Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Notebook Asus - Zawiesza się internet i komp.

p.u-m.a 15 Sep 2013 17:16 1701 0
 • #1
  p.u-m.a
  Level 9  
  Witam.
  Mam problem z Notebookiem Asus Eee PC 1005HA.
  Od pewnego czasu zaczął zamulać a konkretnie ładowanie stron internetowych to porażka, wyświetla się komunikat "strona nie odpowiada". Nie dość tego samo działanie komputera jest spowolnione i nie wykazuje już swojej płynności jak dawniej.
  Wklejam log z HijackThis i proszę o spojrzenie czy coś się za tym nie kryje.
  Chciałabym jeszcze usunąć może jakieś niepotrzebne programy, które zajmują dużo miejsca na dysku.
  Z moich spostrzeżeń wynika jeszcze zbyt wolny start (chyba że asusy tak mają, bo drugi komp HP o wiele szybciej otwiera system.


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 17:00:25, on 2013-09-15
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)
  Boot mode: Normal  Running processes:
  C:\windows\system32\taskhost.exe
  C:\windows\system32\Dwm.exe
  C:\windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynAsusAcpi.exe
  C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\CardDetector\HUAWEI\CardDetector.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\windows\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanion.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Robert\Downloads\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://asus.msn.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Bing Bar Helper - {1dad3af3-ef2f-4f64-ac4b-11789189fcb6} - C:\Program Files\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BingExt.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - (no file)
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: BonanzaDeals - {fe063412-bea4-4d76-8ed3-183be6220d17} - C:\Program Files\BonanzaDeals\BonanzaDealsIE.dll
  O3 - Toolbar: Bing Bar - {eec0f710-38b5-4aba-99bf-ec87564a4e13} - C:\Program Files\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BingExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SynAsusAcpi] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynAsusAcpi.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyService] AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\HotkeyService\HotkeyService.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeyMon] AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\HotkeyService\HotKeyMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SuperHybridEngine] AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\SHE\SuperHybridEngine.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CardDetectorHUAWEI] C:\Program Files\CardDetector\HUAWEI\CardDetector.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BEWINTERNET-PL-IEWSessionManager] "C:\Program Files\OrangeBS\BEWInternet-PL-IEW\SessionManager\SessionManager.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [diPhoto Home diUpdate] "C:\Program Files\River\diPhoto Home\diupdate.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Companion] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanion.exe" /systray /nologon
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows Recovery Service] C:\Users\Robert\Network\wmpkb32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Robert\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SPReview] "C:\windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SPReview] "C:\windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\browse~1\261562~1.220\{c16c1~1\browse~1.dll
  O23 - Service: Eset Trial Reset (.EsetTrialReset) - Unknown owner - C:\windows\reset.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Asus Launcher Service (AsusService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\AsusService.exe
  O23 - Service: UsA‚uga BonanzaDealsLive (bonanzadealslive) (bonanzadealslive) - BonanzaDeals - C:\Program Files\BonanzaDealsLive\Update\BonanzaDealsLive.exe
  O23 - Service: UsA‚uga BonanzaDealsLive (bonanzadealslivem) (bonanzadealslivem) - BonanzaDeals - C:\Program Files\BonanzaDealsLive\Update\BonanzaDealsLive.exe
  O23 - Service: Usługa Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: BrowserDefendert - Unknown owner - C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1562.220\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.exe (file missing)
  O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe
  O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Personalization Panel DWM controller (persdwmsrv) - winreview.ru - C:\Program Files\Winreview.ru\Personalization Panel DWM Controller\persdwmsrv.exe

  --
  End of file - 9066 bytes