Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wielokanałowy termostat,wielopunktowy termometr- dom 'inteligentny inaczej'

Sam Sung 15 Dec 2013 12:57 12408 16
Buderus
 • Wielokanałowy termostat,wielopunktowy termometr- dom 'inteligentny inaczej'
  Sterownik włącza/wyłącza do 8 urządzeń grzewczych i chłodniczych.
  Stan wyjść zależy od:
  • temperatury mierzonej w dowolnej liczbie punktów,
  • wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego,
  • programu grzania i chłodzenia przechowywanego w pamięci EEPROM.


  Architektura sterownika

  Sterownik jest oparty na mikrokontrolerze AT89C2051. Układ ten ma 2 kB pamięci flash na program, ma też sprzętowy port UART. Programowo został zaimplementowany:
  • master magistrali I²C
  • master magistrali 1-wire - łącznie z algorytmem wyszukiwania slave'ów, weryfikacją CRC, ale bez zasilania pasożytniczego
  • zegar czasu rzeczywistego - na przerwaniach (zamiast zewnętrznego chipa RTC)


  Następujące układy peryferyjne są podłączone poprzez magistralę I²C:
  • pamięć EEPROM 24C02 256 bajtów (adresy A2h, A3h)
  • czujnik temperatury wewnętrznej TMP75 (adresy 90h, 91h)


  Magistrala 1-wire obsługuje teoretycznie dowolną liczbę zewnętrznych czujników temperatury (DS18B20, DS18S20 i DS1820). Sterownik sam wykrywa wszystkie podłączone czujniki, jednak - ze względu na strukturę danych w pamięci EEPROM - program grzania/chłodzenia można przypisać co najwyżej do 255. Czujniki można podłączać i odłączać na gorąco (podczas pracy).
  Sterownik nie obsługuje zasilania pasożytniczego, co oznacza, że oprócz linii 1-wire do czujników należy doprowadzić nie tylko masę, ale i napięcie zasilania (w sumie trzy przewody).
  Sterownik podaje zasilanie na 1-wire wtedy, kiedy trzeba - czujniki nie są zasilane stale.

  Hardware

  Wielokanałowy termostat,wielopunktowy termometr- dom 'inteligentny inaczej'
  (Ten sam schemat jest też załączony jako PDF.)

  Sterownik został umieszczony w obudowie Z-3A. Jest to obudowa o wymiarach 110x90x69 mm, czyli ~3,5 raza mniejsza objętościowo od lansowanej KM-85.
  W obudowie znajdują się 2 płytki: główna i zasilająca. Płytka główna to docięta na wymiar, jednostronna, wiercona płytka uniwersalna 70x90mm PI02. Na niej znajdują się następujące zaciski śrubowe zwrócone na zewnątrz obudowy:
  • Potrójny zacisk z wyprowadzeniami N, L, L' (przekaźnik podłączony do P1.4 zwiera L' z L)
  • 3 podwójne zaciski z wyprowadzeniami styków kolejnych przekaźników
  oraz następujące złącza:
  • pin-header 1-wire (o wyprowadzeniach: +5V, 1-wire, GND) - wyprowadzony na zewnątrz na kostkę
  • pin-header UART (o wyprowadzeniach: TxD, RxD, GND) - wyprowadzony na mini-jack
  • gniazdo rozszerzeń (o wyprowadzeniach: +5V, GND, SDA, SCL) - do którego jest wetknięta płytka z czujnikiem temperatury wewnętrznej

  Na płytce zasilającej jest umieszczony układ zasilacza niestabilizowanego (bezpiecznik, transformator, prostownik i kondensator). Jest umieszczona pod kątem prostym w stosunku do płytki głównej.
  Wielokanałowy termostat,wielopunktowy termometr- dom 'inteligentny inaczej' Wielokanałowy termostat,wielopunktowy termometr- dom 'inteligentny inaczej' Wielokanałowy termostat,wielopunktowy termometr- dom 'inteligentny inaczej' Wielokanałowy termostat,wielopunktowy termometr- dom 'inteligentny inaczej' Wielokanałowy termostat,wielopunktowy termometr- dom 'inteligentny inaczej'
  Na zdjęciach powyżej jest widoczna prototypowa płytka rozszerzeń z układami DS1629 (RTC + czujnik temp.) i 24C32 (EEPROM 16kB), zrobiona na bazie płytki prototypowej MAJSTAR DIP/S02. Zamiast niej, docelowo została użyta płytka z czujnikiem TMP75, zrobiona na bazie WOJART PDU-03.
  Wielokanałowy termostat,wielopunktowy termometr- dom 'inteligentny inaczej' Wielokanałowy termostat,wielopunktowy termometr- dom 'inteligentny inaczej' Wielokanałowy termostat,wielopunktowy termometr- dom 'inteligentny inaczej'

  Magistrala 1-wire

  Czujniki zostały podłączone w topologii magistrali (szyny), co nie jest zalecane dla dłuższych sieci 1-wire, ale w przypadku sumarycznej długości rzędu kilkunastu metrów i przy 5 czujnikach zdało egzamin. Konieczne było jednak dołączenie drugiego rezystora 4,7k równolegle do R4, bo bez tego już przy 3 czujnikach zdarzały się błędy transmisji polegające na fałszywym odczycie stanu 0 (urządzenie wystawiające 0 "puściło" magistralę, ale ta nie zdążyła się naładować do 1 przed następnym slotem czasowym).

  Firmware

  Oprogramowanie sterownika zostało napisane w asemblerze. Zajmuje 1955 bajtów z 2048 dostępnych (95%).
  Firmware składa się z następujących plików źródłowych:
  • firmware.asm (1382 wiersze) - część główna, dostępna poniżej jako załącznik; jest tu prawie wszystko poza niskopoziomowymi funkcjami do obsługi 1-wire, I²C i liczenia CRC-8
  • 1wire.asm (102 wiersze) - reset, odczyt i zapis bitu i bajtu
  • crc8.asm (23 wiersze) - obliczanie sumy kontrolnej CRC-8 używanej do zabezpieczania transmisji na 1-wire
  • i2c.asm (118 wiersze) - start, stop, odczyt i zapis bajtu, wysyłanie potwierdzenia (ACK i NAK)

  Główny plik firmware.asm załączam poniżej; zachęcam do przeglądania i zgłaszania bugów :)
  Fragmentów kodu można używać w celach edukacyjnych i na własne potrzeby, w pozostałych przypadkach wszelkie prawa autorskie pozostają zastrzeżone (PW).
  Jeśli ktoś potrzebuje pozostałe pliki źródłowe, to chętnie je udostępnię na PW (pod warunkiem, że nie staną się przedmiotem plagiatu).
  Załączam też plik wsadu (HEX). Liczę na komentarze dotyczące jego działania/niedziałania w razie, gdyby ktoś go użył.

  Zegar czasu rzeczywistego

  Mikrokontroler jest taktowany kwarcem 22 118 400 Hz. Częstotliwość zegara dla timera 0 wynosi 1/12 cz. kwarcu, czyli 1 843 200 Hz. Timer 0 działa w trybie 16-bitowym, zatem przepełnia się 225 razy co 8 sekund. Najłatwiej byłoby więc zliczać czas co 8 sekund.
  Sterownik odlicza od 225 do 0 w przerwaniu timera 0. Jednak za każdym razem, gdy wartość jest podzielna przez 28, dodaje kolejną sekundę. Dzięki temu stan zegara RTC zwiększa się jakby co sekundę, tylko co ósma "sekunda" jest trochę dłuższa od pozostałych siedmiu.
  Sterownik działa w cyklu tygodniowym i utrzymuje w pamięci numer dnia tygodnia, godzinę, minutę i sekundę (w kodzie BCD). Numer dnia tygodnia jest używany do znajdowania właściwego programu dobowego, a godzina i minuta do znajdowania właściwego przedziału czasu w tym programie dobowym.

  Program grzania i chłodzenia

  Program grzania i chłodzenia jest bardzo elastyczny - umożliwia określenie przedziału temperatury od -128°C do +127.99609375°C z krokiem 1/256 °C na dowolny przedział czasu w ciągu doby podany z dokładnością do 1 minuty. Każda pozycja programu zawiera przedział temperatury, czyli histereza może być w każdym przedziale inna (i jest nieograniczona). Takie programy dobowe są przypisane do poszczególnych czujników na każdy dzień tygodnia - sterownik działa w cyklu tygodniowym. Każdy czujnik ma przypisany zbiór przekaźników, którymi steruje.
  Realny przykład zastosowania: jednoczesne sterowanie lodówką, piecem C.O. i elektrozaworami przy kaloryferach w pokojach, z wykorzystaniem czujników umieszczonych w lodówce i w każdym z pokojów. Program dla lodówki byłby niezmienny w czasie (zawsze np. od 3°C do 6,5°C), zaś dla każdego z pokojów - dopasowany do sposobu korzystania z nich (inny w sypialni, inny dla pokoju dziennego). Stopień skomplikowania programu jest ograniczony wielkością pamięci EEPROM.
  Sterownik włącza dane urządzenie, jeśli z programu dla choćby jednego czujnika wynika potrzeba włączenia go. Dzięki temu poprawnie będzie działał system, w którym 2 czujniki w dwóch pokojach włączają ten sam piec C.O. + otwierają jeden właściwy sobie elektrozawór.

  Struktura programu w pamięci EEPROM jest następująca:
  • opis programu dla czujnika wewnętrznego
  • 1 bajt - liczba czujników zewnętrznych (n)
  • n razy powtórzone:
  • 6 bajtów - 48-bitowy unikalny kod czujnika zewnętrznego 1-wire (środkowe 6 bajtów ID czujnika, bez pierwszego bajtu family code i ostatniego z CRC-8)
  • opis programu dla czujnika zewnętrznego  Opis programu dla każdego czujnika ma 15 bajtów i jest to:
  • 1 bajt - maska stanu przekaźników sterowanych tym czujnikiem (przekaźnik podłączony do portu P1.X jest włączany/wyłączany, jeśli odpowiadający mu bit X jest tutaj zapalony)
  • 14 bajtów - 7 16-bitowych offsetów programów dobowych na każdy dzień tygodnia, od niedzieli do soboty. Offsety są zapisane w porządku MSB (najpierw starszy bajt)


  Offsety programów dobowych są 16-bitowe, mimo że przy pamięci EEPROM 256-bajtowej wystarczyłyby 8-bitowe, ponieważ pierwotnie użyłem pamięci 24C32 o pojemności 16 kB i pozostawiłem możliwość łatwego powrotu do niej, gdyby 256 B przestało wystarczać.

  Program dobowy ma zmienną długość - zależną od liczby przedziałów czasu w ciągu doby (n). Najpierw jest zapisanych n początków przedziałów czasu (2 bajty: godzina i minuta w kodzie BCD), po czym jest zapisany bajt kończący o wartości 255 (nie ma takiej godziny), po czym następuje n bloków po 4 bajty z zakresami pożądanych temperatur dla każdego przedziału czasu. Zakres temperatury składa się z dwóch 16-bitowych wartości stałoprzecinkowych w kodzie uzupełnieniowym do 2, z przecinkiem w połowie (na 8. bicie). Jeśli pierwsza wartość jest mniejsza od drugiej, to jest to program ogrzewania, w przeciwnym razie jest to program chłodzenia. Czyli struktura jest następująca:
  • 1 bajt - godzina początku 1. przedziału czasu, w kodzie BCD
  • 1 bajt - minuta początku 1. przedziału czasu, w kodzie BCD
  • 1 bajt - godzina początku 2. przedziału czasu, w kodzie BCD
  • 1 bajt - minuta początku 2. przedziału czasu, w kodzie BCD
  • ...
  • 1 bajt - godzina początku ostatniego przedziału czasu, w kodzie BCD
  • 1 bajt - minuta początku ostatniego przedziału czasu, w kodzie BCD
  • 1 bajt równy 255 - terminator
  • 2 bajty - temperatura minimalna (dla ogrzewania) lub maksymalna (dla chłodzenia) w 1. przedziale czasu, zapisana w kodzie uzupełnieniowym do 2 z przecinkiem między bajtami (na 8. bicie)
  • 2 bajty - temperatura maksymalna (dla ogrzewania) lub minimalna (dla chłodzenia) w 1. przedziale czasu, zapisana w kodzie uzupełnieniowym do 2 z przecinkiem między bajtami (na 8. bicie)
  • 2 bajty - temperatura minimalna (dla ogrzewania) lub maksymalna (dla chłodzenia) w 2. przedziale czasu, zapisana w kodzie uzupełnieniowym do 2 z przecinkiem między bajtami (na 8. bicie)
  • 2 bajty - temperatura maksymalna (dla ogrzewania) lub minimalna (dla chłodzenia) w 2. przedziale czasu, zapisana w kodzie uzupełnieniowym do 2 z przecinkiem między bajtami (na 8. bicie)
  • ...
  • 2 bajty - temperatura minimalna (dla ogrzewania) lub maksymalna (dla chłodzenia) w ostatnim przedziale czasu, zapisana w kodzie uzupełnieniowym do 2 z przecinkiem między bajtami (na 8. bicie)
  • 2 bajty - temperatura maksymalna (dla ogrzewania) lub minimalna (dla chłodzenia) w ostatnim przedziale czasu, zapisana w kodzie uzupełnieniowym do 2 z przecinkiem między bajtami (na 8. bicie)

  Przedziały czasu muszą być posortowane - początek następnego jest końcem poprzedniego.
  Północ musi być między ostatnim a pierwszym (lub pierwszy musi zaczynać się o północy).

  Rozważmy najprostszy możliwy program - chłodzenie samego sterownika wentylatorem (sztuczny przykład, bo sterownik nie wymaga aktywnego chłodzenia). Mamy tylko czujnik wewnętrzny i wentylator podłączony do przekaźnika przez port P1.4. Wentylator ma się włączać po przekroczeniu np. 55°C a wyłączać, gdy spadnie do 50°C.
  Program jest identyczny na każdy dzień tygodnia i przez całą dobę taki sam. Będziemy mieli więc tylko jeden program dobowy. Będzie on pod offsetem 10h, bo 16 bajtów zajmuje opis programu dla czujnika zewnętrznego i informacja, że nie ma czujników zewnętrznych. Czyli zawartość EEPROM:
  10 - bo sterujemy przekaźnikiem na porcie P1.4, 2 do potęgi 4 to 16, szesnastkowo 10
  00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 - 7 razy powtórzony offset 0010h
  00 - liczba czujników zewnętrznych
  Zapisaliśmy już 16 bajtów, czyli jesteśmy pod offsetem 10h - początek programu dobowego:
  00 00 - północ
  FF - terminator - mamy tylko jeden przedział czasu obejmujący całą dobę
  37 00 32 00 - chłodzenie, zakres od 50°C do 55°C
  (Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten program dobowy umieścić w dowolnym miejscu EEPROM, nie musi być zaraz w pierwszym wolnym miejscu.)

  Cykl działania

  Gdy nie przychodzą żadne żądania z portu UART do sterownika, budzi się on co 8 sekund i realizuje następujące zadania:
  • jeśli ostatnio nie był podłączony czujnik wewnętrzny, sprawdź, czy został on podłączony i jeśli tak, skonfiguruj go do ciągłego pomiaru z maksymalną rozdzielczością
  • skonfiguruj wszystkie czujniki zewnętrzne do pomiaru z najwyższą rozdzielczością i zleć im pomiar temperatury
  • jeśli się udało, czekaj, aż wszystkie czujniki skończą pomiar
  • jeśli czujnik wewnętrzny został prawidłowo skonfigurowany, odczytaj z niego temperaturę i wykonaj jego program (ewentualnie ustawiając wymuszenia przekaźników - na razie w RAM)
  • jeśli pomiar na czujnikach zewnętrznych został przeprowadzony, wykryj po kolei wszystkie czujniki zewnętrzne, odczytaj z każdego temperaturę i wykonaj jego program (ewentualnie ustawiając wymuszenia przekaźników - na razie w RAM)
  • zastosuj zgromadzone w RAM wymuszenia przekaźników do portu P1

  Wymuszenia na przekaźnikach to 2 bajty z flagami - jeden do zsumowania logicznego (OR), drugi do maskowania (AND). W przypadku przeciwstawnych wymuszeń sterownik wybiera włączenie przekaźnika.

  Podczas wykonywania powyższych czynności, w ramach jednego cyklu (co 8 sekund) sterownik wysyła na UART jedną linijkę tekstu w formacie CSV (dane oddzielone średnikiem). W linijce są następujące pola danych:
  • dzień tygodnia (2 cyfry, od 0=niedziela do 6=sobota)
  • godzina:minuta:sekunda - dziesiętnie (po 2 cyfry)
  • licznik zegara (wartość odliczana od 225 do 0) - 2 cyfry szesnastkowe
  • T=temperatura - dla wewnętrznego czujnika temperatury; temperatura jest liczbą rzeczywistą zapisaną dziesiętnie, w razie potrzeby z kropką dziesiętną i następującą po niej częścią ułamkową
  • ID czujnika=temperatura - dla zewnętrznego czujnika temperatury, ID czujnika to 16 cyfr szesnastkowych stanowiących 64-bitowy identyfikator urządzenia na magistrali 1-wire
  • ID urządzenia - 16 cyfr szesnastkowych stanowiących 64-bitowy identyfikator urządzenia na magistrali 1-wire (dla urządzeń innych niż czujniki temperatury)
  • /, - lub \ - zaraz po ID czujnika=temperatura, jeśli w pamięci EEPROM znaleziono program grzania/chłodzenia dla danego ID czujnika; / oznacza włączenie skojarzonych przekaźników, \ - wyłączenie, a myślnik - brak wymuszenia, czyli pozostawienie poprzedniego stanu (temperatura mieści się wewnątrz żądanego przedziału, jesteśmy w pętli histerezy)
  • MXX - maska flag sterowania automatycznego; XX to 2 cyfry szesnastkowe; zgaszone bity blokują sterowanie odpowiadającymi im przekaźnikami na podstawie programu ogrzewania i chłodzenia
  • PP&AA|RR=NN - PP = poprzedni stan przekaźników, AA = maska wyłączająca przekaźniki, RR = flagi włączające przekaźniki, NN = wynikowy (bieżący) stan przekaźników; PP, AA, RR, NN to po 2 cyfry szesnastkowe

  Przykładowy meldunek:
  04;20:55:33;D0;103875C400080049=12.25;28971DA80000000F=17.5;MFE;01&FF|00=01
  Możemy z niego wyczytać, że:
  • jest czwartek, 20:55:33
  • licznik zegara ma wartość D0h=208, czyli od obudzenia sterownika upłynęło 17 pełnych cykli timera, tj. 604-640 ms - tyle zajęło wykonanie pomiarów na wszystkich czujnikach
  • nie ma czujnika wewnętrznego
  • jest czujnik 103875C400080049 z temperaturą 12.25°C
  • jest czujnik 28971DA80000000F z temperaturą 17.5°C
  • w pamięci EEPROM nie ma programu dla żadnego z czujników (lub nie ma podłączonej pamięci EEPROM)
  • maska sterowania automatycznego ma zablokowane wyjście P1.0 (w prototypowym sterowniku jest pod to wyprowadzenie podłączony klucz zasilania 1-wire zamiast kolejnego układu sterującego przekaźnikiem)
  • stan przekaźników 01 nie zmienia się (nie włączamy ani nie wyłączamy żadnego przekaźnika)


  Sterowanie przez UART

  Sterownik jest czarną skrzynką, nie posiada żadnego przycisku ani wyświetlacza, ma jednak port UART, za pośrednictwem którego można go konfigurować i nadzorować jego działanie.
  Sterownik pozostawiony sam sobie cyklicznie mierzy temperatury, odczytuje programy ogrzewania i chłodzenia z EEPROM i steruje przekaźnikami, wysyłając raporty na UART zgodnie z opisem w poprzednim punkcie. Można go jednak z tego stanu "wybić" wysyłając znak na UART. Wówczas sterownik wstrzymuje normalne działanie i realizuje odpowiednią funkcję. Brak danych przychodzących z UART przez 2 cykle (8-sekundowe) wznawia standardowy tryb działania.
  Poniżej znajduje się opis dostępnych komend UART.


  KomendaOpisOdpowiedź sterownika
  ISTART transmisji na magistrali I²C@ jeśli sukces, ! w razie błędu
  SSTOP transmisji na magistrali I²C@
  AWysyła ACK (ACKnowledge) na magistralę I²C@
  NWysyła NAK (Negative AcKnowledge) na magistralę I²C@
  WXXWysyła bajt XX (podany jako 2 cyfry szesnastkowe) na magistralę I²C@ jeśli sukces, ! w razie błędu
  RCzyta bajt z magistrali I²Codczytany bajt (2 cyfry szesnastkowe)
  iRESET na magistrali 1-wire@ jeśli sukces, ! w razie błędu
  wXXWysyła bajt XX (podany jako 2 cyfry szesnastkowe) na magistralę 1-wire@ jeśli sukces, ! jeśli podano zły argument
  rCzyta bajt z magistrali 1-wireodczytany bajt (2 cyfry szesnastkowe) lub ! w razie błędu
  MXXUstawia flagi ręcznego sterowania przekaźnikami. Zgaszone bity blokują sterowanie odpowiadającymi im przekaźnikami na podstawie programu ogrzewania i chłodzenia.@ jeśli sukces, ! jeśli podano zły argument
  &XXNatychmiast wyłącza przekaźniki, którym odpowiadają zgaszone bity w podanym bajcie. Nie wpływa na automatyczne sterowanie, które może za chwilę przywrócić stan wynikający z programu ogrzewania i chłodzenia.@ jeśli sukces, ! jeśli podano zły argument
  |XXNatychmiast włącza przekaźniki, którym odpowiadają zapalone bity w podanym bajcie. Nie wpływa na automatyczne sterowanie, które może za chwilę przywrócić stan wynikający z programu ogrzewania i chłodzenia.@ jeśli sukces, ! jeśli podano zły argument
  dXXUstawia zegar RTC - dzień tygodnia (00-06).@ jeśli sukces, ! jeśli podano zły argument
  hXXUstawia zegar RTC - godzinę (00-23).@ jeśli sukces, ! jeśli podano zły argument
  mXXUstawia zegar RTC - minuty (00-59).@ jeśli sukces, ! jeśli podano zły argument
  sXXUstawia zegar RTC - sekundy (00-59).@ jeśli sukces, ! jeśli podano zły argument
  !Natychmiast przywraca normalny tryb działania sterownika.<LF>
  bXXCzyta bajt z pamięci RAM mikrokontrolera spod podanego adresu XX (2 cyfry szesnastkowe).odczytany bajt (2 cyfry szesnastkowe) lub ! w razie błędu


  Np. aby zapisać do EEPROM przykładowy najprostszy program chłodzenia (podany powyżej), czyli
  10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 00 00 FF 37 00 32 00
  wysyłamy na UART rozkazy zapisu pod adres pamięci EEPROM 24C02, czyli A2h, zgodnie ze specyfikacją tego układu - wierszami po 8 bajtów:
  IWA2W00W10W00W10W00W10W00W10W00S
  IWA2W08W10W00W10W00W10W00W10W00S
  IWA2W10W00W00WFFW37W00W32W00S
  pilnując, aby po każdej komendzie dostać w odpowiedzi @, i aby dać EEPROM-owi czas na zapisanie wiersza (5 ms).

  Nadzór nad sterownikiem

  Opisane powyżej funkcje dostępne przez UART nie służą do bezpośredniego używania na codzień, ale pozwalają stworzyć drugie urządzenie, z przyciskami i wyświetlaczem, które pełniłoby rolę interfejsu użytkownika. Można też wykorzystać w tym celu komputer PC, co otwiera ogromne możliwości. Np.:
  • automatyczne zbieranie wyników pomiarów temperatur i włączeń/wyłączeń sterowanych urządzeń; późniejsza obróbka i analiza tych danych pozwala na ciekawe obserwacje dotyczące np. strat ciepła w mieszkaniu, oszczędności wynikające z okresowego wyłączania ogrzewania, czasu osiągania zadanej temperatury itd.,
  • usługa sieciowa dostępna w domowej sieci Wi-Fi, pozwalająca sprawdzać stan czujników i urządzeń i zmieniać program ogrzewania i chłodzenia np. na smartfonie czy tablecie.

  I nie musi to być żarłoczny, typowy PC, wystarczy tani, poleasingowy cienki klient z Linuxem, pobierający kilka watów i dodatkowo pełniący wiele innych funkcji domowego serwera.
  Na takim komputerze pracuje program nadzorca termostatu, który poprzez port UART sterownika, z wykorzystaniem opisanego wyżej protokołu:
  • aktualizuje program ogrzewania i chłodzenia w pamięci EEPROM sterownika
  • monitoruje zegar czasu rzeczywistego sterownika i koryguje go wg wskazań zegara PC (a ten jest z kolei synchronizowany z zewnętrznym serwerem czasu przez protokół NTP)
  • odczytuje raportowane przez sterownik temperatury wszystkich podłączonych czujników temperatury oraz zmiany stanu sterowanych urządzeń
  • wyniki pomiaru temperatury uśrednia i co jakiś czas wysyła na zewnętrzny serwer, gdzie są zapisywane w bazie danych (zmiany stanu urządzeń - również)

  Przykładowy wykres, wygenerowany jako SVG przez skrypt napisany w JavaScript na podstawie danych otrzymanych z niniejszego sterownika i zgromadzonych w bazie danych:
  Przykładowy wykres (SVG)

  Załączniki

  • termostat-schemat.pdf - schemat sterownika, ten sam, co w treści powyżej w PNG
  • termostat-schemat.zip - schemat sterownika (również ten sam) w Eagle
  • termostat-firmware.asm.txt - główny plik kodu źródłowego sterownika, do wykorzystania w celach edukacyjnych i na własne potrzeby (mile widziane zgłaszanie bugów ;))
  • termostat-firmware.hex.txt - wsad do mikrokontrolera, do wykorzystania na własne potrzeby

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  Sam Sung
  Level 32  
  Offline 
  Has specialization in: oprogramowanie systemowe
  Sam Sung wrote 1677 posts with rating 269, helped 205 times. Been with us since 2005 year.
 • Buderus
 • #2
  noel200
  Level 26  
  Układ ciekawy i pożyteczny, ale jak patrzę na tą płytkę uniwersalną z góry to się boje zobaczyć co się dzieje pod spodem. Dedykowana byłaby znacznie bardziej bezpieczna.
  Kolejna rzecz to zmiana nastaw. Fakt, że nie robi się tego co dzień, ale jednak klawiatura z wyświetlaczem byłaby wygodnym rozwiązaniem.
  Masz to już podłączone? Używasz tego już tak na dobre, czy zbudowałeś i leży czekając sobie?
  I z jaką dokładnością pracuje ci wewnętrzny zegar.
  Pozdrawiam
 • Buderus
 • #3
  Sam Sung
  Level 32  
  noel200 wrote:
  Układ ciekawy i pożyteczny, ale jak patrzę na tą płytkę uniwersalną z góry to się boje zobaczyć co się dzieje pod spodem. Dedykowana byłaby znacznie bardziej bezpieczna.
  To prawda, w planach mam zrobienie dedykowanej płytki, z tym, że skoro prototyp działa w 100%, to trochę spada motywacja do robienia tego niejako drugi raz. Ale gdyby zabrakło mi przekaźników, to już na pewno trzeba będzie się za to zabrać.

  noel200 wrote:
  Kolejna rzecz to zmiana nastaw. Fakt, że nie robi się tego co dzień, ale jednak klawiatura z wyświetlaczem byłaby wygodnym rozwiązaniem.
  Też prawda, ale nie wyobrażam sobie edytowania tak elastycznego programu ogrzewania i chłodzenia na małym wyświetlaczu i przy pomocy paru przycisków - nie wiem, jak to rozwiązać od strony interfejsu użytkownika, żeby było proste i wygodne. Przychodzi mi do głowy mnóstwo opcji: dodaj program dobowy, dodaj przedział czasu do programu dobowego, zmień zakres temperatur w przedziale czasu programu dobowego, przypisz program dobowy na wybrany dzień tygodnia do wybranego czujnika, wybierz przekaźniki sterowane wybranym czujnikiem, itd. - masakra...
  W tym mikrokontrolerze raczej się ten dodatkowy kod już nie zmieści (zostało kilkadziesiąt bajtów), wiec trzebaby zrobić osobny moduł interfejsu użytkownika podłączany przez UART, co z kolei kłóci się z podłączeniem do PC - trzebaby zrobić jakiś arbitraż na UART.
  Zatem idę raczej w stronę rozwijania interfejsu webowego udostępnianego przez podłączone PC w sieci lokalnej.
  Ewentualnie planuję dorobienie modułu z wyświetlaczem, który by tylko odbierał raporty o temperaturach (tylko linia RxD) i pokazywał je na wyświetlaczu, bez możliwości zmiany nastaw.

  noel200 wrote:
  Masz to już podłączone? Używasz tego już tak na dobre, czy zbudowałeś i leży czekając sobie?
  Tak, mam podłączone i używam. Jest to teraz wręcz krytyczny system :)

  Quote:
  I z jaką dokładnością pracuje ci wewnętrzny zegar.
  Tego obecnie nie wiem. Podłączony PC na bieżąco koryguje zegar, gdy tylko odchyłka przekroczy minutę. Jak często się to zdarza w praktyce - muszę sprawdzić. Teoretycznie kwarc ma dokładność 50ppm, więc odchyłka o 1 minutę może się zdarzać najczęściej co 20000 minut, czyli 2 tygodnie...

  Quote:
  Pozdrawiam
  Również pozdrawiam
 • #5
  hexen2k
  Level 16  
  Co do opisu to faktycznie bardzo porządnie przygotowany :)

  Sam Sung wrote:
  umożliwia określenie przedziału temperatury od -128°C do +127.99609375°C z krokiem 1/256 °C

  Czy faktycznie możesz mierzyć temperaturę do -128°C ? Czujniki z interfejsem 1-Wire pozwalają na pomiar do -55°C.


  Sam Sung wrote:
  Czujniki zostały podłączone w topologii magistrali (szyny), co nie jest zalecane dla dłuższych sieci 1-wire

  Skąd taka informacja? Czujniki z interfejsem 1-Wire bardzo dobrze radzą sobie w topologii magistrali przy długościach sieci rzędu 300 m.
 • #6
  noel200
  Level 26  
  Sam Sung wrote:
  Teoretycznie kwarc ma dokładność 50ppm,

  Praktycznie może być o wiele więcej, ale skoro kop robi korekcję to nie ma stresu.

  Sam Sung wrote:
  Zatem idę raczej w stronę rozwijania interfejsu webowego udostępnianego przez podłączone PC w sieci lokalnej.

  Genialne. Gorąco dopinguję, bo to świetny pomysł. Jeszcze jak wyprowadzić na zewnątrz, to z każdego miejsca z dostępem do neta mógłbyś parametry zmieniać. Mało potrzebne i nawet niebezpieczne, ale w skrajnych przypadkach może się przydać.
 • #8
  Sam Sung
  Level 32  
  hexen2k wrote:
  Sam Sung wrote:
  umożliwia określenie przedziału temperatury od -128°C do +127.99609375°C z krokiem 1/256 °C
  Czy faktycznie możesz mierzyć temperaturę do -128°C ? Czujniki z interfejsem 1-Wire pozwalają na pomiar do -55°C.
  Napisałem tylko, że mogę taką temperaturę sobie nastawić ;) Racja, że zmierzyć jej nie mogę. Więc gdybym sobie hipotetycznie nastawił ogrzewanie na -60°C, to piec nigdy by się nie włączył, bo odczyt z czujnika będzie zawsze -55°C (lub więcej).

  hexen2k wrote:
  Sam Sung wrote:
  Czujniki zostały podłączone w topologii magistrali (szyny), co nie jest zalecane dla dłuższych sieci 1-wire
  Skąd taka informacja? Czujniki z interfejsem 1-Wire bardzo dobrze radzą sobie w topologii magistrali przy długościach sieci rzędu 300 m.
  Źle się wyraziłem, muszę sprostować. Mam niby szynę 1-wire, ale sterownik jest podłączony gdzieś w 2/3 jej długości. Czyli z punktu widzenia sterownika jest to topologia gwiazdy (dwuramiennej). I to topologia gwiazdy nie jest zalecana wg noty aplikacyjnej 148 Maxim Integrated: http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/148

  noel200 wrote:
  Jeszcze jak wyprowadzić na zewnątrz, to z każdego miejsca z dostępem do neta mógłbyś parametry zmieniać. Mało potrzebne i nawet niebezpieczne, ale w skrajnych przypadkach może się przydać.
  Właśnie.
  Nadzór przez Internet nad odczytami z czujników i stanem przekaźników już mam (jak widać na podlinkowanym wyżej wykresie SVG), a od zdalnej zmiany programu grzania i chłodzenia dzieli mnie nie tak wiele ;)

  squeze wrote:
  Mam pytanie o kondensatory przy cewce przekaźnika. Sama dioda nie wystarczała? czy to tak z przezorności?
  Dałem je, "bo tak trzeba". Nie sprawdzałem, czy sama dioda by wystarczyła. Żaden element nie ucierpiał podczas uruchamiania układu :)
 • #9
  squeze
  Level 13  
  Sam Sung wrote:
  squeze wrote:
  Mam pytanie o kondensatory przy cewce przekaźnika. Sama dioda nie wystarczała? czy to tak z przezorności?
  Dałem je, "bo tak trzeba". Nie sprawdzałem, czy sama dioda by wystarczyła. Żaden element nie ucierpiał podczas uruchamiania układu :)


  Pytam bo pierwszy raz spotykam się z taką wersją, zazwyczaj stosowana jest sama dioda impulsowa.
 • #10
  hexen2k
  Level 16  
  Sam Sung wrote:
  Mam niby szynę 1-wire, ale sterownik jest podłączony gdzieś w 2/3 jej długości. Czyli z punktu widzenia sterownika jest to topologia gwiazdy (dwuramiennej). I to topologia gwiazdy nie jest zalecana wg noty aplikacyjnej 148 Maxim Integrated: http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/148


  Proszę zapoznać się ze sposobami tworzenia sieci 1-Wire jakie zastosowali kiedyś inni koledzy (asembler, rafalmarc):
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1154649.html

  Ich sieci także były oparte o topologię gwiazdy i nie było żadnych problemów z obsługą czujników. Sam przeprowadzałem testy na długich gałęziach w topologii gwiazdy i nie miałem nigdy żadnych problemów.

  Życzę powodzenia w dalszym rozwijaniu projektu ;)
 • #11
  lemi_5
  Level 9  
  Witaj Sam Sung, witam również pozostałych użytkowników i śledzących.
  Mimo, że uznano to za temat archiwalny po przeczytaniu nasunęło mi się kilka pytań:
  1. czy masz już pełne sterowanie przez net?
  2. jak rozwiązałeś problem sterowania (ja widzę trzy, we wstępie piszesz o ośmiu - ja potrzebuję 12 - osiem zaworów grzejnikowych, cztery do sterowania pieca)?
  3. czy planujesz dodać ciut "inteligencji" np włączanie grzania/chłodzenia w miarę zbliżania się do domu?
  To na razie tyle pytań, pozdrawiam
 • #12
  Sam Sung
  Level 32  
  Dla mnie temat wcale nie jest archiwalny :)
  W międzyczasie zrobiłem drugą wersję hardware-u tego sterownika (z 1 układem ULN2803A zamiast n tranzystorów do n przekaźników) i nieco rozszerzyłem firmware - o obsługę zasilania pasożytniczego magistrali 1-wire (przy pomocy zwykłego tranzystora bipolarnego; dzięki temu wystarczą 2 przewody do czujników zamiast 3) oraz funkcję watchdoga dla PC-ta nadzorującego sterownik. Zdarzyło się parę razy, że PC się zawiesił, a to oznacza paraliż zbierania danych i zdalnego sterowania. Teraz PC musi cyklicznie wysyłać cokolwiek do sterownika, w przeciwnym razie sterownik wyłącza dedykowany przekaźnik odcinając zasilanie PC na kilka sekund.

  1. Poniekąd mam pełne zdalne sterowanie - mogę zaktualizować program termostatu przez internet, aczkolwiek w dość toporny sposób (nie ma GUI). W dodatku ewentualna aktualizacja odbywa się tylko przy okazji cyklicznej wymiany danych między sterownikiem a serwerem, czyli co kilka minut (nie ma bezpośredniej możliwości nawiązania połączenia z internetu ze sterownikiem, to sterownik loguje się na serwer i wymienia dane, kiedy sam chce).
  Zmieniam ustawienia jednak tak rzadko, że nie śpieszy mi się z pracą nad tym.

  Serwis internetowy służy głównie do rejestracji pomiarów z czujników i zmian stanu urządzeń, dzięki czemu można oglądać wykresy z bieżącymi i historycznymi danymi.

  Do bieżącego nadzoru jest serwis intranetowy prezentujący bieżące odczyty i stan urządzeń, a także pozwalający załączać/wyłączać urządzenia (ale tylko w zakresie histerezy). Kwestia GUI do zmiany nastaw oraz kwestia synchronizacji i rozstrzygania konfliktów między zmianą nastaw lokalnie i zdalnie pozostają wciąż otwarte.

  2. Sterownik na podstawie odczytów z czujników i pożądanych zakresów temperatur wyznacza wartość do ustawienia na 8-bitowym porcie P1, do którego można podłączyć 8 przekaźników. W swoim prototypowym układzie podłączyłem 3, bo więcej mi nie było potrzebnych. W zastosowanym 20-nóżkowym kontrolerze (AT89CX051) nie ma więcej wolnych portów niż te 8. Używając 40-nóżkowego kontrolera (np. 80C51, DS89C4X0) możnaby sterować większą liczbą przekaźników - po rozbudowie firmware'u. Alternatywnie możnaby zostawić ten procek (AT89CX051) i użyć ekspandera I2C z wieloma portami wyjściowymi.

  3. A jak miałoby to działać?
 • #13
  bobsiu
  Level 11  
  Ciekawy projekt.Tak się zastanawiam czy nie dało by się skomunikować twojego termostatu portem UART, podłączając jakiś moduł bluetooth i napisać jakąś Appke do sterowanie i odczytywania danych z czujników .Z tego co widzę to w informacji zwrotnej ze sterownika nie ma informacji o aktualnej zadanej histerezie dla danego czujnika.Ja u siebie w domu chciał bym zrobić sterownik zaworów ogrzewania podłogowego dla 12 pomieszczeń(zawory sterowane przekaznikiem).Najbardziej mi zależy na jakimś przejrzystym interfejsie, wyświetlanie temperatury zadanej dla określonego pomieszczenia , temperatury aktualnej.No i oczywiście możliwość zmiany temperatury bez podłączania programatora do sterownika wysyłanie komendy nastaw+1/-1.nie mam pojęcia jak to pogodzić dla 12 pomieszczeń jednoczesnie. twój projekt najbardziej zbliżył się do koncepcji o której myślałem.dało by się to jakoś uprościć bez programów dobowych tygodniowych itp?
 • #14
  TvWidget
  Level 37  
  bobsiu wrote:
  podłączając jakiś moduł bluetooth i napisać jakąś Appke do sterowanie i odczytywania danych z czujników .

  Zajrzyj na https://inode.pl/ jest tam wiele różnych czujników z Bluetooth 4.0 mogących bezpośrednio współpracować z smatfonem/tabletem/PC. W BT4.0 pomary jednocześnie daje się odbierać z dowolnej ilości termometrów.
  Zobacz też coś takiego https://inode.pl/iNode-LAN,p,21
  Do urządzenia możesz wpisać własną stronę/aplikację uruchamianą w dowolnej przeglądarce np. https://inode.pl/news/n/66/iNode-Monitor
  Jest moim to moim zdaniem bardziej uniwersalne rozwiązanie niż aplikacja na telefon.
 • #15
  bobsiu
  Level 11  
  No same czujniki i przekaźniki ponad 2 tys i dostępność 0.myślałem o jakimś tańszym rozwiązaniu może autor rozwinął swój projekt:D
 • #16
  Sam Sung
  Level 32  
  bobsiu wrote:
  czy nie dało by się skomunikować twojego termostatu portem UART, podłączając jakiś moduł bluetooth i napisać jakąś Appke do sterowanie i odczytywania danych z czujników .

  Zapewne by się dało, i to bez wielkiej ingerencji w układ. Ale ma to swoje ograniczenia.
  Aplikacja gadająca po bluetooth ze sterownikiem musiałaby mieć na to wyłączność - nie dałoby się uruchomić jej jednocześnie na smartfornie, tablecie i PC.
  No i taka aplikacja byłaby stosunkowo skomplikowana i mało przenośna, ze względu na API dostępu do bluetootha na urządzeniach klienckich.
  Niewątpliwą zaletą byłby brak dodatkowych urządzeń - tylko zaprezentowany sterownik z dodanym modułem bluetooth + tablet/smartfon.

  Moje rozwiązanie (o czym napomknąłem w pierwotnym opisie) jest jednak inne - otóż pokazany sterownik jest podłączony do komputera PC, konkretnie poleasingowego terminala z demobilu. Myślę, że jest to tanie rozwiązanie, na pewno tańsze niż np. Raspberry Pi. Moc obliczeniowa terminala jest wystarczająca (odpowiednik Pentium/Celeron 500-800 MHz), pobór mocy kilkanaście W. Komputer może równocześnie pełnić rolę routera, dysku sieciowego, serwera drukarki itp.
  Na komputerze pracuje klika dedykowanych programów:
  1. termostat - ma wyłączność na gadanie przez port szeregowy ze sterownikiem. Odbiera meldunki ze sterownika. Pilnuje, żeby zegar sterownika nie odjechał od zegara PC o więcej niż minutę. Przesyła wyniki pomiarów do drugiego programu (akwizytora). Na żądanie aktualizuje EEPROM w sterowniku (nastawy). Na żądanie wykonuje komendy ręcznego sterowania przekaźnikami.
  2. akwizytor (nawiązanie do systemu akwizycji danych) - centralny punkt systemu. Prowadzi bazę danych podłączonych czujników i urządzeń (przekaźników), ich wskazań i stanów (bieżących i historycznych) w pamięci nieulotnej. Przyjmuje wskazania i stany od programu termostat. Udostępnia listę czujników i urządzeń wraz z bieżącymi wskazaniami i stanami trzeciemu programowi - www-fcgi. Przyjmuje od www-fcgi żądania zmiany nazwy, usunięcia, włączenia albo wyłączenia czujnika/urządzenia. Okresowo wysyła historyczne uśrednione wskazania i zmiany stanów na serwer w internecie (gdzie odbiera je kolejna aplikacja, tym razem PHP+MySQL ze względu na najszerszą ofertę serwerów hostingowych, w tym darmowych).
  3. www-fcgi - obsługuje kilka "skryptów" serwisu WWW zgodnie ze specyfikacją FastCGI. Zasadniczo tłumaczy ządania i odpowiedzi zdatne dla serwisu WWW (JSON, CSV) na komendy/odpowiedzi dwóch poprzednio wymienionych programów.
  4. Intranetowy serwis www (HTML5, JavaScript, AJAX) przy pomocy "skryptów" CGI dostarczonych przez www-fcgi prezentuje aktualny stan czujników/urządzeń na ekranie smartfonów/tabletów/PC-tów (wielu jednocześnie) i pozwala przełączać stan przekaźników w ramach histerezy nastawy.

  Ogromną zaletą jest to, że aplikacja HTML5 jest hostowana na PC (terminalu), nie trzeba jej nigdzie instalować, wystarczy wejść na stronkę przez WiFi i ona już działa - ten sam kod na każdym urządzeniu wyposażonym w nowoczesną przeglądarkę.

  Do pełni szczęścia brakuje wygodnej edycji programów dobowych i tygodniowych w serwisie intranetowym. Koncepcja jest taka, żeby to serwis www był odpowiedzialny za parsowanie i generowanie zmienionego binarnego wsadu EEPROM z nastawami (jest to już możliwe w JavaScript i działa). Pozostaje kwestia opracowania sensownego GUI.

  bobsiu wrote:
  Z tego co widzę to w informacji zwrotnej ze sterownika nie ma informacji o aktualnej zadanej histerezie dla danego czujnika.

  Owszem, w wysyłanych cyklicznie meldunkach tego nie ma, gdyż nastawy z histerezami to jest coś, co się temu sterownikowi zadaje, a nie pobiera od niego. Ale jest możliwość odczytania nastaw z EEPROM, analogicznie do możliwości zapisania nastaw do EEPROM.

  bobsiu wrote:
  Ja u siebie w domu chciał bym zrobić sterownik zaworów ogrzewania podłogowego dla 12 pomieszczeń(zawory sterowane przekaznikiem).Najbardziej mi zależy na jakimś przejrzystym interfejsie, wyświetlanie temperatury zadanej dla określonego pomieszczenia , temperatury aktualnej.No i oczywiście możliwość zmiany temperatury bez podłączania programatora do sterownika wysyłanie komendy nastaw+1/-1.nie mam pojęcia jak to pogodzić dla 12 pomieszczeń jednoczesnie. twój projekt najbardziej zbliżył się do koncepcji o której myślałem.dało by się to jakoś uprościć bez programów dobowych tygodniowych itp?

  No cóż, znów przekroczenie bariery 8 przekaźników, ale to nie jest chyba jakiś wielki problem.
  Za to wymyślenie przejrzystego interfejsu nastaw dla wielu czujników i urządzeń to jest to z czym wciąż się zmagam :)
 • #17
  bobsiu
  Level 11  
  Wielkie dzięki za odpowiedz ,przynajmniej wiem że jest to poza mym zasięgiem na dzień dzisiejszy.Pozdrawiam