Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

VBA Excel - wykres przestawny dla zmiennych danych źródłowych

16 Lis 2015 13:47 1137 1
 • Poziom 10  
  Witam,

  Mam problem - otóż próbuję stworzyć makro które wykonuje mi tabelę i wykres przestawny dla zmiennych danych źródłowych które znajdują się w innym arkuszu. W innym arkuszu mają być generowane wykresy przestawne - jeden po drugim. Jeden wykres przestawny mi się generuje ale teraz poszukuję kodu który automatycznie wynajdzie mi powiedzmy 5 wolną komórkę pod kolumną "A".

  Mógłby mi ktoś w tym pomóc ? Jeśli macie jakieś uwagi do samego kody również proszę o rady :)
  Kod to zlepek moich bardzo słabych umiejętności, kodów zdobytych w internecie i przechwyconych z książki - także proszę o wyrozumiałość.


  Code:
  Option Explicit
  
  Sub zakresDanych()

  'deklaracja zmiennych
  Dim FinalRow As Long
  Dim FinalCol As Long
  Dim i As Long
  Dim PRange As Range
  Dim WSD As Worksheet
  Dim WSD2 As Worksheet
  Dim PTCache As PivotCache
  Dim pt As PivotTable
  Set WSD = Worksheets("nowaTabela")
  Set WSD2 = Worksheets("DaneZrodlowe")


  'usuwanie tabeli przestawnej
  For Each pt In WSD.PivotTables
      pt.TableRange2.Clear
  Next pt

  'usuwanie wykresu
  For i = 1 To ActiveSheet.Shapes.Count
  ActiveSheet.Shapes(1).Delete
  Next

  'Okreslanie zakresu danych
  FinalRow = WSD2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  FinalCol = WSD2.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  Set PRange = WSD2.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
  Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=PRange)

  'Tworzenie tabeli przestawnej
  Set pt = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=WSD.Cells(4, 1), TableName:="Dane")

  'tworzenie wykresu przestawnego z innego modułu
  Call sbPivotChartInNewSheet

  'aktualizacja danych w tabeli
  'pt.ManualUpdate = True

  'Określanie nagłówków w kolumnach i wierszach
  pt.AddFields RowFields:=Array("Stoppage Class")

  'okreslenie wartosci wyswietlanych w tabeli
  With pt.PivotFields("% Occ. Time")
      .Orientation = xlDataField
      .Function = xlSum
      .Position = 1
  End With

  With pt.PivotFields("CCLI")
      .Orientation = xlPageField
      .Position = 1
  End With

  With pt.PivotFields("Bottleneck Machine(s)")
      .Orientation = xlPageField
      .Position = 1
  End With

  With pt.PivotFields("Start Time")
      .Orientation = xlPageField
      .Position = 1
  End With

  'Obliczenie tabeli
  pt.ManualUpdate = True

  Range("A5").Select
  'Range("A1").End(xlDown).Offset(1).Select

      End Sub
     

  Sub sbPivotChartInNewSheet()

  'deklarowanie zmiennych
  Dim pt As PivotTable, ptr As Range, cht As Chart

     
  'If no pivots exit procedure - jesli nie ma tabeli przestawnej, procedura wyjscia
      If ActiveSheet.PivotTables.Count = 0 Then Exit Sub
     
  'setting piovot table - ustawienia tabeli przestawnej
   Set pt = ActiveSheet.PivotTables(1)
   Set ptr = pt.TableRange1
   
  ' Add a new chart sheet - dodwanie nowego wykresu
      ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
      ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
      ActiveChart.SetSourceData Source:=ptr


  End Sub
 • Poziom 20  
  Witam
  Podaj przykładowe dane.