Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Excel VBA - jak obsłużyć zdarzenie "click" dla dynamicznie tworzonego

25 Wrz 2015 12:29 1206 1
 • Poziom 12  
  Witam.
  Mam kod, który na formularzu tworzy kilkanaście kontrolek typu "Combo". Jak podpiąć pod każdą taką kontrolkę obsługę zdarzenia "Click". Chodzi mi o to aby pobrać nazwę kontrolki która została wybrana i zależnie od tej nazwy wykonać odpowiednie polecenia. Najlepiej żeby to była jedna procedura.

  Code:

  Private Sub czTworzPolaCombo()
  Dim NowyComboBox As MSForms.ComboBox 'nazwa "Ctl"
  Dim X, Y, maxX, maxY, sz, margL, xDAN, yDAN As Integer
  Dim wartosc, wys

    ' skasowanie jak były utworzone
    czKasujPolaCombo
    ' tworzenie poł combo
    sz = 70 ' szerokość pola Combo
    x0 = 5
    y0 = 6
    margL = 60 ' lewy margines
   
    For X = 1 To czUstawMaxX(5, 5)
      ' utworzenie pola z nazwą zakłądki
      a = czUtworzNazwaArkusza(margL, sz, X, 1, x0, y0 - 1)
     
      For Y = 1 To czUstawMaxY(3, 6)
        ' utworzenie częsci wspólnej dla nazw plików
        a = czUtworzCzWspNazPlik(margL, sz - 25, Y, x0, 3)
       
        ' utworzenie pol Combo
        wartosc = Arkusz1.Cells(y0 + Y - 1, x0 + X - 1)
        Set NowyComboBox = FormSterowanie.Controls.Add("Forms.ComboBox.1")
       
        With NowyComboBox
          .Name = "KomboBox" & X & Y
          .Top = 10 + Y * 20
          .Width = sz
          .Left = margL
          .Font.Size = 8
          If wartosc <> "" Then
            .Text = wartosc
            .AddItem wartosc
            .BackColor = &HFF00&
          End If
        End With

        ' obsługa Click
        ' ......

      Next Y
      margL = margL + sz + 5
    Next X

  End Sub

 • Poziom 12  
  Nikt nie zainteresował się tym tematem. Dla zaawansowanego użytkownika pewnie to nie jest żaden problem. Po wielu próbach znalazłem rozwiązanie więc poniżej umieszczę. Może ktoś to kiedyś wykorzysta.
  Poniżej poprawiony kod makra

  Code:
  Option Explicit
  

  Private pComboboxes As Collection


  Private Sub czTworzPolaCombo()

  Dim X, Y, maxX, maxY, sz, margL, xDAN, yDAN As Integer
  Dim wartosc, wys, x0, y0, a
  Dim nazwaCombo

  Dim ctl As MSForms.ComboBox
  Dim cbx As c_Combobox

    If pComboboxes Is Nothing Then Set pComboboxes = New Collection

    ' skasowanie jak były utworzone
    czKasujPolaCombo
    ' tworzenie poł combo
    sz = 70 ' szerokość pola Combo
    x0 = 5
    y0 = 6
    margL = 60 ' lewy margines
    wybWartCombo.Caption = ""
   
    For X = 1 To czUstawMaxX(5, 5)
      ' utworzenie pola z nazwą zakłądki
      a = czUtworzNazwaArkusza(margL, sz, X, 1, x0, y0 - 1)
     
     
      For Y = 1 To czUstawMaxY(3, 6)
        ' utworzenie częsci wspólnej dla nazw plików
        a = czUtworzCzWspNazPlik(margL, sz - 25, Y, x0, 3)
       
        ' utworzenie pol Combo
        wartosc = Arkusz1.Cells(y0 + Y - 1, x0 + X - 1)
       
        Set ctl = FormSterowanie.Controls.Add("Forms.ComboBox.1")
        'Set ctl = Me.Controls.Add("Forms.ComboBox.1")
       
        nazwaCombo = "KomboBox_" & Y & "#" & X
       
        With ctl
          .Name = nazwaCombo
          .Top = 10 + Y * 20
          .Width = sz
          .Left = margL
          .Font.Size = 8
          If wartosc <> "" Then
              .Text = wartosc
              .AddItem wartosc
              .AddItem nazwaCombo
              .BackColor = &HFF00&
            Else
              .Enabled = False
          End If

          'obsługa zdarzenia
          Set cbx = New c_Combobox ' jak zdefiniować tę klasę opis poniżej
          cbx.SetCombobox ctl
          pComboboxes.Add cbx

        End With
      Next Y
      margL = margL + sz + 5
    Next X
    FormSterowanie.Width = margL + 10

  End Sub  Poniżej definicja Klasy, "c_Combobox" w której jest zdefiniowana obsługa kliknięcia. Informacja dla początkujących: kod poniżej trzeba wkleić w treść modułu nowej klasy. Robi to się klikając na moduły i wybierając Insert -> "Class Module". Tak utworzonej klasie trzeba jeszcze zmienić nazwę na "c_Combobox". To wszystko, dalsze polecenia już każdy może dorobić stosownie do swoich potrzeb.

  Code:

  Option Explicit

  Public WithEvents cbx As MSForms.ComboBox

  Sub SetCombobox(ctl As MSForms.ComboBox)
      Set cbx = ctl
  End Sub

  Private Sub cbx_Change()
      If cbx.ListIndex > -1 Then
          MsgBox "Wybrałeś Combo o nazwie >>" & cbx.Name & "<<" & vbLf & _
                 "Wybrana wartość to >>" & cbx.Value & "<<"
          ' kolejna działania na wybranej wartości
         
      End If
  End Sub