Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

problem z bootowaniem z płyty - ubuntu nie chce sie bootować z płyty

Rudder 03 Jan 2015 22:57 1632 13
 • Helpful post
  #2
  RADU23
  Moderator of Computers service
  Link który podałeś nie działa.
  Spróbuj czy inne płyty bootują się bez problemu, lub wymuś bootloader'a poprzez F8 przy starcie.
 • #5
  Rudder
  Level 18  
  Yogi009 tego ubuntu pobrałem z tej strony która podałeś w swoim ostatnim poście. Po instalacji tego ubuntu pojawił mi się komunikat w języku angielskim - prosimy o usunięcie nośników instalacyjnych i zamknięcie tacy, następnie naciśnij enter i tak uczyniłem. Jednak skutkiem tego pojawił się migający monitor LAPTOPA co sekunde. Co mogłem zepsuć przy partycjonowaniu dysku w instalacji ubuntu bo teraz nie moge nawet windowsa 7 odpalić ponieważ migocze monitor po załadowaniu biosu i żaden system nie ładuje. Partycjonowanie ubuntu wykonałem według zaleceń z tej strony www.ubuntu-pomoc.org/instalacja-ubuntu-partycjonowanie-dysku/
  przykład 1 dysk 100 GB, 2 GB ram, dwa systemy operacyjne.
  Jak moge odpalić windowsa 7 jeśli ten nie che sie wgrać ?
 • #6
  yogi009
  Level 43  
  Odpal ubuntu w trybie live i pokaż listę partycji (polecenie sudo fdisk /dev/sda). Opcje fdisk masz pod klawisze [m], listę partycji pod [p], a bezpieczne wyjście pod [q]. Uważaj na inne opcje, użyte bez głowy mogą - mówiąc delikatnie - namieszać.
 • #7
  Rudder
  Level 18  
  Zrzut ekranu z partycjami wypisanymi w terminalu:
  problem z bootowaniem z płyty - ubuntu nie chce sie bootować z płyty

  skrypt:
  Code:
                       Boot Info Script 0.61      [1 April 2012]
  


  ============================= Boot Info Summary: ===============================

   => Grub2 (v1.99) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
      the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
      in partition 112 for .

  sda1: __________________________________________________________________________

      File system:       ntfs
      Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
      Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
      Operating System: 
      Boot files:        /boot.ini /bootmgr /Boot/BCD /ntldr /NTDETECT.COM

  sda2: __________________________________________________________________________

      File system:       ntfs
      Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
      Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
      Operating System:  Windows 7
      Boot files:        /Windows/System32/winload.exe

  sda3: __________________________________________________________________________

      File system:       Extended Partition
      Boot sector type:  -
      Boot sector info:

  sda5: __________________________________________________________________________

      File system:       ntfs
      Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
      Boot sector info:  According to the info in the boot sector, sda5 starts
                         at sector 2048.
      Operating System: 
      Boot files:       

  sda6: __________________________________________________________________________

      File system:       swap
      Boot sector type:  -
      Boot sector info:

  sda7: __________________________________________________________________________

      File system:       ext4
      Boot sector type:  -
      Boot sector info:
      Operating System: 
      Boot files:       

  sda8: __________________________________________________________________________

      File system:       ext4
      Boot sector type:  -
      Boot sector info:
      Operating System:  Ubuntu 14.04.1 LTS
      Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab

  sda4: __________________________________________________________________________

      File system:       ntfs
      Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
      Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
      Operating System: 
      Boot files:       

  ============================ Drive/Partition Info: =============================

  Drive: sda _____________________________________________________________________

  Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
  głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 60801, w sumie sektorów: 976773168
  Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
  Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096

  Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

  /dev/sda1    *          2,048       206,847       204,800   7 NTFS / exFAT / HPFS
  /dev/sda2             206,848   373,499,903   373,293,056   7 NTFS / exFAT / HPFS
  /dev/sda3         373,501,950   929,019,903   555,517,954   f W95 Extended (LBA)
  /dev/sda5         373,501,952   824,162,303   450,660,352   7 NTFS / exFAT / HPFS
  /dev/sda6         843,698,176   844,675,071       976,896  82 Linux swap / Solaris
  /dev/sda7         844,677,120   929,019,903    84,342,784  83 Linux
  /dev/sda8         824,164,352   843,685,887    19,521,536  83 Linux
  /dev/sda4         929,019,904   976,773,119    47,753,216  27 Hidden NTFS (Recovery Environment)


  "blkid" output: ________________________________________________________________

  Device           UUID                                   TYPE       LABEL

  /dev/loop0                                              squashfs   
  /dev/sda1        34CECD48CECD02DA                       ntfs       ROZRUCH - folderBOOT p.systemowa
  /dev/sda2        BC8EB66E8EB620B6                       ntfs       dysk C: pliki systemowe
  /dev/sda4        4860D0A160D09752                       ntfs       
  /dev/sda5        A6FAC012FABFDD2D                       ntfs       dane
  /dev/sda6        c36a90e4-cf6d-4dc1-ba69-51d01d1c9fb1   swap       
  /dev/sda7        d249c8c5-6289-4664-9c29-ff7284f331af   ext4       
  /dev/sda8        4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0   ext4       
  /dev/sr0                                                iso9660    Triumfalna Turkawka 14.04.1PL

  ================================ Mount points: =================================

  Device           Mount_Point              Type       Options

  /dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
  /dev/sr0         /cdrom                   iso9660    (ro,noatime)


  ================================ sda1/boot.ini: ================================

  --------------------------------------------------------------------------------
  ;
  ;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
  ;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
  ;
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
  --------------------------------------------------------------------------------

  =========================== sda8/boot/grub/grub.cfg: ===========================

  --------------------------------------------------------------------------------
  #
  # DO NOT EDIT THIS FILE
  #
  # It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
  # from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
  #

  ### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
  if [ -s $prefix/grubenv ]; then
    set have_grubenv=true
    load_env
  fi
  if [ "${next_entry}" ] ; then
     set default="${next_entry}"
     set next_entry=
     save_env next_entry
     set boot_once=true
  else
     set default="0"
  fi

  if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
    menuentry_id_option="--id"
  else
    menuentry_id_option=""
  fi

  export menuentry_id_option

  if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
    set saved_entry="${prev_saved_entry}"
    save_env saved_entry
    set prev_saved_entry=
    save_env prev_saved_entry
    set boot_once=true
  fi

  function savedefault {
    if [ -z "${boot_once}" ]; then
      saved_entry="${chosen}"
      save_env saved_entry
    fi
  }
  function recordfail {
    set recordfail=1
    if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
  }
  function load_video {
    if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
      insmod all_video
    else
      insmod efi_gop
      insmod efi_uga
      insmod ieee1275_fb
      insmod vbe
      insmod vga
      insmod video_bochs
      insmod video_cirrus
    fi
  }

  if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
     font=unicode
  else
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='hd0,msdos8'
  if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8  4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
  else
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
  fi
      font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
  fi

  if loadfont $font ; then
    set gfxmode=auto
    load_video
    insmod gfxterm
    set locale_dir=$prefix/locale
    set lang=pl_PL
    insmod gettext
  fi
  terminal_output gfxterm
  if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
    set timeout=-1
  else
    if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
      set timeout_style=menu
      set timeout=10
    # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
    # unavailable.
    else
      set timeout=10
    fi
  fi
  ### END /etc/grub.d/00_header ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
  set menu_color_normal=white/black
  set menu_color_highlight=black/light-gray
  if background_color 44,0,30; then
    clear
  fi
  ### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
  function gfxmode {
     set gfxpayload="${1}"
     if [ "${1}" = "keep" ]; then
        set vt_handoff=vt.handoff=7
     else
        set vt_handoff=
     fi
  }
  if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
    if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
      if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
        if [ ${match} = 0 ]; then
          set linux_gfx_mode=keep
        else
          set linux_gfx_mode=text
        fi
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
      set linux_gfx_mode=keep
    fi
  else
    set linux_gfx_mode=text
  fi
  export linux_gfx_mode
  menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0' {
     recordfail
     load_video
     gfxmode $linux_gfx_mode
     insmod gzio
     insmod part_msdos
     insmod ext2
     set root='hd0,msdos8'
     if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
       search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8  4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
     else
       search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
     fi
     linux   /boot/vmlinuz-3.13.0-32-generic root=UUID=4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0 ro  quiet splash $vt_handoff
     initrd   /boot/initrd.img-3.13.0-32-generic
  }
  submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0' {
     menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.13.0-32-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.13.0-32-generic-advanced-4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0' {
        recordfail
        load_video
        gfxmode $linux_gfx_mode
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos8'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8  4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
        fi
        echo   'Wczytywanie systemu Linux 3.13.0-32-generic...'
        linux   /boot/vmlinuz-3.13.0-32-generic root=UUID=4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0 ro  quiet splash $vt_handoff
        echo   'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
        initrd   /boot/initrd.img-3.13.0-32-generic
     }
     menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.13.0-32-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.13.0-32-generic-recovery-4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0' {
        recordfail
        load_video
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos8'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8  4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
        fi
        echo   'Wczytywanie systemu Linux 3.13.0-32-generic...'
        linux   /boot/vmlinuz-3.13.0-32-generic root=UUID=4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0 ro recovery nomodeset
        echo   'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
        initrd   /boot/initrd.img-3.13.0-32-generic
     }
  }

  ### END /etc/grub.d/10_linux ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

  ### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
  menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
     insmod part_msdos
     insmod ext2
     set root='hd0,msdos8'
     if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
       search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8  4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
     else
       search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
     fi
     knetbsd   /boot/memtest86+.elf
  }
  menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
     insmod part_msdos
     insmod ext2
     set root='hd0,msdos8'
     if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
       search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8  4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
     else
       search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0
     fi
     linux16   /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
  }
  ### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
  menuentry 'Windows 7 (loader) (na /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-34CECD48CECD02DA' {
     insmod part_msdos
     insmod ntfs
     set root='hd0,msdos1'
     if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
       search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  34CECD48CECD02DA
     else
       search --no-floppy --fs-uuid --set=root 34CECD48CECD02DA
     fi
     parttool ${root} hidden-
     chainloader +1
  }
  set timeout_style=menu
  if [ "${timeout}" = 0 ]; then
    set timeout=10
  fi
  ### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
  ### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
  # This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
  # menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
  # the 'exec tail' line above.
  ### END /etc/grub.d/40_custom ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
  if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
    source ${config_directory}/custom.cfg
  elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
    source $prefix/custom.cfg;
  fi
  ### END /etc/grub.d/41_custom ###
  --------------------------------------------------------------------------------

  =============================== sda8/etc/fstab: ================================

  --------------------------------------------------------------------------------
  # /etc/fstab: static file system information.
  #
  # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
  # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
  # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
  #
  # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  # / was on /dev/sda8 during installation
  UUID=4ef919ae-a8b4-477b-8ab8-f00557eb38e0 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
  # swap was on /dev/sda6 during installation
  UUID=c36a90e4-cf6d-4dc1-ba69-51d01d1c9fb1 none            swap    sw              0       0
  --------------------------------------------------------------------------------

  =================== sda8: Location of files loaded by Grub: ====================

             GiB - GB             File                                 Fragment(s)


  ========= Devices which don't seem to have a corresponding hard drive: =========

  sdb

  =============================== StdErr Messages: ===============================

  cat: /tmp/BootInfo-Kc8EaqBA/Tmp_Log: Nie ma takiego pliku ani katalogu
    No volume groups found
 • Helpful post
  #8
  yogi009
  Level 43  
  Popatrz na wynik fdisk, zapisz DOKŁADNIE nazwy partycji linuksowych, te możesz skasować bez obaw. Następnie uruchom ponownie instalację ubuntu i zgadzaj się na standardowe pomysły instalatora pilnując jedynie, aby nie usuwać window$7 z dysku. To może się nazywać np. "zainstaluj ubuntu obok windows", z tego co pamiętam. Na pewno nie wybieraj "instaluj na całym dysku". W ostatniej fazie instalacji masz konfigurację programu bootującego o wdzięcznej nazwie grub2, tu też powinny zagrać standardowe ustawienia.
 • #10
  yogi009
  Level 43  
  No raczej powinieneś :-) Możesz się jeszcze raz dostać do fdisk (metoda jak wyżej), jedną z opcji jest usuwanie partycji: d - tylko o s t r o ż n i e ! Jeden fałszywy ruch i wywalisz coś potrzebnego. Masz w ogóle płytę instalacyjną (ew. recovery) z tą "siódemką"?
 • #11
  Rudder
  Level 18  
  Nie mam opcji ,,zainstaluj ubuntu obok windows". Opcje instalacji ktore sa w instalatorze to :
  Usunięcie ubuntu i ponowna instalacja ubuntu
  Wyczyszczenie dysku i ponowna instalacja ubuntu - usuwa win7
  Użyj innego rozwiązania - tu można tylko ustawić partycje
  Nie wiem już co zrobić, chyba musze zrobić reinstalacje win 7 i nie bawić się ze śmieciem którego nie idze zainstalować czyli ubuntu. Znacie może jakieś inne wersje linuxa które zainstalować jednak idzie ?