Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Zmiana w oryginalnym programie

fantasta 19 May 2005 23:24 3897 42
IGE-XAO
 • #31
  McRancor
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Zależy jakiego kompilatora, nie miej nie jest to takie proste jakby mogło się wydawać, mój kompilator raisonance marudził strasznie przy próbie kompilacji, sporo trzeba pozmieniać nazw, dodać sporo deklaracji itp. Przyznam się że jak zobaczyłem ile tego jest to odeszła mi chęć na sprawdzanie tego co tam wyżej nabazgrałem
 • IGE-XAO
 • #32
  mipix
  Level 35  
  Ojoj mamuniu 8O , jak wrzuciłem to do kompilacji to lista błędów była dłuższa niż cały program, ja wysiadam w tym miejscu :sm1:
  i pozostanę przy pierwszej myśli, żeby napisać program od nowa.
  Dziękuję za uwagę. :roll:

  załączam zmodyfikowany kod, może ktoś będzie miał tyle cierpliwości i dopisze brakujące linie definicji zmiennych
  kod:
  Code:


   
                  ajmp    ROM_D
   ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                   .byte 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
   ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
   
   timint0:                                ; Timer interrupt 0 (TIM0)
                   ajmp    ROM_2A
   ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

   ROM_D:                                  ; CODE XREF: ROM:0000j
                  mov     SP, #INTMEM_35
                  mov     R0, #0x7F ; ''

   ROM_12:                                 ; CODE XREF: ROM:0014j
                  mov     @R0, #0
                  djnz    R0, ROM_12
                  mov     TMOD, #1        ; Timer Mode
                  setb    TCON.4          ; TCON.4 - TIMER 0 ON/OFF CONTROL
                  setb    IE.1            ; Interrupt Enable
                  setb    IE.7            ; Interrupt Enable
                  mov     INTMEM_31, #0
                  mov     INTMEM_32, #0
   
   ROM_25:                                 ; CODE XREF: ROM:0028j
                   mov     PCON, #1        ; Power Control
                  sjmp    ROM_25
   ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

   ROM_2A:                                 ; CODE XREF: ROM:000Bj
                   push    PSW
                   push    ACC
                   clr     A
                   xch     A, TL0          ; Timer0 - Low Byte
                   add     A, #0x95 ; 'Ľ'
                   xch     A, TH0          ; Timer0 - High Byte
                   addc    A, #0xFD ; 'ř'
                   xch     A, TH0          ; Timer0 - High Byte
                   mov     TL0, A          ; Timer0 - Low Byte
                   clr     A
                   mov     C, P3.7
  ;------------------------------
  PUSH A
  mov A,C
  push R1
  PUSH R2
  jb nie_ma_imp

  jest_imp:

  ;petla opozienia:1ms
  PETLA: MOV R2,#1
  OPOZ: MOV R1,#250
  DJNZ R1,$
  DJNZ R2,OPOZ

  jnb jest_imp

  nie_ma_imp:

  POP R2
  POP R1
  POP A
  ;-------------------------------
                   rlc     A
                   mov     C, INTMEM_20.1
                   rlc     A
                   jnb     PSW.0, ROM_57
                   cpl     INTMEM_20.1
                   jb      INTMEM_20.1, ROM_57
                   mov     A, INTMEM_31
                   add     A, #1
                   da      A
                   mov     INTMEM_31, A
                   clr     A
                   addc    A, INTMEM_32
                   da      A
                   mov     INTMEM_32, A
   
   ROM_57:                                 ; CODE XREF: ROM:0042j
                                           ; ROM:0047j
                  clr     A
                  mov     C, P3.4
                  rlc     A
                  mov     C, INTMEM_20.2
                  rlc     A
                  jnb     PSW.0, ROM_74
                  cpl     INTMEM_20.2
                  jb      INTMEM_20.2, ROM_74
                  mov     A, INTMEM_31
                  add     A, #0x99 ; 'Ö'
                  da      A
                  mov     INTMEM_31, A
                  mov     A, #0x99 ; 'Ö'
                  addc    A, INTMEM_32
                  da      A
                  mov     INTMEM_32, A
    ROM_74:                                 ; CODE XREF: ROM:005Ej
                                            ; ROM:0063j
                   mov     A, INTMEM_32
                   mov     INTMEM_34, A
                   add     A, #0xF0 ; '­'
                   jc      ROM_84
                   add     A, #0xF
                   jnc     ROM_82
                   mov     A, #0xF0 ; '­'
   
   ROM_82:                                 ; CODE XREF: ROM:007Ej
                   orl     INTMEM_34, A
   
   ROM_84:                                 ; CODE XREF: ROM:007Aj
                   mov     A, INTMEM_31
                   jc      ROM_8E
                   add     A, #0xF0 ; '­'
                   jnc     ROM_8E
                   add     A, #0x10
   
   ROM_8E:                                 ; CODE XREF: ROM:0086j
                                          ; ROM:008Aj
                   mov     INTMEM_33, A
                   inc     INTMEM_21
                   jnb     INTMEM_21.3, ROM_BC
                   clr     INTMEM_21.3
                   inc     INTMEM_30
                   acall   ROM_CC
                   cpl     A
                   orl     P3, #0xF
                   mov     P1, A
                   acall   ROM_C1
                   anl     P3, A
                   mov     A, #0xFF
                   mov     C, P3.5
                   rlc     A
                   cpl     A
                   xch     A, INTMEM_35
                   xrl     A, INTMEM_35
                   anl     A, INTMEM_35
                   jnb     ACC.0, ROM_BC
                   mov     INTMEM_31, #0
                   mov     INTMEM_32, #0
                   clr     INTMEM_20.0
   
   ROM_BC:                                 ; CODE XREF: ROM:0092j
                                           ; ROM:00B1j
                   pop     ACC
                   pop     PSW
                   reti
   
   ; --------------- S U B R O U T I N E ---------------------------------------
   
   
   ROM_C1:                                 ; CODE XREF: ROM:00A1p
                   mov     A, INTMEM_30
                   anl     A, #3
                   inc     A
                   movc    A, @A+PC
                   ret
   ; End of function ROM_C1
   
   ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                   .byte 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7
   
   ; --------------- S U B R O U T I N E ---------------------------------------
   
   
   ROM_CC:                                 ; CODE XREF: ROM:0099p
                   mov     A, INTMEM_30
                   anl     A, #3
                   jb      INTMEM_20.0, ROM_F4
                   clr     C
                   rrc     A
                   mov     PSW.5, C        ; PSW.5 - FLAG 0
                   add     A, #0x33 ; '3'
                   mov     R0, A
                   mov     A, @R0
                   jnb     PSW.5, ROM_DF   ; PSW.5 - FLAG 0
                   swap    A
   
   ROM_DF:                                 ; CODE XREF: ROM_CC+Fj
                   anl     A, #0xF
                   inc     A
                   movc    A, @A+PC
                   ret
   ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                   .byte 0xEE, 0x88, 0xB6, 0xBC, 0xD8, 0x7C, 0x7E, 0xA8, 0xFE
                   .byte 0xFC, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
   
   ROM_F4:                                 ; CODE XREF: ROM_CC+4j
                   inc     A
                   movc    A, @A+PC
                   ret
  ; End of function ROM_CC
   
   ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                   .byte 0x46, 0x46, 0xCE, 0x72, 0, 0, 2, 0, 0xD
 • IGE-XAO
 • #33
  McRancor
  VIP Meritorious for electroda.pl
  No w sumie nikt nie mówił że disasembleracja jest odwracalna, a przynajmniej przy niewielkim nakładzie pracy ;)
 • #34
  LordBlick
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Zawsze uważałem, że szkoda zawracać sobie gitarę disaemblacją, bo to strata czasu.
  1. Trzeba rozgryźć czyjś tok rozumowania.
  2. Trzeba się namordować, aby poprawić niekompatybilny z kompilatorem kod.
  3. Trudno się wprowadza zmiany w nie własnym kodzie, tak aby wszystko grało.

  Za to napisanie programu od nowa, zwłaszcza w tym zagadnieniu to nie bedzie zbytnia trudność, podstwowe procedurki to wyświetlanie i liczenie, ew. zerowanie licznika. Myślę, że dla AVR w asemblerze dla wprawnego programisty ekspresowe napisanie programu zajęłoby może z 6 godzin, mając pod ręką jeden z układów do testowania... ;)
  Pozdrawiam, Daniel
 • #35
  McRancor
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Myśle że róźnica w 2051 a AVR jak już się pisze w asemblerze to kwestia tylko zmiany pewnych nawyków.

  Inny problem, czy znajdzie się ktoś kto napisze taki program za free? Innymi słowy autorze, musisz ten problem ugryźć inaczej ;)
 • #36
  mipix
  Level 35  
  Zgadzam sie z McRancor. to co u było wcześniej pisane , to dobre rady, które miały szanse powodzenia pod pewnymi warunkami.

  Najprościej będzie udostępnić jeden z tych liczników jakiemuś programiście na miejscu (Gdynia) jak jest sprytny to w kilka godzin to zrobi od podstaw.
  Chyba , że ktoś się skusi na zrobienie tego na odległość, tu na forum. Poczekamy zobaczymy (może mi odbije ;) )
 • #37
  McRancor
  VIP Meritorious for electroda.pl
  mipix wrote:
  (może mi odbije ;) )

  Albo się napiję! ;)
  Tylko wtedy licznik będzie średnio działał,
  wydaj mi się że w Gdyni jest co najmniej jeden bascomowiec, który skutecznie zapcha pamięć i ram procesora mniej lub bardziej tandetnym kodem.

  Bascom Rulessss!

  ;)
 • #38
  fantasta
  Level 29  
  Chyba ze ktos z was wystawia faktury ale nie wiem czy odwazylbym sie podejsc z tym tematem do szefa ;) Bo kupil mi ksiazke o programowaniu 8051 i zestaw dydaktyczny :P

  Ehhhhhhhhh...A mialo byc tak pieknie :(
 • #39
  Tdv
  Level 34  
  mipix wrote:
  Ojoj mamuniu 8O , jak wrzuciłem to do kompilacji to lista błędów była dłuższa niż cały program, ja wysiadam w tym miejscu :sm1:
  i pozostanę przy pierwszej myśli, żeby napisać program od nowa.
  Dziękuję za uwagę. :roll:

  załączam zmodyfikowany kod, może ktoś będzie miał tyle cierpliwości i dopisze brakujące linie definicji zmiennych
  kod:
  Code:


   
                  ajmp    ROM_D
   ; ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                   .byte 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
   ; ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
   
   timint0:                                ; Timer interrupt 0 (TIM0)
                   ajmp    ROM_2A
   ; ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

   ROM_D:                                  ; CODE XREF: ROM:0000j
                  mov     SP, #INTMEM_35
                  mov     R0, #0x7F ; ''

   ROM_12:                                 ; CODE XREF: ROM:0014j
                  mov     @R0, #0
                  djnz    R0, ROM_12
                  mov     TMOD, #1        ; Timer Mode
                  setb    TCON.4          ; TCON.4 - TIMER 0 ON/OFF CONTROL
                  setb    IE.1            ; Interrupt Enable
                  setb    IE.7            ; Interrupt Enable
                  mov     INTMEM_31, #0
                  mov     INTMEM_32, #0
   
   ROM_25:                                 ; CODE XREF: ROM:0028j
                   mov     PCON, #1        ; Power Control
                  sjmp    ROM_25
   ; ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

   ROM_2A:                                 ; CODE XREF: ROM:000Bj
                   push    PSW
                   push    ACC
                   clr     A
                   xch     A, TL0          ; Timer0 - Low Byte
                   add     A, #0x95 ; 'Ľ'
                   xch     A, TH0          ; Timer0 - High Byte
                   addc    A, #0xFD ; 'ř'
                   xch     A, TH0          ; Timer0 - High Byte
                   mov     TL0, A          ; Timer0 - Low Byte
                   clr     A
                   mov     C, P3.7
  ;------------------------------
  PUSH A
  mov A,C
  push R1
  PUSH R2
  jb nie_ma_imp

  jest_imp:

  ;petla opozienia:1ms
  PETLA: MOV R2,#1
  OPOZ: MOV R1,#250
  DJNZ R1,$
  DJNZ R2,OPOZ

  jnb jest_imp

  nie_ma_imp:

  POP R2
  POP R1
  POP A
  ;-------------------------------
                   rlc     A
                   mov     C, INTMEM_20.1
                   rlc     A
                   jnb     PSW.0, ROM_57
                   cpl     INTMEM_20.1
                   jb      INTMEM_20.1, ROM_57
                   mov     A, INTMEM_31
                   add     A, #1
                   da      A
                   mov     INTMEM_31, A
                   clr     A
                   addc    A, INTMEM_32
                   da      A
                   mov     INTMEM_32, A
   
   ROM_57:                                 ; CODE XREF: ROM:0042j
                                           ; ROM:0047j
                  clr     A
                  mov     C, P3.4
                  rlc     A
                  mov     C, INTMEM_20.2
                  rlc     A
                  jnb     PSW.0, ROM_74
                  cpl     INTMEM_20.2
                  jb      INTMEM_20.2, ROM_74
                  mov     A, INTMEM_31
                  add     A, #0x99 ; 'Ö'
                  da      A
                  mov     INTMEM_31, A
                  mov     A, #0x99 ; 'Ö'
                  addc    A, INTMEM_32
                  da      A
                  mov     INTMEM_32, A
    ROM_74:                                 ; CODE XREF: ROM:005Ej
                                            ; ROM:0063j
                   mov     A, INTMEM_32
                   mov     INTMEM_34, A
                   add     A, #0xF0 ; '­'
                   jc      ROM_84
                   add     A, #0xF
                   jnc     ROM_82
                   mov     A, #0xF0 ; '­'
   
   ROM_82:                                 ; CODE XREF: ROM:007Ej
                   orl     INTMEM_34, A
   
   ROM_84:                                 ; CODE XREF: ROM:007Aj
                   mov     A, INTMEM_31
                   jc      ROM_8E
                   add     A, #0xF0 ; '­'
                   jnc     ROM_8E
                   add     A, #0x10
   
   ROM_8E:                                 ; CODE XREF: ROM:0086j
                                          ; ROM:008Aj
                   mov     INTMEM_33, A
                   inc     INTMEM_21
                   jnb     INTMEM_21.3, ROM_BC
                   clr     INTMEM_21.3
                   inc     INTMEM_30
                   acall   ROM_CC
                   cpl     A
                   orl     P3, #0xF
                   mov     P1, A
                   acall   ROM_C1
                   anl     P3, A
                   mov     A, #0xFF
                   mov     C, P3.5
                   rlc     A
                   cpl     A
                   xch     A, INTMEM_35
                   xrl     A, INTMEM_35
                   anl     A, INTMEM_35
                   jnb     ACC.0, ROM_BC
                   mov     INTMEM_31, #0
                   mov     INTMEM_32, #0
                   clr     INTMEM_20.0
   
   ROM_BC:                                 ; CODE XREF: ROM:0092j
                                           ; ROM:00B1j
                   pop     ACC
                   pop     PSW
                   reti
   
   ; --------------- S U B R O U T I N E ---------------------------------------
   
   
   ROM_C1:                                 ; CODE XREF: ROM:00A1p
                   mov     A, INTMEM_30
                   anl     A, #3
                   inc     A
                   movc    A, @A+PC
                   ret
   ; End of function ROM_C1
   
   ; ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                   .byte 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7
   
   ; --------------- S U B R O U T I N E ---------------------------------------
   
   
   ROM_CC:                                 ; CODE XREF: ROM:0099p
                   mov     A, INTMEM_30
                   anl     A, #3
                   jb      INTMEM_20.0, ROM_F4
                   clr     C
                   rrc     A
                   mov     PSW.5, C        ; PSW.5 - FLAG 0
                   add     A, #0x33 ; '3'
                   mov     R0, A
                   mov     A, @R0
                   jnb     PSW.5, ROM_DF   ; PSW.5 - FLAG 0
                   swap    A
   
   ROM_DF:                                 ; CODE XREF: ROM_CC+Fj
                   anl     A, #0xF
                   inc     A
                   movc    A, @A+PC
                   ret
   ; ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                   .byte 0xEE, 0x88, 0xB6, 0xBC, 0xD8, 0x7C, 0x7E, 0xA8, 0xFE
                   .byte 0xFC, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   ; ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
   
   ROM_F4:                                 ; CODE XREF: ROM_CC+4j
                   inc     A
                   movc    A, @A+PC
                   ret
  ; End of function ROM_CC
   
   ; ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                   .byte 0x46, 0x46, 0xCE, 0x72, 0, 0, 2, 0, 0xD


  To nie ma prawa działac dobrze. Człowieku, masz przerwanie tajmera co 620us, a ty w nim wstawiasz opóźnienie 1ms... Jednym słowem program będzie praktycznie stał na tej pętli.
  Wstawianie tu opóźnień nie ma najmniejszych szans powodzenia.
 • #40
  mipix
  Level 35  
  Kolego Tdv: pewnie , że będzie stałw pętli, ale tylko gdy dostanie impuls, Gdy impulsu nie ma , to pętla jest pomijana. Problemem tego licznika jest właśnie jego szybkość, jest zbyt duża. Nie liczyłem tego (pod kątem czasu) to miało być później dostrojone do potrzeb indywidualnych liczników (przekaźników). Ta pętla już z założenia ma zatrzymać progam - taka była moja koncepcja(patrz wcześniejszy post).
  Ale i tak jestem za napisaniem tego rogramu od nowa, bo niewiadomo czy komuś się to chce poprawiać. To jak z łataniem dziór w samochodzie, jedną się naprawi a druga wyjdzie obok.
 • Helpful post
  #41
  jaglarz
  Level 23  
  Jaki stan logiczny ma być zliczany? 0 czy 1 ?
  Czy problem jest jeszcze aktualny czy już rozwiązany?
  Ile masz czasu na rozwiązanie tego?
  Napisanie od nowa nie stanowiłoby problemu, ale czy masz czas czekać?
  Na swoich stronach mam podobny licznik, ale jak rozumiem nie masz ochoty robić nowego, tylko zmodyfikować posiadane (30 sztuk ?, wszystkie trzeba poprawiać)?

  Piszesz że kondensator 100nF nie pomógł?? W mojej konstrukcji pomogło. Oczywiście była też pętla opóźniająca, aby pominąć niepożądane impulsy.
  www.jaglarz.com
  Marek Jaglarz
 • #42
  fantasta
  Level 29  
  Jak widac ze schematu wejscie in zwiera do portu P3.7 mase wiec stan 0.
  Temat jak najbardziej jest aktualny. No tworzenie nowych licznikow raczej mija sie z celem jest ich troche za duzo :/
  A czas mam. Nie jestem jakos obciazony uciekajacym czasem.
 • #43
  fantasta
  Level 29  
  Wiec od dzis uwazam temat za zamkniety.
  Jaglarz wykonal bardzo solidna robote i napisal nowy program. Dziala bez zarzutu i juz jestem zadowolony bo o jeden problem z glowy.

  Dzieki bardzo.