Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyj±tek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że ogl±dasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

konwersja temperatury ds18b20

25 Kwi 2005 12:29 4040 7
 • Poziom 18  
  witajcie. mam problem z konwersj± temperatury na czujniku ds18b20

  wszystko jak w manualu, ale...

  1wire działa dobrze. vcc jest zewnętrzne, data jest podpięte do portu i do vcc poprzez rezystor 4.7K jak w datasheet. uklad dziala, ale pokazuje temperatury o jakie¶ 80 stopni C za niskie. to znaczy jak w pokoju mam 20 stopni, to na lcd mam -60 (około). wyniki s± powtarzalne.

  jak przytrzymam czujnik palcami, temperatura wzrasta, dochodzi do 0 a potem (tempoeratura ro¶nie) cofa się od 128 (już na plusie) do dołu.

  nie jest to wina czujnika, bo kupiłem 2 i dzieje się to samo. ogólnie działa to sprawnie, ale odniesienia do rzeczywisto¶ci brak. wydaje mi się ze z programem co¶ nie tak, ale podobno jest dobry (przysłał mi go kolega z elektrody -> któremu dziekuje raz jeszcze).

  poradĽcie co¶ prosze!!
  sdzięki
  dmz
 • Pomocny post
  Poziom 19  
  Podejrzewam, ze jest jakis bład w algorytmie interpretacji odczytanych ajtów z termometru. Z ciekawosci wlazlem na

  http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf

  i jest tam tabelka przykładowych wskazań dla wybranych temperatur. Nie znaj±c programu niemożliwe jest powiedzenie czegos wiecej.

  pozdrawiam
 • Poziom 18  
  plik numer 1wire.c
  Code:

  #include <avr/io.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <ctype.h>
  #include <math.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stddef.h>
  #include  "my_lib.h"


  unsigned char wiersz=0;
  unsigned char kolumna=0;

  int main(void)
  {
  lcd_init();
  char *tekst1=PSTR("Temp:");
  char *tekst2=PSTR("C");
  char *tekst3=PSTR("nie ma");

  //while(1){
  while(exist1w()){

  write1w(0xCC);
  write1w(0x44);
  waitms(1000);
  reset1w();
  write1w(0xCC);
  write1w(0xBE);
  unsigned char wynik1=0;
  unsigned char wynik2=0;
  wynik1=read1w();
  wynik2=read1w();
  reset1w();
  float temp=0;
  if((wynik2)!=0){       //temp ujemna
  wynik1=~wynik1;
  temp=wynik1+1;
  temp=-temp/2;
  }
  else{                //temp dodatnia
  if(wynik1>0xAA) break;
  temp=wynik2;
  temp=temp*8;
  temp=temp+wynik1;
  temp=-temp/2;
  }
  pisz_tekst_xy(tekst1,0,0);
  piszliczba_float_xy(temp,1,0);
  lcdxy(0,12);
  piszdlcd(0xDF);          //znak stopni
  //pisz_tekst_xy(tekst2,1,5);

  //pisz_tekst_xy(wynik2,0,0);


  }
  return(0);
  }


  Dodano po 1 [minuty]:

  Code:

  //deklaracje wszystkich funkcji
  unsigned char exist1w(void);   
  void reset1w(void);
  void slot_wyslij1w(unsigned char znak);
  void write1w(unsigned char dana);
  unsigned char slot_odbierz1w(void);
  unsigned char read1w(void);
  void waitus(unsigned char czas);
  void waitms(unsigned int czas);
  void piszilcd(unsigned char instr);
  void piszdlcd(char dana);
  void czysclcd(void);
  void piszznak(char znak);
  void piszliczba_int_xy(unsigned char l, unsigned char w, unsigned char k,unsigned char system);
  void piszliczba_float_xy(float l, unsigned char w, unsigned char k);
  void lcdxy(unsigned char w, unsigned char k);
  void pisztekst(char *tekst);
  void lcd_init(void);
  void pisz_tekst_xy(char *tekst,unsigned char w, unsigned char k);
  extern unsigned char wiersz;
  extern unsigned char kolumna;


  //definicje funkcji
  //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  //                           1WIRE
  //funkcje napisane w C++ do obsługi urzadzen 1wire, nazewnictwo funkcji na wzor Bascoma...

  #define PIN1w PINC            //definicje dotyczace portu do ktorego podlaczone jest urzadzenie 1wire
  #define DDR1w DDRC
  #define PORT1w PORTC
  #define PIN PC5            
  unsigned char exist1w(void){   //sprawdzanie czy urzadzenie 1wire jest podł±czone do procesora
  cbi(PORT1w,PIN);            //zwraca 1 jesli wszysko ok, w przeciwnym wypadku zwraca zero
  sbi(DDR1w,PIN);               //stan 0   
  waitus(250);
  waitus(250);
  cbi(DDR1w,PIN);               //stan 1
  waitus(75);
  if(bit_is_clear(PIN1w,PIN)){waitus(250); waitus(250); return 1;}
  else{waitus(250); waitus(250); return 0;}
  }

  void reset1w(void){         //reset urzadzenia 1wire
   cbi(PORT1w,PIN);
   sbi(DDR1w,PIN);      
   waitus(250);
   waitus(250);
   cbi(DDR1w,PIN);
   waitus(75);
   waitus(250);
   waitus(250);
   }

  void slot_wyslij1w(unsigned char znak){   //wysyła bit 0 lub 1 do urzadzenia 1wire
     if(znak==1){                     //organizujac transmisje bitu w slot czasowy
     cbi(PORT1w,PIN);                  //jest to podfunkcja wywoływana w funkcji 1wwrite
     sbi(DDR1w,PIN);                     //stan 0
     waitus(6);
     cbi(DDR1w,PIN);                     //stan 1 i probkowanie przez urzadzenie 1wire
     waitus(64);                        //czekaj az minie czas slotu
     }
     else{
     cbi(PORT1w,PIN);
     sbi(DDR1w,PIN);                     //stan 0
     waitus(70);
     cbi(DDR1w,PIN);                     //stan 1
     }
   }

  void write1w(unsigned char dana){         //wysyła instrukcje do urzadzenia 1wire
   unsigned char i;                     //jako argument podajemy numer instrukcji
     for(i=0;i<8;i++){                  //np. 0x33 - co oznacza read rom
     slot_wyslij1w(dana&0x01);
     dana>>=1;
     }
   }

  unsigned char slot_odbierz1w(void){      //odbiera bit nadany przez urz. 1wire
  unsigned char bit1w=0;               //w jednym slocie czasowym
  cbi(PORT1w,PIN);                     //jest podfunkcj± funkcji 1wread
  sbi(DDR1w,PIN);                        //stan 0
  waitus(2);
  cbi(DDR1w,PIN);                        //stan 1
  waitus(2);
  if(bit_is_clear(PIN1w,PIN)) bit1w=0;
  else bit1w=1;
  waitus(70);
  return bit1w;
  }

  unsigned char read1w(void){            //odbiera jeden bajt danych od urzadzenia 1wire
  unsigned char dana=0;
  unsigned char j;
  for(j=0x01;j!=0;j=j<<1)
  dana|=slot_odbierz1w()?j:dana;
  return dana;
  }

  //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  //                              TIMER0
  //procedury opoznienia wykorzystujace 8-bitowy timer0
  //funkcja opoznienia, jako argument czas w zakresie od 1 do 255 - nie mozna wiecej bo bedzie zle dzialac!!!
  //czas podajemy w mikrosekundach, jesli wpiszemy do argumentu 1 to odmierzanie 1us dla kwarcu 8MHz
  void waitus(unsigned char czas){      
  TCCR0=0x02;                        //zliczamy impulsy 1us dla fosc=8MHz, clk jest dzielony przez 8
  TCNT0=255-czas;
  while((inp(TIFR)&0x01)!=0x01);      //spr czy licznik przepelniony?
  sbi(TIFR,TOV0);                     //kasowanie flagi przepe-nienia
  }

                                //funkcja opoznienia, czas w mikrosekundach
  void waitms(unsigned int czas){      //tutaj nie ma ograniczenia przedzialu czasu do 255 :-)
     for(;czas>0;czas--){
        unsigned char   x=10;
        for(;x>0;x--){               //petla 1000us=1ms
        TCCR0=0x02;                  //zliczamy impulsy 1us dla fosc=8MHz, clk/8
        TCNT0=155;
        while(bit_is_clear(TIFR,TOV0));//czy licznik przekrecony?
        TIFR=1<<TOV0;               //kasowanie flagi przepe-nienia
        }
     }
  }

  //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  //                              OBSŁUGA LCD
                                //Dane do lcd przesyłane sa przez 4 starsze bity portu
  #define PORTLCD PORTB               //definiuje do jakiego portu podlaczony LCD
  #define DDRLCD DDRB                  //definiuje rejestr DDR portu do ktorego dolaczony wy¶wietlacz
  #define lcd_rs 2                      //definicja bitu portu dla linii RS
  #define lcd_e 3                       //definicja bitu portu dla linii E
  #define CR 0x0a                       //definicja znaku CR (przej»cie do nowej linii)


  void piszilcd(unsigned char instr)    //zapisz instrukcjŕ steruj¦c¦ do LCD
  {
   cbi(PORTLCD,lcd_rs);
   sbi(PORTLCD,lcd_e);
   PORTLCD=(PORTLCD&0x0f)|(instr&0xf0);  //przygotuj starszy p·-bajt do LCD
   waitus(3);
   cbi(PORTLCD,lcd_e);                    //impuls strobuj¦cy
   waitus(100);
   sbi(PORTLCD,lcd_e);
   PORTLCD=(PORTLCD&0x0f)|((instr&0x0f)<<4); //przygotuj m-odszy p·-bajt do LCD
   waitus(3);
   cbi(PORTLCD,lcd_e);                    //impuls strobuj¦cy
   waitus(100);
  }

  void piszdlcd(char dana)                 //zapisz dan¦ do LCD
  {
   sbi(PORTLCD,lcd_rs);
   sbi(PORTLCD,lcd_e);
   PORTLCD=(PORTLCD&0x0f)|(dana&0xf0);   //przygotuj starszy p·-bajt do LCD
   waitus(3);
   cbi(PORTLCD,lcd_e);                   //impuls strobuj¦cy
   waitus(100);
   sbi(PORTLCD,lcd_e);
   PORTLCD=(PORTLCD&0x0f)|((dana&0x0f)<<4); //przygotuj m-odszy p·-bajt do LCD
   waitus(3);
   cbi(PORTLCD,lcd_e);                    //impuls strobuj¦cy
   waitus(100);
  }

  void czysclcd(void)                   //czy»© ekran
  {
   piszilcd(0x01);                     //polecenie czyszczenia ekranu dla kontrolera LCD
   waitms(2);
   wiersz=0;
   kolumna=0;
  }

  void piszznak(char znak)             //procedura umieszcza znak na wy»wietlaczu
  {
   piszdlcd(znak);                     //wy»wietl znak na LCD
   if(++kolumna==16)                   //czy bie¬¦ca kolumna mie»ci siŕ na wy»wietlaczu?
   {                         
    kolumna=0;                         //je»li nie, to ustaw pocz¦tkow¦...
    if(++wiersz==2)                    //i przejdč do nowego wiersza
    {
     wiersz=0;                         //je»li nowy wiersz jest poza wy»wietlaczem, ustaw pocz¦tkowy
    }
   }
  }

  void piszliczba_int_xy(unsigned char l, unsigned char w, unsigned char k,unsigned char system){
  piszilcd((w*0x40+k)|0x80);           //ustawienie kursora
  piszznak(' ');                     //wymazanie zbednych liczb na koncu
  piszznak(' ');
  piszznak(' ');
  piszznak(' ');
  piszilcd((w*0x40+k)|0x80);           //ustawienie kursora
     unsigned char *wsk;
     unsigned char buflcd[5];
     wsk=utoa(l,buflcd,system);
     while(*wsk) {
     piszdlcd(*wsk++);
     }
  }

  void piszliczba_float_xy(float l, unsigned char w, unsigned char k){
  piszilcd((w*0x40+k)|0x80);           //ustawienie kursora
  piszznak(' ');                     //wymazanie zbednych liczb na koncu
  piszznak(' ');
  piszznak(' ');
  piszznak(' ');
  piszznak(' ');
  piszznak(' ');
  piszilcd((w*0x40+k)|0x80);           //ustawienie kursora
     unsigned char *wsk;
     unsigned char buflcd[10];
     unsigned char width=0;
     wsk=dtostrf(l,width,1,buflcd);      //uwaga!!! zeby ta funkcja dzialala, to musi byc w pliku
     while(*wsk) {                  //makefile w 7 linijce LIBS=-lm
     piszdlcd(*wsk++);
     }
  }

  void lcdxy(unsigned char w, unsigned char k)    //ustaw wsp·-rzŕdne kursora
  {
   piszilcd((w*0x40+k)|0x80);           //standardowy rozkaz sterownika LCD
                                //ustawiaj¦cy kursor w okre»lonych wsp·-rzŕdnych
  }

  void pisztekst(char *tekst)           //pisz tekst na LCD wskazywany pointerem *tekst
  {
   char zn;
   char nr=0;
   while(1)
   {
    zn=PRG_RDB(&tekst[nr++]);           //pobranie znaku z pamiŕci programu
    if(zn!=0)                           //czy nie ma ko˝ca tekstu?
    {
     if(zn==CR)                         //czy znak nowej linii
     {
      wiersz==1?wiersz=0:++wiersz;       //przejdč do nowej linii
      kolumna=0;
      lcdxy(wiersz,kolumna);            //ustaw obowi¦zuj¦ce po zmianie wsp·-rzŕdne na LCD
     }
     else
     {
      piszdlcd(zn);                     //umie»© pojedynczy znak tekstu na LCD
     }
    }
    else
    {
     break;                             //zako˝cz pŕtlŕ, je»li koniec tekstu
    }
   }
  }

  void lcd_init(void){
   PORTLCD=0x03;                     //port z podci¦ganiem
   DDRLCD=0xff;                      //PORTLCD - jako wyj¶ciowy
   waitms(45);
   unsigned char i;
   for(i=0;i<3;i++)                   //3-krotne wys-anie 3-
   {
    sbi(PORTLCD,lcd_e);
    PORTLCD=(PORTLCD&0x0f)|0x30;       //wy»lij 3- do LCD
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    cbi(PORTLCD,lcd_e);
    waitms(5);
   }
   sbi(PORTLCD,lcd_e);
   PORTLCD=(PORTLCD&0x0f)|0x20;        //wy»lij 2- do LCD
   asm("nop");                        //wymagane wyd-u¬enie impulsu
   asm("nop");
   asm("nop");
   cbi(PORTLCD,lcd_e);
   waitus(100);
   piszilcd(0x28);                    //interfejs 4-bitowy, 2 linie, znak 5x7
   piszilcd(0x08);                    //wy-¦cz LCD, wy-¦cz kursor, wy-¦cz mruganie
   piszilcd(0x01);                    //czy»© LCD
   waitms(2);
   piszilcd(0x06);                    //bez przesuwania w prawo
   piszilcd(0x0c);                   //w-¦cz LCD, w-¦cz kursor, w-¦cz mruganie
  }

  void pisz_tekst_xy(char *tekst,unsigned char w, unsigned char k)  //pisz tekst na LCD wskazywany pointerem *tekst
  {
  piszilcd((w*0x40+k)|0x80);
  char zn;
  char nr=0;
  while(1){
  zn=PRG_RDB(&tekst[nr++]);           
     if(zn!=0){
     piszdlcd(zn);                     
     }
     else{
     break;                             
     }
  }
  }
  [/code]
 • VIP Zasłużony dla elektroda
  Może Reset 1Wire przed Skip ROM (0xCC) i Convert T (0x44) ?
 • Pomocny post
  Poziom 39  
  A co to za cudaczne obliczenia :wink:
  Code:

  ...
  unsigned char wynik1=0;
  unsigned char wynik2=0;
  wynik1=read1w();
  wynik2=read1w();
  reset1w();
  float temp=0;
  if((wynik2)!=0){       //temp ujemna
  wynik1=~wynik1;   
  temp=wynik1+1;     //dlaczego /2 i gdzie się podział wynik2 ?
  temp=-temp/2;       //???
  }
  else{                //temp dodatnia
  if(wynik1>0xAA) break;
  temp=wynik2;
  temp=temp*8;     //dlaczego *8 ?
  temp=temp+wynik1;
  temp=-temp/2;  //???
  }
  ...

  Proponuję po "mikroprocesorowemu"
  Code:

  unsigned char wynik1=0;
  unsigned char wynik2=0;
  wynik1=read1w();
  wynik2=read1w();
  reset1w();
  float temp=0;
  temp=wynik1+(wynik2*256);
  temp=temp/16;
  //teraz już tylko "*char=dtostrf(temp,0,1,buffer)" ....

  I masz swoje stopnie z dziesiętnymi i znakiem liczby na dokładkę.

  Pozdrawiam
  Piotrek
 • Poziom 18  
  niestety do bascoma sie nie dobrałem jeszcze. pisze w c. bo podobno jest szybszy.
  dzieki za podpowiedz.

  dmz
 • Poziom 18  
  zumek -> masz racje. z twoj± procedur± działa. całkiem dokladnie.
  do dziesi±tek stopnia.

  tylk mam wrazenie ze DS cos nieskalibrowany, bo jakby zawyża temp o 3 stopnie(tak mi sie zdaje), ale tu odejmuję od wyniku 3 stopnie i jest OK.

  teraz czeka mnie zabawa z odczytem wielu czujników na jednej linii :)

  Dzięki stokrotne wszystkim za pomoc!!!

  Dmz