Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dokładność odczytu i zerowanie w polu Edit - C++ Builder

Jackww 13 Mar 2005 10:05 1494 0
 • #1 13 Mar 2005 10:05
  Jackww
  Poziom 11  

  Program rysuje jakiś wykres, następnie muszę kliknąć myszką w jeden
  punkt na wykresie (linii) i zczytać dane (współrzędne punktu) do pola
  Edit2, następnie muszę kliknąć w drugi punkt i zczytać dane do pola
  Edit3 i wykonać obliczenia a wyniki przedstawić w polu Edit4 i Edit5.
  Problem jest w tym ze dane przekazywane przez kliknięcie na wykresie
  nie są tak dokładne jak dane wyświetlane w polu Edit1 w trakcie
  poruszania myszką po obszarze wykresu. Drugi problem jest taki: w jaki
  sposób po dokonaniu tych obliczeń wyzerować pola Edit2, Edit3, Edit4 i
  Edit5.
  Program piszę w C++ Builderze. Proszę o pomoc, nie znam prawie w ogóle języka C a muszę coś takiego napisać.
  Poniżej załączam listing programu:
  //---------------------------------------------------------------------------

  #include <vcl.h>
  #pragma hdrstop
  #include <math.h>
  #include "Unit1.h"

  //---------------------------------------------------------------------------

  #pragma package(smart_init)
  #pragma resource "*.dfm"

  TForm1 *Form1;

  //---------------------------------------------------------------------------
  __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

  : TForm(Owner)

  {

  }

  //---------------------------------------------------------------------------
  void __fastcall TForm1::LineSeries1AfterDrawValues(TObject *Sender)

  {
  OldX = -1; // Reset old mouse position
  }

  //---------------------------------------------------------------------------
  // This procedure draws the crosshair lines }
  void TForm1::DrawCross(int ax, int ay)
  {
  TColor tmp;
  tmp = Chart1->BackColor;
  if (tmp == clTeeColor)
  tmp = clBtnFace;
  Chart1->Canvas->Pen->Color = (TColor)(CrossHairColor ^
  ColorToRGB(tmp));
  Chart1->Canvas->Pen->Style = CrossHairStyle;
  Chart1->Canvas->Pen->Mode = pmXor;
  Chart1->Canvas->Pen->Width = 1;
  Chart1->Canvas->MoveTo(ax,Chart1->ChartRect.Top-Chart1->Height3D);
  Chart1->Canvas->LineTo(ax,Chart1->ChartRect.Bottom-Chart1->Height3D);
  Chart1->Canvas->MoveTo(Chart1->ChartRect.Left+Chart1->Width3D,ay);
  Chart1->Canvas->LineTo(Chart1->ChartRect.Right+Chart1->Width3D,ay);
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
  {
  LineSeries1->FillSampleValues(30); // <-- some random values
  OldX = -1; // initialize variables
  CrossHairColor = clYellow;
  CrossHairStyle = psSolid;
  Chart1->Cursor = crCross;
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  void __fastcall TForm1::Chart1MouseMove(TObject *Sender, TShiftState
  Shift,
  int X, int Y)
  {

  double tmpX,tmpY;

  LineSeries1->GetCursorValues(tmpX,tmpY); // <-- get values under
  mouse cursor

  Edit1->Text = LineSeries1->GetHorizAxis->LabelValue(tmpX)

  + " " + LineSeries1->GetVertAxis->LabelValue(tmpY);

  if (OldX != -1) {

  DrawCross(OldX,OldY); // draw old crosshair

  OldX = -1;

  }
  // check if (mouse is inside Chart rectangle

  if (PtInRect((RECT*)&Chart1->ChartRect,
  Point(X-Chart1->Width3D,Y+Chart1->Height3D))) {

  DrawCross(X,Y); // draw crosshair at current position

  // store old position

  OldX = X;

  OldY = Y;

  // set label text

  // LineSeries1->GetCursorValues(tmpX,tmpY); // <-- get values
  under mouse cursor

  // Edit1->Text = LineSeries1->GetHorizAxis->LabelValue(tmpX)

  // + " " + LineSeries1->GetVertAxis->LabelValue(tmpY);

  }
  }

  //---------------------------------------------------------------------------
  void __fastcall TForm1::CheckBox1Click(TObject *Sender)
  {

  if (CheckBox1->Checked)

  Chart1->Cursor = crCross;

  else

  Chart1->Cursor = crDefault;

  Chart1->OriginalCursor = Chart1->Cursor;

  }

  //---------------------------------------------------------------------------

  //void __fastcall TForm1::BitBtn2Click(TObject *Sender)

  //{

  // CrossHairColor = EditColor(this,CrossHairColor);

  //}

  //---------------------------------------------------------------------------  void __fastcall TForm1::Chart1ClickSeries(TCustomChart *Sender,

  TChartSeries *Series, int ValueIndex, TMouseButton Button,

  TShiftState Shift, int X, int Y)

  {

  // bool E2 = true;

  // bool E3 = true;

  // Edit2->Text.IsEmpty();

  if (Edit2->Text.IsEmpty())

  {

  Edit2->Text = FloatToStrF(Series->XValue[ValueIndex], ffFixed,
  15, 3) + ':' +

  FloatToStrF(Series->YValue[ValueIndex], ffFixed, 15, 3);

  cvInx1 = ValueIndex;

  }

  else

  {

  Edit3->Text = FloatToStrF(Series->XValue[ValueIndex], ffFixed,
  15, 3)+':'+

  FloatToStrF(Series->YValue[ValueIndex], ffFixed, 15, 3);

  cvInx2 = ValueIndex;  Edit4->Text = FloatToStr((Series->XValue[cvInx2]-
  Series->XValue[cvInx1]) / 2);

  Edit5->Text = FloatToStr(38.61*(Series->XValue[cvInx2] -
  Series->XValue[cvInx1]) /

  log(Series->YValue[cvInx2] / Series->YValue[cvInx1]));

  }

  Edit2->Text.IsEmpty();

  Edit3->Text.IsEmpty();

  }

  //---------------------------------------------------------------------------