Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wirus mnie wykańcza;)

GATEKEEPER 10 May 2005 15:47 2045 6
 • #1
  GATEKEEPER
  Level 2  
  [color=blue]Witam.
  Od pewnego czasu zauważyłem ,że mój komputer zaczął chodzić coraz wolniej a w katalogu windows i system32 pojawiaja sie dziesiątki plików exe o dziwnych nazwach i zawsze wielkości 0k np: addad.exe,addck32.exe i mnóstwo innych. Poza tym zanim zainstalowałem firefoxa wyskakiwalo mi okienko about:blank, wiem ,że juz było głośno na forum o tym wirusie about:blank lecz mimo kasowania wpisów w rejestrze ciągle są one dopisywane nawet jeżeli wyłącze przywracanie systemu. Od czasu do czasu monitor mks_vir 2005 dostrzega u mnie któryś z tych plików exe i kasuje ale tylko pojedyńcze i tylko gdy uruchamiałem ie lub zamykałem oraz gdy wchodziłem i wychodziłem w Mój Komputer.
  Prosze pomóżcie bo już nie mam sił z walczyć z tym czymś.Oto mój log:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:25:10, on 2005-05-10
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  G:\mks\Bin\NetMonSV.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  G:\mks\Bin\mksmonsv.exe
  E:\nav\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  E:\nav\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  G:\vdrive\vdtask.exe
  C:\WINDOWS\vcdplayx.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  G:\winamp5.04 strata\Winamp\winampa.exe
  G:\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe
  G:\mks\Bin\mks_menu.exe
  G:\mks\Bin\ABregmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  G:\mks\Bin\mks_scan.exe
  C:\WINDOWS\System32\WISPTIS.EXE
  G:\Mozilla\firefox.exe
  G:\adobe\Reader\AcroRd32.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  G:\HijackThis\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://security.symantec.com/default.asp?productid=NSW2003&langid=ie&venid=sym
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.1.202.254:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - G:\adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Class - {5F01EA97-8CAF-C431-C7E3-98529F1ECE5B} - C:\WINDOWS\system32\netmc.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\nav\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - G:\FlashGet\fgiebar.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\nav\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VirtualDrive] G:\vdrive\vdtask.exe /AutoRestore
  O4 - HKLM\..\Run: [vcdplayx] "C:\WINDOWS\vcdplayx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] G:\winamp5.04 strata\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StopSignStatus] Rundll32.exe "C:\Program Files\Common Files\eAcceleration\Installer\stopsinfo.dll",VerifyStatus
  O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW ESSENTIALS14] C:\Program Files\Corel\CorelDRAW ESSENTIALS 2\Register\Registration.exe /title="CorelDRAW ESSENTIALS" /date=010505 serial=ES02WBD-0090061-FBU
  O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] G:\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Nsv] C:\WINDOWS\System32\nsvsvc\nsvsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] G:\mks\Bin\mks_menu.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] G:\mks\Bin\ABregmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ntah32.exe] C:\WINDOWS\ntah32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [a-squared] "g:\antytrojan\a2guard.exe"
  O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = G:\Office2000\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - G:\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - G:\FlashGet\jc_link.htm
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://G:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - G:\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - G:\FlashGet\flashget.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - G:\FlashGet\flashget.exe
  O12 - Plugin for .com: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O12 - Plugin for .exe: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O12 - Plugin for .rar: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O12 - Plugin for .zip: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O16 - DPF: {2119776A-F1AD-4FCD-9548-F1E1C615350C} - http://defender.veloz.com/pub/download/oo_t4c...odlz_download%26oo_index&ver=online&n=d_oodlz
  O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab
  O16 - DPF: {D6FCA8ED-4715-43DE-9BD2-2789778A5B09} - https://www.mir3europe.com/nProtect/nPKeyCrypt/npkcx.cab
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CEFD6333-DE8B-49B3-A90E-92074AB04A28}: NameServer = 62.244.133.4
  O23 - Service: Workstation NetLogon Service ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\syslj.exe (file missing)
  O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - G:\mks\Bin\NetMonSV.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - G:\mks\bin\MkSUpdateInt.exe
  O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - G:\mks\Bin\mksmonsv.exe
  O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - G:\mks\Bin\mks_scan.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\nav\navapsvc.exe
  O23 - Service: npkcsvc - INCA Internet Co., Ltd. - C:\WINDOWS\System32\npkcsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\nav\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • #2
  Pavel81
  Level 17  
  Siemka. Na początek wejdź na www.mks.com.pl i tam jest skaner On-line. Przeskanuj całego kompa tym skanerem. Po 2 wyczyść rejestr i niepotrzebne pliki programem easy cleaner. Jeśli to nie pomoże będziemy myśleć dalej :). Pozdrawiam
 • #3
  Krzycho2612
  Level 16  
  proponuje usunac system i wgrac odnowa
 • Helpful post
  #4
  aren
  Level 28  
  krzycho2612 takie rady to zaprzeproszeniem moze dac mu jego babcia. jestesmy tu po to zeby pomagac naprawic blad, urzadzenia a nie formatowac, i kupowac nowe bo cos sie zepsulo.

  Przedewszystkim brakuje tobie sp1 i sp2 dlatego lapiesz tyle drobnoustroi. co do loga to wejdz tutaj http://www.hijackthis.de/logfiles/f49dd7424fe4875264db364896e3b03f.html i usun wszystkie zaznaczone na czerowono. Potem zapusc ad-aware, spy bota, i jakiegos antywira. Poinforumuj nas o efektach.
 • Helpful post
  #5
  Kolobos
  IT specialist
  Najpierw uzyj tego:
  http://www.trojaner-info.de/files/SpSeHjfix112.exe
  http://www.malwarebytes.biz/AboutBuster.zip

  Odinstaluj:
  StopSignStatus

  Nastepnie w hijackthis zaznacz te wpisy:


  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://security.symantec.com/default.asp?productid=NSW2003&langid=ie&venid=sym
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: Class - {5F01EA97-8CAF-C431-C7E3-98529F1ECE5B} - C:\WINDOWS\system32\netmc.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [StopSignStatus] Rundll32.exe "C:\Program Files\Common Files\eAcceleration\Installer\stopsinfo.dll",VerifyStatus
  O4 - HKLM\..\Run: [Nsv] C:\WINDOWS\System32\nsvsvc\nsvsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ntah32.exe] C:\WINDOWS\ntah32.exe
  O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O16 - DPF: {2119776A-F1AD-4FCD-9548-F1E1C615350C} - http://defender.veloz.com/pub/download/oo_t4c...odlz_download%26oo_index&ver=online&n=d_oodlz
  O16 - DPF: {D6FCA8ED-4715-43DE-9BD2-2789778A5B09} - https://www.mir3europe.com/nProtect/nPKeyCrypt/npkcx.cab
  O23 - Service: Workstation NetLogon Service ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\syslj.exe (file missing)
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)


  Sciagnij:
  http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip
  zaznacz delete on reboot i skasuj nim te pliki:

  C:\WINDOWS\ntah32.exe
  C:\WINDOWS\System32\nsvsvc\nsvsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\netmc.dll
  C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll

  Najlepiej wszystkie za jednym razem, bez resetu.Dopiero jak dodasz wszystkie to reset i wklej nowy log z hijackthis.
 • #6
  GATEKEEPER
  Level 2  
  Hejka.Zrobiłem to co mi poradziliście, oprócz formatki ;), po skasowaniu tych plików dll przestalo mi sie dopisywać do rejestru te bzdety "search assistant"
  ,ale wciaż tam siedza z resztą dołączam log. Co do tych setek dziwnych plików exe o wielkości 0 i znajdujacych się w windows i system32, zauważyłem pewną rzecz otóż co pewien czas mks wykrywal dodawanie wpisu do tych plikow w rejestrze sprawdzilem to i dany plik zmieniał swoja wielkość na 34k i automatycznie był uruchamiany jako bieżący proces.Spakowalem taki plik co ma 34k rarem jak ktoś chce sie temu przyjrzec moge wysłac ,ale tylko na jego odpowiedzialność;).Pozdrawiam.
  Oto log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 02:17:24, on 2005-05-12
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  G:\mks\Bin\NetMonSV.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  G:\mks\Bin\mksmonsv.exe
  G:\vdrive\vdtask.exe
  C:\WINDOWS\vcdplayx.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  E:\nav\navapsvc.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  G:\winamp5.04 strata\Winamp\winampa.exe
  G:\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe
  G:\mks\Bin\mks_menu.exe
  G:\mks\Bin\ABregmon.exe
  G:\antytrojan\a2guard.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  E:\nav\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  G:\mks\Bin\mks_scan.exe
  G:\HijackThis\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\wgqpi.dll/sp.html#28129
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://security.symantec.com/default.asp?productid=NSW2003&langid=ie&venid=sym
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.1.202.254:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - G:\adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Class - {5F01EA97-8CAF-C431-C7E3-98529F1ECE5B} - C:\WINDOWS\system32\netmc.dll (file missing)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\nav\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - G:\FlashGet\fgiebar.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\nav\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VirtualDrive] G:\vdrive\vdtask.exe /AutoRestore
  O4 - HKLM\..\Run: [vcdplayx] "C:\WINDOWS\vcdplayx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] G:\winamp5.04 strata\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW ESSENTIALS14] C:\Program Files\Corel\CorelDRAW ESSENTIALS 2\Register\Registration.exe /title="CorelDRAW ESSENTIALS" /date=010505 serial=ES02WBD-0090061-FBU
  O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] G:\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Nsv] C:\WINDOWS\System32\nsvsvc\nsvsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] G:\mks\Bin\mks_menu.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] G:\mks\Bin\ABregmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [addbh32.exe] C:\WINDOWS\system32\addbh32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [addao.exe] C:\WINDOWS\system32\addao.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [a-squared] "g:\antytrojan\a2guard.exe"
  O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = G:\Office2000\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - G:\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - G:\FlashGet\jc_link.htm
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://G:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - G:\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - G:\FlashGet\flashget.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - G:\FlashGet\flashget.exe
  O12 - Plugin for .com: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O12 - Plugin for .exe: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O12 - Plugin for .rar: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O12 - Plugin for .zip: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O16 - DPF: {2119776A-F1AD-4FCD-9548-F1E1C615350C} - http://defender.veloz.com/pub/download/oo_t4c...odlz_download%26oo_index&ver=online&n=d_oodlz
  O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab
  O16 - DPF: {D6FCA8ED-4715-43DE-9BD2-2789778A5B09} - https://www.mir3europe.com/nProtect/nPKeyCrypt/npkcx.cab
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CEFD6333-DE8B-49B3-A90E-92074AB04A28}: NameServer = 62.244.133.4
  O23 - Service: Workstation NetLogon Service ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\syslj.exe (file missing)
  O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - G:\mks\Bin\NetMonSV.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - G:\mks\bin\MkSUpdateInt.exe
  O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - G:\mks\Bin\mksmonsv.exe
  O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - G:\mks\Bin\mks_scan.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\nav\navapsvc.exe
  O23 - Service: npkcsvc - INCA Internet Co., Ltd. - C:\WINDOWS\System32\npkcsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\nav\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

  Dodano po 11 [minuty]:

  Ups wkleiłem złego loga ten jest aktualny.Wszystko zaczyna wygladać coraz lepiej z Wasza pomocą:).Nie wiem jeszcze co zrobić z wszystkimi tymi plikami exe.

  Oto log:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 02:36:52, on 2005-05-12
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  G:\mks\Bin\NetMonSV.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  G:\mks\Bin\mksmonsv.exe
  G:\vdrive\vdtask.exe
  C:\WINDOWS\vcdplayx.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  E:\nav\navapsvc.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  G:\winamp5.04 strata\Winamp\winampa.exe
  G:\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe
  G:\mks\Bin\mks_menu.exe
  G:\mks\Bin\ABregmon.exe
  G:\antytrojan\a2guard.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  E:\nav\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  G:\mks\Bin\mks_scan.exe
  G:\HijackThis\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://security.symantec.com/default.asp?productid=NSW2003&langid=ie&venid=sym
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.1.202.254:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - G:\adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\nav\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - G:\FlashGet\fgiebar.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\nav\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VirtualDrive] G:\vdrive\vdtask.exe /AutoRestore
  O4 - HKLM\..\Run: [vcdplayx] "C:\WINDOWS\vcdplayx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] G:\winamp5.04 strata\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW ESSENTIALS14] C:\Program Files\Corel\CorelDRAW ESSENTIALS 2\Register\Registration.exe /title="CorelDRAW ESSENTIALS" /date=010505 serial=ES02WBD-0090061-FBU
  O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] G:\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] G:\mks\Bin\mks_menu.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] G:\mks\Bin\ABregmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [a-squared] "g:\antytrojan\a2guard.exe"
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = G:\Office2000\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - G:\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - G:\FlashGet\jc_link.htm
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://G:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - G:\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - G:\FlashGet\flashget.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - G:\FlashGet\flashget.exe
  O12 - Plugin for .com: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O12 - Plugin for .exe: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O12 - Plugin for .rar: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O12 - Plugin for .zip: G:\opera\PLUGINS\NPFgc1.dll
  O16 - DPF: {2119776A-F1AD-4FCD-9548-F1E1C615350C} - http://defender.veloz.com/pub/download/oo_t4c...odlz_download%26oo_index&ver=online&n=d_oodlz
  O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CEFD6333-DE8B-49B3-A90E-92074AB04A28}: NameServer = 62.244.133.4
  O23 - Service: Workstation NetLogon Service ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\syslj.exe (file missing)
  O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - G:\mks\Bin\NetMonSV.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - G:\mks\bin\MkSUpdateInt.exe
  O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - G:\mks\Bin\mksmonsv.exe
  O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - G:\mks\Bin\mks_scan.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\nav\navapsvc.exe
  O23 - Service: npkcsvc - INCA Internet Co., Ltd. - C:\WINDOWS\System32\npkcsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\nav\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • #7
  Kolobos
  IT specialist
  Opis usuwania strony startowej masz tutaj:
  http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=14185&st=50&#entry87957
  Widze, ze juz jej nie ma ale zostaly po niej resztki w logu, wiec poczytaj cale i zrob to co tam jest opisane :-)

  Co do dziwnych plikow to tez sa one z tego CWS'a mozesz je usunac, najlpiej najpierw przeskanuj system tym:
  http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
  http://www.windowsecurity.com/trojanscan/
  http://www.pandasoftware.com/activescan/pol/activescan_principal.htm
  Do tego:
  http://www.safer-networking.org/pl/mirrors/index.html <- SpyBot S&D -> przeskanuj i wlacz ochrone przegladarki
  http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html <- SpywareBlaster -> wlacz ochrone przegladarki
  http://www.wilderssecurity.net/spywareguard.html <- SpywareGuard