Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

AVT5399 - 2-kanałowy multimetr panelowy przeróbka

badboy23 17 Lut 2015 15:56 660 0
 • #1 17 Lut 2015 15:56
  badboy23
  Poziom 27  

  Witam, posiadam 2-kanałowy multimetr panelowy "AVT5399" chciałbym go przerobić na zakres do 10A jest taka możliwość?

  Schemat

  Posiadam kod źródłowy.

  Spoiler:
  Kod: c
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  /*
  * main.c
  * Multimetr dwu kanałowy z pomiarem napięcia i prądu
  * Created on: 2012-11-21
  * Autor: Piotr Rosenbaum
  */
  #include <avr/io.h>
  #include <util/delay.h>
  #include "LCD/lcd44780.h"
  #include <avr/eeprom.h>

  #define KEY_PIN (1<<PB5)
  #define KEY_DOWN !(PINB & KEY_PIN)


  uint16_t pomiar(uint8_t kanal);
  void wysw_i1(void);
  void wysw_u1(void);
  void wysw_i2(void);
  void wysw_u2(void);

  uint8_t eeprom_val[1] __attribute__((section(".eeprom"))); //deklaracja 1bajta w pamięci eeprom
  void zapisz(uint8_t wartosc); //funkcja zapisu do eeprom
  uint8_t odczyt(void); //procedura odczytu z eeprom  uint32_t pom = 0; //zmienna przechowuje wartość bezpośrednio z mierzoną z adc0 (U1)
  uint32_t pom_i = 0; //zmienna przechowuje wartość bezpośrednio z mierzoną z adc2 (I1)
  uint32_t wynik = 0; //wartość pośrednia przeliczanego pomiaru na napięcie (U1)
  uint32_t wynik_i = 0; //wartość pośrednia przeliczanego pomiaru na napięcie (I1)
  uint8_t cz_u;
  uint8_t cz_d;
  uint8_t cz_u_i;
  uint8_t cz_d_i;
  uint16_t mA;
  uint16_t mV;

  uint32_t pom2 = 0; //zmienna przechowuje wartość bezpośrednio z mierzoną z adc1 (U2)
  uint32_t pom_i2 = 0; //zmienna przechowuje wartość bezpośrednio z mierzoną z adc3 (I2)
  uint32_t wynik2 = 0; //wartość pośrednia przeliczanego pomiaru na napięcie (U2)
  uint32_t wynik_i2 = 0; //wartość pośrednia przeliczanego pomiaru na napięcie (I2)
  uint8_t cz_u2;
  uint8_t cz_d2;
  uint8_t cz_u_i2;
  uint8_t cz_d_i2;
  uint16_t mA2;
  uint16_t mV2;

  uint8_t flaga_sw = 0;
  uint8_t flaga_setup = 0;
  uint8_t set = 25;


  int main(void)
  {
  lcd_init();
  lcd_cls(); //czyszczenie lcd


  ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<REFS1); //wybór napięcia odniesienia jako VCC (dodanie 1<<REFS1 wybiera wewnętrzne 2,56V)
  ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); //włączenie przetwornika ADC i ustawienie preskalera dla ADC na 64

  DDRB &= ~KEY_PIN; // kierunek pinu PB5 - wejściowy
  PORTB |= KEY_PIN; // podciągnięcie pinu do VCC

  if (KEY_DOWN)
  {
  _delay_ms(1000);

  if (KEY_DOWN)
  {
  flaga_setup = 1;
  }
  }

  if (flaga_setup == 0)
  {
  lcd_locate(0,0);
  lcd_str(" Multimetr");
  lcd_locate(1,0);
  lcd_str(" 2 kanalowy");
  _delay_ms(1500);
  lcd_cls();

  lcd_locate(0,0);
  lcd_str(" Wykonal:");
  lcd_locate(1,0);
  lcd_str("Piotr Rosenbaum");
  _delay_ms(1500);
  lcd_cls();
  }
  else if (flaga_setup == 1)
  {
  lcd_locate(0,0);
  lcd_str("Tryb serwisowy:");
  _delay_ms(1500);
  lcd_cls();
  }

  set = odczyt();
  if (set == 0) set = 25;

  while(1)
  {

  if (flaga_setup == 0)
  {

  switch(flaga_sw) //switch case do wyświetlania wartości pomiarowych na LCD
  {
  case 0: //pierwszy tryb wyświetla U1 i I1
  lcd_locate(0,0);
  lcd_str("U1= ");
  wysw_u1(); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla napięcie z ch1
  lcd_str(" ");
  lcd_locate(1,0);
  lcd_str("I1= "); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla prąd z ch1
  wysw_i1();
  lcd_str(" ");
  _delay_ms(150);
  break;

  case 1: //drugi tryb wyświetla U2 i I2
  lcd_locate(0,0);
  lcd_str("U2= ");
  wysw_u2(); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla napięcie z ch2
  lcd_str(" ");
  lcd_locate(1,0);
  lcd_str("I2= "); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla prąd z ch2
  wysw_i2();
  lcd_str(" ");
  _delay_ms(150);
  break;

  case 2: //trzeci tryb wyświetla U1 i U2
  lcd_locate(0,0);
  lcd_str("U1= ");
  wysw_u1(); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla napięcie z ch1
  lcd_str(" ");
  lcd_locate(1,0);
  lcd_str("U2= "); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla napięcie z ch2
  wysw_u2();
  lcd_str(" ");
  _delay_ms(150);
  break;

  case 3: //czwarty tryb wyświetla I1 i I2
  lcd_locate(0,0);
  lcd_str("I1= ");
  wysw_i1(); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla prąd z ch1
  lcd_str(" ");
  lcd_locate(1,0);
  lcd_str("I2= ");
  wysw_i2(); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla prąd z ch2
  lcd_str(" ");
  _delay_ms(150);
  break;

  case 4:
  lcd_locate(0,0);
  lcd_str("U1=");
  wysw_u1(); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla napięcie z ch1
  lcd_locate(0,8);
  lcd_str("I1="); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla prąd z ch1
  wysw_i1();

  lcd_locate(1,0);
  lcd_str("U2=");
  wysw_u2(); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla napięcie z ch2
  lcd_locate(1,8);
  lcd_str("I2="); //wywołanie funkcji która mierzy i wyświetla prąd z ch2
  wysw_i2();
  _delay_ms(150);
  break;
  }
  }
  else if (flaga_setup == 1)
  {
  lcd_locate(0,0);
  lcd_str("U1=");
  wysw_u1();
  lcd_locate(1,0);
  lcd_str("U2=");
  wysw_u2();

  if (KEY_DOWN)
  {
  _delay_ms(80);
  if (KEY_DOWN)
  {
  set++;
  if(set == 28) set = 23;
  zapisz(set);
  }
  }
  _delay_ms(150);

  }
  //----------------------------------------------------------------OBSŁUGA PRZYCISKU ZMIANY WYŚWIETLANEGO KANAŁU POMIARU--------------------------------------------------------

  if (KEY_DOWN)
  {
  _delay_ms(120);

  if (KEY_DOWN)
  {
  flaga_sw ++;
  if (flaga_sw == 5) flaga_sw = 0;
  }
  }

  }
  }

  uint16_t pomiar(uint8_t kanal) //funkcja pomiaru napięcia z wybranego kanału
  {
  ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | kanal; //ustawienie wybranego kanału w rejestrze ADCSR
  ADCSRA |= (1<<ADSC); //start pomiaru

  while( ADCSRA & (1<<ADSC) ); //po zakończeniu pomiaru, zwrócenie wyniku w postaci 16-bitowej wartości
  return ADCW;
  }


  void wysw_u1 (void)
  {

  pom = pomiar(1); //wywołanie funkcji pomiaru z podaniem numeru kanału i zapisanie wartości do zmiennej pom np. 36
  wynik = pom * set * 13; //brak dzielnika 48 wynika z wynik = pom * (5/1024) * 1 5/1024 = 0,0048 * 10000 = 48 * 6 (PRZEKŁADNIA DZIELNIKA)
  cz_d = wynik/10000;
  cz_u = (wynik/100) % 100; //wartość części ułamkowej wynik/100 i dzielenie modulo na 100 wynikiem jest część ułamkowa pomiaru


  if(cz_d >= 1)
  {
  if (cz_u < 10) //jeśli część ułamkowa mniejsza od 10 dodaj zero 0 przed wynikiem
  {
  lcd_int(cz_d); //wyświetlanie części dziesiętnej napięcia
  lcd_str(".");
  lcd_str("0");
  lcd_int(cz_u);
  lcd_str("V ");
  }
  else //jeśli część ułamkowa większa od 10 wyświetl wartość
  {
  lcd_int(cz_d); //wyświetlanie części dziesiętnej napięcia
  lcd_str(".");
  lcd_int(cz_u);
  lcd_str("V ");
  }
  }
  else if (cz_d < 1) //jeśli części dziesiętne są mniejsze od jedności napięcie wyświetlane w miliwoltach
  {
  mV = wynik / 10;
  if (mV <= 5) mV = 0;
  lcd_int(mV);
  lcd_str("mV ");
  }
  }


  void wysw_i1 (void)
  {
  pom_i = pomiar(2); //wywołanie funkcji pomiaru z podaniem numeru kanału i zapisanie wartości do zmiennej pom np. 36
  wynik_i = pom_i * 25 * 2; //wynika z wynik = pom * 2,56/1024 = 0,0025 * 10000 = 25 * 2 (wzmocznienie 10 dzielnik 2)
  cz_d_i = wynik_i / 10000;
  cz_u_i = (wynik_i/100) % 100; //wartość części ułamkowej wynik/100 i dzielenie modulo na 100 wynikiem jest część ułamkowa pomiaru

  if(cz_d_i >= 1)
  {
  if (cz_u_i < 10) //jeśli część ułamkowa mniejsza od 10 dodaj zero 0 przed wynikiem
  {
  lcd_int(cz_d_i); //wyświetlanie części dziesiętnej prądu
  lcd_str(".");
  lcd_str("0");
  lcd_int(cz_u_i);
  lcd_str("A ");
  }
  else //jeśli część ułamkowa większa od 10 wyświetl wartość
  {
  lcd_int(cz_d_i); //wyświetlanie części dziesiętnej prądu
  lcd_str(".");
  lcd_int(cz_u_i);
  lcd_str("A ");
  }
  }
  else if (cz_d_i < 1) //jeśli części dziesiętne są mniejsze od jedności napięcie wyświetlane w miliamperach
  {
  mA = wynik_i / 10;
  if (mA <= 5) mA = 0;
  lcd_int(mA);
  lcd_str("mA ");
  }
  }

  void wysw_u2(void)
  {
  pom2 = pomiar(0); //wywołanie funkcji pomiaru z podaniem numeru kanału i zapisanie wartości do zmiennej pom np. 360
  wynik2 = pom2 * set * 13; //brak dzielnika 48 wynika z wynik = pom * (5/1024) * 1 5/1024 = 0,0048 * 10000 = 48 * 6 (PRZEKŁADNIA DZIELNIKA)
  cz_d2 = wynik2/10000;
  cz_u2 = (wynik2/100) % 100; //wartość części ułamkowej wynik/100 i dzielenie modulo na 100 wynikiem jest część ułamkowa pomiaru

  if(cz_d2 >= 1)
  {
  if (cz_u2 < 10) //jeśli część ułamkowa mniejsza od 10 dodaj zero 0 przed wynikiem
  {
  lcd_int(cz_d2); //wyświetlanie części dziesiętnej napięcia
  lcd_str(".");
  lcd_str("0");
  lcd_int(cz_u2);
  lcd_str("V ");
  }
  else //jeśli część ułamkowa większa od 10 wyświetl wartość
  {
  lcd_int(cz_d2); //wyświetlanie części dziesiętnej napięcia
  lcd_str(".");
  lcd_int(cz_u2);
  lcd_str("V ");
  }
  }
  else if (cz_d2 < 1) //jeśli części dziesiętne są mniejsze od jedności napięcie wyświetlane w miliwoltach
  {
  mV2 = wynik2 / 10;
  if (mV2 <= 5) mV2 = 0;
  lcd_int(mV2);
  lcd_str("mV ");
  }
  }

  void wysw_i2(void)
  {
  pom_i2 = pomiar(3); //wywołanie funkcji pomiaru z podaniem numeru kanału i zapisanie wartości do zmiennej pom np. 360
  wynik_i2 = pom_i2 * 25 * 2; //wynika z wynik = pom * 2,56/1024 = 0,0025 * 10000 = 25 * 2 (wzmocznienie 10 dzielnik 2)
  cz_d_i2 = wynik_i2 / 10000;
  cz_u_i2 = (wynik_i2/100) % 100; //wartość części ułamkowej wynik/100 i dzielenie modulo na 100 wynikiem jest część ułamkowa pomiaru

  if(cz_d_i2 >= 1)
  {
  if (cz_u_i2 < 10) //jeśli część ułamkowa mniejsza od 10 dodaj zero 0 przed wynikiem
  {
  lcd_int(cz_d_i2); //wyświetlanie części dziesiętnej prądu
  lcd_str(".");
  lcd_str("0");
  lcd_int(cz_u_i2);
  lcd_str("A ");
  }
  else //jeśli część ułamkowa większa od 10 wyświetl wartość
  {
  lcd_int(cz_d_i2); //wyświetlanie części dziesiętnej prądu
  lcd_str(".");
  lcd_int(cz_u_i2);
  lcd_str("A ");
  }
  }
  else if (cz_d_i2 < 1) //jeśli części dziesiętne są mniejsze od jedności napięcie wyświetlane w miliamperach
  {
  mA2 = wynik_i2 / 10;
  if (mA2 <= 5) mA2 = 0;
  lcd_int(mA2);
  lcd_str("mA ");
  }
  }

  void zapisz(uint8_t wartosc)
  {
  eeprom_busy_wait();
  eeprom_write_byte(&eeprom_val[0],wartosc);
  }

  uint8_t odczyt(void)
  {
  eeprom_busy_wait();
  return eeprom_read_byte(&eeprom_val[0]);
  }

  2 0