Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Gigabyte ga g31m es2l ver.1.0 po kilkunastu minutach wył.procesor 96stopni

jancomp 06 Dec 2014 16:53 1845 6
 • #1
  jancomp
  Level 2  
  Dzień dobry
  Posiadam płytę główną
  Gigabyte ga g31m es2l ver.1.0

  po kilkunastu minutach komputer sie wyłącza.
  Po włączeniu komputera i wejścia do biosu temperatura procesora osiąga 96 stopi Celsiusza.

  Nie wiem co zrobić, czy płyta główna padła czy może procesor lub może coś innego.

  
    P³yta g³ówna:
        Typ procesora                                     DualCore Intel Pentium E5300, 1200 MHz (6 x 200)
        Nazwa p³yty g³ównej                               Gigabyte GA-G31M-ES2L v1  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
        Mikrouk³ad p³yty g³ównej                          Intel Bearlake G31
        Pamiêæ fizyczna                                   2048 MB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
        DIMM1: Kingston                                   1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
        DIMM3: Kingston                                   1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
        Typ BIOS'u                                        Award Modular (02/05/09)
        Port komunikacyjny                                Port komunikacyjny (COM1)
        Port komunikacyjny                                Port drukarki (LPT1)
  
      Ekran:
        Karta wideo                                       NVIDIA GeForce 9500 GT  (512 MB)
        Akcelerator 3D                                    nVIDIA GeForce 9500 GT
        Monitor                                           LG E2260 (Analog)  [22" LCD]  (012LTSS0P814)
  
      Multimedia:
        Karta dŸwiêkowa                                   Realtek ALC883 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
  
      Magazyn:
        Kontroler IDE                                     Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
        Napêd dyskietek                                   Stacja dyskietek
        Dysk fizyczny                                     ST3320418AS  (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
        Napêd dysków optycznych                           HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50  (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
        Status dysków SMART                               OK
  
   DMI:
        DMI: producent BIOS'u                             Award Software International, Inc.
        DMI: numer wersji BIOS'u                          F8
        DMI (system): producent                           Gigabyte Technology Co., Ltd.
        DMI (system): nazwa                               G31M-ES2L
        DMI (system): numer wersji                        
        DMI (system): numer seryjny                       
        DMI (system): identyfikator UUID                  00000000-00000000-00000024-1D3ED444
        DMI (p³yta g³ówna): producent                     Gigabyte Technology Co., Ltd.
        DMI (p³yta g³ówna): nazwa                         G31M-S2L
        DMI (p³yta g³ówna): numer wersji                  
        DMI (p³yta g³ówna): numer seryjny                 
        DMI (obudowa): producent                          Gigabyte Technology Co., Ltd.
        DMI (obudowa): numer wersji                       
        DMI (obudowa): numer seryjny                      
        DMI (obudowa): metka œrodka trwa³ego              
        DMI (obudowa): typ                                Desktop Case
        DMI (pamiêæ): ca³kowita liczba / liczba wolnych gniazd2 / 0
  
  -------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
    [ BIOS ]
  
      W³aœciwoœci BIOS'u:
        Sprzedawca                                        Award Software International, Inc.
        Wersja                                            F8
        Data wydania                                      02/05/2009
        Rozmiar                                           512 KB
        Urz¹dzenia startowe                               Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
        Mo¿liwoœci                                        Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
        Obs³ugiwane standardy                             DMI, APM, ACPI, PnP
        Mo¿liwoœci rozbudowy                              PCI, USB
  
      Producent BIOS'u:
        Nazwa firmy                                       Phoenix Technologies Ltd.
        Informacje o produkcie                            http://www.phoenix.com/pages/products
        Uaktualnienia BIOS'u                              http://www.aida64.com/bios-updates
  
    [ System ]
  
      W³aœciwoœci systemu:
        Producent                                         Gigabyte Technology Co., Ltd.
        Nazwa                                             G31M-ES2L
        Uniwersalny, unikatowy identyfikator ci¹gu        00000000-00000000-00000024-1D3ED444
        Rodzaje wzbudzeñ                                  Przycisk zasilania
  
    [ P³yta g³ówna ]
  
      W³aœciwoœci p³yty g³ównej:
        Producent                                         Gigabyte Technology Co., Ltd.
        Nazwa                                             G31M-S2L
  
  
   [ Obudowa ]
  
      W³aœciwoœci obudowy:
        Producent                                         Gigabyte Technology Co., Ltd.
        Typ obudowy                                       Typu desktop
  
    [ Kontroler pamiêci ]
  
      W³aœciwoœci kontrolera pamiêci:
        Metoda detekcji b³êdów                            8-bit Parity
        Korekcja b³êdów                                   Brak
        Obs³ugiwane przeploty pamiêci                     1-Way
        Bie¿¹cy przeplot pamiêci                          1-Way
        Obs³ugiwane napiêcia pamiêci                      5V
        Najwiêkszy rozmiar modu³u pamiêci                 1024 MB
        Liczba gniazd pamiêci                             2
  
    [ Procesory / Pentium(R) Dual-Core CPU E5 ]
  
      W³aœciwoœci procesora:
        Producent                                         Intel
        Wersja                                            Pentium(R) Dual-Core CPU E5
        Czêstotliwoœæ zegara zewnêtrznego                 200 MHz
        Maksymalna czêstotliwoœæ taktowania               4000 MHz
        Bie¿¹ca czêstotliwoœæ taktowania                  1200 MHz
        Typ                                               Central Processor
        Wartoœæ napiêcia                                  1.3 V
        Stan                                              W³¹czone
        Typ gniazda do rozbudowy                          Socket 478
        Oznaczenie gniazda                                Socket 775
  
      Producent procesora:
        Nazwa firmy                                       Intel Corporation
        Informacje o produkcie                            http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Pentium E5300
        Driver Update                                     http://www.aida64.com/driver-updates
  
    [ Pamiêci podrêczne / Internal Cache ]
  
      W³aœciwoœci pamiêci podrêcznej:
        Typ                                               Wewnêtrzna
        Stan                                              W³¹czone
        Tryb pracy                                        Write-Back
        Maksymalny rozmiar pamiêci                        64 KB
        Rozmiar zainstalowanej pamiêci                    64 KB
        Obs³ugiwane typy SRAM                             Synchronous
        Bie¿¹cy typ SRAM                                  Synchronous
        Oznaczenie gniazda                                Wewnêtrzna pamiêæ podrêczna
  
    [ Pamiêci podrêczne / External Cache ]
  
      W³aœciwoœci pamiêci podrêcznej:
        Typ                                               Wewnêtrzna
        Stan                                              W³¹czone
        Tryb pracy                                        Write-Back
        Maksymalny rozmiar pamiêci                        2048 KB
        Rozmiar zainstalowanej pamiêci                    2048 KB
        Obs³ugiwane typy SRAM                             Synchronous
        Bie¿¹cy typ SRAM                                  Synchronous
        Oznaczenie gniazda                                Zewnêtrzna pamiêæ podrêczna
  
    [ Modu³y pamiêci / A0 ]
  
      W³aœciwoœci modu³u pamiêci:
        Oznaczenie gniazda                                A0
        Rozmiar zainstalowanej pamiêci                    1024 MB
        Wykorzystywany rozmiar pamiêci                    1024 MB
  
    [ Modu³y pamiêci / A1 ]
  
      W³aœciwoœci modu³u pamiêci:
        Oznaczenie gniazda                                A1
        Rozmiar zainstalowanej pamiêci                    1024 MB
        Wykorzystywany rozmiar pamiêci                    1024 MB
  
    [ Urz¹dzenia pamiêciowe / A0 ]
  
      W³aœciwoœci urz¹dzenia pamiêciowego:
        Wspó³czynnik postaci                              DIMM
        Rozmiar                                           1024 MB
        Szybkoœæ                                          800 MHz
        Ca³kowita szerokoœæ                               64-bitowy(a)
        Szerokoœæ danych                                  64-bitowy(a)
        Lokalizator urz¹dzenia                            A0
        Lokalizator banku                                 Bank0/1
  
    [ Urz¹dzenia pamiêciowe / A1 ]
  
      W³aœciwoœci urz¹dzenia pamiêciowego:
        Wspó³czynnik postaci                              DIMM
        Rozmiar                                           1024 MB
        Szybkoœæ                                          800 MHz
        Ca³kowita szerokoœæ                               64-bitowy(a)
        Szerokoœæ danych                                  64-bitowy(a)
        Lokalizator urz¹dzenia                            A1
        Lokalizator banku                                 Bank2/3
  
    [ Gniazda systemowe / PCI ]
  
      W³aœciwoœci gniazd systemowych:
        Oznaczenie gniazda                                PCI
        Typ                                               PCI
        U¿ycie                                            Puste
        Szerokoœæ danych magistrali                       32-bit
        D³ugoœæ                                           D³uga
  
    [ Gniazda systemowe / PCI ]
  
      W³aœciwoœci gniazd systemowych:
        Oznaczenie gniazda                                PCI
        Typ                                               PCI
        U¿ycie                                            Puste
        Szerokoœæ danych magistrali                       32-bit
        D³ugoœæ                                           D³uga
  
    [ Gniazda systemowe / PCI ]
  
      W³aœciwoœci gniazd systemowych:
        Oznaczenie gniazda                                PCI
        Typ                                               PCI
        U¿ycie                                            Puste
        Szerokoœæ danych magistrali                       32-bit
        D³ugoœæ                                           D³uga
  
    [ Gniazda systemowe / PCI ]
  
      W³aœciwoœci gniazd systemowych:
        Oznaczenie gniazda                                PCI
        Typ                                               PCI
        U¿ycie                                            Puste
        Szerokoœæ danych magistrali                       32-bit
        D³ugoœæ                                           D³uga
  
  
  --------[ Przetaktowanie ]----------------------------------------------------------------------------------------------
  
      W³aœciwoœci procesora:
        Typ procesora                                     DualCore Intel Pentium E5300
        Nazwa kodowa                                      Wolfdale-2M
        Seria                                             R0
        Engineering Sample                                Nie
        CPUID: nazwa procesora                            Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
        CPUID: nr wydania                                 0001067Ah
        CPU VID                                           1.1000 V
  
      Szybkoœæ procesora:
        Czêstotliwoœæ taktowania procesora                1200.0 MHz  (oryginalny: 2600 MHz)
        Mno¿nik procesora                                 6x
        Procesor FSB                                      200.0 MHz  (oryginalny: 200 MHz)
        Magistrala pamiêci                                400.0 MHz
        DRAM:FSB Ratio                                    12:6
  
      Pamiêæ podrêczna procesora:
        Pamiêæ podrêczna L1 kodu                          32 KB per core
        Pamiêæ podrêczna L1 danych                        32 KB per core
        Pamiêæ podrêczna L2                               2 MB  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
  
      W³aœciwoœci p³yty g³ównej:
        ID p³yty g³ównej                                  02/05/2009-G31-ICH7-6A99OG0EC-00
        Nazwa p³yty g³ównej                               Gigabyte GA-G31M-ES2L v1  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
  
      W³aœciwoœci mikrouk³adu p³yty g³ównej:
        Mikrouk³ad p³yty g³ównej                          Intel Bearlake G31
        Taktowanie pamiêci                                6-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS)
        Command Rate (CR)                                 2T
        DIMM1: Kingston                                   1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
        DIMM3: Kingston                                   1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
  
      W³aœciwoœci BIOS'u:
        Data BIOS'u systemowego                           02/05/09
        Data BIOS'u wideo                                 06/15/09
        Typ BIOS'u Award                                  Award Modular BIOS v6.00PG
        Informacja z BIOS'u Award                         G31M-ES2L F8
        DMI: numer wersji BIOS'u                          F8
  
      W³aœciwoœci procesora graficznego:
        Karta wideo                                       nVIDIA GeForce 9500 GT
        Nazwa kodowa procesora graficznego                G96GT  (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0640, Rev C1)
        Czêstotliwoœæ taktowania uk³adu graficznego (Geometric Domain)550 MHz  (oryginalny: 550 MHz)
        Czêstotliwoœæ taktowania uk³adu graficznego (Shader Domain)1400 MHz  (oryginalny: 1400 MHz)
        Czêstotliwoœæ taktowania pamiêci                  399 MHz  (oryginalny: 400 MHz)
  
  
  --------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  
      W³aœciwoœci czujnika:
        Typ czujnika                                      ITE IT8718F  (ISA 290h)
        Typ czujnika procesora graficznego                Diode  (NV-Diode)
        Nazwa p³yty g³ównej                               Gigabyte G31M-ES2C / ES2L / S2C / S2L
        Stwierdzono otwieranie obudowy                    Tak
  
      Temperatury:
        Procesor                                          77 °C  (171 °F)
        Procesor nr 1 / rdzeñ nr 1                        79 °C  (174 °F)
        Procesor nr 1 / rdzeñ nr 2                        76 °C  (169 °F)
        GPU Diode                                         55 °C  (131 °F)
        ST3320418AS                                       32 °C  (90 °F)
  
      Wentylatory:
        Procesor                                          1991 RPM
        Procesor graficzny                                61%
  
      Wartoœci napiêæ:
        Napiêcie rdzenia procesora                        1.056 V
        +3.3 V                                            3.296 V
        +12 V                                             12.112 V
        +5 V podczas wstrzymania pracy                    5.134 V
        VBAT baterii CMOS                                 3.040 V
        DIMM                                              1.904 V
        Debug Info F                                      0153 FFFF 0000 0000 0000
        Debug Info T                                      201 254 77
        Debug Info V                                      42 77 CE B8 1E FF FF BF BE
  
  
  --------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
  
      W³aœciwoœci procesora:
        Typ procesora                                     DualCore Intel Pentium E5300, 1200 MHz (6 x 200)
        Nazwa kodowa                                      Wolfdale-2M
        Seria                                             R0
        Zbiór instrukcji                                  x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
        Oryginalna czêstotliwoœæ taktowania               2600 MHz
        Min. / Maks. mno¿nik procesora                    6x / 13x
        Engineering Sample                                Nie
        Pamiêæ podrêczna L1 kodu                          32 KB per core
        Pamiêæ podrêczna L1 danych                        32 KB per core
        Pamiêæ podrêczna L2                               2 MB  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
  
      Informacje fizyczne procesora:
        Typ obudowy                                       775 Contact FC-LGA8
        Wymiary obudowy                                   37.5 mm x 37.5 mm
        Liczba tranzystorów                               228 milion(ów)
        Technologia wykonania                             45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
        Rozmiar procesora (Die Size)                      82 mm2
        Napiêcie rdzenia                                  1.100 - 1.288 V
        Napiêcie We /Wy                                   1.100 - 1.288 V
        Typowa moc                                        65 W @ 2.60 GHz
        Maksymalna moc                                    91.9 W @ 2.60 GHz
  
      Producent procesora:
        Nazwa firmy                                       Intel Corporation
        Informacje o produkcie                            http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Pentium E5300
        Driver Update                                     http://www.aida64.com/driver-updates
  
      Multi CPU:
        ID p³yty g³ównej                                  OEM00000 PROD00000000
        CPU #1                                            IntelPentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz, 2599 MHz
        CPU #2                                            IntelPentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz, 2600 MHz
  
      Wykorzystanie procesora:
        Procesor nr 1 / rdzeñ nr 1                        0 %
        Procesor nr 1 / rdzeñ nr 2                        0 %
  
  
  --------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
      W³aœciwoœci CPUID:
        CPUID: producent                                  GenuineIntel
        CPUID: nazwa procesora                            Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
        CPUID: nr wydania                                 0001067Ah
        ID marki IA                                       00h  (Nieznane)
        ID platformy                                      2Fh / MC 01h  (LGA775)
        Microcode Update Revision                         A07h
        Uk³ady HTT / CMP                                  0 / 2
        Tjmax Temperature                                 100 °C  (212 °F)
        CPU Thermal Design Power                          65 W
  
  --------[ P³yta g³ówna ]------------------------------------------------------------------------------------------------
  
      W³aœciwoœci p³yty g³ównej:
        ID p³yty g³ównej                                  02/05/2009-G31-ICH7-6A99OG0EC-00
        Nazwa p³yty g³ównej                               Gigabyte GA-G31M-ES2L v1
  
      W³aœciwoœci magistrali FSB:
        Typ magistrali                                    Intel AGTL+
        Szerokoœæ magistrali                              64-bitowy(a)
        Rzeczywista czêstotliwoœæ taktowania              200 MHz (QDR)
        Efektywna czêstotliwoœæ taktowania                800 MHz
        Przepustowoœæ                                     6400 MB/sek
  
      W³aœciwoœci magistrali pamiêci:
        Typ magistrali                                    Dual DDR2 SDRAM
        Szerokoœæ magistrali                              128-bitowy(a)
        DRAM:FSB Ratio                                    12:6
        Rzeczywista czêstotliwoœæ taktowania              400 MHz (DDR)
        Efektywna czêstotliwoœæ taktowania                800 MHz
        Przepustowoœæ                                     12800 MB/sek
  
      W³aœciwoœci magistrali mikrouk³adu p³yty g³ównej:
        Typ magistrali                                    Intel Direct Media Interface
  
      Informacje fizyczne p³yty g³ównej:
        Liczba gniazd procesora                           1 LGA775
        Liczba gniazd rozszerzeñ                          2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
        Liczba gniazd pamiêci                             2 DDR2 DIMM
        Urz¹dzenia zintegrowane z p³yt¹ g³ówn¹            Audio, Video, Gigabit LAN
        Wspó³czynnik postaci                              Micro ATX
        Rozmiar p³yty g³ównej                             190 mm x 240 mm
        Mikrouk³ad p³yty g³ównej                          G31
        Dodatkowe w³asnoœci                               DualBIOS
  
      Producent p³yty g³ównej:
        Nazwa firmy                                       Gigabyte Technology Co., Ltd.
        Informacje o produkcie                            http://www.giga-byte.com/products/main.aspx?s=42
        Uaktualnienie BIOS'u                              http://www.giga-byte.com/support-downloads/download-center.aspx
        Driver Update                                     http://www.aida64.com/driver-updates
        Uaktualnienia BIOS'u                              http://www.aida64.com/bios-updates
  
  
  --------[ Pamiêæ ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
      Pamiêæ fizyczna:
        W sumie                                           2046 MB
        U¿ytych                                           538 MB
        Wolne                                             1508 MB
        Wykorzystanie                                     26 %
  
      Rozmiar pliku wymiany:
        W sumie                                           3939 MB
        U¿ytych                                           405 MB
        Wolne                                             3534 MB
        Wykorzystanie                                     10 %
  
      Pamiêæ wirtualna:
        W sumie                                           5986 MB
        U¿ytych                                           943 MB
        Wolne                                             5042 MB
        Wykorzystanie                                     16 %
  
      Paging File:
        Paging File                                       C:\pagefile.sys
        Initial / Maximum Size                            2046 MB / 4092 MB
        Current Size                                      2046 MB
        Current / Peak Usage                              8 MB / 8 MB
        Wykorzystanie                                     0 %
  
      Physical Address Extension (PAE):
        Obs³ugiwane przez system operacyjny               Tak
        Obs³ugiwane przez procesor                        Tak
        Aktywna                                           Tak
  
  
  --------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
    [ DIMM1: Kingston (1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM) ]
  
      W³aœciwoœci modu³u pamiêci:
        Nazwa modu³u                                      Kingston
        Numer seryjny                                     19CC7CB1h (2977745945)
        Data produkcji                                    Tydzieñ 23 / 2009
        Rozmiar modu³u                                    1 GB (1 rank, 8 banks)
        Typ modu³u                                        Unbuffered DIMM
        Typ pamiêci                                       DDR2 SDRAM
        Szybkoœæ pamiêci                                  DDR2-800 (400 MHz)
        Szerokoœæ modu³u                                  64 bit
        Napiêcie modu³u                                   SSTL 1.8
        Metoda detekcji b³êdów                            Brak
        Szybkoœæ odœwie¿ania                              Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
  
      Taktowanie pamiêci:
        @ 400 MHz                                         6-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
        @ 333 MHz                                         5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
        @ 266 MHz                                         4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
  
      W³asnoœci modu³u pamiêci:
        Analysis Probe                                    Nieobecne
        FET Switch External                               Wy³¹czone
        Weak Driver                                       Obs³ugiwane
  
      Producent modu³u pamiêci:
        Nazwa firmy                                       Kingston Technology Corporation
        Informacje o produkcie                            http://www.kingston.com/products/default.asp
  
    [ DIMM3: Kingston (1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM) ]
  
      W³aœciwoœci modu³u pamiêci:
        Nazwa modu³u                                      Kingston
        Numer seryjny                                     6FCC84B4h (3028601967)
        Data produkcji                                    Tydzieñ 23 / 2009
        Rozmiar modu³u                                    1 GB (1 rank, 8 banks)
        Typ modu³u                                        Unbuffered DIMM
        Typ pamiêci                                       DDR2 SDRAM
        Szybkoœæ pamiêci                                  DDR2-800 (400 MHz)
        Szerokoœæ modu³u                                  64 bit
        Napiêcie modu³u                                   SSTL 1.8
        Metoda detekcji b³êdów                            Brak
        Szybkoœæ odœwie¿ania                              Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
  
      Taktowanie pamiêci:
        @ 400 MHz                                         6-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
        @ 333 MHz                                         5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
        @ 266 MHz                                         4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
  
      W³asnoœci modu³u pamiêci:
        Analysis Probe                                    Nieobecne
        FET Switch External                               Wy³¹czone
        Weak Driver                                       Obs³ugiwane
  
      Producent modu³u pamiêci:
        Nazwa firmy                                       Kingston Technology Corporation
        Informacje o produkcie                            http://www.kingston.com/products/default.asp
  
  
  --------[ Mikrouk³ad p³yty g³ównej ]------------------------------------------------------------------------------------
  
    [ Mostek pó³nocny (Northbridge): Intel Bearlake G31 ]
  
      W³aœciwoœci mostka pó³nocnego (Northbridge):
        Mostek pó³nocny (Northbridge)                     Intel Bearlake G31
        Supported FSB Speeds                              FSB800, FSB1066, FSB1333
        Obs³ugiwane typy pamiêci                          DDR2-667, DDR2-800 SDRAM
        Maximum Memory Amount                             4 GB
        Numer wydania                                     10
        Typ obudowy                                       1226 Pin FC-BGA
        Wymiary obudowy                                   34 mm x 34 mm
        Technologia wykonania                             90 nm
        Napiêcie rdzenia                                  1.25 V
        TDP                                               17 W
        In-Order Queue Depth                              12
  
      Kontroler pamiêci:
        Typ                                               Dual Channel  (128-bitowy(a))
        Aktywny tryb                                      Dual Channel  (128-bitowy(a))
  
      Taktowanie pamiêci:
        CAS Latency (CL)                                  6T
        RAS To CAS Delay (tRCD)                           6T
        RAS Precharge (tRP)                               6T
        RAS Active Time (tRAS)                            18T
        Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     52T
        Command Rate (CR)                                 2T
        RAS To RAS Delay (tRRD)                           3T
        Write Recovery Time (tWR)                         15T
        Read To Read Delay (tRTR)                         Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
        Read To Write Delay (tRTW)                        8T
        Write To Read Delay (tWTR)                        Same Rank: 12T, Different Rank: 5T
        Write To Write Delay (tWTW)                       Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
        Read To Precharge Delay (tRTP)                    5T
        Write To Precharge Delay (tWTP)                   15T
        Precharge To Precharge Delay (tPTP)               1T
        Refresh Period (tREF)                             3120T
        DRAM Read ODT                                     3T
        DRAM Write ODT                                    6T
        MCH Read ODT                                      8T
        Performance Level                                 3
        Read Delay Phase Adjust                           Neutral
        DIMM1 Clock Fine Delay                            1T
        DIMM2 Clock Fine Delay                            6T
        DIMM3 Clock Fine Delay                            1T
        DIMM4 Clock Fine Delay                            7T
  
      Korekcja b³êdów:
        ECC                                               Nieobs³ugiwane
        ChipKill ECC                                      Nieobs³ugiwane
        RAID                                              Nieobs³ugiwane
        ECC Scrubbing                                     Nieobs³ugiwane
  
      Liczba gniazd pamiêci:
        Gniazdo DRAM nr 1                                 1 GB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
        Gniazdo DRAM nr 2                                 1 GB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
  
      Kontroler graficzny zintegrowany z p³yt¹ g³ówn¹:
        Typ kontrolera graficznego                        Intel GMA 3100
        Stan kontrolera graficznego                       Wy³¹czone
  
      Kontroler PCI Express:
        PCI-E 1.0 x16 port #2                             W u¿yciu @ x16  (nVIDIA GeForce 9500 GT Video Adapter)
  
      Producent mikrouk³adu p³yty g³ównej:
        Nazwa firmy                                       Intel Corporation
        Informacje o produkcie                            http://www.intel.com/products/chipsets
        Uaktualnienie sterowników                         http://support.intel.com/support/chipsets
        Uaktualnienia BIOS'u                              http://www.aida64.com/bios-updates
        Driver Update                                     http://www.aida64.com/driver-updates
  
    [ Mostek po³udniowy (Southbridge): Intel 82801GB ICH7 ]
  
      W³aœciwoœci mostka po³udniowego (Southbridge):
        Mostek po³udniowy (Southbridge)                   Intel 82801GB ICH7
        Numer wydania / Stepping                          E1 / A1
        Typ obudowy                                       652 Pin mBGA
        Wymiary obudowy                                   31 mm x 31 mm
        Technologia wykonania                             130 nm
        Napiêcie rdzenia                                  1.05 V
        TDP                                               3.3 W
  
      High Definition Audio:
        Nazwa kodera-dekodera                             Realtek ALC883
        ID kodera-dekodera                                10EC0883h / 1458C603h
        Codec Revision                                    1000h
        Codec Type                                        Audio
  
      Kontroler PCI Express:
        PCI-E 1.0 x1 port #1                              Puste
  
      Producent mikrouk³adu p³yty g³ównej:
        Nazwa firmy                                       Intel Corporation
        Informacje o produkcie                            http://www.intel.com/products/chipsets
        Uaktualnienie sterowników                         http://support.intel.com/support/chipsets
        Uaktualnienia BIOS'u                              http://www.aida64.com/bios-updates
        Driver Update                                     http://www.aida64.com/driver-updates
  
  
  --------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
      W³aœciwoœci BIOS'u:
        Typ BIOS'u                                        Award Modular
        BIOS Version                                      F8
        Typ BIOS'u Award                                  Award Modular BIOS v6.00PG
        Informacja z BIOS'u Award                         G31M-ES2L F8
        Data BIOS'u systemowego                           02/05/09
        Data BIOS'u wideo                                 06/15/09
  
      Producent BIOS'u:
        Nazwa firmy                                       Phoenix Technologies Ltd.
        Informacje o produkcie                            http://www.phoenix.com/pages/products
        Uaktualnienia BIOS'u                              http://www.aida64.com/bios-updates
  

  Dziękuje za odpowiedz
 • #2
  Robert B
  Level 43  
  I jakie działania w związku z tym podjąłeś samodzielnie?
  Przyszło Ci do głowy, by napisać chociaż w jakim stanie jest radiator i pasta na procesorze?
 • #3
  winmap
  Level 37  
  Sprawdz pastę, czy procesor dobrze siedzi no i radiator. Może się poluzował lub jest na padnięciu.
 • #4
  jancomp
  Level 2  
  po sprawdzeniu płyty głównej, zauważyłem, że wiatrak z radiatorem cały chodzi i podejrzewam, że stąd ta wysoka temperatura, po wyjęciu radiatora pasty było mało.

  Mocowania, które trzymają wiatrak z radiatorem, poprawiłem, ale nadal się rusza radiator, mocowanie radiatora na płyte główną jest zwalony, ale po poprawie mocowania podtrzymujący radiator, włączyłem komputer na 10 godzin i temperatura po 10godzina wynosiła w granicach 50-56 stopni i co najważniejsze komputer się nie wyłączył.

  Na radiatorze pasy jest dużo rozprowadzone, ale bardzo cieniutko.

  2
  Wie ktoś może jaka jest dobra pasta dla procesora.
  jakiś typ, czy może podpowiedź.

  z góry dziękuje bardzo za odpowiedz

  myślę, że rozwiązałem problem
 • #5
  winmap
  Level 37  
  Jeżeli znasz się i dobrze zakładasz to mogą być uszkodzone. Albo po prostu sam je mogłeś uszkodzić zle zakładając.

  Mogłeś tak że Push-Piny przekręcić.
  Sam się z tym borykałem aż się wkurzyłem i na serwisie mi założyli.
 • #6
  jancomp
  Level 2  
  komputer dostałem od siostry i szwagier coś kombinował zawiasami, że sie tak ruszają, ja tego nie zrobiłem
 • #7
  winmap
  Level 37  
  Mógł najprawdopodobniej zle założyć.
  Do tego trzeba mieć ręce.
  Znajdz kogoś kto to umie i Ci pomoże.
  Pamiętaj aby przed tą operacją ponownie wymienić pastę.