Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Dziennik budowy - Kto może dokonać pomiarów i wpisu?

krzychupat 11 Feb 2013 10:37 17766 27
Wago
 • #1
  krzychupat
  Level 1  
  Witam jakie uprawnienia należy posiadać by dokonać pomiarów odbiorczych domku jednorodzinnego, oraz wpisu w dzienniku budowy???
 • Wago
 • #2
  TWK
  Electrician specialist
  Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953:

  § 9. 1. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
  1) inwestor,
  2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
  3) projektant,
  4) kierownik budowy,
  5) kierownik robót budowlanych,
  6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
  7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.


  Nie wiem jakich wpisów chcesz dokonywać, ale podsumowując:
  ad 1. Do bycia inwestorem nie są potrzebne żadne uprawnienia, a wyłącznie pieniądze ;)
  ad 2. Niezbędne są uprawnienia budowlane wykonawcze
  ad 3. Niezbędne są uprawnienia budowlane projektowe
  ad 4. Niezbędne są uprawnienia budowlane wykonawcze
  ad 5. Niezbędne są uprawnienia budowlane wykonawcze
  ad 6. Pewnie uprawnienia geodezyjne (nie jestem pewien)
  ad 7. Jak w opisie - wg przepisów szczegółowych.
 • #3
  Andreo
  Level 11  
  Witam,
  wpisów do dziennika budowy dokonuje kierownik budowy.
  Natomiast pomiary wykonuje osoba posiadająca uprawnienia SEP E oraz D i na podstawie pomiarów sporządza tylko protokół z pomiarów bez wpisu do dziennika.
 • Wago
 • #4
  jarecki 86
  Electrician specialist
  Andreo wrote:
  wpisów do dziennika budowy dokonuje kierownik budowy.
  Natomiast pomiary wykonuje osoba posiadająca uprawnienia SEP E oraz D i na podstawie pomiarów sporządza tylko protokół z pomiarów bez wpisu do dziennika.
  Kolejna odpowiedź w stylu: słyszałem, że dzwonią, ale nie wiem, w którym kościele.

  Kto może dokonać wpisu do dziennika budowy wyjaśnił powyżej kolega TWK.

  Natomiast o tym, kto jest uprawniony do wykonywania pomiarów, o które pyta autor wątku, decyduje Prawo Budowlane
  Quote:
  62.5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
 • #5
  elpapiotr
  Electrician specialist
  Witam.
  Tak, kolego jarecki86, ale na tym, jak i na sąsiednim forum batalia rozgrywa się o kontrole instalacji nowej, nie eksploatowanej.
 • #6
  jarecki 86
  Electrician specialist
  Ano, nie zauważyłem, że tu idzie o badania odbiorcze.
  W tym przypadku wystarczy świadectwo (a nie uprawnienia) kwalifikacyjne E z zakresem prac kontrolno-pomiarowych, ale o tym, czy domek nadaje się do zamieszkania i eksploatacji decyduje osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • #7
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  jarecki 86 wrote:
  o tym, czy domek nadaje się do zamieszkania i eksploatacji decyduje osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.


  O tym, czy domek nadaje się do zamieszkania, decyduje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 • #8
  jarecki 86
  Electrician specialist
  Czeski błąd, to powinno brzmieć:
  Quote:
  o tym, czy instalacja nadaje się do eksploatacji decyduje osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • #9
  qadam12

  Level 27  
  jarecki 86 wrote:
  o tym, czy instalacja nadaje się do eksploatacji decyduje osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Witam.Czyżbym coś przeoczył? Prawo Budowlane się zmieniło ? Kiedy,wczoraj?
  art. 62 pkt 5:

  5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
  ,,Wymagania w stosunku do osób dokonujących kontroli stanu technicznego
  Norma PN-HD 60364-6:2008 stanowi, że sprawdzania stanu instalacji − zarówno odbiorczego,
  jak i okresowego − powinny dokonywać osoby wykwalifikowane i kompetentne w zakresie
  sprawdzania (61.1.6, 62.1.6), spełniające wymagania właściwych krajowych przepisów.,,
  Osoby kompetentne podaje PB art.62pkt 5
 • #10
  jarecki 86
  Electrician specialist
  No to cytujmy dalej:
  Quote:
  Ustawa Prawo budowlane [1] nakłada (art. 25) na inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedzialność za należytą jakość wykonania robót budowlanych (…) Zobowiązuje go również do „uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych… oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania”.

  Nie ma podziału na świadectwa kwalifikacyjne „odbiorcze” i „okresowe”.
  Prace pomiarowe w nowo wybudowanej instalacji może wykonać osoba z „E” (nie jest wymagane D), ale pełnej weryfikacji oczekuje się od osoby z UB.
  Zarówno w dzienniku budowy (PINB), jak i na oświadczeniu o wykonanej instalacji (ZE) są wymagane podpisy z osoby z UB.
 • #11
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  jarecki 86 wrote:
  No to cytujmy dalej:
  Quote:
  Ustawa Prawo budowlane [1] nakłada (art. 25) na inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedzialność za należytą jakość wykonania robót budowlanych (…) Zobowiązuje go również do „uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych… oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania”.


  To cytujmy dalej. Na budowach jakich obiektów występuje konieczność ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a na jakich nie ma takiego obowiązku?
 • #12
  qadam12

  Level 27  
  jarecki 86 wrote:
  inspektora nadzoru inwestorskiego

  To może powiemy kto może być tym inspektorem inwestorskim w domku 1 rodzinnym?
 • #13
  jarecki 86
  Electrician specialist
  Możemy sobie tak dyskutować do końca roku, ale spróbuj „sprzedać” nawet najmniejszy domek bez pieczątki UB.
  Tylko proszę mi nie wmawiać, że jestem zwolennikiem takich zasad.
 • #14
  qadam12

  Level 27  
  W ciągu zeszłego roku sprzedałem kilka ,jutro jadę robić protokoły następnego .
  Pozwolę sobie zacytować wypowiedz z innego forum
  ,,Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
  udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
  1- oryginał dziennika budowy;
  2- oświadczenie kierownika budowy:
  a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
  pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
  korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
  3- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja
  wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
  4- protokoły badań i sprawdzeń;
  5- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
  6- potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
  7- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7;
  8- w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
  a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy
  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
  1985 r. o drogach publicznych.
  1a.30 W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielnie
  pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w
  oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu
  pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób
  zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.,,
  Zawsze dołączam do protokołu cytat z PB,cytat z Norm i to co wkleiłem.Resztą zajmuje się Kierownik Budowy/bez uprawnień elektrycznych/.
 • #15
  jarecki 86
  Electrician specialist
  No cóż, jeśli to prawda, to ja i większość kolegów na forum możemy Ci tylko pozazdrościć takiego podejścia ze strony PINB-u. :cry:

  Mam jeszcze pytanie, czy na dokumentach do ZE również wystarczy u was tylko podpis elektryka ze świadectwem „E”?
 • #17
  qadam12

  Level 27  
  jarecki 86 wrote:
  Mam jeszcze pytanie, czy na dokumentach do ZE również wystarczy u was tylko podpis elektryka ze świadectwem „E”?

  Te kpiny chyba nie na miejscu.Prawo Budowlane jest po to aby z niego korzystać
  Pozdrowienia Adam.
 • #18
  elpapiotr
  Electrician specialist
  Witam.
  Quote:
  Te kpiny chyba nie na miejscu.Prawo Budowlane jest po to aby z niego korzystać
  Dlatego ZE nie interesuje wpis do Dziennika budowy, bo to nie jego działka.
 • #19
  jarecki 86
  Electrician specialist
  qadam12 wrote:

  Te kpiny chyba nie na miejscu.Prawo Budowlane jest po to aby z niego korzystać

  Spokojnie kolego, gdzie Ty tu widzisz jakieś kpiny???
  Zadałem Ci konkretne pytanie i również konkretnie mógł byś na nie odpowiedzieć.
 • #20
  qadam12

  Level 27  
  elpapiotr wrote:
  Dlatego ZE nie interesuje wpis do Dziennika budowy, bo to nie jego działka.

  Oczywiście,ZE interesuje tylko gotowość instalacji /podpisana lub podstemplowana, także przez elektryka z ŚK ,,D,,lub UB/.
 • #21
  jarecki 86
  Electrician specialist
  qadam12 wrote:
  Oczywiście,ZE interesuje tylko gotowość instalacji /podpisana lub podstemplowana, także przez elektryka z ŚK ,,D,,lub UB/.

  A dlaczego w tym przypadku wymagane jest „D”?
 • #22
  qadam12

  Level 27  
  Dlatego że ,,D,, upoważnia do kontroli stanu instalacji.
 • #23
  jarecki 86
  Electrician specialist
  Czyli mam rozumieć, że na oświadczeniu o wykonaniu instalacji lub wniosku o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej itp. nie wymaga się podpisu osoby z UB.
  Jeśli tak, to masz kolejne powody do zadowolenia.
  Zdecydowana większość elektryków w tym kraju nie ma aż tak dobrze.
 • #24
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  jarecki 86 wrote:
  No cóż, jeśli to prawda, to ja i większość kolegów na forum możemy Ci tylko pozazdrościć takiego podejścia ze strony PINB-u. :cry:


  Ależ ja mam nie inaczej.

  Dodano po 1 [minuty]:

  jarecki 86 wrote:

  Mam jeszcze pytanie, czy na dokumentach do ZE również wystarczy u was tylko podpis elektryka ze świadectwem „E”?


  Szczerze powiedziawszy to nie wiem. U mnie ZE wymaga tylko schemat jednokreskowy zasilania i podpisania oświadczenia, że instalacja może być bezpiecznie użytkowana.

  Dodano po 3 [minuty]:

  jarecki 86 wrote:
  Czyli mam rozumieć, że na oświadczeniu o wykonaniu instalacji lub wniosku o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej itp. nie wymaga się podpisu osoby z UB.
  Jeśli tak, to masz kolejne powody do zadowolenia.
  Zdecydowana większość elektryków w tym kraju nie ma aż tak dobrze.


  ZE wymaga uprawnień UB od wykonawcy przyłącza, bo to jego broszka i musi mieć w papierach porządek. A instalacja... co go obchodzi, skoro elektryk się podpisał, że wykonana została zgodnie z projektem i normami, oraz że może być bezpiecznie eksploatowana? Nikomu u nich łba nie urwią, nawet jeśli coś się stanie.
 • #26
  jarecki 86
  Electrician specialist
  No to ja nie mam się, czym pochwalić – na każdym z dokumentów do ZE potrzebny jest nie tylko podpis kogoś z UB, ale do każdego dokumentu należy również dołączyć aktualną przynależność do PIIB oraz decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. :cry:
 • #28
  maen
  Level 10  
  Witam

  Ja składałem dokumenty w ZE Konstancin -Jeziorna i wystarczyły Sepowskie.
  Jutro będę walczył z Skarżyskiem - Kamienną, dam Wam znać.

  Ps. Dla mnie wymaganie UB do wykonywania instalacji w budynkach jednorodzinnych to bezsens. I tak często te instalacje wykonuje szwagier albo inny ziomal, a później za 500 zł ktoś się pod tym podpisuje.
  Zamierzam też zadzwonić do PINB'u bo kierownik budowy coś przebąknął że oni też nie wymagają UB do zdania budynku jednorodzinnego.

  Odezwę się jeszcze.