Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Lenovo G780 - pozostałość po grze

krakusik 22 Nov 2013 10:09 2961 29
 • #1
  krakusik
  Level 9  
  Po zainstalowaniu kilku gier ze strony Google Play okazało się, że podczas uruchamiania komputera (Windows 8) zanim pokaże się ekran niebieski do zalogowania do systemu (mam taką opcję) wchodzi mi ekran z planszą którejś z tych gier i znika dopiero po naciśnięciu entera lub spacji i wówczas dopiero mogę się logować do systemu. Usunąłem te wszystkie gry ale ten ekran gry nadal się pojawia. Jak to wywalić?
 • #2
  wariato
  Level 43  
  Sprawdź czy się w autostarcie nie uruchamia razem z systemem.
 • #3
  ziolek2
  Level 18  
  Jak instalowałeś niedawno to zrób przywracanie systemu do miejsca przed instalacją gier. jak później to daj log z hijackthis lub poszukaj tam sam.
 • #4
  krakusik
  Level 9  
  Przywracanie systemu mogę zrobić tylko do 11.,XI a gry instalowałem wcześniej. A propos - czy mogę w Win 8 sam ustawić datę przywracania?

  Dodano po 1 [minuty]:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:30:25, on 2013-11-22
  Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
  MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16537)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\NvTmru.exe
  C:\Users\Zygmunt\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe
  C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YCMMirage.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files (x86)\USB Camera2\VM332STI.EXE
  C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCamTray.exe
  C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
  C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
  C:\WINDOWS\SysWOW64\RunDll32.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
  C:\WINDOWS\syswow64\wwahost.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_152.exe
  C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_152.exe
  F:\NOWY DYSK\Użytkowe\HiJack i OTL\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lenovo13.msn.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.net
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - (no file)
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: uTorrentControl_v6 - {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - (no file)
  O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Dolby Advanced Audio v2] "C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe" -autostart
  O4 - HKLM\..\Run: [332BigDog] C:\Program Files (x86)\USB Camera2\VM332STI.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [YouCam Mirage] "C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YCMMirage.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [YouCam Tray] "C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCamTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GShortCut] "C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\5.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [mcpltui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ApnTBMon] "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [SkyDrive] "C:\Users\Zygmunt\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Active Desktop Calendar] C:\Program Files (x86)\XemiComputers\Active Desktop Calendar\ADC.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Zygmunt\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\16.4.6013.0910\amd64] C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Zygmunt\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\16.4.6013.0910\amd64"
  O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O13 - Gopher Prefix:
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\PROGRA~2\mcafee\msc\mcsniepl.dll
  O20 - AppInit_DLLs: c:\windows\syswow64\nvinit.dll C:\WINDOWS\SysWOW64\nvinit.dll
  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Ask Update Service (APNMCP) - APN LLC. - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: @oem17.inf,%BcmBtRSupport.SVCNAME%;Bluetooth Radio Control Service (BcmBtRSupport) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\BtwRSupportService.exe (file missing)
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe
  O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
  O23 - Service: @C:\WINDOWS\system32\CxAudMsg64.exe,-100 (CxAudMsg) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CxAudMsg64.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Home Network (HomeNetSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
  O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
  O23 - Service: LSCWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\App\LSCWinService.exe
  O23 - Service: McAfee OOBE Service (McOobeSv) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Platform Services (mcpltsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe
  O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe (file missing)
  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 11746 bytes

  Dodano po 2 [minuty]:

  nic nie pokazał

  Dodano po 2 [minuty]:

  w autostarcie nie widzę tych gier
 • #5
  wariato
  Level 43  
  Spróbuj wyłączyć wszystko z autostartu i sprawdzić. Log z HJT zbędny bo nikt tego już dziś nie używa.
 • #6
  krakusik
  Level 9  
  Wyłączyłem wszystkie aplikacje z autostartu i nic się nie zmieniło.
 • #7
  ad77
  Level 16  
  Zeskanuj komputer programami mbam i adwcleaner.
 • #8
  ziolek2
  Level 18  
  Ja bym wywalił to co poniżej, wcześniej możesz odinstalować McAffe - bo po co 2 antywirusy - tylko spowalniają...

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.net
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - (no file)
  O2 - BHO: uTorrentControl_v6 - {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - (no file)
  O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [332BigDog] C:\Program Files (x86)\USB Camera2\VM332STI.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [mcpltui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ApnTBMon] "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Active Desktop Calendar] C:\Program Files (x86)\XemiComputers\Active Desktop Calendar\ADC.exe
  O13 - Gopher Prefix:
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\PROGRA~2\mcafee\msc\mcsniepl.dll
  O23 - Service: Ask Update Service (APNMCP) - APN LLC. - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe
  O23 - Service: @C:\WINDOWS\system32\CxAudMsg64.exe,-100 (CxAudMsg) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CxAudMsg64.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Home Network (HomeNetSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee OOBE Service (McOobeSv) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Platform Services (mcpltsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe
  O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
  wariato wrote:
  Spróbuj wyłączyć wszystko z autostartu i sprawdzić. Log z HJT zbędny bo nikt tego już dziś nie używa.


  Jednak ktoś jeszcze używa, automaty wszystkiego nie załatwiają...
 • #9
  mati211p
  HDD and data recovery specialist
  Wykonaj pełne skanowanie MBAM po aktualizacji bazy wirusów i usuń wykryte zagrożenia.
  https://www.malwarebytes.org/
  Użyj także AdwCleaner opcja Szukaj i Usuń.
  http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
  Daj oba logi z OTL w załączniku. Dodatkowo zaznacz wszyscy użytkownicy, infekcja LOP i Purity.
  http://www.bleepingcomputer.com/download/otl/
  Jeśli to jakieś pozostałości gier to tez użyj CCleaner i Windows Installer CleanUp.
 • #10
  krakusik
  Level 9  
  zrobiłem MBAM znalazł 38 obiektów, zaznaczyłem usunąłem ale nie pomogło. teraz AdwCleaner
 • #11
  mati211p
  HDD and data recovery specialist
  krakusik wrote:
  zrobiłem MBAM znalazł 38 obiektów, zaznaczyłem usunąłem ale nie pomogło. teraz AdwCleaner

  A było pełne czy szybkie, bo miało być pełne? Oprócz tego wykonaj też to co podałem powyżej, sprawdź też co uruchamia Ci się na starcie systemu.
 • #12
  krakusik
  Level 9  
  szybkie więc zrobię teraz pełne

  Dodano po 42 [sekundy]:

  w międzyczasie Adw też nie pomógł
 • #13
  mati211p
  HDD and data recovery specialist
  Bo jeżeli to pozostałość po grze to na jej plik nie pomoże. Zostawiłeś wpis w rejestrze jakiś pewnie lub podprogram do niej. Kiedy to się dokładnie pojawia? Może trzeba z autostartu wyłączyć. Na błędne wpisy rejestru pomoże CCleaner, a na programy le odinstalowane Windows Installer CleanUp
 • #14
  krakusik
  Level 9  
  pojawia się zaraz po napisie "Lenovo" przed ekranem niebieskim na którym loguję się do komputera

  Dodano po 2 [minuty]:

  ja standardowo używam Your Unistallera do usuwania
 • #15
  ziolek2
  Level 18  
  przed włączeniem systemu? Co jest na planszy? Jakaś nazwa? Jakiś błąd?
 • #16
  krakusik
  Level 9  
  po włączeniu zasilania komputera pojawia się napis "Lenovo" - to nazwa firmy a potem normalnie włączał się niebieski ekran do zalogowania do systemu a obecnie pojawia się plansza z gry chyba lego i dopiero jak nacisnę spację to ta plansza znika i pojawia się ekran do zalogowania

  Dodano po 11 [minuty]:

  robię pełny skan MBAM pokazał 4 obiekty na razie, potem będę robił CCClenear

  Dodano po 24 [minuty]:

  pełny skan MBAM - 8 obiektów usuniętych ale nie ma poprawy

  Dodano po 10 [minuty]:

  CCleaner zrobiony - bez efektu, nadal jest plansza gry

  Dodano po 7 [minuty]:

  no to się chyba poddaję?

  Dodano po 1 [minuty]:

  jeszcze OTL
 • #17
  mati211p
  HDD and data recovery specialist
  Poza OTL masz jeszcze do sprawdzenia autostart i Windows Installer CleanUp.
 • #18
  krakusik
  Level 9  
  zrobiłem te 3 i nic

  Dodano po 1 [minuty]:

  czy mogę sam ustawić datę przywracania systemu. Chyba w XP kiedyś coś takiego miałem, że moglem chyba cofnąć 3 miesiące do tyłu a tu w Win 8 nie widzę takiej możliwości

  Dodano po 21 [minuty]:

  Przed chwilą jeszcze mi się coś takiego zdarzyło. Zupełnie przypadkiem chciałem zrobić zrzut ekranu zakładek Firefoxa i gdy chciałem go zapisać to domyślnie pokazał mi C/users/...../Moje obrazy a tu widzę, że jest ta właśnie tapeta tej gry, która mi się pojawia na starcie. No więc wywaliłem ten obraz tej tapety i już myślałem, że jestem w domu a ona nadal po uruchomieniu się pojawia. No i co teraz???
 • #19
  mati211p
  HDD and data recovery specialist
  Pokaż co masz w autostarcie.
 • #22
  wariato
  Level 43  
  Masz sporo opcji które można śmiało odznaczyć żeby się nie uruchamiały np Adobe, Ask Toolbar (to jest śmieć ogólnie), wszystko od HP, coś z Office 2000, PowerDVD, YouCam.
 • #23
  krakusik
  Level 9  
  Ale to nie rozwiązuje podstawowego problemu tej planszy gry, bo próbowałem już wszystkie wyłączyć i bez efektu
 • #24
  mati211p
  HDD and data recovery specialist
  A co to jest Program - nie zmierzono? Może to jakaś pozostałość po usuniętym programie bo nie ma informacji nawet o wydawcy. Jak możesz to wyłącz i sprawdź.
 • #25
  krakusik
  Level 9  
  ok, na razie muszę zrobić przerwę na kilka godzin, ale piszcie rady to po powrocie może coś zrobię z tych rad

  Dodano po 3 [minuty]:

  no jeszcze wyłączyłem ten program nie zmierzony ale też nic nie pomogło
 • #26
  ad77
  Level 16  
  A jak usunąłeś tą tapetę?? jeśli wrzuciłeś ją tylko do kosza to opróznij kosz jeszcze przeszukaj cały komputer pod względem tej nazwy i usuń wszystkie te tapety być może to pomoże. A jeśli nie to można zrobić reinstalacje systemu to na 100% pomoże.
 • #27
  ziolek2
  Level 18  
  jak masz nazwę to wyszukaj w rejestrze i zobacz do czego jest dopięte.
 • #28
  krakusik
  Level 9  
  oczywiście że z kosza wyrzuciłem, ale nazwy nie zapamiętałem więc nie mam chyba czego szukać?

  Dodano po 1 [minuty]:

  a na OneKey recovery to jeszcze mam czas
 • #29
  tronic1
  IT specialist
  Sprawdź jaka tapetę masz ustawioną dla ekranu logowania. Może tu masz podmienione ?
 • #30
  krakusik
  Level 9  
  a jak to sprawdzić?

  Dodano po 18 [minuty]:

  Sam znalazłem jednak. To się w Win 8 nazywa "ekran blokowania" i tam się wstawiła ta tapeta z tej gry. Zrobiłem "przywróć ustawienia fabryczne" i usunęła się.