim poczatek(1 To 9) As Integer, koniec(1 To 9) As Integer, x As Integer
  Dim zakres As String, wartosc() As String, tekst1 As String, tekst2 As String
  Dim krok As Single, x1 As Single, x2 As Single, x3 As Single, x4 As Single, x5 As Single, x6 As Single, x7 As Single, x8 As Single, x9 As Single
  Dim tablicaX() As Single, tablicaZ() As Single, tablicaY(1 To 9) As Single
  Dim i As Long, k As Long, kom1 As Long, kom2 As Long  start1 = Time


  krok = 0.25


  For x = 1 To 9
      zakres = Cells(2 + x, 3)
      zakres = Replace(zakres, "<", "")
      zakres = Replace(zakres, ">", "")
      wartosc = Split(zakres, ";", 2)
      poczatek(x) = Val(wartosc(0))
      koniec(x) = Val(wartosc(1))
      tablicaY(x) = Cells(2 + x, 4)
  Next x
  ReDim tablicaX(1 To 4000000, 1 To 9)

  ReDim tablicaZ(1 To 4000000, 1 To 11)


  i = 0

  For x1 = poczatek(1) To koniec(1) Step krok
   For x2 = poczatek(2) To koniec(2) Step krok
    For x3 = poczatek(3) To koniec(3) Step krok
     For x4 = poczatek(4) To koniec(4) Step krok
      For x5 = poczatek(5) To koniec(5) Step krok
       For x6 = poczatek(6) To koniec(6) Step krok
        For x7 = poczatek(7) To koniec(7) Step krok
         For x8 = poczatek(8) To koniec(8) Step krok
          For x9 = poczatek(9) To koniec(9) Step krok
         
              If x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 = 34 And x2 * 2 = x3 Then
                  i = i + 1
                 
                  tablicaX(i, 1) = x1
                  tablicaX(i, 2) = x2
                  tablicaX(i, 3) = x3
                  tablicaX(i, 4) = x4
                  tablicaX(i, 5) = x5
                  tablicaX(i, 6) = x6
                  tablicaX(i, 7) = x7
                  tablicaX(i, 8) = x8
                  tablicaX(i, 9) = x9
                 
                  tablicaZ(i, 1) = x1 * tablicaY(1)
                  tablicaZ(i, 2) = x2 * tablicaY(2)
                  tablicaZ(i, 3) = x3 * tablicaY(3)
                  tablicaZ(i, 4) = x4 * tablicaY(4)
                  tablicaZ(i, 5) = x5 * tablicaY(5)
                  tablicaZ(i, 6) = x6 * tablicaY(6)
                  tablicaZ(i, 7) = x7 * tablicaY(7)
                  tablicaZ(i, 8) = x8 * tablicaY(8)
                  tablicaZ(i, 9) = x9 * tablicaY(9)
                 
                  suma = 0
                  For x = 1 To 9
                      suma = suma + tablicaZ(i, x)
                  Next x
                 
                  'średnia
                  tablicaZ(i, 10) = suma / 9
                 
                  'odchylenie standardowe
                  tablicaZ(i, 11) = Application.WorksheetFunction.StDev(tablicaZ(i, 1), tablicaZ(i, 2), tablicaZ(i, 3), tablicaZ(i, 4), tablicaZ(i, 5), tablicaZ(i, 6), tablicaZ(i, 7), tablicaZ(i, 8), tablicaZ(i, 9))
                 
              End If
         
         
         
          Next x9
         Next x8
        Next x7
       Next x6
      Next x5
     Next x4
    Next x3
   Next x2
  Next x1
           'Maksymalna średnia
  m = 0
  For k = 1 To i
      If tablicaZ(k, 10) > m Then
          m = tablicaZ(k, 10)
          kom1 = k
      End If
  Next k

  'minimalne odchylenie standardowe

  For k = 1 To i
      If tablicaZ(k, 10) < m Then
          m = tablicaZ(k, 11)
          kom2 = k
      End If
  Next k

  For x = 1 To 9
      tekst1 = tekst1 & "x" & x & ": " & tablicaX(kom1, x) & Chr(10)
      tekst2 = tekst2 & "x" & x & ": " & tablicaX(kom2, x) & Chr(10)
  Next x

  stop1 = Time  MsgBox "Zestaw X'ów dla najwięksazej średniej: " & Chr(10) & tekst1 & vbNewLine & "Zestaw X'ów dla najmniejszego odchylenia standardowego: " & Chr(10) & tekst2, vbInformation  MsgBox "Czas: " & Format(stop1 - start1, "hh:mm:ss") & vbNewLine & "Ilość kombinacji: " & i, vbInformation


  End Sub
 • #10
  Aldrin
  Level 22  
  Jeżeli warunkiem podstawowym jest suma=34, to ilość obliczeń można istotnie zredukować unikając niektórych pętli. Skoro suma wartości minimalnych z zakresów wynosi 17, a maksymalnych 43 to można wstawić PRZED ostatnimi dwiema/trzema pętlami dodatkowe warunki:
  - jeśli dotychczasowa suma + maksymalne wartości z następnych pętli nie osiągają 34, to w ogóle tam głębiej nie wchodź
  - jeśli dotychczasowa suma + minimalne wartości z następnych pętli przekraczają 34, to w ogóle tam nie wchodź

  Można też wcześniej obliczyć sumę z pierwszych pętli (wynik częściowy), żeby tego samego działania nie powtarzać setki tysięcy razy.
 • #11
  marek003
  Level 40  
  Po wykorzystaniu pierwszej sugestii kolegi Aldrina czas wykonania procedury skrócił się z 10 minut do 1,01 minuty

  Niesamowite. :)

  Co do:
  Quote:
  Można też wcześniej obliczyć sumę z pierwszych pętli (wynik częściowy)...

  to nie za bardzo rozumiem jakby to miało wyglądać w kodzie by było efektywne


  Poprawiony kod:
  Code:
  Sub Wybierz()
  

  Dim poczatek(1 To 9) As Integer, koniec(1 To 9) As Integer, x As Integer
  Dim zakres As String, wartosc() As String, tekst1 As String, tekst2 As String
  Dim krok As Single, x1 As Single, x2 As Single, x3 As Single, x4 As Single, x5 As Single, x6 As Single, x7 As Single, x8 As Single, x9 As Single, sum1 As Single, sum2 As Single
  Dim tablicaX() As Single, tablicaZ() As Single, tablicaY(1 To 9) As Single
  Dim i As Long, k As Long, kom1 As Long, kom2 As Long  start1 = Time


  krok = 0.25


  For x = 1 To 9
      zakres = Cells(2 + x, 3)
      zakres = Replace(zakres, "<", "")
      zakres = Replace(zakres, ">", "")
      wartosc = Split(zakres, ";", 2)
      poczatek(x) = Val(wartosc(0))
      koniec(x) = Val(wartosc(1))
      tablicaY(x) = Cells(2 + x, 4)
  Next x
  ReDim tablicaX(1 To 4000000, 1 To 9)

  ReDim tablicaZ(1 To 4000000, 1 To 11)


  i = 0

  For x1 = poczatek(1) To koniec(1) Step krok
   sum1 = x1 + koniec(2) + koniec(3) + koniec(4) + koniec(5) + koniec(6) + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
   sum2 = x1 + poczatek(2) + poczatek(3) + poczatek(4) + poczatek(5) + poczatek(6) + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
   If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d1
   
   For x2 = poczatek(2) To koniec(2) Step krok
    sum1 = x1 + x2 + koniec(3) + koniec(4) + koniec(5) + koniec(6) + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
    sum2 = x1 + x2 + poczatek(3) + poczatek(4) + poczatek(5) + poczatek(6) + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
    If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d2
   
    For x3 = poczatek(3) To koniec(3) Step krok
     sum1 = x1 + x2 + x3 + koniec(4) + koniec(5) + koniec(6) + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
     sum2 = x1 + x2 + x3 + poczatek(4) + poczatek(5) + poczatek(6) + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
     If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Or x2 * 2 <> x3 Then GoTo d3
     
     For x4 = poczatek(4) To koniec(4) Step krok
      sum1 = x1 + x2 + x3 + x4 + koniec(5) + koniec(6) + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
      sum2 = x1 + x2 + x3 + x4 + poczatek(5) + poczatek(6) + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
      If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d4
     
      For x5 = poczatek(5) To koniec(5) Step krok
       sum1 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + koniec(6) + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
       sum2 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + poczatek(6) + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
       If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d5
       
       For x6 = poczatek(6) To koniec(6) Step krok
        sum1 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
        sum2 = x1 + x2 + px3 + x4 + x5 + x6 + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
        If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d6
       
        For x7 = poczatek(7) To koniec(7) Step krok
         sum1 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + koniec(8) + koniec(9)
         sum2 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + poczatek(8) + poczatek(9)
         If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d7
         
         For x8 = poczatek(8) To koniec(8) Step krok
          sum1 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + koniec(9)
          sum2 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + poczatek(9)
          If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d8
           
           For x9 = poczatek(9) To koniec(9) Step krok
              If x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 = 34 Then
                  i = i + 1
                 
                  tablicaX(i, 1) = x1
                  tablicaX(i, 2) = x2
                  tablicaX(i, 3) = x3
                  tablicaX(i, 4) = x4
                  tablicaX(i, 5) = x5
                  tablicaX(i, 6) = x6
                  tablicaX(i, 7) = x7
                  tablicaX(i, 8) = x8
                  tablicaX(i, 9) = x9
                 
                  tablicaZ(i, 1) = x1 * tablicaY(1)
                  tablicaZ(i, 2) = x2 * tablicaY(2)
                  tablicaZ(i, 3) = x3 * tablicaY(3)
                  tablicaZ(i, 4) = x4 * tablicaY(4)
                  tablicaZ(i, 5) = x5 * tablicaY(5)
                  tablicaZ(i, 6) = x6 * tablicaY(6)
                  tablicaZ(i, 7) = x7 * tablicaY(7)
                  tablicaZ(i, 8) = x8 * tablicaY(8)
                  tablicaZ(i, 9) = x9 * tablicaY(9)
                 
                  suma = 0
                  For x = 1 To 9
                      suma = suma + tablicaZ(i, x)
                  Next x
                 
                  'średnia
                  tablicaZ(i, 10) = suma / 9
                 
                  'odchylenie standardowe
                  tablicaZ(i, 11) = Application.WorksheetFunction.StDev(tablicaZ(i, 1), tablicaZ(i, 2), tablicaZ(i, 3), tablicaZ(i, 4), tablicaZ(i, 5), tablicaZ(i, 6), tablicaZ(i, 7), tablicaZ(i, 8), tablicaZ(i, 9))
                 
              End If
         
         
         
          Next x9
  d8:
         Next x8
  d7:
        Next x7
  d6:
       Next x6
  d5:
      Next x5
  d4:
     Next x4
  d3:
    Next x3
  d2:
   Next x2
  d1:
  Next x1
           'Maksymalna średnia
  m = 0
  For k = 1 To i
      If tablicaZ(k, 10) > m Then
          m = tablicaZ(k, 10)
          kom1 = k
      End If
  Next k

  'minimalne odchylenie standardowe

  For k = 1 To i
      If tablicaZ(k, 10) < m Then
          m = tablicaZ(k, 11)
          kom2 = k
      End If
  Next k

  For x = 1 To 9
      tekst1 = tekst1 & "x" & x & ": " & tablicaX(kom1, x) & Chr(10)
      tekst2 = tekst2 & "x" & x & ": " & tablicaX(kom2, x) & Chr(10)
  Next x

  stop1 = Time  MsgBox "Zestaw X'ów dla najwięksazej średniej: " & Chr(10) & tekst1 & vbNewLine & "Zestaw X'ów dla najmniejszego odchylenia standardowego: " & Chr(10) & tekst2, vbInformation  MsgBox "Czas: " & Format(stop1 - start1, "hh:mm:ss") & vbNewLine & "Ilość kombinacji: " & i, vbInformation


  End Sub
 • Helpful post
  #12
  Aldrin
  Level 22  
  marek003 wrote:
  czas wykonania procedury skrócił się z 10 minut do 1,01 minuty

  Aż za bardzo ;)

  marek003 wrote:

  Quote:
  Można też wcześniej obliczyć sumę z pierwszych pętli (wynik częściowy)...

  to nie za bardzo rozumiem jakby to miało wyglądać w kodzie by było efektywne


  Myślałem o tej linii:
  Quote:
  If x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 = 34 Then

  Ty poszedłeś po całości ;)

  Jeśli zapamiętalibyśmy sumę np. (x1 + x2 + x3 + x4 + x5) przed wejściem do x6, to dla wielu wielu pętli nie trzeba jej znowu liczyć: dodajemy "tylko" ostatnie "iksy" z najbardziej zagnieżdżonych pętli.
  ***
  Poszczególnych sum wartości minimalnych i maksymalnych dla danego poziomu nie trzeba liczyć za każdym razem - pętle głębiej położone będą mieć stałe wartości dla analizy na danym poziomie => można je więc policzyć wcześniej i zapisać w tablicy.
  Takie sprawdzanie możnaby wdrożyć niekoniecznie od pierwszej pętli/poziomu - suma wartości maksymalnych na czwartym poziomie wynosi 16; wcześniejsze są chyba zbyt małe, żeby dużo zyskać, a obliczenia trzeba wykonać.

  W sumie to i tak najważniejsze jest ominięcie (szeroko pojętych) wewnętrznych/najgłębszych pętli ;)
 • Helpful post
  #13
  marek003
  Level 40  
  Odbijając na chwilę od skrócenia czasu wykonania procedury.

  Zauważyłem błąd. Żle obliczał najmniejsze odchylenie standardowe - nie te zmienne były analizowane.
  Poprawiłem i dodałem do wyników by pokazywał wartości Z.

  Jak widać największa średnia nie do końca spełnia warunek by liczby były w miarę "blisko siebie"
  Natomiast najmniejsze odchylenie standardowe nie daje pewności że jest to "największy komplet"

  Code:
  Sub Wybierz()
  

  Dim poczatek(1 To 9) As Integer, koniec(1 To 9) As Integer, x As Integer
  Dim zakres As String, wartosc() As String, tekst1 As String, tekst2 As String, tekst3 As String
  Dim krok As Single, x1 As Single, x2 As Single, x3 As Single, x4 As Single, x5 As Single, x6 As Single, x7 As Single, x8 As Single, x9 As Single, sum1 As Single, sum2 As Single
  Dim tablicaX() As Single, tablicaZ() As Single, tablicaY(1 To 9) As Single
  Dim i As Long, k As Long, kom1 As Long, kom2 As Long, kom3 As Long  start1 = Time


  krok = 0.25


  For x = 1 To 9
      zakres = Cells(2 + x, 3)
      zakres = Replace(zakres, "<", "")
      zakres = Replace(zakres, ">", "")
      wartosc = Split(zakres, ";", 2)
      poczatek(x) = Val(wartosc(0))
      koniec(x) = Val(wartosc(1))
      tablicaY(x) = Cells(2 + x, 4)
  Next x
  ReDim tablicaX(1 To 4000000, 1 To 9)

  ReDim tablicaZ(1 To 4000000, 1 To 12)


  i = 0

  For x1 = poczatek(1) To koniec(1) Step krok
   sum1 = x1 + koniec(2) + koniec(3) + koniec(4) + koniec(5) + koniec(6) + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
   sum2 = x1 + poczatek(2) + poczatek(3) + poczatek(4) + poczatek(5) + poczatek(6) + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
   If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d1
   
   For x2 = poczatek(2) To koniec(2) Step krok
    sum1 = x1 + x2 + koniec(3) + koniec(4) + koniec(5) + koniec(6) + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
    sum2 = x1 + x2 + poczatek(3) + poczatek(4) + poczatek(5) + poczatek(6) + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
    If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d2
   
    For x3 = poczatek(3) To koniec(3) Step krok
     sum1 = x1 + x2 + x3 + koniec(4) + koniec(5) + koniec(6) + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
     sum2 = x1 + x2 + x3 + poczatek(4) + poczatek(5) + poczatek(6) + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
     If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Or x2 * 2 <> x3 Then GoTo d3
     
     For x4 = poczatek(4) To koniec(4) Step krok
      sum1 = x1 + x2 + x3 + x4 + koniec(5) + koniec(6) + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
      sum2 = x1 + x2 + x3 + x4 + poczatek(5) + poczatek(6) + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
      If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d4
     
      For x5 = poczatek(5) To koniec(5) Step krok
       sum1 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + koniec(6) + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
       sum2 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + poczatek(6) + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
       If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d5
       
       For x6 = poczatek(6) To koniec(6) Step krok
        sum1 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + koniec(7) + koniec(8) + koniec(9)
        sum2 = x1 + x2 + px3 + x4 + x5 + x6 + poczatek(7) + poczatek(8) + poczatek(9)
        If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d6
       
        For x7 = poczatek(7) To koniec(7) Step krok
         sum1 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + koniec(8) + koniec(9)
         sum2 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + poczatek(8) + poczatek(9)
         If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d7
         
         For x8 = poczatek(8) To koniec(8) Step krok
          sum1 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + koniec(9)
          sum2 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + poczatek(9)
          If sum1 < 34 Or sum2 > 34 Then GoTo d8
           
           For x9 = poczatek(9) To koniec(9) Step krok
              If x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 = 34 Then
                  i = i + 1
                 
                  tablicaX(i, 1) = x1
                  tablicaX(i, 2) = x2
                  tablicaX(i, 3) = x3
                  tablicaX(i, 4) = x4
                  tablicaX(i, 5) = x5
                  tablicaX(i, 6) = x6
                  tablicaX(i, 7) = x7
                  tablicaX(i, 8) = x8
                  tablicaX(i, 9) = x9
                 
                  tablicaZ(i, 1) = x1 * tablicaY(1)
                  tablicaZ(i, 2) = x2 * tablicaY(2)
                  tablicaZ(i, 3) = x3 * tablicaY(3)
                  tablicaZ(i, 4) = x4 * tablicaY(4)
                  tablicaZ(i, 5) = x5 * tablicaY(5)
                  tablicaZ(i, 6) = x6 * tablicaY(6)
                  tablicaZ(i, 7) = x7 * tablicaY(7)
                  tablicaZ(i, 8) = x8 * tablicaY(8)
                  tablicaZ(i, 9) = x9 * tablicaY(9)
                 
                  suma = 0
                  For x = 1 To 9
                      suma = suma + tablicaZ(i, x)
                  Next x
                 
                  'średnia
                  tablicaZ(i, 10) = suma / 9
                 
                  'odchylenie standardowe
                  tablicaZ(i, 11) = Application.WorksheetFunction.StDev(tablicaZ(i, 1), tablicaZ(i, 2), tablicaZ(i, 3), tablicaZ(i, 4), tablicaZ(i, 5), tablicaZ(i, 6), tablicaZ(i, 7), tablicaZ(i, 8), tablicaZ(i, 9))
                 
                  'suma
                  tablicaZ(i, 12) = suma
              End If
         
         
         
          Next x9
  d8:
         Next x8
  d7:
        Next x7
  d6:
       Next x6
  d5:
      Next x5
  d4:
     Next x4
  d3:
    Next x3
  d2:
   Next x2
  d1:
  Next x1
           'Maksymalna średnia
  m = 0
  For k = 1 To i
      If tablicaZ(k, 10) > m Then
          m = tablicaZ(k, 10)
          kom1 = k
      End If
  Next k

  'minimalne odchylenie standardowe

  m = tablicaZ(1, 11)
  For k = 1 To i
      If tablicaZ(k, 11) < m Then
          m = tablicaZ(k, 11)
          kom2 = k
      End If
  Next k

  'maksymalna suma
  m = 0
  For k = 1 To i
      If tablicaZ(k, 12) > m Then
          m = tablicaZ(k, 12)
          kom3 = k
      End If
  Next k  For x = 1 To 9
      tekst1 = tekst1 & "x" & x & ": " & tablicaX(kom1, x) & vbTab & vbTab & "z" & x & ": " & Format(tablicaZ(kom1, x), "# ##0.00") & Chr(10)
      tekst2 = tekst2 & "x" & x & ": " & tablicaX(kom2, x) & vbTab & vbTab & "z" & x & ": " & Format(tablicaZ(kom2, x), "# ##0.00") & Chr(10)
      tekst3 = tekst3 & "x" & x & ": " & tablicaX(kom3, x) & vbTab & vbTab & "z" & x & ": " & Format(tablicaZ(kom3, x), "# ##0.00") & Chr(10)
  Next x

  stop1 = Time  MsgBox "Zestaw X'ów dla największej średniej: " & Chr(10) & tekst1 & vbNewLine & "Zestaw X'ów dla najmniejszego odchylenia standardowego: " & Chr(10) & tekst2 & vbNewLine & "Zestaw X'ów dla największej sumy: " & Chr(10) & tekst3, vbInformation  MsgBox "Czas: " & Format(stop1 - start1, "hh:mm:ss") & vbNewLine & "Ilość kombinacji: " & i, vbInformation


  End Sub
 • #14
  bambi7
  Level 11  
  ok, dzięki za starania

  Jeszcze takie pytanie - czy przy zwiększeniu kroku z 0,25 do 0,5 dla każdej zmiennej X, ilość obliczeń w praktyce zmniejszyłaby się 2^9 raza (około 500 razy)?


  Generalnie całe to makro VBA miałoby ułatwić pracę biurową, bo m.in. tego typu rzeczy robię na produkcji jako technolog (tyle że ręcznie dla kilkudziesięciu plików Excela z takimi tabelami). Ale widzę po ilości potrzebnego czasu na pokazanie wyniku, że bardziej będzie to przydatne w domu do "rozważań", bo sprzęt w tamtym biurze jest wolniejszy niż jakiekolwiek Pentium IV (a i ramu tam tylko 1GB). Chociaż może jak się wszystko inne wyłączy, to kilka minut może i na tamtym sprzęcie wystarczy do policzenia jednego pliku z taką tabelą.
 • #15
  marek003
  Level 40  
  bambi7 wrote:
  Jeszcze takie pytanie - czy przy zwiększeniu kroku z 0,25 do 0,5 dla każdej zmiennej X, ilość obliczeń w praktyce zmniejszyłaby się 2^9 raza (około 500 razy)?


  Ponieważ w kodzie zastosowałem opuszczenia kolejnych obliczeń które z góry skazane są na niepowodzenie wyliczenie dokładnie ile jest obliczeń w moim kodzie należy przeprowadzić doświadczalnie.

  Ale w czystej teorii (gdyby nie było wykoluczeń i przy zakresach jak na wstępie) byłoby tak:
  W przypadku kroku 0,25 ilość wszystkich kombinacji 1.536.215.625
  a przy dodatkowym warunku 34 i x2*x=x3 ilość kombinacji wynosi 2.549.518


  W przypadku kroku co 0,5 ilość wszystkich kombinacji 13.030.875 (ok 120 razy mniej), a przy dodatkowym warunku 34 i x2*x=x3 ilość kombinacji wynosi tylko 47.666

  Ale jak zaznaczyłem w kodzie zastosowano pewne wyłączenia niepotrzebnych wyliczeń (ograniczono ilość kombinacji z góry gdy wiadomo że nie spełnią głównych warunków) więc ilośći i czas obliczeń należy sprawdzić empirycznie.

  Na początku mojego kodu jest deklaracja krok=0.25 wystarczy ją zmienić na krok= 0.5 (Tam jest kropka nie przecinek) i bedzie ci liczył wg nowych założeń.
  U mnie skraca się czas obliczeń do 3 sekund.
 • Helpful post
  #16
  User removed account
  User removed account  
 • #17
  bambi7
  Level 11  
  Dzięki.
  A z tym kodem źródłowym to fajnie by bylo jakbyś udostępnił.
 • Helpful post
  #18
  User removed account
  User removed account  
 • #19
  bambi7
  Level 11  
  W którym pliku jest możliwość edycji kodu źródłowego? Otwieram projekt, biorę opcję "view code" dla plików, ale widzę w nich tylko parametry dotyczące interfejsu, numeru wersji pliku - generalnie wszystko poza kodem głównym.

  Mam akurat Visual Basic 2010 EE

  I co z licencją na ten projekt? Też to widzę w treści.
 • #20
  User removed account
  User removed account