Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Excel, VBA - zczytywanie kilku plików xlsx do jednego arkusza

KhazarNR 14 Oct 2015 16:39 765 3
 • #1
  KhazarNR
  Level 2  
  Witam,
  Mam problem z poniższym kodem :


  "Dim zbiorcze As worksheet
  Dim wpisywane As Workbook
  Dim fPath As String
  Dim fXLSX As String
  Dim NR As Long

  fPath = "E:\test 3\"
  Set zbiorcze = ThisWorkbook.Sheets(1)
  NR = zbiorcze.Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  fXLSX = Dir(fPath & "*.xlsx")
  Do While Len(fXLSX) > 0
  Set wpisywane = Workbooks.Open(fPath & fCSV)

  wpisywane.Activate
  Range("a1").Select
  Selection.Copy
  zbiorcze.Activate
  Cells(NR + 1, 3).Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlnone, skipblanks _
  :=False, Transpose:=False

  (...)

  wpisywane.Close False
  NR = NR + 1
  fCSV = Dir
  Loop

  End Sub"  Kod otwiera pliki xlsx we wskazanym folderze i kopiuje dane ze wskazanych komórek, umieszczając je w kolejnych wierszach, po jednym wierszu na plik.

  Jak zrobić, żeby dane były zapisywane w pliku, który nie musiałby znajdować się w tej samej lokalizacji ? Da się to jakoś łatwo zmodyfikować?
  Z góry dziękuję za pomoc.
 • #3
  KhazarNR
  Level 2  
  Dzięki za pomoc,
  To załatwia mój problem :)
  Czy są jakieś limity ilości zczytywanych komórek lub plików ?
 • #4
  PRL
  Level 40  
  Wyjdzie w praniu.;)

  Ograniczeniami są jedynie ograniczenia Excela. Jak masz 2003, to wiadomo, że max 64k wierszy.