Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Granice stosowania stabilizatorów LDO: niski zapas napięcia i małe obciążenia

ghost666 10 Wrz 2014 13:33 4194 0
 • Zapas napięcia dla stabilizatora LDO i jego wpływ na szum wyjściowy i PSRR

  Najnowsze układy analogowe, pracujące z częstotliwością kilku gigaherców budowane są często w submikronowych technologiach, co wymusza rekordowo niskie napięcia zasilania, często poniżej 1 wolta. Układy te, dodatkowo, charakteryzują się zadziwiająco wysokim zapotrzebowaniem na prąd elektrycznym, zatem dodatkowym elementem do rozważenia jest zarządzanie rozpraszaniem ciepła w układzie. Nadrzędnym celem w projektowaniu układów zasilania do tych systemów jest redukcja ilości generowanego ciepła do minimalnego poziomu, zapewniającego nadal poprawną pracę systemu.

  Przetwornice impulsowe DC/DC są najefektywniejszymi źródłami napięcia zasilającego, charakteryzujące się efektywnością przekraczającą, w niektórych przypadkach, 95%. Jednakże cena, jaką się za to płaci jest bardzo duża. Zasilanie stabilizowane przez takie przetwornice charakteryzuje się wysokim poziomem szumu, często występującym w bardzo szerokim zakresie częstotliwości. Stabilizatory liniowe o niskim spadku napięcia (LDO, ang. Low-droput) są często stosowane do 'czyszczenia' napięcia zasilającego z szumu, jednakże ich stosowanie także wiąże się z pewnymi kosztami, głównie związanymi z rozpraszaniem energii, wynikającej z ich liniowego charakteru. Zwiększa to ogóle obciążenie cieplne projektowanego systemu. Aby zminimalizować wpływ tych problemów stabilizatory LDO pracują bardzo często przy bardzo niewielkiej różnicy napięć wejściowego i wyjściowego (nazwijmy tą różnicę zapasem napięcia). W poniższym artykule przyjrzyjmy się jaki wpływ ma niski zapas napięcia na pracę stabilizatora liniowego, a szczególnie na odrzucenie wpływu zasilacza (PSRR ang. Power Supply Rejection Rate) i całkowity szum napięcia wyjściowego.

  PSRR stabilizatora LDO w funkcji zapasu napięcia

  Odrzucenie wpływu zasilacza na napięcie wyjściowe (PSRR) w stabilizatorze LDO ściśle zależy od zapasu napięcia na wejściu, z którym do czynienia ma stabilizator. Dla ustalonego zapasu napięcia PSRR pogarsza się wraz z zwiększaniem prądu pobieranego z stabilizatora, jest to szczególnie prawdziwe dla niskich zapasów napięcia i dużych prądów. Poniższy wykres pokazuje parametr PSRR w funkcji częstotliwości zakłóceń w napięciu zasilającym dla układu ADM7160 - ultraniskoszumnego stabilizatora 2,5 V. PSRR zaprezentowany jest dla stałego obciążenia równego 200 mA i czterech różnych wartości zapasu napięcia - 200 mV, 300 mV, 500 mV oraz 1 V. Wraz ze spadkiem zapasu napięcia pogarsza się PSRR i różnica może być dosyć dramatyczna. Na przykład przy częstotliwości 100 kHz spadek zapasu napięcia o połowę, od 1 V do 500 mV skutkuje spadkiem PSRR o 5 dB. Dalszy spadek - do 300 mV - powoduje zmniejszenie PSRR o kolejne 18 dB.

  Granice stosowania stabilizatorów LDO: niski zapas napięcia i małe obciążenia


  Poniższy schemat blokowy pokazuje konstrukcję wewnętrzną stabilizatora LDO. Wraz ze wzrostem pobieranego prądu wzmocnienie elementu PMOS spada, przez co wychodzi on z zakresu nasycenia i wchodzi w zakres pracy triodowej. Powoduje to zmniejszenie całkowitego wzmocnienia w pętli, co przekłada się efektywnie na spadek współczynnika PSRR układu. Im mniejszy zapas napięcia na wejściu stabilizatora tym spadek wzmocnienia w układzie jest bardziej dramatyczny, a jeśli zapas napięcia spadnie do zera, to wzmocnienie pętli wynosić wtedy będzie jeden, co przełoży się na PSRR równe dokładnie 0 dB.

  Kolejnym czynnikiem ograniczającym wzmocnienie pętli sprzężenia zwrotnego w stabilizatorze jest rezystancja elementów przez które przechodzi napięcie zasilające. Wlicza się w to rezystancja tranzystora polowego w układzie oraz doprowadzeń wewnątrz struktury. Opór ten można, w przybliżeniu, wyznaczyć znając minimalny spadek napięcia na układzie. W przypadku ADM7160 jest to 200 mV przy obciążeniu 200 mA, wykorzystując prawo Ohma, można wyliczyć iż w tym przypadku sumaryczny opór elementów wewnętrznych tego układu wynosi około 1 Ω. Można modelować ten element jako dwa, szeregowe oporniki - jeden o stałym oporze, a drugi o zmiennym.

  Spadek napięcia na skutek płynącego przez opór prądu odejmuje się od napięcia dren-źródło, tranzystora FET wewnątrz struktury stabilizatora LDO. Na przykład dla tranzystora o oporze 1 Ω, spadek przy prądzie równym 200 mA spowoduje redukcję napięcia dren-źródło o 200 mV. Podczas estymacji PSRR stabilizatora LDO pracującego z zapasem napięcia równym 500 mV lub 1 V należy pamiętać iż efektywny spadek napięcia na elemencie aktywnym stabilizatora wynosi, odpowiednio, 300 mV i 800 mV.

  Granice stosowania stabilizatorów LDO: niski zapas napięcia i małe obciążenia
  Granice stosowania stabilizatorów LDO: niski zapas napięcia i małe obciążenia


  Efekty tolerancji na zapas napięcia stabilizatora LDO

  Klienci często pytają inżynierów firmy Analog Devices o pomoc w doborze stabilizatora LDO, aby wygenerować stabilne i wolne od szumu napięcie X z wejścia o napięciu Y przy poborze prądu Z. W tych rozważania często pomija się jeden wazny parametr systemu, jakim jest tolerancja napięć wejściowych i wyjściowych. Wraz ze spadkiem zapasu napięcia na układzie tolerancje, napięć wejściowych i wyjściowych robią się coraz mniejsze i mogą mieć dramatyczny wpływ na pracę systemu zasilania. Przy uwzględnieniu skrajnie niekorzystnego rozkładu napięć, będących nadal w zakresie tolerancji możemy uzyskać znacznie niższy zapas napięcia na stabilizatorze. Na przykład jeśli napięcie wyjściowe może być maksymalnie i 1,5% wyższe od nominalnego a wejściowe o 3% niższe od zakładanego. Rozważmy stabilizator napięcia 3,3 V zasilany z napięcia 3,8 V. W takim przypadku zapas napięcia wynosi, efektywnie, 336,5 mV zamiast zakładanych 500 mV. Z największym dopuszczalnym obciążeniem, równym 200 mA, napięcie dren-źródło w takim przypadku to zaledwie 136,5 mV. W takich warunkach, w przypadku układu ADM7160, możemy spodziewać się PSRR znacznie gorszego niż 55 dB, specyfikowane w karcie katalogowej dla 10 mA poboru prądu z stabilizatora.

  PSRR stabilizatora LDO działającego przy spadku napięcia

  Klienci często stawiają pytanie o PSRR stabilizatora LDO w czasie spadku napięcia. Wstępnie wydaje się być to bardzo zasadnym pytaniem, jednakże spojrzenie na uproszczony schemat blokowy stabilizatora pokazuje iż tak naprawdę jest ono bez sensu. Gdy stabilizator znajduje się w stanie spadku napięcia to opór elementu regulowanego wynosi zero, a napięcie wyjściowe jest równej napięciu wejściowemu pomniejszonemu o spadek napięcia na oporze układu, wynikającego z rezystancji RDSON tranzystora polowego etc. W takim przypadku stabilizator niczego nie stabilizuje i nie pełni roli filtra szumu, zachowuje się jak zwykły opornik. Opór tego elementu wraz z kondensatorem wyjściowym formuje prosty filtr RC, spełniający pewną rolę filtra dla zakłóceń, jednakże koralik ferrytowy lub dyskretny opornik pełnią tą rolę za o wiele mniejsze pieniądze.

  Zachowywanie dobrych parametrów przy pracy z niskim zapasem napięcia

  Niezwykle istotnym jest rozważenie wpływu niskiego zapasu napięcia na PSRR stabilizatora, gdy pracuje się właśnie z niskim zapasem napięcia. Jeśli nie skupimy się na analizie zachowania stabilizatora w takich warunkach, otrzymamy bardziej zakłócone napięcie zasilające niż się spodziewaliśmy w projekcie. Na poniższym wykresie widzimy zależność PSRR od zapasu napięcia. Wykres taki zazwyczaj można odnaleźć w karcie katalogowej stabilizatora LDO i wykorzystać do determinacji jaki efektywny PSRR otrzymać możemy w konkretnej aplikacji.

  Granice stosowania stabilizatorów LDO: niski zapas napięcia i małe obciążenia


  Jednakże czasami prościej jest wykorzystać te informacje poprzez sprawdzenie jak efektywnie stabilizator LDO tłumi zakłócenia w napięciu zasilającym. Poniższe wykresy pokazują wpływ jaki ma stabilizator LDO na całkowity szum w napięciu zasilającym, pracując przy różnej wartości zapasu napięcia.

  Poniższy wykres pokazuje szum wyjściowy z stabilizatora ADM7160 stabilizującego napięcie 2,5 V z napięciem wejściowym 3 V przy obciążeniu 100 mA. Porównano to z szumem pochodzącym z zasilacza warsztatowego E3631, który w swojej specyfikacji obiecuje nie więcej niż 350 µWrms szumu w zakresie od 20 Hz do 20 MHz. Głównymi częstotliwościami przy których widzimy zakłócenia są harmoniczne wynikające prostowania napięcia sieci 60 Hz, występują one poniżej 1 kHz. Szerokie zakłócenie przy 10 kHz wynika z pracy przetwornicy DC/DC, która generuje napięcie zasilające stabilizator. Zakłócenia powyżej 1 MHz wynikają z źródeł sygnału radiowego i są niezwiązane z samym układem zasilającym. Zmierzono szum zasilacza i wyniósł on 56 µVrms w zakresie od 10 Hz do 100 kHz i 104 µVrms jeśli wlicza się do tego wyróżniające się pasma. Stabilizator LDO pracujący w tych warunkach radzi sobie bardzo dobrze i filtruje zakłócenia pochodzące z zasilacza. Napięcie wyjściowe charakteryzuje się szumem na poziomie 9 µWrms.

  Granice stosowania stabilizatorów LDO: niski zapas napięcia i małe obciążenia


  Gdy zapas napięcia spada do 200 mV, szpilka zakłóceń przy 100 kHz zaczyna być bardziej widoczna i wystawać poza poziom szumów, wraz z współczynnikiem PSRR zmniejszającym się dla dużych częstotliwości. Poziom szumów w napięciu wzrasta nieznacznie do 10,8 µVrms. Przy spadku zapasu napięcia do 150 mV, harmoniczne pochodzące z prostownika napięcia sieciowego zaczynają mieć wpływ na poziom szumów w napięciu wyjściowym ze stabilizatora, którego poziom szumów wzrasta do 12 µVrms. Średniej wielkości pik pojawia się dodatkowo w widmie przy 250 kHz, co może mieć znaczny wpływ na czułe układy analogowe, nawet jeżeli wzrost całkowitego poziomu szumów w układzie nie jest znaczny. Dalszy spadek zapasu napięcia z jakim pracuje stabilizator powoduje dalszy spadek PSRR i zwiększenie amplitudy szumów w napięciu wyjściowym. Na poniższym wykresie widać widmo sygnału wyjściowego dla zapasu napięcia równego 100 mV. Poziom szumów w takim przypadku wynosi 12,5 µV i powiększa się o 0,2 µV jeśli uwzględni się także piki w widmie.

  Granice stosowania stabilizatorów LDO: niski zapas napięcia i małe obciążenia


  Przy zapasie napięcia równym 75 mV, szum wyjściowy zaczyna być już bardzo problematyczny. Widoczne w widmie są piki pochodzące od harmonicznych prostownika napięcia sieciowego. Poziom szumów wynosi 18 µVrms, a jeśli doliczymy do tego piki to aż 27 µVrms. Szum powyżej 200 kHz jest mocniej tłumiony, gdyż pętla sprzężenia zwrotnego w stabilizatorze zachowuje się jak pasywny filtr RC. Przy zapasie napięcia równym 65 mV układ ADM7160 działa już w spadku napięcia. Szum wyjściowy z wliczonymi pikami wynosi aż 109 µVrms, czyli tyle samo co na wejściu układu. Jedynie zakłócenia powyżej 100 kHz są tłumione, z uwagi na pasywny filtr RC sformowany z stabilizatora i kondensatora wyjściowego.

  Granice stosowania stabilizatorów LDO: niski zapas napięcia i małe obciążenia


  Ultraniskoszumne stabilizatory LDO o wysokim PSRR

  Nowa klasa stabilizatorów LDO, do których należy między innymi układ ADM7150, to niskoszumne stabilizatory, charakteryzujące się wysokim PSRR, które efektywnie złożone są z dwóch, połączonych szeregowo układów LDO, dostępna jest na rynku. Szeregowe połączenie dwóch stabilizatorów pozwala na zwiększenie PSRR, efektywnie je niemalże podwajając. Pozwala to osiągnąć PSRR przekraczające 60 dB przy częstotliwości 1 MHz i znacznie powyżej 100 dB przy niższych częstotliwościach, kosztem wyższego zapasu napięcia, wymaganego przez układ.

  Poniższy wykres pokazuje spektralną gęstość szumu napięcia wyjściowego 5 V z stabilizatora ADM7150 przy zapasie napięcia wynoszącym 800 mV i pobieranych 500 mA prądu. Szum wyjściowy, w zakresie od 10 Hz do 100 kHz wynosi zaledwie 2,2 µVrms. Przy spadku zapasu napięcia do 600 mV, szum wzrasta do zaledwie 2,3 µVrms.

  Granice stosowania stabilizatorów LDO: niski zapas napięcia i małe obciążenia


  Przy zapasie napięcia równym 500 mV, widoczne są harmoniczne pochodzące z prostownika napięcia sieciowego przy maksimum przypadającym na 12 kHz. Widmo pokazano poniżej. Szum w napięciu wyjściowym wynosi 3,9 µVrms.

  Granice stosowania stabilizatorów LDO: niski zapas napięcia i małe obciążenia


  Przy zapasie napięcia 350 mV stabilizator pracuje w spadku napięcia. Nie jest w tej sytuacji zdolny do poprawnej pracy i zachowuje się jak pasywny opornik. Szum wyjściowy wzrasta w tej sytuacjo do niemalże 76 µVrms, jak pokazano poniżej. Zakłócenia wejściowe są jedynie tłumione przez filtr sformowany z oporu RDSON wewnętrznego tranzystora polowego i pojemność na wyjściu stabilizatora.

  Granice stosowania stabilizatorów LDO: niski zapas napięcia i małe obciążenia


  Podsumowanie

  Nowoczesne stabilizatory LDO coraz częściej wykorzystywane są do filtracji szumu z napięć zasilających czułe systemy analogowe, stabilizowanych wcześniej przez stabilizatory impulsowe, generujące napięcie zasilające z dużą ilością szerokopasmowego szumu. Przetwornice stosowane do stabilizacji napięcia zasilania są bardzo efektywne, jednak stabilizowane przez nie napięcie charakteryzuje się niską jakością. Zastosowanie stabilizatora liniowego zmniejsza i zawartość szumu w napięciu zasilającym i efektywność systemu zasilającego. Zatem muszą one być stosowane z możliwie niskim spadkiem napięcia, aby zmaksymalizować efektywność systemu.

  Jak zaprezentowano powyżej, PSRR stabilizatora liniowego jest funkcją obciążenia oraz zapasu napięcia - spada wraz z wzrostem poboru prądu i spadkiem zapasu napięcia na wejściu układu z uwagi na zmniejszające się wzmocnienie pętli sprzężenia zwrotnego w układzie i przejście tranzystora FET w strukturze stabilizatora z stanu nasycenia do regionu triodowego.

  Rozważając charakterystykę źródła szumu, PSRR i zakresy tolerancji napięć wejściowych i wyjściowych, projektanci systemów starają się jednocześnie zoptymalizować ilość rozpraszanego ciepła i poziom szumu w stabilizowanym napięciu, szczególnie przy zasilaniu czułych układów analogowych.

  Przy pracy z niskim zapasem napięcia, niekorzystny układ napięć, nadal w tolerancji, ma przede wszystkim wpływ na pogarszanie się PSRR stabilizatora. Projektowanie układu, pamiętając o tolerancji napięć zapewni nam niezawodny projekt, a z kolei pominięcie tolerancji napięć w systemie spowoduje pogorszenie PSRR i wprowadzenie sporej ilości szumu do napięcia zasilającego system, zwiększając całkowity poziom szumów w sygnałach analogowych.

  Źródło:

  http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/48-09/ldo_corners.html

  Fajne! Ranking DIY
  Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  O autorze
  ghost666
  Tłumacz Redaktor
  Offline 
  Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
  ghost666 napisał 9750 postów o ocenie 7920, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.