Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Ds89C430 + Ds1307 = problem

07 Maj 2005 20:13 1431 4
 • Poziom 15  
  Witam
  Robie budzik na bazie ukladow jak w temacie. Na razie jest to wstepna wersja, w ktorej odczytuje tylko rejestry z sekundami i minutami, a nastepnie wyswietlam je (po odpowiedniej konwersji) na czterech mulipleksowanych wyswietlaczach siedmiosegmetnowych. Ale niestety czasami (srednio raz na 15 minut) wyswietlaja sie niekompletne cyfry - cyfra niby jest wlasciwa ale niektore segmenty nie zaswiecaja sie. Wyswietlacze sprzetowo powinny byc ok. - jesli w programie nie odczytuje danych z rtc a tylko wyswietlam wpisane na stale wartosci to nic sie nie krzaczy. Gdzie moze byc problem?

  Z gory dzieki za pomoc
  Pozdrawiam

  Code:

  wysw          equ P2         ;katody wyswietlaczy
  w1          equ P1.0      ;anody wyswielaczy
  w2          equ P1.1
  w3          equ P1.2
  w4          equ P1.3

  sw0         equ P3.6
  sw1         equ P3.7      ;przyciski
  sw2         equ P1.6
  sw3         equ P1.7

  SDA         equ P3.5      ;do obslugi i2c
  SCL         equ P3.4
  ram         equ 20h
  I2C_fault      equ ram.0
  I2C_busy      equ ram.1
  I2C_no_ack       equ ram.2
  I2C_ostatni_bajt   equ ram.3
  licznik_bitow_I2C   equ 41h


  opoz_w       equ 30h         ;zmienna do funkcji opozniajacej dla wyswietlaczy


  cyfra_1      equ 35h
  cyfra_2      equ 36h
  cyfra_3      equ 37h
  cyfra_4      equ 38h

  il_minut   equ 39h
  il_godz      equ 40h

  stos       equ 50h

  ;-------------------------------------------------------------------

  TH0_SET      EQU   238
  TL0_SET      EQU   0

  ;-------------------------------------------------------------------
     ORG   00h

     LJMP   RESET            ;przeskoczenie wektora przerwan

  ;-------------------------------------------------------------------
  ; Przerwanie Timer 0
     ORG   0BH

     mov TH0, #TH0_SET

     push psw
     push acc

     acall odczytaj_z_rtc

     acall przeksztalc

     acall wyswietl


     pop acc
     pop psw

  reti

  ;-------------------------------------------------------------------
  ; Przerwanie Timer 1   
     ORG   1BH

  ;-------------------------------------------------------------------
  ; Przerwanie Timer 2
     ORG    02Bh

  ;-------------------------------------------------------------------
  ; Program glowny
     ORG   100H
  RESET:

     mov sp, #stos         ;ustawienie wskaznika stosu

     mov wysw, #0         ;wstepne wygaszenie wyswietlacza
     mov dptr, #cyfry      ;adres tablicy ze wzorami cyfr

     mov cyfra_1, #0
     mov cyfra_2, #0
     mov cyfra_3, #0
     mov cyfra_4, #0

     mov il_minut, #0
     mov il_godz, #0


     mov TMOD, #11h         ; oba timery jako 16 bitowe,kontrolowane wewnetrznie
     mov TH0, #TH0_SET      
     setb ET0         ; zezwolenie na przerwanie od timer'a 1
     setb TR0         ; uruchomienie timer'a 1
     setb EA;


     jb sw0, loop         ;pominiecie zerowania - normalna praca

     acall zeruj   
     
     
  ;poczatek petli nieskonczonej

  loop:


  jmp loop  ;-------------------------------------------------------------------
  ; funkcja opozniajaca dla wyswietlaczy
  czekaj_wysw:            
        
     mov r7, #100
     qqq:
     mov opoz_w, #30
     djnz opoz_w, $
     djnz r7, qqq

  ret
        

  ;-------------------------------------------------------------------
  wyswietl:

     setb w4            ;cyfra tysiecy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     nop
     mov a, cyfra_4
     movc a, @a+dptr
     mov wysw, a
     clr w1
     acall czekaj_wysw

     setb w1            ;cyfra setek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
           nop
     mov a, cyfra_3
     movc a, @a+dptr
     mov wysw, a
     clr w2
     acall czekaj_wysw


            setb w2            ;cyfra dziesiatek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
           nop
     mov a, cyfra_2
     movc a, @a+dptr
     mov wysw, a
     clr w3
     acall czekaj_wysw


            setb w3            ;cyfra jednosci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
           nop
     mov a, cyfra_1
     movc a, @a+dptr
     mov wysw, a
     clr w4
     acall czekaj_wysw

  ret

  ;-------------------------------------------------------------------
  ;odczyt danych z RTC
  odczytaj_z_rtc:

     ACALL I2C_START            
     jb I2C_fault, www

     MOV A, #11010000b         ;adres ukladu RTC w trybie do zapisu
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, www

     MOV A, #00h            ;wskaznik rej RTC na poczatek
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, www

     ACALL I2C_STOP        ACALL I2C_START   
     jb I2C_fault, www
        
     MOV A, #11010001b         ;adres ukladu RTC w trybie do odczytu
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, www

     MOV A,#0
     clr I2C_ostatni_bajt
     ACALL I2C_READ            ;odczyt sekund
     mov il_minut, a

     MOV A,#0
     setb I2C_ostatni_bajt
     ACALL I2C_READ            ;odczyt minut
     mov il_godz, a   
     
  www:

     ACALL I2C_STOP   

     
  ret

  ;-------------------------------------------------------------------
  ;przeksztalcenie odczytanych bajtow na liczby
  przeksztalc:

     mov a, il_minut      ;przeksztalcenie minut
     push acc
     
     anl a, #11110000b

     rr a
     rr a
     rr a
     rr a

     mov cyfra_2, a

     pop acc

     anl a, #00001111b

     mov cyfra_1, a      

  ;;;;;;;;;;

     mov a, il_godz         ;przeksztalcenie godzin
     push acc

     anl a, #11110000b

     rr a
     rr a
     rr a
     rr a

     mov cyfra_4, a

     pop acc

     anl a, #00001111b

     mov cyfra_3, a      
  ret

  ;-------------------------------------------------------------------
  ;procedura zerowania RTC po wymianie baterii
  zeruj:

     ACALL I2C_START            
     jb I2C_fault, zeruj

     MOV A, #11010000b         ;adres ukladu RTC + tryb zapisu
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, zeruj

     MOV A, #0            ;wskaznik rejestrow RTC na poczatek
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, zeruj


     MOV A, #0            ;start oscylatora (7bit) + sekundy
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, zeruj

     MOV A, #0            ;minuty
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, zeruj

     MOV A, #0            ;godziny (6bit-> 12/24godz)
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, zeruj

     MOV A, #0            ;dzien tygodznia
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, zeruj

     MOV A, #0            ;dzien miesiaca
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, zeruj

     MOV A, #0            ;miesiac
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, zeruj

     MOV A, #0            ;rok
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, zeruj

     MOV A, #0            ;rej sterujacy wyj SQWE
     ACALL I2C_WRITE
     jb I2C_no_ack, zeruj                                                                     

     ACALL I2C_STOP   
  ret

  ;-------------------------------------------------------------------
  ;tablica ze wzorami cyfr do wyswietlaenia, kolejnosc: 0-9, '1' zaswieca wybrany segment
  cyfry:
     db 00111111b
     db 00000110b
     db 01011011b
     db 01001111b
     db 01100110b
     db 01101101b
     db 01111101b
     db 00000111b
     db 01111111b
     db 01101111b


  $INCLUDE (I2C.A51)            ;plik z procedurami i2c

  end                  ;koniec programu


  Code:


  ;EXTERN SDA, SCL       ; linie portow pelniace funkcje szyny I2C

  ;EXTERN I2C_fault, I2C_busy, I2C_no_ack, I2C_ostatni_bajt   
              ; wskazniki stanu i bledow szyny

  ;EXTERN licznik_bitow_I2C   

  ;PUBLIC I2C_WRITE, I2C_READ, I2C_START, I2C_STOP


  ;===========================================================
  ; procedura pomocnicza - ustawia linie SCL w stan wysoki
  ; i czeka na zakonczenie ewentualnego przeciagania stanu
  ; niskiego przez urzadzenie podrzedne

  SCL_high:   
     SETB SCL      ; probuje wymusic wysoki stan linii SCL
          JNB SCL, $     ; i czeka na faktyczne przejscie SCL w stan wysoki
          RET


  ;===========================================================
  ; procedura wysylania sygnalu START szyny I2C

  I2C_START: 
     SETB I2C_busy   ; ustawienie wskaznika aktywnej transmisji I2C
          CLR I2C_no_ack  ; zerowanie wskaznikow bledow: braku potwierdzenia
          CLR I2C_fault   ; oraz                         blednego stanu szyny
          JNB SCL, fault  ; sprawdza poprawnosc stanu szyny i sygnalizuje
          JNB SDA, fault   ; ewentualny blad
          CLR SDA         ; poczatek sygnalu START
          CALL wait_5us
          CLR SCL
          CALL wait_5us   ; koniec sygnalu START
          RET
  fault: 
     SETB I2C_fault  ; ustawienie wskaznika bledu szyny
  RET             

     
  ;===========================================================
  ; procedura pomocnicza - wysyla sygnal STOP i zwalnia szyne

  I2C_STOP: 
     CLR SDA         ; wymusza stan niski na SDA
          CALL SCL_high   ; przygotowanie SCL (SCL w stan wysoki)
          CALL wait_5us   ; minimalne opoznienie
          SETB SDA        ; wlasciwe zbocze sygnalu STOP
          CALL wait_5us
          CLR I2C_busy    ; wyzerowanie wskaznika zajetosci szyny
  RET                 

  ;===========================================================
  ; procedura wysylania bajtu do urzadzen podrzednych
  ; bajt do wyslania w ACC
  ;    niszczy CY

  I2C_WRITE: 
     MOV licznik_bitow_I2C, #8   
  wr_loop:   
     RLC A           ; bit do wyslania do CY
          MOV SDA, C      ; i na linie SDA
          CALL SCL_high   ; zbocze narastajace SCL
          CALL wait_5us   ; odmierzenie minimalnego czasu wysokiego SCL
          CLR SCL      ; i zbocze opadajace SCL
          CALL wait_5us   ; zmow minimalny odstep czasowy
          DJNZ licznik_bitow_I2C, wr_loop
           ; powtarza petle, az wysle wszystkie bity
          SETB SDA        ; przygotowanie do odbioru bitu potwierdzenia
          CALL SCL_high   ; poczatek impulsu zegarowego dla bitu potwierdzenia
          CALL wait_5us
          JNB SDA, no_wr_ACK ; sprawdzenie, czy jest potwierdzenie, jesli nie
          SETB I2C_no_ack    ; to ustawiany jest odpowiedni znacznik
  no_wr_ACK:   
     CLR SCL         ; koniec impulsu zegarowego dla bitu potwierdzenia
          CALL wait_5us   
  RET


  ;===========================================================
  ; procedura odbierania bajtu od urzadzenia podrzednego
  ;
  ;    odebrany bajt zwracany jest w ACC
  ;
  ; UWAGA! wskaznik I2C_ostatni_bajt jest wykorzystywany do
  ; sygnalizacji konca odbioru danych brakiem potwierdzenia
  ; i musi zawierac "1", jesli odbierany bajt ma byc ostatnim
  ; odbieranym bajtem lub "0" w przeciwnym przypadku
  ;
  ;    niszczy CY

  I2C_READ:   
     MOV licznik_bitow_I2C, #8   ; trzeba odebrac 8 bitow
  rd_loop:   
     CALL SCL_high           ; zbocze zegara dla odbieranego bitu
          CALL wait_5us
          MOV C, SDA          ; odbierany bit z linii SDA do CY
          RLC A                 ; i jego wsuniecie do ACC
          CLR SCL         ; koncowe zbocze zegara odebranego bitu
          CALL wait_5us      ; minimalny odstep przed kolejnym bitem
          DJNZ licznik_bitow_I2C, rd_loop   
              ; jesli nie wszystkie bity, to skok
     MOV C, I2C_ostatni_bajt
     MOV SDA, C      ; stan bitu potwierdzenia na linie SDA
     CALL SCL_high           ; poczatek bitu potwierdzenia
          CALL wait_5us
          CLR SCL
          SETB SDA            ; koniec bitu potwierdzenia
          CALL wait_5us
  RET

  ;===========================================================
  ; procedura pomocnicza - generuje opoznienie ok. 5 us
  ;
  ; UWAGA! dopasowana do zegara 12 MHz, przy wiekszej lub
  ; wyraznie mniejszej fosc nalezy ja odpowiednio zmodyfikowac

  wait_5us:   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP     
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP     
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP     
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP     
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
     NOP   
  RET
 • Poziom 39  
  Nie będę się wiele rozwodził , ale Twój program - mówiąc delikatnie - jest niepoprawnie napisany , ponieważ jest to jedno wielkie przerwanie Timera0 zajmujące 100% "mocy" uC.
  Code:

  ; Przerwanie Timer 0
     ORG   0BH

     mov TH0, #TH0_SET         ;~4600 cykli do kolejnego przepełnienia.

     push psw
     push acc

     acall odczytaj_z_rtc           ;1258 cykli

     acall przeksztalc                ;30 cykli

     acall wyswietl                    ;~25650 cykli !!!!

     pop acc
     pop psw

  reti                                     ;licznik T0=578Fh  Powinieneś przebudować program.

  Piotrek

  PS
  Tyle powiedział symulator dla proców rodziny MCS-51 :wink:
 • Poziom 15  
  A jak w takim razie ten program powinien ogolnie wygladac? Tzn. zeby dzialalo multiplesowanie wyswietlaczy + komunikacja z rtc i konwersja danych + docelowo sprawdzanie stanu przyciskow.

  Pozdrawiam
  Piotrek
 • Specjalista - oświetlenie sceniczne
  przyciski i multiplexowanie w przerwaniu, reszta w pętli głównej programu, niektóre operacje w pętli głownej mogą być wykonywane tylko po ustawieniu bitu w oibsłudze przerwania (np wykonanie tylko raz na sekunde)

  taki zabieg zdecydowanie odciąży procesor
 • Poziom 15  
  Witam

  Zmiana czasu dlugosci wykonania procedury obslugi przerwania niestety nie wystarczyla i uklad dalej co jakis czas sie wysypywal.
  Zastosowalem wiec "zwykly" atmelowski 89s52 i dostosowalem do niego opoznienie przy komunikacji i2c i uklad o dziwo dziala do dzis.
  Wszystkim ktorzy mieli jakies pomysly dziekuje.

  Pozdrawiam
  Piotrek