Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Excel - Kopiowanie kilku zakresów z kilku arkuszy do kilku arkuszy

Alvares83 27 Sty 2013 16:55 2004 2
 • #1 27 Sty 2013 16:55
  Alvares83
  Poziom 9  

  Witam. Napisałem makro (excel 2010) które kopiuje pewien zakres (od A8 do kolumny E ostani zajęty wiersz) do komórki w kolumnie A pierwszy wolny wiersz w arkuszu w innym skoroszycie, problem polega na tym że chciałbym skopiować kilka zakresów (np A8 do kolumny E ostani zajęty wiersz, O8 do kolumny AK ostani zajęty wiersz, AM8 do kolumny BC ostani zajęty wiersz) do odpowiednich komórek (tzn np kolumnę AM do kolumny AM). Mógłym napisać te zakresy ręcznie ale byłoby ich zbyt dużo (chcę kopiować kilka zakresów z kilku arkuszy).
  Kod:

  Code:
  Sub Aktualizacja_Zel()
  

  Dim Ostatni_zajety_wiersz_Zel As Long
  Dim Pierwszy_wolny_wiersz_Leb As Long
  Dim Ostatnia_zajeta_komórka_Zel As Range
  Dim Pierwsza_wolna_komórka_Leb As Range
  Dim plik As Workbook
  Const plikspr     As String = "D:\PlikA.xlsm"

  If Dir(plikspr) <> "" Then

   On Error Resume Next
   Set plik = Workbooks("PlikA.xlsm")
   On Error GoTo 0
      If plik Is Nothing Then Workbooks.Open "D:\PlikA.xlsm"
   
       Ostatni_zajety_wiersz_Zel = Workbooks("PlikA.xlsm").Sheets("Przeroby").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
       Pierwszy_wolny_wiersz_Leb = Workbooks("Przeroby, wysylki, stany mag 2013.xlsm").Sheets("Przeroby"). _
       Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
       
       Set Ostatnia_zajeta_komórka_Zel = Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel, 5)
       Set Pierwsza_wolna_komórka_Leb = Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb, 1)
       MsgBox Prompt:="Ostatnia zajęta komórka Zel to " & Ostatnia_zajeta_komórka_Zel.Address & Chr(13) & _
       "Pierwsza wolna komórka Leb to " & Pierwsza_wolna_komórka_Leb.Address, Title:="first free cell"
         
      Workbooks("PlikA.xlsm").Sheets("Przeroby").Range(Cells(8, 1), Ostatnia_zajeta_komórka_Zel).Copy
      Workbooks("Przeroby, wysylki, stany mag 2013.xlsm").Sheets("Przeroby").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb, 1) _
      .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
     
      Workbooks("PlikA").Close SaveChanges:=True
         
  Else
   MsgBox "Brak pliku z Zel"
  End If

  End Sub

  "Zabezpieczyłem" się w razie braku pliku z którego ma pobierać dane oraz w przypadku gdy plik jest już otwarty (nie wiem czy w dobry sposób).
  Próbowałem przy pomocy Split ale działało tylko w przypadku stałych zakresów.
  Ma ktoś pomysł jak to zrobić?

  0 2
 • #2 30 Sty 2013 19:22
  Alvares83
  Poziom 9  

  Wstępnie sobie poradziłem:

  Code:
  Option Explicit
  
  Sub Aktualizacja_Zel()

  Dim Ostatni_zajety_wiersz_Zel_przeroby As Long
  Dim Ostatni_zajety_wiersz_Zel_swiadectwa As Long
  Dim Ostatni_zajety_wiersz_Zel_wysylki As Long
  Dim Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_przeroby As Long
  Dim Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_swiadectwa As Long
  Dim Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_wysylki As Long
  Dim Ostatnia_zajeta_komórka_Zel_przeroby As Range
  Dim Ostatnia_zajeta_komórka_Zel_swiadectwa As Range
  Dim Ostatnia_zajeta_komórka_Zel_wysylki As Range
  Dim Pierwsza_wolna_komórka_Leb_przeroby As Range
  Dim Pierwsza_wolna_komórka_Leb_swiadectwa As Range
  Dim Pierwsza_wolna_komórka_Leb_wysylki As Range
  Dim plikzel As Object
  Dim plikleb As Object
  Dim ilosc_wpisow_przeroby As Integer
  Dim ilosc_wpisow_swiadectwa As Integer
  Dim ilosc_wpisow_wysylki As Integer
  Const lokalizacja As String = "D:\Przeroby Zel.xlsm"

  Set plikleb = Workbooks("Przeroby, wysylki, stany mag 2013 ALI.xlsm")

  If Dir(lokalizacja) <> "" Then

   On Error Resume Next
   Set plikzel = Workbooks("Przeroby Zel.xlsm")
   On Error GoTo 0
   
      If plikzel Is Nothing Then Workbooks.Open lokalizacja
       Set plikzel = Workbooks("Przeroby Zel.xlsm")
       Ostatni_zajety_wiersz_Zel_przeroby = plikzel.Sheets("Przeroby").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
       Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_przeroby = plikleb.Sheets("Przeroby").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
       
       Set Ostatnia_zajeta_komórka_Zel_przeroby = plikzel.Sheets("Przeroby").Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_przeroby, 1)
       Set Pierwsza_wolna_komórka_Leb_przeroby = plikleb.Sheets("Przeroby").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_przeroby, 1)
         
          If Ostatni_zajety_wiersz_Zel_przeroby > 7 Then
         
              plikzel.Sheets("Przeroby").Activate
              ilosc_wpisow_przeroby = Ostatni_zajety_wiersz_Zel_przeroby - 7
                           
              plikzel.Sheets("Przeroby").Range(Cells(8, "A"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_przeroby, "E")).Copy
              plikleb.Sheets("Przeroby").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_przeroby, "A").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
               
              plikzel.Sheets("Przeroby").Range(Cells(8, "J"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_przeroby, "M")).Copy
              plikleb.Sheets("Przeroby").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_przeroby, "J").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
               
              plikzel.Sheets("Przeroby").Range(Cells(8, "O"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_przeroby, "AK")).Copy
              plikleb.Sheets("Przeroby").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_przeroby, "O").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
               
              plikzel.Sheets("Przeroby").Range(Cells(8, "AM"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_przeroby, "BF")).Copy
              plikleb.Sheets("Przeroby").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_przeroby, "AM").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
               
              plikzel.Sheets("Przeroby").Range(Cells(8, "BH"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_przeroby, "CB")).Copy
              plikleb.Sheets("Przeroby").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_przeroby, "BH").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
          Else
              ilosc_wpisow_przeroby = 0
          End If
     
       Ostatni_zajety_wiersz_Zel_swiadectwa = plikzel.Sheets("Świadectwa").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
       Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_swiadectwa = plikleb.Sheets("Świadectwa").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1
       
       Set Ostatnia_zajeta_komórka_Zel_swiadectwa = plikzel.Sheets("Świadectwa").Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_swiadectwa, 2)
       Set Pierwsza_wolna_komórka_Leb_swiadectwa = plikleb.Sheets("Świadectwa").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_swiadectwa, 2)
         
          If Ostatni_zajety_wiersz_Zel_swiadectwa > 5 Then
         
              plikzel.Sheets("Świadectwa").Activate
              ilosc_wpisow_swiadectwa = Ostatni_zajety_wiersz_Zel_swiadectwa - 5
             
              plikzel.Sheets("Świadectwa").Range(Cells(6, "B"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_swiadectwa, "K")).Copy _
              plikleb.Sheets("Świadectwa").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_swiadectwa, "B")
             
          Else
         
              ilosc_wpisow_swiadectwa = 0
             
          End If
         
       Ostatni_zajety_wiersz_Zel_wysylki = plikzel.Sheets("Wysyłki").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
       Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_wysylki = plikleb.Sheets("Wysyłki").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
       
       Set Ostatnia_zajeta_komórka_Zel_wysylki = plikzel.Sheets("Wysyłki").Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_wysylki, 2)
       Set Pierwsza_wolna_komórka_Leb_wysylki = plikleb.Sheets("Wysyłki").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_wysylki, 2)
         
          If Ostatni_zajety_wiersz_Zel_wysylki > 4 Then
         
              plikzel.Sheets("Wysyłki").Activate
              ilosc_wpisow_wysylki = Ostatni_zajety_wiersz_Zel_wysylki - 4
             
              plikzel.Sheets("Wysyłki").Range(Cells(5, "B"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_wysylki, "D")).Copy
              plikleb.Sheets("Wysyłki").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_wysylki, "B").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
             
              plikzel.Sheets("Wysyłki").Range(Cells(5, "F"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_wysylki, "F")).Copy
              plikleb.Sheets("Wysyłki").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_wysylki, "F").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
             
              plikzel.Sheets("Wysyłki").Range(Cells(5, "I"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_wysylki, "K")).Copy
              plikleb.Sheets("Wysyłki").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_wysylki, "I").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
             
              plikzel.Sheets("Wysyłki").Range(Cells(5, "M"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_wysylki, "N")).Copy
              plikleb.Sheets("Wysyłki").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_wysylki, "M").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
             
              plikzel.Sheets("Wysyłki").Range(Cells(5, "P"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_wysylki, "Q")).Copy
              plikleb.Sheets("Wysyłki").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_wysylki, "P").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
             
              plikzel.Sheets("Wysyłki").Range(Cells(5, "S"), Cells(Ostatni_zajety_wiersz_Zel_wysylki, "S")).Copy
              plikleb.Sheets("Wysyłki").Cells(Pierwszy_wolny_wiersz_Leb_wysylki, "S").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
             
          Else
         
              ilosc_wpisow_wysylki = 0
             
          End If
         
      MsgBox Prompt:="Zaktualizowałem ilości wierszy:" & Chr(13) & ilosc_wpisow_przeroby & " przerobu" _
      & Chr(13) & ilosc_wpisow_swiadectwa & " świadectw" _
      & Chr(13) & ilosc_wpisow_wysylki & " wysyłki.", Title:="Aktualizacja Zel"
     
      ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\Przeroby Zel " & Date & ".xlsm", FileFormat:= _
      xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
      ActiveWindow.Close
      Kill lokalizacja
     
  Else

   MsgBox "Brak pliku z Zel"
   
  End If

  End Sub
  W jaki sposób to zoptymalizować?

  0
 • #3 31 Sty 2013 08:19
  grubs
  Poziom 32  

  Spróbuj dać przed kopiowaniem
  application.screenupdating = false
  a na końcu po tych operacjach
  application.screenupdating = true

  0
  Szukaj w 5mln produktów