Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu

MAN Electronics 16 Nov 2013 13:09 65487 0
Optex
 • #1
  MAN Electronics
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Przy zapytaniu o znaczenie kodów usterek podać należy dodatkowo:

  - system jaki generuje błąd np.EMS, EBS, EDC itp.
  - numer błędu
  - FMI błędu (dla pojazdów MAN, VOLVO version 2, Renault DXI)
  - numer jednostki jeśli jest wyświetlany (dla pojazdów SCANIA serii R)
  - nr VIN będzie dodatkowym atutem dla dokładnego podania kodu usterki/schematu
  - dodatkowo obowiązuje regulaminu pkt. 3.1.15
  Poniżej znajduje się procedura odczytywania błędów dla marek pojazdów posiadających samodiagnozę oraz najczęściej pojawiających się w dziale samochody ciężarowe:


  SCANIA serii 3

  Odczyt błędów polega na przekręceniu kluczyka stacyjki oraz wciśnięciu na 2 sekundy odpowiedniego przycisku w panelu diagnostycznym
  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu
  1- przycisk diagnostyczny 2- lampka diagnostyczna

  oraz zliczeniu ilości błysków, uwzględniając długość błysków:
  długie ok 1 s - krótkie 0,5 s (długie liczby odpowiadają liczbie dziesięć a krótkie liczbie jeden).

  Po ustąpieniu migania lampki diagnostycznej należy ponownie wykonać powyższe działanie aż do momentu zliczenia wszystkich ewentualnych usterek, co będzie skutkowało pojawieniem się pierwszego kodu jaki został wyświetlony.

  Jeżeli po wciśnięciu na 2 sekundy przycisku diagnostycznego, lampka diagnostyczna zaświeci się światłem ciągłym na około 4 sekundy, oznacza to że nie ma żadnych kodów usterek w systemie.

  Przykład: dwa długie oraz pięć krótkich
  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu
  oznacza wygenerowanie kodu usterki numer 25.

  jedno długie świecenie około 4 sekund
  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu
  oznacza brak kodów usterek.

  Kasowanie kodów usterek polega na wyłączeniu stacyjki, odczekaniu aż lampki diagnostyczne zgasną, po czym należy wcisnąć i trzymać wciśnięty odpowiedni dla danego systemu przycisk diagnostyczny i włączyć stacyjkę, po około 4 sekundach puścić przycisk diagnostyczny.
  Kody usterek zostaną skasowane.


  SCANIA serii 4

  Diagnostyka w serii 4 jest taka sama jak w serii 3, różnica polega na wyglądzie panelu diagnostycznego oraz systemów możliwych do diagnostyki.
  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu

  Lista przykładowych systemów dla SCANIA serii 3/4:

  EDC - sterowanie silnikiem - Electronic diesel control
  RET -sterowanie retarderem – Retarder "symbol (∞)"
  ABS/EBS - sterowanie hamulcami - Antilock braking system/Electronic Braking System
  SLD - ogranicznik prędkości – Speed Limit Driver
  VPS - system alarmowy – Vehicle Protection System
  ELC - poziomowanie pojazdu – Electronic Level Control
  ETC - system elektronicznej regulacji temperatury – Elecronic Temperature Control


  SCANIA seria R, P, G

  Odczyt błędów polega na przekręceniu kluczyka stacyjki oraz wciśnięciu na 3 sekundy jednocześnie przycisków ◄ I ► (czyli + i -)
  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu
  w oknie wyświetlacza pojawi się napis DIAGNOSTICS

  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu
  po czym strzałkami ▲ i ▼ należy przemieszczać się pomiędzy systemami pojazdu np. COO, EMS itp.
  Nawigacja za pomocą strzałki ►

  Wyświetlone zostaną:
  1 - system pojazdu generujący kod usterki
  2 - numer kodu błędu
  3 - nr jednostki
  4 - ilość wystąpień usterki
  5 - wszystkie aktywne błędy będą oznaczone "śnieżynką", jej brak oznacza nieaktywne
  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu
  Przykład: system EMS kod błędu 37 nr. jednostki 1120511


  Odczyt błędów dla nowej wersji tablicy rozdzielczej polega na wejściu w menu IVD (In Vehicle Diagnostics)
  przy czym pojazd ma być nieruchomy.

  Za pomocą (w zależności od wyposażenia)

  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu

  lub

  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu

  Należy nacisnąć przycisk INFO strzałką w dół wybierając:

  "Ustawienia" ==> "Dane pojazdu" ==> "IVD" ==> wybrać dany system ==> "Odczytaj kody usterek"

  Ukaże się:
  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu

  Przy czym oznaczenia to:
  1 - symbol pełnego kółka oznacza że kod jest aktywny
  2 - numer kodu usterki
  3 - liczba wystąpień danego kodu usterki

  Odczytaj informacje z modułu ECU (Menu Read ECU)
  - numer części właściwej jednostki sterującej
  - numer oprogramowania właściwej jednostki sterującej
  - numer osprzętu właściwej jednostki sterującej

  Lista przykładowych systemów dla SCANIA serii R,P,G:

  ACC - system automatycznej regulacji temperatury - Automatic Climate Control
  APS - system zasilania sprężonym powietrzem - Compressed air supply
  ATA - system dodatkowego ogrzewania powietrznego - Air To Air
  AUS - system audio - Audio system
  BMS - system sterowania hamulcami - Brake management system
  BWS - system nadwozia - Bodywork management system
  COO - koordynator - Coordinator
  CSS - system zabezpieczenia pasażerów - Climate Control System
  CTS - system wyłącznika czasowego oraz zegara - Clock Timer System
  EMS - system sterowania pracą silnika - Engine managment system
  GMS - system sterowania skrzynią biegów - Gearbox management system
  ICL - system wskaźników - Instrument cluster
  LAS - system alarmowy - Locking and alarm system
  RET - system sterowania retarderem - Retarder
  SMS - system sterowania zawieszeniem - Suspension management system
  VIS - system sterowania widoczności (oświetlenie, wycieraczki) - Visibility system
  WTA - system dodatkowego ogrzewania wodnego - Air-water heater auxiliary system


  VOLVO (starsze wersje)

  Diagnostyka układu EDC:
  Przycisk diagnostyczny CHECK ENGINE (z symbolem silnika) znajduje się w centralce elektrycznej na środkowej części konsoli pod osłoną.

  Odczyt błędów polega na przekręceniu kluczyka stacyjki oraz wciśnięciu na 2 sekundy przycisku diagnostycznego i zliczeniu ilości błysków, uwzględniając długość błysków: długie ok 1 s - krótkie 0,5 s (długie liczby odpowiadają liczbie dziesięć a krótkie liczbie jeden).
  Po ustąpieniu migania lampki diagnostycznej należy ponownie wykonać powyższe działanie (bez wyłączania stacyjki) aż do momentu zliczenia wszystkich ewentualnych usterek, co będzie skutkowało pojawieniem się pierwszego kodu, jaki został wyświetlony.


  VOLVO VERSION 2

  Odczyt błędów polega na przekręceniu kluczyka stacyjki oraz za pomocą przycisków 2, 3 i 4
  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu
  wejściu w MENU diagnostyki przycisk 4, wybrać za pomocą przycisków 3 i 4 "Diagnostics" potwierdzić przyciskiem 2 dalej wybrać "Fault Diagnostics" potwierdzić przyciskiem 2, następnie odpowiedni system pojazdu i zatwierdzić przyciskiem 2.
  Wyświetlony zostanie kod w postaci kodu błędu np. MID 128 PID 105 FMI 2
  podawać należy całość wyświetlanego kodu.

  Lista przykładowych systemów dla Volvo serii 2:

  ICU - sterownik imobilizer-a - Immobilizer Control Unit
  VECU – sterownik pojazdu - Vehicle Electronic Control Unit
  TECU - automatyczna skrzynia biegów - Transmission
  GECU - sterownik dźwigni biegów - Gearbox lever
  EBS - sterownik hamulców - Electronic Braking System
  LECU / LCM – sterownik oświetlenia - Light Control Unit
  ECS – sterownik systemu poziomowania - Electronically controlled air suspension
  EDC – sterownik silnika - Engine electronic control system


  MAN serii TG

  Odczyt błędów polega na przekręceniu kluczyka stacyjki i odczycie aktywnych kodów wyświetlanych za pomocą wyświetlacza, gdy któryś z systemu stwierdzi nieprawidłowość, zostaje on wyświetlony na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej, przykład kodu: ZBR-04001-06
  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu
  - ZBR oznacza system pojazdu
  - 04001 kod usterki
  - 06 FMI kodu
  dodatkowo po prawej stronie w tym samym rzędzie może być wyświetlane "Akt" lub "Pas" co oznacza, że błąd jest aktywny lub nieaktywny.

  (Istnieje możliwość wejścia w MENU pojazdu i odczytaniu kodów z systemów pojazdu za pomocą przycisków).


  Lista przykładowych systemów dla Man serii TG:

  FFR - komputer kierujący pojazdem - Vehicle management computer
  ZBR - komputer pokładowy - Body computer
  ECAM – system wytwarzania sprężonego powietrza - Electronically controlled compressed air management
  EBS – komputer hamulców - Electronic Braking System
  EDC – komputer silnika - Electronic diesel control
  ECAS – komputer systemu poziomowania - Electronically controlled suspension system


  RENAULT Premium Magnum DXI

  Instrukcja odczytywania kodów z diagnostyki pokładowej systemów pojazdu

  Odczyt błędów polega na przekręceniu kluczyka stacyjki oraz za pomocą przycisków funkcyjnych MENU/OK (4) oraz VOL+ (3) / VOL- (5) na wejście w menu pojazdu (informacje zostają wyświetlane na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej) kolejno:
  - menu
  - zaawansowane
  - diagnostyka
  - obecne usterki

  Następnie należy wybrać za pomocą przycisków funkcyjnych odpowiedni system do diagnozy, przemieszczając się pomiędzy systemami pojazdu np. EBS, ECS, EMS itp.

  Wyświetlony zostanie kod np. MID 128 PID 105 FMI 2
  podawać należy całość wyświetlanego kodu.


  Lista przykładowych systemów dla Renault DXI:

  EBS- sterownik hamulców - Electronic Braking System
  ECS- sterownik poziomowania - Suspension electronic management
  EMS- sterownik silnika - Engine electronic control system
  FCU – sterownik oświetlenia - Light Control Unit
  GECU - sterownik dźwigni biegów - Gearbox lever
  IC - sterownik tablicy rozdzielczej - Instrument cluster
  ICU - sterownik imobilizer-a - Immobilizer Control Unit
  RAL – sterownik komunikacyjny - Renault communication system
  TACHO - tachograf - Tachograph
  TECU - automatyczna skrzynia biegów - Automatic transmission
  VECU - sterownik pojazdu - Vehicle Electronic Control Unit
 • Optex