Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8

phanick 16 Nov 2015 20:31 6495 4
Renex
 • Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8
  Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8

  Projekt
  Przyszedł wreszcie czas naprawić posiadane przeze mnie joysticki do Pegasusa. Zwykle uszkodzeniu (urwaniu) uległ kabel lub taki niesprawdzony/niesprawny joystick został zakupiony bez znajomości jego przeszłości. Jeśli kable się urwały, to mamy mały problem, bo płytka PCB joysticka składa się z jednego glutowego układu scalonego (rejestr przesuwny + generator do przycisków TURBO) i ciężko stwierdzić, gdzie co podłączyć.

  Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8

  A podłączanie jak leci aż za którymś razem zadziała może się zakończyć tragicznie:
  - zewrzemy dwa wyjścia,
  - podłączymy odwrotnie VCC i GND.

  Protokół komunikacyjny z joystickiem Pegasusa
  Kontrolery mają czteropozycyjny krzyżak (d-pad), przycisk select, start, A, B, czasem Turbo A, Turbo B. Złącze joysticka składa się z 5 pinów:
  - GND: masa,
  - VCC: zasilanie +5V,
  - STROBE: strob zapisu – konsola generując opadające zbocze rozpoczyna odczytywanie stanu klawisy
  - CLK: sygnał zegarowy – kolejne zbocza narastające generowane przez konsolę powodują wystawienie przez joystick na złącze DATA stanu kolejnych przycisków w kolejności: A,B, SELECT, START, GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO
  - DATA: wystawiane przez konsolę stany przycisków (0 – przycisk wciśnięty, 1 – przycisk zwolniony, otwarty kolektor)

  Założenia
  Postanowiłem więc stworzyć mini-diagnozer do joysticków, który w zamyśle ma działać tak:
  1. podłączamy do niego joystick od Pegasusa,
  2. w diagnozerze wybieramy, jaki klawisz joysticka testować,
  2. na joysticku trzymamy wciśnięty wcześniej ustawiony klawisz (np. START),
  3. wciskamy przycisk na diagnozerze,
  4. diagnozer testuje wszystkie możliwe kombinacje połączenia przewodów i:
  - jeśli znajdzie działającą kombinacje i jest ona poprawną – wyświetla komunikat OK,
  - jeśli znajdzie działającą kombinacje, ale nie jest ona poprawna – wyświetla, które połączenia są zamienione, np. G9 – na 9 pinie jest MASA, S5 – na 5 pinie jest sygnał Strobe, c3 – na 3 pinie jest sygnał CLK;
  - jeśli żadna kombinacja jest niepoprawna – wyświetla komunikat: ER (error).

  Wystarczy więc – jeśli kabelki w joysticku się oderwały – przylutować je, jak leci, a następnie podłączyć do diagnozera. Wszystkie sygnały w diagnozerze mają w szeregu rezystor 180 ograniczający prąd, więc podczas testowania nie ma zwarć i joystick nie ulegnie uszkodzeniu. Procesor ze swoich wyjść zasila (VCC+gnd) badany joystick. Diagnozer ma możliwość wysterowania dowolnych z 9 pinów DB9, więc w przyszłości można dodać implementację testowania innych rzeczy (np. myszki COM, klawiatury – z przejściówką, itp).

  Efekt
  Dzięki urządzeniu udało się uratować 4 joysticki, a 2 zostały wykryte jako uszkodzone – pewnie słusznie, bo na teście diod w mierniku jeden z pinów joysticka w ogóle nie ma połączenia do żadnego z pozostałych.
  Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8

  Ciekawostki
  Chciałem, aby PCB joysticka było jak najmniejsze – stąd na PCB tylko:
  - jeden przycisk do rozpoczęcia testu,
  - wyświetlacz LED 7 segmentowy w minimalistycznym połączeniu – jedynie 2 rezystory ograniczające prąd dla każdej z cyfr, wadą jest oczywiście jaśniejsze świecenie cyfry gdy mniej segmentów jest zapalonych (można to programowo zminimalizować przez PWM)
  - AVR Atmega 8 taktowana wewnętrznym kwarcem 8 MHz
  - całość zasilana z portu programatora ISP
  - bardzo chciałem wszystko zmieścić na jednej warstwie :)

  Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8
  Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8
  Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8
  Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8
  Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8

  Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8 Diagnozer joysticków (np. do Pegasusa) na Atmega 8

  Kłopoty
  Od dłuższego czasu napisałem sobie specjalne makra pod AVR definiujące wszystkie porty, aby np. zamiast pisać:

  
  #define BTN1_DDR  DDRC
  #define BTN1_PORT PORTC
  #define BTN1_PIN  PINC
  #define BTN1_P    PC0
  
  #define BTN2_DDR  DDRB
  #define BTN2_PORT PORTB
  #define BTN2_PIN  PINB
  #define BTN2_P    PB1
  
  #define BTN3_DDR  DDRD
  #define BTN3_PORT PORTD
  #define BTN3_PIN  PIND
  #define BTN3_P    PD7
  
  ...
  
  cbi(BTN1_DDR,  BTN1_P)  //przycisk BTN1 jako wejście
  sbi(BTN1_PORT, BTN1_P); //włącz rezystor obciągający na BTN1
  cbi(BTN2_DDR,  BTN2_P)  //przycisk BTN2 jako wejście
  sbi(BTN2_PORT, BTN2_P); //włącz rezystor obciągający na BTN2
  cbi(BTN3_DDR,  BTN3_P)  //przycisk BTN3 jako wejście
  sbi(BTN3_PORT, BTN3_P); //włącz rezystor obciągający na BTN3
  
  while (get_bit(BTN1_PIN, BTN1_P)); //czekaj aż przycisk BTN1 nie zostanie wciśnięty
  

  móc napisać:

  
  #define BTN1 C0
  #define BTN2 B1
  #define BTN3 D7
  
  as_input(BTN1, PULLUP_ON);
  as_input(BTN2, PULLUP_ON);
  as_input(BTN3, PULLUP_ON);
  
  while (!in(BTN1));
  


  Makra te definiują w stałej np. A0 wszystkie informacje o tym porcie, tj:
  - adres rejestru DDR dla A0 (DDR),
  - adres rejestru PORT dla A0 (PORTA),
  - adres rejestru PIN dla A0 (PINA),
  - numer portu dla A0 (0).
  Każda z tych zmiennych jest 8-bitowa, potrzebujemy więc 32 bity:
  
  #define A0 (PA0 | CAST1(&PORTA) << 8 | CAST1(&PINA) << 16 | CAST1(&DDRA) << 24)
  


  i teraz, jeśli chcemy się dowiedzieć np. jaki jest rejestr DDR dla końcówki A0, po prostu wyłuskujemy to, np. makrem:
  
  #define DDR(name) \
      (*(volatile uint8_t*)(int)(((name) >> 24) & 0xFF))
  


  zatem makro as_output wygląda tak:
  
  #define as_output(pinname) \
      sbi(DDR(pinname), P(pinname))
  


  Ponadto sprytny kompilator C widząc, że wszystko dzieje się na stałych, zoptymalizuje kod tak, że wywołanie tych funkcji ograniczy się do dwóch rozkazów assemblera, np:

  
  00000024:   98A0        CBI       0x14,0         Clear bit in I/O register
  +00000025:   9AA8        SBI       0x15,0         Set bit in I/O register
  18:       	as_input(BTN2, PULLUP_ON);
  

  czyli w zasadzie wyjdzie tak samo, jakbyśmy napisali.

  
  cbi ddrc, 0
  sbi portc, 0
  


  Dużo czytelniej, a tak samo szybko. Często jednak kusi nas do tego stopnia, że zamiast przekazywać takie końcówki wprost do funkcji, chcielibyśmy stworzyć ich tablicę, np:

  
  	const uint32_t btns[] = {BTN1, BTN2, BTN3};
  	as_input(btns[0], PULLUP_ON);
  	as_input(btns[1], PULLUP_ON);
  	as_input(btns[2], PULLUP_ON);
  
  	
  
  .
  Słowem klucz jest tutaj const – jeśli dodamy je przed deklaracją tablicy, kompilator uzna, że wartości tablicy nie będą się zmieniać, więc będzie mógł od razu stwierdzić, że powyższe wywołanie będzie równoznaczne temu z przykładu wyżej. Często jednak chcemy np. iterować po takiej tablicy lub wręcz zmieniać jej wartość w trakcie programu – wtedy nie możemy dać const. I tutaj pojawia się mój kłopot – kompilator wtedy nie może rozwinąć takiego makra do jednej instrukcji assemblera, lecz musi te wszystkie przesunięcia bitowe zamienić na rozkazy procesora. I tu pojawia się problem – kompilator zamienia to w taki sposób, że już instrukcja ustawienia bitu nie jest tożsama z instrukcją sbi/cbi z Assemblera. Kompilator najpierw odczytuje do rejestru wartość np. zmiennej DDRC, portem ustawia w niej odpowiedni bit, a potem tak zmodyfikowaną wartość z powrotem zapisuje do rejestru DDR. Problem jest jednak taki, że gdy działamy na przerwaniach, to takie ciągi instrukcji mogą być przerwane przerwaniami i w rzeczywistości dostajemy niezłą sieczkę na portach – sam tego doświadczyłem, bo gdy program testował joystick, to wartość na wyświetlaczu siedmiosegmentowym, sterowanym w przerwaniu zmieniała się jak szalona. W obecnej chwili rozwiązałem to tak, że przed każda z instrukcji np. as_input(...), as_output(...), out(.., 0), out(..., 1), in(...) wyłączam przerwania, a po – włączam. Jest to jednak nieekonomiczne, macie jakiś pomysł jak zmusić kompilator, aby kompilował te instrukcje z wykorzystaniem rozkazów sbi/cbi ?

  W obecnej chwili – np. gdy przed deklaracją tablicy wręcz dodam „volatile”, kompilator kompiluje mi to do:
  
  0000002F:   93DF        PUSH      R29            Push register on stack
  +00000030:   93CF        PUSH      R28            Push register on stack
  +00000031:   B7CD        IN        R28,0x3D       In from I/O location
  +00000032:   B7DE        IN        R29,0x3E       In from I/O location
  +00000033:   972C        SBIW      R28,0x0C       Subtract immediate from word
  +00000034:   B60F        IN        R0,0x3F        In from I/O location
  +00000035:   94F8        CLI                      Global Interrupt Disable
  +00000036:   BFDE        OUT       0x3E,R29       Out to I/O location
  +00000037:   BE0F        OUT       0x3F,R0        Out to I/O location
  +00000038:   BFCD        OUT       0x3D,R28       Out to I/O location
  17:       	volatile uint32_t btns[] = {BTN1, BTN2, BTN3};
  +00000039:   01DE        MOVW      R26,R28        Copy register pair
  +0000003A:   9611        ADIW      R26,0x01       Add immediate to word
  +0000003B:   E6E0        LDI       R30,0x60       Load immediate
  +0000003C:   E0F0        LDI       R31,0x00       Load immediate
  +0000003D:   E08C        LDI       R24,0x0C       Load immediate
  +0000003E:   9001        LD        R0,Z+          Load indirect and postincrement
  +0000003F:   920D        ST        X+,R0          Store indirect and postincrement
  +00000040:   5081        SUBI      R24,0x01       Subtract immediate
  +00000041:   F7E1        BRNE      PC-0x03        Branch if not equal
  19:       		as_input(btns[0], PULLUP_ON);
  

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  phanick
  Level 28  
  Offline 
  Has specialization in: energetyk najwyższych napięć
  phanick wrote 2659 posts with rating 2614, helped 61 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2007 year.
 • Renex
 • #2
  Damian_Max
  Level 15  
  Fajna konstrukcja, choć uważam, że z minionej epoki.
  (teraz załóżmy, że cofamy się z 10/18 lat)
  Mógłbyś przejść z takim urządzeniem na bazar używanego sprzętu i wybrać tylko działające joysticki i je sprzedawać xD, lub prowadzić szybką naprawę.

  Bardzo podobają mi się listingi binarnego kodu wraz z opisem, sam to robiłeś?

  W kontekście macie jakiś pomysł.
  1. Myślę że nie do końca rozumiem problem, ale mógłbyś dodać flagę:
  volatile BOOL mutex = false;
  , którą ustawiasz przed operacją na tablicy a zerujessz po niej. A sprawdzać ją będziesz w przerwaniu.
  2. W C da się zrobić wstawki assembler-owe, a skoro widzisz jak to wygląda to możesz tego użyć.
  3. Jest też jakaś flaga którą możesz dodatkowo użyć przy kompilacji, która rozwija for-y.

  Podoba mi się że nie kopiujesz kodu tylko używasz makr -- choć zamiast makr polecam funkcje inline.
  Preprocesor rządzi :-).
 • Renex
 • #3
  RomanWorkshop
  Level 12  
  phanick wrote:
  cbi(BTN1_DDR, BTN1_P) //przycisk BTN1 jako wejście
  sbi(BTN1_PORT, BTN1_P); //włącz rezystor obciągający na BTN1


  Hmmm... Rezystor obciągający... Ale, że on niby ten, tego... To są takie rezystory?!
 • #4
  japko1024
  Level 18  
  phanick wrote:
  - AVR Atmega 8 taktowana wewnętrznym kwarcem 8 MHz
  Atmega nie ma wewnętrznego kwarcu, tylko rezonator RC, będący częścią układu scalonego.
 • #5
  Freddy
  Level 43  
  japko1024 wrote:
  , tylko rezonator RC,
  Nie rezonator RC, lecz oscylator RC. " Internal Calibrated RC Oscillator"