Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Zastosowania lamp EL84 i podobnych

amplitubes 17 May 2015 15:09 8943 66
lampy.pl
 • #61
  amplitubes
  Level 9  
  A jakie jeszcze inne lampy mniejszej mocy oprócz EL84 i EL34 nadaj± się do PP? Mam kilka nowych lamp EL508 tylko nigdzie nie znalazlem informacji na temat ich zastosowania? Może dałoby się je wykorzystać?
 • lampy.pl
 • #62
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Układ przeciwsobny zaakceptuje lampy, które w SE s± trudne do wykorzystania, np bardzo tanie i popularne PL500 lub PL504.
  Przykład zastosowania: wzmacniacz Meloman 25.
 • lampy.pl
 • #63
  OTLamp
  Tube devices specialist
  amplitubes wrote:

  A może by tak 8417 PP z pr±dem anody ustawionym na 50 mA i odpowiednio niskim napięciem 250V? Dałoby to ok 20 W mocy wyj¶ciowej i poskutkowało dłuższym życiem lamp.


  Osobi¶cie szkoda by mi było wyzyskać z tej lampy tylko 20 W. To nowoczesna lampa do wzmacniaczy dużej mocy. Dzięki dużemu nachyleniu dałoby się j± wysterować tylko jedn± podwójn± lamp± (np. jak±¶ triod± pentod±), bo potrzebuje raptem kilkunastu woltów amplitudy. A dostarczyć może 100 W mocy.

  Dodano po 7 [minuty]:

  amplitubes wrote:
  Mam kilka nowych lamp el508 tylko nigdzie nie znalazlem informacji na temat ich zastosowania? Może dałoby się je wykorzystać?


  EL508 jak i inne lampy tego rodzaju, nadaje się dobrze do układów przeciwsobnych. Na wersji telewizyjnej PL508 produkowano też jakie¶ wzmacniacze, chyba we Włoszech. Osobi¶cie za bardzo jej nie lubię, ma irytuj±co ko¶lawe charakterystyki, z wyraĽnym szcz±tkowym efektem dynatronowym, co nie znaczy, że nie można z dobrym skutkiem jej wykorzystać. Jest to jednak pole do eksperymentów. Na pocz±tek celowałbym z napięciem zasilania około 300 V, a napięciem siatki ekranuj±cej 150 V, dzięki czemu da się wygodnie zasilić cało¶ć z podwajacza napięcia. Raa w okolicach 4,5 kΩ....5,0 kΩ. W tych warunkach powinna dostarczyć ponad 20 W mocy.
 • #64
  Tomek Janiszewski
  Level 32  
  studisat wrote:
  Była to w sumie pierwsza produkowano masowo w kategorii elementów dla masowego przeznaczenia trioda z napinanymi siatkami. Starano się o maksymaln± jej uniwersalno¶ć by zapewnić jej sukces komercyjny . Niestety napinana siatka oznaczała tez wyższ± cenę lampy więc w sprzęcie powszechnego użytku stosowano ja jedynie tam gdzie wyższy koszt można było zrekompensować zyskiem cech użytkowych

  Gdyby jednak na poważnie przewidywano stosowanie tej lampy w wysokoczułych stopniach wzmacniaczy audio (czy napinana siatka korzystna jest z punktu widzenia czuło¶ci na mikrofonowanie, bo krzywoliniowe zwoje siatki klasycznej wydaj± się mimo wszystko mniej podatne na drgania)? to powinno się zadbać także o ekran oddzielaj±cy doprowadzenia siatek od doprowadzeń żarzenia (a nie tylko anody obu systemów), tak jak zrobiono w duotriodach ECC808 oraz pentodach EF83 oraz EF86.
  Quote:
  Radia nie był poletkiem dla tej lampy - żadnego zysku usprawiedliwiaj±cego wyższy koszt lampy.

  A jednak pisałeś¶ dalej o fenomenalnych parametrach głowicy UKF z lampami EC900. Jeżeli ECC88 (E88CC) faktycznie nie wykazywała przewagi w tym zastosowaniu nad ECC85 - to czy nie przypadkiem z uwagi na mały współczynnik µ a tym samym mał± impedancję wewnętrzn± przekładaj±c± się na silne tłumienie obwodów w.cz. (co nie było wad± w przeł±czniku kanałów OTV ponieważ tam szerokie pasmo było i tak potrzebne)?
  Quote:
  Ponadto jak już głowice VHF telewizorów to właś¶nie PCC88 nie był taka idealna w tej roli jak wmawiasz. Dwa dowody - PCC189 - wersja o wydłużonej ch-kterystyce by zwiększyć skutecznoś¶ć ARW już na wejś¶ciu odbiornika (W ZSRR produkowano ja pod oznaczeniem, 6N24P - czyli analog wersji 6.3V - ECC189)

  A czy wydłużona charakterystyka siatkowa była tutaj aż taka krytyczna? Poziom sygnałów na wej¶ciu telewizora rzadko przekraczał granicę pojedynczych miliwoltów, nie to co w radiach AM w pobliżu radiostacji lokalnych, gdzie mógł przekroczyć nawet 1V. PCC84 nie miała wszak charakterystyki regulacyjnej ani też regulacyjnego odpowiednika. Nawet w wejś¶ciowych stopniach p.cz. OTV gdzie sygnał bywał silniejszy o kilkadziesiąt dB z powodzeniem stosowało się nieregulacyjne pentody EF80 (objęte ARW jak najbardziej) niekiedy tylko sięgaj±c po ich regulacyjne odpowiedniki EF85. Stosowanie lamp o specjalnie wydłużonej charakterystyce siatkowej (EF183, PCF201) w torze p.cz. wizji stało się reguł± dopiero w zwi±zku z wprowadzeniem siatek napinanych, co dało dwukrotnie większe nachylenie id±ce w parze z dużo niższym napięciem odcięcia. To fakt ze w PRL niebezpieczeństwo modulacji skro¶śnej było i tak minimalne (mimo braku regulacyjnych triod do stopni wejœściowych OTV) z uwagi na to że transmitowano w pa¶śmie VHF tylko jeden, a dopiero znacznie póĽniej dwa programy telewizyjne, ale i obecnie, gdy mam telewizor z lamp± PCC88 na wej¶ciu podpięty na stałe do kablówki gdzie zapełnione sš wszystkie kanały zakresu III pasma VHF, a do tego jeszcze 8 kanałów pasma S-1 (położonego między UKF CCIR a III zakresem VHF) na które przestroiłem bezużyteczne już wkładki przeł±cznika zakresów I i II - żadnych zakłóceń nie obserwuję. Myœślisz że zobaczę jak±¶ różnicę in plus jeśœli wstawię na próbę PCC189? Może ta ostatnia miała szansę wykazać przewagę nad PCC88 jedynie w przeł±cznikach uproszczonej konstrukcji, maj±cych jeden szerokopasmowy obwód w.cz. na wejś¶ciu?
  Quote:
  Głowice VHF z PC900 pozowała na dalszą redukcję kosztów. Dzięki ekranowi pomiędzy siatką a anodą można było stosować ją w układzie wspólnej katodzie jako wzmacniacz w.cz. o parametrach praktycznie identycznych jak kaskoda z PCC88 (różnica we wzmocnieniu tylko około 1dB na niekorzyśœć PC900).

  Niemniej jednak taka trioda wymagała neutralizacji dla stabilnej pracy, podczas gdy w kaskodzie neutralizacja miała na celu jedynie obniżenie szumów, tym samym była mniej krytyczna.

  Dodano po 30 [minuty]:

  amplitubes wrote:
  A jakie jeszcze inne lampy mniejszej mocy oprócz EL84 i EL34 nadają się do PP? Mam kilka nowych lamp EL508 tylko nigdzie nie znalazlem informacji na temat ich zastosowania? Może dałoby się je wykorzystać?

  To może być niezły wybór. Przypomnę też że tetroda strumieniowa EL81 (PL81) zaprojektowana jako lampa napędzaj±ca odchylania poziomego OTV przy k±tach odchylania do 90st. oferowała w układzie PP zaskakuj±co dużą moc wyjściową (20W wła¶śnie, tyle ile chciałby¶ś uzyskać) mimo niewielkiej mocy admisyjnej (8W). Zalet± jej w tym zastosowaniu w porównaniu z wieloma innymi lampami o podobnym przeznaczeniu (np. E130L) jest jednakowe napięcie zasilania anody i ekranu (200V) co ułatwia także stosowanie jej w układach UL, chociaż szczególnie w tym wypadku będzie wymagała wysokich napięć steruj±cych (układ z dzielonym obci±żeniem może tym razem nie wydolić). Niska moc admisyna wyklucza stosowanie jej w układach z polaryzacj± automatyczną (więc i experymenty ze samoodwracającymi stopniami końcowymi można sobie z góry darować) lecz niezbędna jest polaryzacja sztywna z oddzielnego prostownika:
  http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/e/EL81.pdf
  Oczywist± niedogodności±, wynikł± z zaprojektowania tej lampy do zupełnie innych celów niż audio jest anoda wyprowadzona na kominek.
  Także lampa o rodowodzie z radioodbiorników o zasilaniu uniwersalnym, mianowicie EL86 (powstała ona przez zmianę grzejnika w lampie UL84) umiejętnie zastosowana pozwala uzyskać w PP moc wyjściow± nieco większ± w porównaniu z par± EL84 (18,5W zamiast 17W), niestety za cenę zróżnicowania napięcia zasilaj±cego anody i ekrany: http://www.r-type.org/pdfs/el86.pdf
 • #65
  studisat
  Tube radio receivers specialist
  Tomek Janiszewski wrote:
  czy napinana siatka korzystna jest z punktu widzenia czułości na mikrofonowanie, bo krzywoliniowe zwoje siatki klasycznej wydają się mimo wszystko mniej podatne na drgania

  Siatka napinana jest sztywniejsza ale tez jest znacznie, ale znacznie bliżej katody więc końcowy efekt podatnoś¶ci na mikrofonowanie nie jest oczywisty.


  Tomek Janiszewski wrote:
  to powinno się zadbać także o ekran oddzielający doprowadzenia siatek od doprowadzeń żarzenia (a nie tylko anody obu systemów), tak jak zrobiono w duotriodach ECC808 oraz pentodach EF83 oraz EF86.

  Przeczytaj co napisałem - UNIWERSALNA. ECC808 to ECC83 na sterydach by zrobić przedwzmacniacz gramofonowy. Lampa z końca ery sprzętu domowej na lampach a już początkach HiFi.
  W ECC nie ma skutecznych ekranów żarzenia a jedynie zmieniono układ wyprowadzeń Gdyby był ekran to nie byłoby znacznej różnicy w poziomie przenikania przydźwięku od żarzenia pomiędzy automatyczną polaryzacją a polaryzacją prądem siatki przy grzejniku z potencjałem na poziomie masy (źródło Laborbuch Telefunkena jeden z ostatnich tomów wydany w Polsce). To przenikanie to efekt pasożytniczej diody - gorące końców grzejnika i katoda. Przy automatycznej polaryzacji katoda ma dodatni potencjał względem grzejnika (którego zasilanie było łączone z masą)


  Tomek Janiszewski wrote:

  A jednak pisałeœś dalej o fenomenalnych parametrach głowicy UKF z lampami EC900. Jeżeli ECC88 (E88CC) faktycznie nie wykazywała przewagi w tym zastosowaniu nad ECC85 - to czy nie przypadkiem z uwagi na mały współczynnik µ a tym samym małą impedancję wewnętrzną przekładającą się na silne tłumienie obwodów w.cz.

  Współczynnik wzmocnieni w głowicach UKF nie ma większego znaczenia. Obwód strojony LC na wyjściu wzmacniacza ma rezystancje w rezonansie rżedu 1 - 2 kiloomów. Znacznie poniżej rezystancji dynamicznej triody.
  Wzmacniacz o podstawie pośredniej typowy w głowicach UKF z ECC85 ma wzmocnienie około 4 - 5 krotne. Resztę wzmocnienia napięciowego uzyskuje się na przekładniach podwyższaj±cych napięcie w obwodzie wej¶ściowym oraz przez stosowanie odczepów na cewce obwodu LC na wyjściu wzmacniacza w.cz.

  Za to istotną je rezystancja zastępcza szumów. PC900 ma kilkukrotnie niższa jej wartość od ECC85 (maj±c± kiepskie parametry szumowe w zakresie VHF).

  Większość wzmocnienia głowicy UKF - tej klasycznej w Europie - to jest w stopniu przemiany. Głównie dzięki odtłumianiu filtru p.cz. dzięki dodatniemu sprzężeniu zwrotnemu dla p.cz. Trioda staje podobna wtedy do pentody i o wzmocnieniu decydować zaczyna jej nachylenie nie ograniczone jej rezystancja dynamiczn± (bo dodatnie sprzężenie zwrotne ja zwiększa!).
  Byle jak zaprojektowany mieszacz z mostkiem p.cz. na ECC85 ma wzmocnienie przemiany 25 - 30 krotne. Za¶ś staranne zoptymalizowany (np. kompensowanie indukcyjno¶ci poł±czeń wewn±trz bańki lampy - szczególnie katody) może mieć na tej samej lampie stabilne wzmocnienie 50 - 70 krotne.

  Ponadto PC900 maj±c wysokie nachylenie (i wysokie mu ale akurat to mało istotne w głowicy UKF/VHF) pozwala na stosunkowo wysokie nachylenie przemiany sumacyjnej. Pozwoliło to zastosować inne kryteria wobec filtrów p.cz. - rezygnuj±c z kompromisu wzmocnienie nad szerokoś¶ci± pasma przenoszenia p.cz. (klasycznie - priorytet to wzmocnienie kosztem zniekształceń nieliniowych po detekcji)

  Tomek Janiszewski wrote:

  A czy wydłużona charakterystyka siatkowa była tutaj aż taka krytyczna? Poziom sygnałów na wejściu telewizora rzadko przekraczał granicę pojedynczych miliwoltów, nie to co w radiach AM w pobliżu radiostacji lokalnych,
  Tak był, to problem słaba regulacja wzmocnienia w głowicy. Co do poziomów sygnałów - Katowice, metr drutu i po detekcji sygnałów powyżej UKF'u poziom napięcie rzędu kilku woltów. Sytuacja z drugiej połowy lat 80tych.
  Inny przykład z pocz±tku już XXI wieku. Poznań, rejon pomiędzy starówk± a dworcem głównym. Nadajnik lokalnego oddziału TVP. Sonda w.cz. (jej 4mm niezaekranowanej końcówki) wyłapywała sygnał rzędu 5 - 8 V w mieszkaniu. Układy CMOS nie działały poprawnie jak się ich nie zapakowało w solidny gruby ekran.

  Wracając - zbyt silny sygnał potrafił skutecznie zablokować mieszacz. Niestety w przypadku lamp mamy ten problem że zmniejszania nachylenia i pr±du anodowego musi skutkować zwiększaniem podatno¶ści na intermodulację od silnych sygnałów. To nie specjalnie projektowane tranzystory gdzie można było wykorzystać efekt zmniejszania wzmocnienia wraz ze wzrostem pr±du kolektora

  Tomek Janiszewski wrote:
  PCC84 nie miała wszak charakterystyki regulacyjnej ani też regulacyjnego odpowiednika.

  Szybko zrezygnowano z tej lampy tam na zachodzie. Nawet pierwsza neutroda ale bez napinanej siatki czyli PC97 nie miała szans się przyj±ć (mogła konkurować jedynie z PCC84). Era PCC84 to nadal niska czuło¶ść odbiorników i nadal małe wzmocnienie toru p.cz. . Stosowano powszechnie patenty typu dzielniki oporowe przy gnieździe dla bliskiego odbioru by w ogólę był możliwy odbiór przy wysokim natężeniu pola nadajnika TV.

  PCC88 dała szansę na poprawę czułości i wtedy pojawił się kłopot z ARW. Dlatego dość szybko wdrożono PCC189. Owszem w Polsce poza importowanymi odbiornikami (nawet z Węgier) nieznan± ale u nas liczyło się by cokolwiek było coś widać na ekranie a nie o jakość odbioru.


  Tomek Janiszewski wrote:

  Nawet w wejœściowych stopniach p.cz. OTV gdzie sygnał bywał silniejszy o kilkadziesišt dB z powodzeniem stosowało się nieregulacyjne pentody EF80 (objęte ARW jak najbardziej) niekiedy tylko sięgając po ich regulacyjne odpowiedniki EF85.

  Stosowano je wtedy bo nie było innych lamp. U nas dłużej "czekało się" na EF183.


  Tomek Janiszewski wrote:
  To fakt ze w PRL niebezpieczeństwo modulacji skrośœnej było i tak minimalne

  Było - w dużych miastach nadajniki lokalizowano praktycznie w centrum. Jedynie ŁódźĽ z racji bliskości Warszawy (północno-wschodnie rejony były w zasięgu warszawskiego nadajnika TV) miała pierwszy nadajnik położny około 25 - 30 km na zachód (przy okazji wypełniono dziurę pomiędzy łódzkiem a Wielkopolsk±).

  Tomek Janiszewski wrote:
  z uwagi na to że transmitowano w paśœmie VHF tylko jeden, a dopiero znacznie później dwa programy telewizyjne,
  A UKF to pies? Trzy nadajniki plus dwa TV zazwyczaj w centrum miasta?

  Tomek Janiszewski wrote:

  Może ta ostatnia miała szansę wykazać przewagę nad PCC88 jedynie w przełącznikach uproszczonej konstrukcji, mających jeden szerokopasmowy obwód w.cz. na wejœściu?

  Nie były uproszone. Ale za to ARW było znacznie skuteczniejsze.

  Tomek Janiszewski wrote:

  Niemniej jednak taka trioda wymagała neutralizacji dla stabilnej pracy, podczas gdy w kaskodzie neutralizacja miała na celu jedynie obniżenie szumów, tym samym była mniej krytyczna.

  Neutralizacja dla PC900 pozwalała przede wszystkim zmniejszyć bardzo niepoż±dane przenikanie sygnału heterodyny do anteny. Dodatkowo można było osiągać wzmocnienie typowe dla kaskod. To było już tylko wyci±gania na maksa wzmocnienia.
  Za¶ś w kaskodzie neutralizacja i tak była konieczna oraz korekcja spadku wzmocnienia dla górnej wzmacnianego części zakresu.
  Wracaj±c do ARW.... odbiorniki UKF z kaskod± na PCC88/ECC88 miały w zasadzie niemal zawsze przeł±cznik odbiór bliski i daleki, dla dalekiego nie była zasilana pierwsza trioda i dla odbioru bliskiego stawała się kondesatorem (stosowano równoległe zasilanie obu triod w kaskodzie zamiast szeregowego jak przeł±cznikach kanałów TV!). Konieczno¶ć bowiem głowica blokowała się silnym sygnale z bliskiego nadajnika.

  amplitubes wrote:
  A jakie jeszcze inne lampy mniejszej mocy oprócz EL84 i EL34 nadajš się do PP?

  Przecież była produkowana ELL80 będą w sumie odpowiednikiem dwóch EL95.
  Telefunken w amplitunerze Opus 2430 zastosował wzmacniacze PP na dwóch EL95 na każdy z kanałów.


  amplitubes wrote:

  Mam kilka nowych lamp EL508 tylko nigdzie nie znalazlem informacji na temat ich zastosowania? Może dałoby się je wykorzystać?

  A karta katologowa to pies?
  http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/e/EL508.pdf

  amplitubes wrote:

  Zaletą jej w tym zastosowaniu w porównaniu z wieloma innymi lampami o podobnym przeznaczeniu (np. E130L) jest jednakowe napięcie zasilania anody i ekranu (200V) co ułatwia także stosowanie jej w układach UL,

  Niekoniecznie zaleta. A i w przypadku UL można obejść problem różnych Ua i Ug2.
  UL to tylko pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego podana na siatkę ekranuj±c± - wszak ona jest drug± elektrod± za pomoc± której można sterować pr±dem anodowym lampy.

  amplitubes wrote:

  Także lampa o rodowodzie z radioodbiorników o zasilaniu uniwersalnym, mianowicie EL86 (powstała ona przez zmianę grzejnika w lampie UL84)

  EL86 to modyfikacja UL84 stosowanej przez Philipsa w stopniach beztranformatorowych mocy m.cz. w odbiornikach. Ulubiony patent Philipsa - głośniki 800 omów - także w TV. Zmiana włókna żarzenia w UL84 obniżyła koszty wykonania trafa sieciowego. Jednak dla tej lampy korzystnym jest niższe Ug2 od Ua.

  Tomek Janiszewski wrote:

  w PP moc wyjœciową nieco większą w porównaniu z parą EL84 (18,5W zamiast 17W), niestety za cenę zróżnicowania napięcia zasilającego anody i ekrany: http://www.r-type.org/pdfs/el86.pdf

  Gra nie warta świeczki, zysk mocy niesłyszalny dla ucha. Lampa trudniej dostępna od EL84 a jej zastosowanie nie daje wymiernej korzyści w PP. W SE jeszcze możnaby dyskutowac z racji zalet niższej Ra i rezystancji dynamicznej lampy. Chyba że w piwnicy leży zakurzony karton zbiorczy EL86 ...

  EL86 jak już w prostym układzie stosować to zamiast SE lepiej się skusić na szeregowy PP z oddzielnym inwerterem i bootstrapem, Proste tanie byle jakie trafo gło¶śnikowe o niskiej przekładni, które z łatwoś¶ci± zaoferuje szerokie pasmo.

  Na marginesie jak już koniecznie "omijać" EL84 to już lepiej zastosować QQE03/12 (GU17) - zysk w mniejszej liczbie baniek podstawek itd.... A moc praktycznie taka sama na PP na dwóch EL84. PodpowiedĽź modulator AM do nadajnika to przecież wzmacniacz mocy m.cz. - tak by nie było znowu płaczu że nie ma danych itd.... s± podane w karcie katalogowej i to kilka punktów pracy dla przeciwsobnego wzmacniacza mocy m.cz.
 • #66
  Tomek Janiszewski
  Level 32  
  studisat wrote:
  Na marginesie jak już koniecznie "omijać" EL84 to już lepiej zastosować QQE03/12 (GU17) - zysk w mniejszej liczbie baniek podstawek itd.... A moc praktycznie taka sama na PP na dwóch EL84. PodpowiedĽź modulator AM do nadajnika to przecież wzmacniacz mocy m.cz. - tak by nie było znowu płaczu że nie ma danych itd.... s± podane w karcie katalogowej i to kilka punktów pracy dla przeciwsobnego wzmacniacza mocy m.cz. [/i]

  Ano s± takie dane w karcie katalogowej, np. na stronie 9
  http://frank.pocnet.net/sheets/030/q/QQE03-12.pdf
  Tylko za jak± cenę uzyskuje się "moc praktycznie tak± sam± jak w PP na dwóch EL84?" 15W można uzyskać - za cenę zróżnicowanego napięcia zasilania (Ua=300V, Ug2=200V), przede wszystkim jednak - za cenę pracy z pr±dami siatek steruj±cych. Drastycznie skomplikuje to układ inwertera (nie ma już mowy o układzie z dzielonym obci±żeniem, wskazana będzie trioda o podwyższonej mocy admisyjnej w porównaniu z popularnymi ECC82 lub 83), a jako minimum dojd± dławiki (lub lepiej jeden dławik przeciwsobny - praca bez nasycenia rdzenia) w siatkach steruj±cych kukułki, zastępuj±cy normalnie tam stosowane rezystory upływowe, albo też transformator odwracaj±cy fazę. Wysoka to cena za "zysk" w postaci jednej bańki i jednej podstawki.
  Bez pr±du siatek można uzyskać już tylko 12W, jednak nadal potrzebne s± zróżnicowane napięcia zasilania. Tyle uzyska się i z pary ECL86 przy Ua=Ug2=300V (nawet wyraĽnie więcej, bo 14,3W) lub przy 250W (w tym samym stopniu mniej czyli praktycznie też "tyle samo", mianowicie 10W). A to będ±, mimo użycia dwóch osobnych lamp końcowych - nadal tylko 2 bańki i podstawki, czyli tyle ile w przypadku końcówki na kukułce sterowanej przez odwracacz fazy z duotriod±, np. w układzie kołyski, tutaj bardzo wskazanej z uwagi na nisk± czuło¶ć lampy końcowej. To samo będzie i przy innych lampach, np. przy ELL80 zamiast kukułki, względnie przy PCL805 a nawet E/PCL82 zamiast jakoby coraz trudniejszych do zdobycia E/PCL86. Tylko lampa ECLL80 pozwoliłaby zaoszczędzić pół bańki i podstawki na kanał (duotrioda np. ECC83 zostałaby wykorzystana w roli wzmacniacza napięciowego dla obydwu kanałach) jest ona jednak jak sam pisałe¶ - praktycznie już niedostępna.
  Wreszcie, przy Ua=Ug2=200V wynik 7W okazuje się zupełnie już niesatysfakcjonuj±cy. To przecież "praktycznie tyle samo" ile oferuje jedna EL84 lub ¶mieciowa PL84 w konfiguracji SE, przy czym ta ostatnia zadowoli się w razie czego Ua=Ug2=170V.
  Oczywi¶cie je¶li jaki¶ miło¶nik wynalazków chciałby wykorzystać kukułkę w stopniu końcowym PP dla własnej satysfakcji, względnie z tytułu zaopatrzenia się w nakład tych lamp np. u Sławka - to dlaczego nie?
 • #67
  studisat
  Tube radio receivers specialist
  Tomek Janiszewski wrote:
  Tylko za jak± cenę uzyskuje się "moc praktycznie tak± sam± jak w PP na dwóch EL84?" 15W można uzyskać - za cenę zróżnicowanego napięcia zasilania (Ua=300V, Ug2=200V)

  Żaden problem, dodatkowe uzwojenie, dioda zenera. Znikomy problem. Czemu wyolbrzymiasz to co nie stanowi żadnego kłopotu ani nawet większego kosztu.

  Tomek Janiszewski wrote:

  , przede wszystkim jednak - za cenę pracy z pr±dami siatek steruj±cych. Drastycznie skomplikuje to układ inwertera

  Przy mocy około 11 - 13W walka o dodatkowe 2 - 3 W nie większego sensu. 3dB będzie wymagać około 5 - 7 W dodatkowej mocy.

  Tomek Janiszewski wrote:
  Tyle uzyska się i z pary ECL86 przy Ua=Ug2=300V (nawet wyraĽnie więcej, bo 14,3W)

  Ceny już s± wysokie ECL'ek i PCL a niedługo się skończ± zapasy. Tylko dlatego że że się robi kopię grajka z elementów ze starego TV lub Bambina.

  Tomek Janiszewski wrote:

  czyli tyle ile w przypadku końcówki na kukułce sterowanej przez odwracacz fazy z duotriod±, np. w układzie kołyski, tutaj bardzo wskazanej z uwagi na nisk± czuło¶ć lampy końcowej.

  Szczególnie jak podł±czamy np. odtwarzacz multimedialny jako Ľrodło sygnału to ta czuło¶ć jest taka problematyczna.... eeeeech.

  Tomek Janiszewski wrote:

  jest ona jednak jak sam pisałe¶ - praktycznie już niedostępna.

  W Polsce jest ezgotyczn± lamp± a i tak łatwiej dostępn± niż ECLL800.

  GU17 / QQE03/12 była nawet przez niektórych traktowana prawie jak ¶mieciowa....

  Tomek Janiszewski wrote:

  Wreszcie, przy Ua=Ug2=200V wynik 7W okazuje się zupełnie już niesatysfakcjonuj±cy.

  Po co Ua 200V? Jaki jest w ogóle problem z różnymi Ua i Ug2 - bo dla mnie żaden.
  Ponadto 7W z PP kontra 7W z SE - wiem złotousi maj± wiadom± odpowiedĽ.... Je¶li można uzyskać niższe zniekształcenia i lepsze pasmo od dołu przy tej samej wadze "żelaza" to chyba jest to zaleta warta rozważenia.