Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Nowy egzamin - kwalifikacja E.08 t.elektryk, błędy w egzaminie

imago.wro 12 Nov 2014 21:17 12813 43
Optex
 • #1
  imago.wro
  Level 2  
  Witam Wszystkich przy okazji pierwszego posta. :)


  Zamieszczam poniżej kopię mojej korespondencji z CKU. Żałuję trochę, że późno zajrzałem w klucz i wcześniej tego tematu nie poruszyłem, a oczekiwanie 1-2 tygodni na odpowiedzi z CKU też w tym nie pomagały. Nie będę się rozpisywał na wstępie, bo wszystko jest poniżej wytłumaczone i mam nadzieję, że zainteresowanych nie zrazi ilość tekstu.

  Tekst "normalny" to wiadomości ode mnie, a oznaczone jako cytat to odpowiedzi od CKU.
  Nie mogę wstawiać linków, stąd trzeba niektóre sobie samemu "naprawić". :)  Tutaj zaczyna się korespondencja:

  W dniu 08.09.2014 zdawałem egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacji E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
  (oznaczenie arkusza E.08-X-14.08). Po publikacji klucza odpowiedź na
  stronie CKU mam jednak wątpliwości co do niektórych przedstawionych
  wyników.
  Zadania, co do których mam zastrzeżenia przedstawiam poniżej.


  W zadaniu 5. na zdjęciu pokazany jest ogranicznik przepięć firmy Moeller
  typu SPC-S-20/280/4. Dokładnie to samo zdjęcie znajduje się w broszurze
  producenta "Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Moeller" na stronie drugiej
  (nie mogę wstawiać linków, ale na stronie Moellera w dziale broszury jest plik: broszura_ochrona_przeciwprzepieciowa.pdf i jest tam aparat ładnie przedstawiony).
  Prawidłową odpowiedzią powinna być odpowiedź "C. ograniczania
  przepięć" natomiast w kluczu zaznaczona jest odpowiedź "D. ograniczania
  napięć".

  W zadaniu 24. Wyzwalacz elektromagnetyczny pełniący funkcję
  zabezpieczenia zwarciowego jest elementem wyłącznika nadprądowego,
  który na schematach elektrycznych przedstawia się między innymi symbolem
  podanym w odpowiedzi A. Nie ma jednak jednoznacznie określonej symboliki
  stosowanej w schematach elektrycznych, stosowanie się do Polskich Norm
  jest w tej kwestii dobrowolne. Na przykład w książce Władysława Orlika
  „Egzamin kwalifikacyjny w pytaniach i odpowiedziach”(wyd.2001)
  wydawnictwa KaBe na stronie 56., symbol graficzny [I>] opisany jest jako
  urządzenie ochronne przetężeniowe, inaczej nadmiarowo-prądowe, które
  na schematach można oznaczać symbolem jak w odpowiedzi A. Strzałka może
  oznaczać obecność zabezpieczenia przed zwarciami, ale w praktyce jak i w
  literaturze nie spotkałem się z oznaczeniem wyłącznie wyzwalacza
  elektromagnetycznego w sposób przedstawiony w odpowiedzi B.

  W zadaniu 4. pytanie raczej sugeruje inną odpowiedź niż jest w kluczu
  zadań. Złącze (odpowiedź A, poprawna w kluczu) jest elementem, w
  którym łączy się sieć elektroenergetyczną z instalacją elektryczną
  i stosuje się go także w przypadku, gdy w instalacji znajduje się tylko
  jedna wewnętrzna linia zasilająca. Natomiast w przypadku, w którym ze
  złącza zasilane są co najmniej dwie wewnętrzne linie zasilające,
  należy zastosować rozdzielnicę główną (odpowiedź D.). Fragment z
  książki Henryka Markiewicza „Instalacje elektryczne” (wyd. szóste,
  2005) Wydawnictwa Naukowo-Technicznego, strona 56.: „Połączenie
  instalacji elektrycznej odbiorczej budynku z siecią elektroenergetyczną
  niskiego napięcia wykonuje się za pomocą złącza, w którym powinno
  się główne zabezpieczenie zasilania budynku. Jeżeli złącze zasila
  więcej niż jedną wewnętrzną linię zasilającą, to za złączem
  powinna być zainstalowana główna rozdzielnica z zabezpieczeniami
  poszczególnych linii oraz zabezpieczenia obwodów administracyjnych.”
  Podobne objaśnienie znajduje się między innymi we wspomnianej wcześniej
  książce W. Orlika.

  Zadanie 36. Zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 rezystancję
  izolacji należy zmierzyć między przewodami czynnymi a uziemionym
  przewodem ochronnym. Podczas pomiaru wszystkie przewody czynne mogą być
  zwarte ze sobą. Zgodnie z tą normą dla przewodu YDY 3x6 450/700
  wystarczy dokonać jednego pomiaru. Poprzednia norma PN-IEC 60364-6-61:2000
  mówiła, aby pomiar był wykonywany pomiędzy poszczególnymi parami
  przewodów czynnych oraz między każdym przewodem czynnym a ziemią, czyli
  przewodem PEN lub PE. Typowy i najczęściej stosowany w instalacjach
  przewód o oznaczeniu YDY 3x6 450/700 składa się z dwóch żył czynnych
  (fazowy i neutralny) oraz przewodu ochronnego PE. W takim wypadku i przy
  zastosowaniu się do normy PN-IEC konieczne byłyby trzy pomiary, czyli
  zgodnie z odpowiedzią A. Prosiłbym o wyjaśnienie konieczności wykonania
  9. pomiarów, jak sugeruje klucz odpowiedzi.

  Zastrzeżenia mam także do zadania numer 14. Uważam, że znajdują
  się w nim niekompletne dane, aby pewnie wskazać właściwą odpowiedź.
  W zadaniu brak jest danych na temat procentowego rozkładu strumienia
  świetlnego na górny i dolny, lub przynajmniej który strumień
  (bezpośredni czy pośredni) jest dominujący. Wskazanie tylko, że oprawa
  wykonana jest częściowo ze szkła mlecznego nie daje jednoznacznej
  odpowiedź i równie dobrze zaliczać może się do klasy II (przeważnie
  bezpośrednie), klasy III (mieszane) lub klasy IV (przeważnie pośrednie).
  Klucz odpowiedzi wskazuje na odpowiedź „B. przeważnie pośredniego –
  klasy IV”, ale moim zdaniem nie można wykluczyć także odpowiedzi „A.
  przeważnie bezpośredniego – klasy II”.

  Nie wiem czy do wszystkich pytań egzaminacyjnych są dostępne
  opracowania, ale w miarę możliwości prosiłbym o krótki, merytoryczny
  komentarz w sprawie wyżej wymienionych zadań, gdyż nie wykluczam że
  mogę być w błędzie lub moja wiedza jest niewystarczająca i Państwa
  komentarz byłby dla mnie cenną nauką.


  Quote:
  Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na Pańskie wątpliwości wysłane przez Pana w formie mailowej, CKE wyjaśnia jak poniżej:

  Zadanie 4

  W przypadku instalacji elektrycznej, w której z jednego punktu zasilane są co najmniej dwie wewnętrzne linie zasilające, należy zastosować

  A. złącze.

  B. przyłącze.

  C. instalacje odbiorcze.

  D. rozdzielnicę główną.

  Uzasadnienie:

  Tak należy czytać to zadanie:

  W przypadku instalacji elektrycznej, w której z jednego punktu zasilane są co najmniej dwie wewnętrzne linie zasilające, należy zastosować (najpierw) złącze (odpowiedź A), a za złączem powinna znajdować się rozdzielnica główna.  Zadanie 5

  Aparat pokazany na zdjęciu jest wykorzystywany do

  A. wyłączania prądów roboczych.

  B. wykrywania prądów upływu.

  C. ograniczania przepięć.

  D. ograniczania napięć.

  Uzasadnienie:

  Zdjęcie pokazuje ogranicznik przepięć jako urządzenie. Kontekst pytania jest – do czego jest wykorzystywany – do ograniczania napięć (odpowiedź D).  Napięciem znamionowym urządzenia elektrycznego nazywane jest umowne napięcie, do którego odnoszą się podstawowe własności tego urządzenia. Z różnych względów napięcie w urządzeniu może zmieniać się w eksploatacji i dlatego w urządzeniu występuje zwykle napięcie robocze, które może być mniejsze lub większe od napięcia znamionowego. Ponieważ praca urządzenia i jego własności mogą się zmieniać przy zmianach napięcia roboczego, istnieją granice dopuszczalnej zmienności, określone najniższym napięciem roboczym i najwyższym napięciem roboczym. Przepięciem nazywa się każde napięcie większe od najwyższego napięcia roboczego Um.


  Zadanie 14

  Na rysunku przedstawiono oprawę oświetlenia

  A. przeważnie bezpośredniego – klasy II

  B. przeważnie pośredniego – klasy IV

  C. bezpośredniego – klasy I

  D. pośredniego – klasy V

  Uzasadnienie: Źródło

  Strona ww w.im.mif.pg.gda.pl – zakładka – Materiały dydaktyczne, semestr 3-4; punkt 2 Elektrotechnika i elektronika; Elektryczne źródła światła s. 23

  Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B
  Zadanie 24

  Wyzwalacz elektromagnetyczny wyłącznika toru prądowego, przedstawiany na schemacie blokowym jak na rysunku, oznacza się na schemacie elektrycznym symbolem graficznym

  24

  A. 24a

  B. 24b

  C. 24c

  D. 24d

  Uzasadnienie:

  W opracowaniu Antoniego Klejna „Zabezpieczenia nadprądowe w instalacjach elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem selektywności” umieszczono następujące symbole

  wyzwalacz elektromagnetyczny

  W instalacjach niskiego napięcia stosuję się zabezpieczenia jak niżej

  wyzwalacz

  Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B
  Zadanie 36

  Ilu pomiarów rezystancji izolacji należy dokonać w celu wykrycia uszkodzenia w przewodzie

  YDY 3 x 6 450/700 V?

  A. 3

  B. 6

  C. 9

  D. 12

  Uzasadnienie:

  przewód

  http:/ /images.tinypic.pl/i/00596/zq2p18msm92k.jpg


  Zgodnie z wymogami normy PN – IEC 60364 – 6 – 61 należy dokonać pomiaru rezystancji izolacji przewodów instalowanych, czyli

  Pomiary pomiedzy:

  L1 – y; L1 – L2 Y – y(L1)

  L2 – y; L2 – L3 Y – y(L2)

  L3 – y; L3 – L1 Y – y(L3)  Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C


  Szanowni Państwo,

  Państwa wyjaśnienia nie zupełnie rozwiewają moje wątpliwości. Odniosę się do Państwa odpowiedzi i nadal prosiłbym o komentarz.

  Zadanie 4

  W nawiązaniu do Państwa uzasadnienia, pytanie nie zostało jednoznacznie sformułowane, a wręcz przeciwnie, gdyż została podkreślona w nim cecha charakterystyczna dla instalacji, w których "z jednego punktu zasilane są co najmniej dwie wewnętrzne linie zasilające". Gdyby nie użyto zwrotu, który przed chwilą zacytowałem, odpowiedź byłaby jednoznaczna, lecz w tym przypadku wskazuje na niezbędność zastosowania rozdzielnicy głównej. Ponadto nie mogą Państwo zaprzeczyć, że w tym pytaniu są dwie odpowiedzi poprawne, gdyż w treści zadania nie został użyty zwrot "najpierw", przez co egzaminowany jest wprowadzany w błąd.


  Zadanie 5

  Niestety nie mogę zgodzić się z Państwa uzasadnieniem. Sami Państwo wskazali, że zdjęcie pokazuje ogranicznik przepięć. Producent tego modelu jednoznacznie wyjaśnia zastosowanie tego ogranicznika przepięć: "Ochrona instalacji elektrycznych przed skutkami przepięć powstałych w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych lub procesów łączeniowych w sieci elektrycznej." Prosiłbym w takim razie o także jednoznaczną odpowiedź czy uważają Państwo, że przedstawione urządzenie nie służy do ograniczania przepięć, co eliminowałoby odpowiedź C.


  Zadanie 14

  Wskazane przez Państwa źródło nie zawiera uzasadnienia w jaki sposób dokonuje się podziału opraw na klasy oświetleniowe, lecz wyłącznie schemat przykładowych, "typowych" opraw. Proszę o wskazanie publikacji naukowych lub norm, a nie opieranie się na materiałach dydaktycznych wykładowców akademickich jednego wydziału z jednej uczelni. Normy natomiast określają podział klas ze względu na wartość strumienia jaki dana oprawa wysyła w półprzestrzeń górną, a jaki w dolną. Kwestia kształtu nie ma tutaj jakiegokolwiek znaczenia i nie jest podstawą do klasyfikacji opraw. Nadal uważam, że zadanie bez danych liczbowych jest niekompletne, a co za tym idzie nie jest możliwe wskazanie jednoznacznej odpowiedzi.


  Zadanie 24

  W książce Władysława Orlika „Egzamin kwalifikacyjny w pytaniach i odpowiedziach”, o której wspominałem także w poprzednim liście, symbol jak w zadaniu egzaminacyjnym jest opisany jako urządzenie nadmiarowo prądowe.

  [tutaj był skan z książki, ale nie mam go w tej chwili dostępnego]

  Skoro kwestia stosowanych symboli nie jest uregulowana poprzez rozporządzenie bądź choćby normy państwowe, a w ich zastosowaniu jest możliwa pewna dowolność, to układanie pytania na poziomie egzaminu państwowego w oparciu na jednym opracowaniu uważam za niesłuszne, gdyż pozostawia miejsce dla różnych interpretacji i nie pozwala na wskazanie jednoznacznej odpowiedzi.


  Zadanie 36

  Najpierw prosiłbym o wytłumaczenie dlaczego przyjęli Państwo, że przewód YDY 3x6 450/700 jest przewodem z trzema żyłami fazowymi, a nie jest to na przykład przewód jednofazowy z żyłami L, N i PE. Z oznaczenia to nie wynika. Kolejno, jak już pisałem w poprzedniej wiadomości, norma PN-IEC 60364-6-61 o której Państwo wspominają została już wycofana, co można także sprawdzić na stronach PKN (http:/ /sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-6-61-2000p.html). Zastąpiła ją norma PN-HD 60364-6:2008, która także zmienia sposób dokonywania pomiarów rezystancji izolacji przewodów. Jednak nawet jeśli opierać się na poprzedniej normie PN-IEC, to pomiary rezystancji izolacji należało wykonywać pomiędzy kolejnymi parami przewodów czynnych oraz pomiędzy każdym przewodem czynnym i ziemią. Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN traktować należy jako ziemię, a przewód neutralny N jako przewód czynny. Nie jestem wstanie odnaleźć w tej (nieaktualnej) normie metody pomiarowej przedstawionej w Państwa odpowiedzi.  Bardzo proszę o odniesienie do moich uzasadnień. Według mnie wiele pytań nie zostało poprawnie skonstruowanych, zaś odpowiedzi nie wskazywały jednoznacznie poprawnych odpowiedzi. Państwa uzasadnienia również nie stanowią wyczerpującej odpowiedzi i nie stanowią zaprzeczenia moich odpowiedzi. Proszę o wyciągnięcie wniosków i konsekwencji z tego egzaminu. Wydaje mi się, że znaczna część egzaminowanych, we wskazanych przeze mnie pytaniach, nie zaznaczyła odpowiedzi zgodnie z kluczem. Część pytań nie powinna być brana pod uwagę przy ostatecznym wyniku, ale to już pozostawiam w gestii CKU.


  Quote:
  Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na e-mail dotyczący arkusza egzaminacyjnego E.08-X-14.08, CKE dodatkowo wyjaśnia jak poniżej:

  Zadanie 4

  Wstępna analiza wyników pokazuje się, że zdający jako poprawną odpowiedź wskazywali w większości odpowiedź A – taka jak w kluczu, a łatwość odpowiedzi D wynosi 0,02, czyli sami zdający uważają tę odpowiedź za błędną.

  Zadanie 5

  W tym zadaniu zdający nie wskazywali odpowiedzi C, a samo zadanie okazało się dla nich trudne.

  Zadanie 14 i 24

  Z tymi zadaniami zdający nie mieli problemu i wskazywali w większości odpowiedź poprawną B.

  Zadanie 36

  Z symbolu przewodu YDY 3x…wynika ilość żył, czyli 3.  Dziękujemy za wszystkie uwagi, które posłużą do doskonalenia zadań egzaminacyjnych w przyszłości.
  Szanowny Panie,
  bardzo dziękuję za odpowiedź na poprzedniego maila. Niestety Pana uzasadnienia, mimo moich próśb, nie stanowią w tej chwili merytorycznej odpowiedzi na moje pytania. W żaden sposób nie odnoszą się także do moich poprzednich wniosków.

  Zadanie 4
  Literatura (z różnych źródeł), a także poprzedni Państwa email jednoznacznie wskazuje, że odpowiedź D "rozdzielnica główna", także jest odpowiedzią poprawną. Dziwi mnie nagła zmiana uzasadnienia. Ilość wskazywanych odpowiedzi przez zdających nie stanowi o poprawności odpowiedzi- a na pewno nie jest merytorycznym uzasadnieniem. Ponadto w internecie wśród zdających można spotkać się z odpowiedzią D, także nie wydaje mi się aby ilość tych odpowiedzi była marginalna.

  Zadanie 5
  Argument jak powyżej. Nie zgadzam się z Państwa uzasadnieniem. Jak przedstawiałem w poprzednich wiadomościach nie zgadza się także producent wskazanego urządzenia. Skoro Państwa zdaniem odpowiedź C nie jest poprawna, to ponownie prosiłbym o wyraźne stwierdzenie, że wskazane urządzenie NIE służy do ogranicznikiem przepięć i zakwestionować poprawność odpowiedzi C.

  Zadanie 14 i 24
  Nie odnoszą się Państwo do mojego uzasadnienia. Brak wszystkich wymaganych danych nie pozwala na wskazanie jednoznacznej odpowiedzi, a opracowanie pytania wyłącznie w oparciu o materiały podane przez Państwo w poprzedniej wiadomości uważam jednak za nierzetelne.

  Zadanie 36
  Symbol przewodu YDY 3x... wskazuje na ilość żył, czyli 3. Nie jest to jednak odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie, gdyż brzmiało ono "dlaczego przyjęli Państwo, że przewód YDY 3x6 450/700 jest przewodem z trzema żyłami fazowymi, a nie jest to na przykład przewód jednofazowy z żyłami L, N i PE", gdyż ma to wpływ na przebieg pomiarów. Prosiłbym o precyzyjniejsze udzielanie odpowiedzi. Ponadto, co istotniejsze, prosiłem o wytłumaczenie dlaczego stosują się Państwo do normy, która została wycofana już kilka lat temu, a do tego się Państwo nie ustosunkowali.  Odnoszę wrażenie, że moje uwagi są przez Państwo bagatelizowane, zaś kolejne Państwa odpowiedzi coraz mniej rzeczowo odnoszą się do zagadnień egzaminacyjnych. Do tej pory prowadziłem korespondencję tylko z CKU, jednak stawiają mnie Państwo w sytuacji, w której zmuszony jestem szukać pomocy w innym miejscu, gdyż wskazane błędy w egzaminie na poziomie ogólnokrajowym nie mogą pozostać przeze mnie tak po prostu zignorowane.  Tutaj kończy się korespondencja.
  ... i żadnej odpowiedzi już nie otrzymałem.


  Mówiąc krótko i kolokwialnie zostałem dalej przez CKU olany. :)
  Nie udało mi się od nich uzyskać uzasadnienia, które by mnie przekonało, więc może na forum znajdzie się ktoś, kto potrafi wskazać błąd w moim myśleniu i przedstawi to w przystępny sposób. Głosy poparcia dla mojego toku rozumowania również będą mile widziane i jak będzie nas więcej, to może warto coś z tym zrobić- byle nie przez CKU, bo oni do błędu ewidentnie się nie przyznają.
 • Optex
 • Optex
 • #4
  imago.wro
  Level 2  
  Tak jak kolega podał wyżej. Ja niestety nie mogę jeszcze wstawiać ani zdjęć, ani linków.
 • #5
  janek3333
  Level 12  
  Odniosę się tylko do jednego zadania - nr 5.
  ogranicznik przepięć to nie to samo co ogranicznik napięć.
  Wspomniane w zapytaniu urządzenie to ogranicznik przepięć - służy do eliminowania, przez doziemienie (zwarcie), krótkotrwałych impulsów o określonej charakterystyce o potencjale znacznie przekraczającym dopuszczalną wartość - nie gwarantuje utrzymania określonej wartości napięcia (proszę tego nie traktować jako definicji).
  Ogranicznikiem napięć jest np. układ elektroniczny utrzymujący napięcie zasilania na zadanej wartości np.dioda zenera.
 • #7
  janek3333
  Level 12  
  Oczywiście masz rację. Wymagane jest 1 MΩ.
  We wcześniejszej normie, ale już nieaktualnej, wymagane było O.5 MΩ.
  Widocznie zadanie pisał jakiś dziadek, który dawno zapomniał co to znaczy aktualizacja wiedzy, zwłaszcza technicznej.
  To wielki wstyd dla OKE, zespołu autorów i zwłaszcza recenzentów. Przecież za treść zadań odpowiada cały sztab ludzi - koordynatorzy, recenzenci, pracownicy OKE i CKE.
  Nie tylko, że ktoś powinien przeprosić ale należy się jeszcze odszkodowanie za straty, również moralne.
 • #8
  cwcc
  Level 11  
  Niestety błędy były zawsze w testach ale ostatni test woła o pomstę do nieba. Na razie czekam na jutrzejszy test i walkę o dobro uczniów, a przede wszystkim sprawiedliwość.

  Mam nadzieje, że test będzie poprawny. Poczekamy i zobaczymy.

  Dla mnie test powinien być układany przez ludzi pracujących w zawodzie, a nie ludzi którzy nigdy nie wykonali żadnej instalacji, a temat znają tylko z teorii w dodatku z przed 15 lat.
 • #10
  cwcc
  Level 11  
  No to lecimy dalej po CKE

  - Pytanie nr 31 Rysunek przedstawia pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą:

  Odpowiedz w/g klucza: A

  Tylko że rysunek przedstawia schemat połączeń do pomiaru rezystancji uziemień metodą kompensacyjną.

  - Pytanie nr 3

  na zdjęciu przedstawiano kabel.
  odpowiedz w/g klucza: B

  Jak dla mnie i wielu innych osób to odpowiedz: A (na to pytanie nikt inaczej nie odpowiedział) ogólnie pytanie może mieć więcej niż 2 odpowiedzi ale to tylko moja opinia

  - Pytanie 11

  Strzałka na rysunku wskazuje:

  Odpowiedz w/g klucza: a (przycisk zwierany)

  Jest tylko jeden problem symbol na schemacie jest nie prawidłowy na podstawie normy która zastała uchylona ale to nie problem dla CKE bo i tak powołuję się na stare przepisy

  Symbole w/g norm w załączniku.

  Jak widać pytań które są blednę lub nie dokończa jednoznaczne jest wiele. To, że CKE nie odpowiada na emalie to norma ale jest metoda aby odpowiedzieli to składanie protestu w formie listownej list za potwierdzeniem odbioru tu już muszą odpowiedzieć.
 • #11
  cwcc
  Level 11  
  A tak dla zadających egzamin w przyszłości

  POWODZENIA :D
 • #12
  Pin_gwin
  Level 9  
  W zadaniu 5 oczywiście - odpowiedzi C i D są prawidłowe.
  Kontekst pytania :?: - to akademicka dyskusja między doktorami habilitowanymi np. z semantyki.
  Wyjaśnienie CKE (godne prof. Miodka):
  ... "Przepięciem nazywa się każde napięcie większe od najwyższego napięcia roboczego Um"
  Analiza tego zdania: przepięcie = napięcie co implikuje (z czego wynika) prawdziwość odpowiedzi C - ograniczanie przepięć = ograniczanie napięć.
  Wniosek:
  egzamin zawodowy nie powinien zawierać pułapek opartych o grę słów, ale sprawdzać merytoryczną znajomość problemu.
 • #13
  Agat_75
  Level 12  
  Witam kolegę Imago.wro w pełni popieram Twoje zastrzeżenia w sprawie egzaminu e.08-x-14.8 z września 2014. egzamin e.08 to żenująca porażka CKE. A próby tłumaczenia na Twoje uwagi są po prostu infantylne i świadczy o poziomie kompetencji osób przygotowujący pytania. Zdawaliśmy całą grupą we wrześniu i wszyscy mieliśmy problem z prawidłowymi odpowiedziami . Część osób po prostu "losowała" niektóre pytania , bo rzetelnie nie można na nie odpowiedzieć.
  Ogranicznik Moeller-a służy do ograniczania PRZEPIĘĆ , doskonale wie o tym Pan z CKE. Mętne tłumaczenia "co autor miał na myśli" pisząc pytanie. Autor pisząc pytanie musiał być bardzo zmęczony , bo miał pewnie na myśli ograniczania prądu lub coś w tym stylu, a wyszło mu przepięć.
  Z pozostałymi pytaniami miałem podobne wątpliwości i zastrzeżenia.
  Zbierałem się do napisania skargi do CKE , ale zawsze trafiały pojawiały się ważniejsze sprawy. Zaliczyłem i to było najważniejsze.
  Pozdrawiam

  Dodano po 26 [minuty]:

  Zapomniałem dodać do poprzednie postu.

  Bardzo przepraszam CKE za to, że przed egzaminem kwalifikacyjnym e.08; dzięki któremu otrzymam dyplom zawodowy elektryk; nie zapoznałem się ze wszystkim materiałami dostępnym na stronach internetowych Politechnik w Polsce , ze szczególnym uwzględnieniem Politechniki Gdańskiej.Proszę uniżenie o wybaczenie.

  Imago. wro - Jest jedna pozytywna rzecz w całej tej sprawie. Nareszcie wiemy skąd pochodzą obrazki do testów. Gdyś chciał dalej kontynuować "walkę" z CKE jestem do dyspozycji.

  PS. Posiadam dość dużą bazę testów: teoria i praktyka: nowy i stary egzamin, jeśli ktoś potrzebuje proszę o kontakt.

  Sam poszukuję : e.24 praktykę i teorię : E.24-X-15.01 styczeń 2015, E.24-X-14.08 , wrzesień 2014. Wg mojej wiedzy egzaminów e.24 odbyło się do tej pory trzy . Kpl. teoria i praktyka maj 2014 posiadam

  Jeszcze raz pozdrawiam
 • #14
  Denis1996
  Level 11  
  Witam
  Panowie jest sprawa . Posiadacie może z nowego egzaminu, praktyke z E.08 ? Z góry Dzięki za pomoc :D
 • #15
  Agat_75
  Level 12  
  Dorzucam e.08 praktykę w formie jpg
  Pozdrawiam Nowy egzamin - kwalifikacja E.08 t.elektryk, błędy w egzaminie Nowy egzamin - kwalifikacja E.08 t.elektryk, błędy w egzaminie Nowy egzamin - kwalifikacja E.08 t.elektryk, błędy w egzaminie
 • #17
  cwcc
  Level 11  
  Panowie ktoś chyba pomylił wątek tu rozmawiamy o błędach w E8, a nie wymieniamy się arkuszami.
 • #18
  Agat_75
  Level 12  
  Witam

  Zgadzam się z kolegą cwcc. Jest to post o " niedoskonałościach pracy" CKE


  dla poszukujących druki testów przygotowany jest post:

  Druki testów Nowy Egzamin kwalifikacyjny zawod elektryk,technik elektryk

  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2971618.html

  Tam można pobierać druki testów i dodawać kolejne.
  Pozdrawiam
 • #19
  Romand10
  Level 10  
  Potrzebuję tylko testu E.07-01-14.08 część pisemna.(brak punktów)
 • #20
  Kawa312
  Level 9  
  Poproszę was o arkusze z cześci pisemnej jezeli ktoś wg posiada bede bardzo wdzieczny :D
 • #22
  aerox96
  Level 9  
  Mam taki problem z tym pytaniem bo wydaje mi sie ze to odp D a wedlug klucza to A
  Zad. W nowopowstających budynkach należy, według obowiązującego prawa budowlanego, instalować gniazda z kołkami ochronnymi
  w łazienkach.
  w holach.
  w sypialniach.
  we wszystkich pomieszczeniach.
 • #23
  Agat_75
  Level 12  
  Witam

  Takie są" profesjonalne" działania CKE . Wg najnowszej książki
  Pana Władysława Orlika "Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach" str 254 pkt 18. cyt.[i]W instalacjach domowych istnieje obowiązek stosowania gniazd ze stykiem ochronnym we wszystkich pomieszczeniach.

  Niestety nie doczytałem się podstawy prawnej, może ktoś ma dokładniejsze informacje?

  Oczywiście czymś tak nie istotnym jak przepisy prawa czy logika nie musi się kierować osoba przygotowująca pytania. W końcu jest nieomylna i zawsze ma racje.

  Życzę dużo szczęścia na egzaminie.
 • #24
  aerox96
  Level 9  
  A gdyby mi sie trafiły jedno z pytan o ktorych tu mowiono to czy cke mogła poprawic bledy ? Bo nie wiem co miałbym zaznaczy tak jak z klucza bylo czy to ktore powinno byc poprawne?
 • #25
  bodzio507
  Level 30  
  Na pewno trzeba składać pismo z protestem do CKE.

  U mnie w zeszłym roku była taka sytuacja chyba w E.6 i z tego co wiem to CKE uwzględniła błędne pytania na korzyść uczniów.

  Na pewno trzeba próbować.
 • #26
  bronekq
  Level 11  
  Przerabiając testy właśnie w E.08-X-14.08 w pytaniu 39 także wydaję mi się ze jest błąd w książce Praktyczna elektrotechnika ogólna str.186 jest tabelka z czasami wyłaczenia róznicówki czas dla napięcia 230/400 V dla układu z przewodem neutralnym wynosi 0,4s natomiast bez przewodu neutralnego czas ten wynosi 0,8s także prawidłową odpowiedzią powinno być D?


  Pytanie 29
  W tej samej ksiązce co powyzej str 190 podana jest Rezystancja izolacji w obwodach AC,DC do 500V ≧0,5Ω czyli najmniejsza dopuszczalna jest 0,5Ω czyli odpowiedz A, a w kluczu jest odp B

  Proszę o wyjaśnienia jeżeli się mylę.
 • #27
  Agat_75
  Level 12  
  Cześć
  Poszukaj i porównaj książkę z informacjami np. w necie
  http://zsel.edu.pl/dydaktyka/ochrona/ochrona.pdf
  Książka "Praktyczna elektrotechnika ogólna" jest ładnie wydana i przystępnie napisana ale zawiera wiele błędów i nieścisłości np. jak post wyżej . Nie ucz się z niej np. o wartościach rezystancji izolacji, ponieważ podawane dane są nieaktualne. A jest to jedno z ulubionych pytań CKE.
  Powadzenia na egzaminie
 • #28
  bodzio507
  Level 30  
  Najlepiej patrzyć w normach:
  Nowy egzamin - kwalifikacja E.08 t.elektryk, błędy w egzaminie

  Rezystancja izolacji
  Nowy egzamin - kwalifikacja E.08 t.elektryk, błędy w egzaminie
 • #30
  przemek8512
  Level 1  
  witam, dzis pisałem teorie kwalifikacji e.08 wie ktoś może skąd wziąć klucze odpowiedzi?