Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Przyuczenie do zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego

tempts 10 Gru 2014 18:29 6321 36
 • #31 10 Gru 2014 18:29
  irkor
  Poziom 27  

  primo28 napisał:
  ....., ponieważ ustawa wyraźnie mówi, że dla pracowników zabezpieczenia technicznego wystarczy opinia lekarza medycyny pracy. .....


  W którym miejscu ?

 • #32 11 Gru 2014 22:21
  primo28
  Poziom 11  

  Artykuł 229 dotyczy wstępnych badań lekarskich uwzględniającą warunki pracy, prowadzonych przez lekarzy medycyny pracy, nie ma w nim mowy o psychiatrach, psychologach itp.
  treść poniżej:

  Art. 229.
  § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
  1) osoby przyjmowane do pracy,
  2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy
  przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki
  szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
  Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do
  pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich
  samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w
  ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z
  tym pracodawcą.
  § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik
  podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności
  do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
  § 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach
  służbowych.
  § 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia
  lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym
  stanowisku.
  § 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie
  substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowią-
  zany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:
  1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub
  pyłami,
  2) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek
  o objęcie takimi badaniami.
  § 6.Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy.
  Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
  pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.
  § 7. Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie
  badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5.
  § 8. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia:
  1) tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość
  badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań
  lekarskich,
  2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych
  w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
  3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,
  4) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze
  przeprowadzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący
  profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie


  Co zaś do uprawnień lekarzy z rozporządzenia:

  § 7. 1. Badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy wykonują, z zastrzeżeniem ust. 2-4, lekarze, którzy:
  1) posiadają specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy,
  2) pełnili służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat jako lekarze w jednostkach wojskowych lub zakładach opieki zdrowotnej tworzonych i utrzymywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych - wyłącznie w stosunku do pracowników objętych ich opieką w tych resortach.


  Reasumując, rolą pracodawcy jest scharakteryzowanie stanowiska pracy, a lekarza medycyny pracy – dobór badań specjalistycznych, jakim pracownik powinien być poddany.

 • #33 12 Gru 2014 08:44
  irkor
  Poziom 27  

  Kolego, mówimy o ustawie o ochronie osób i mienia. Nie wymyślaj, nie utrudniaj życia i nie wprowadzaj w błąd pisząc, że ustawa wyraźnie mówi, że dla pracowników zabezpieczenia technicznego wystarczy opinia lekarza medycyny pracy.

 • #34 02 Sty 2015 03:31
  primo28
  Poziom 11  

  Eeee... to ja myślałem, że kolega pyta serio, a tu widzę ekspert od ustaw...

  No to skoro w tej ustawie o ochronie osób i mienia w miejscu, gdzie mowa jest o badaniach lekarskich powołujących się na artykuł z Kodeksu Pracy to któryś z nas, albo tej ustawy w ogóle nie czytał, albo miał w rękach ustawę z innej planety.

  Reasumując, żeby nie być gołosłownym i nie przepychać się na paragrafy. W listopadzie 2014 zgłaszałem kolejnego pracownika do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i w załączonych dokumentach znalazło się oświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (kosztowało 30zł). Pracownik został wpisany na listę.

  Jak ktoś czuje wewnętrzną potrzebę płacenia oszustom i naciągaczom, to niech płaci. Ja frajerem nie jestem.

  Pozdrawiam. Temat zamknięty.

 • #35 06 Sty 2015 01:07
  olcha0098
  Poziom 28  

  Pytanko. Czy nie pracujac w ochronie tylko na wlasnej dzialalnosci jestem w stanie uzyskac licencje od zabezpieczenia technicznego?

 • #36 06 Sty 2015 13:52
  Slepek25
  Poziom 13  

  Nie wydaje się obecnie czegoś takiego jak licencja. Na własnej działalności możesz natomiast jak najbardziej uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

 • #37 06 Sty 2015 17:19
  olcha0098
  Poziom 28  

  Takiej odpowiedzi oczekiwałem, dzięki