Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Układ gwiazda 3-fazowy z harmonicznymi Matlab metoda oczkowa

bujak.10 26 Nov 2015 12:50 1356 0
 • #1
  bujak.10
  Level 1  
  Witam
  dostałem do analizy zadanie ze schematu. Obwód należało rozwiązać metodą oczkową. Wszystko zastało zaimplementowane bilans prądów się zgadza ale nie zgadza się za cholere bilans oczka 2 i bilans mocy, czy ktoś mógłby coś podpowiedziec?

  Dane do zadania jakie przyjęto:
  Ra=5 om
  Rb=3 om
  Rc=6 om
  L1= 0.5 H
  L2=0.1 H
  C=0.02 F
  k=0.8 wpółczynnik sprzezenia

  eA (t)=80∙sin(ωt)+ 40∙sin(3ωt)+20∙sin(5ωt)+10∙sin(7ωt)
  eB (t)=80∙sin(ωt-2π/3)+ 40∙sin(3ωt)+20∙sin(5ωt+2π/3)+10∙sin(7ωt-2π/3)
  eC (t)=80∙sin(ωt+2π/3)+ 40∙sin(3ωt)+20∙sin(5ωt-2π/3)+10∙sin(7ωt+2π/3)

  zatem zgodnie z zasadą superpozycji:
  Ea(1)=80∙sin(ωt)
  Ea(3)=40∙sin(3ωt)
  Ea(5)=20∙sin(5ωt)
  Ea(7)=10∙sin(8ωt)

  Eb(1)=80∙sin(ωt-2π/3)
  Eb(3)=40∙sin(3ωt)
  Eb(5)=20∙sin〖(5ωt+2π/3))
  Eb(7)=10∙sin(7ωt-2π/3)

  Ec(1)=80∙sin(ωt+2π/3)
  Ec(3)=40∙sin(3ωt)
  Ec(5)=20∙sin(5ωt-2π/3)
  Ec(7)=10∙sin(7ωt+2π/3)

  równania ogólne dla obwodu gdzie dla każdej harmonicznej należy napisać osobne równanie  Ea-Eb=Ia*XL1-Ia*XM+Ia*Ra-Ib*XL2+Ib*XM-Ib*Rb
  Eb-Ec=Ib*XL2-Ib*XM+Ib*Rb+Ic*XM+Ic*XC+IC*Rc

  gdzie dla każdej harmonicznej prawdziwe są również wzory:

  Ia =I1
  Ib = I2-I1
  Ic =-I2

  A metodą oczkową dlatego trzeba rozwiązać ponieważ takie dostałem zadanie na laboratorium każdy miał inny obwód i inna metode na dodatek musimy korzystać z Matlaba.


  Układ gwiazda 3-fazowy z harmonicznymi Matlab metoda oczkowa

  Kod z matlaba


  %Ćwiczenie nr 1-Obwód 3-fazowy gwiazda:rozwiązanie metodą oczkową
  clear all
  format compact
  f=50; %wartość podstawowej częśtotliwośći [Hz]
  %Dane poszczególnych elementów obwodu:
  Ra=5; Rb=3; Rc=6; L1=0.5; L2=0.1; C=0.02;
  omega=2*pi*f;
  k=0.8 %wartość przyjętego współczynnika sprzężenia magnetycznego M
  M=k*sqrt(L1*L2);
  h=[1 3 5 9]; %wektor numerujący harmoniczne występujące w źródłach zasilania
  Em=[80 40 20 10]; %wektor maksymalnych wartości harmonicznych
  Esk =Em/sqrt(2); % wektor wartości skutecznych harmonicznych

  %wektor położeniae wektorów poszczególnych harmonicznych
  P=[1, 1, 1, 1;
  1*exp(-i*2/3*pi), 1, 1*exp(i*2/3*pi), 1*exp(-i*2/3*pi);
  1*exp(i*2/3*pi), 1, 1*exp(-i*2/3*pi), 1*exp(i*2/3*pi)];
  %macierz napięć fazowych skutecznych harmonicznych w fazach a b c
  %inny wierz inna faza
  Eabc=P.*[Esk; Esk; Esk];
  %stworzona tablica impedancji elementów układu dla poszczególnych
  %harmonicznych, każdy wiersz to inny element ZRa, ZRb, ZRc, ZL1, ZL2, ZC,
  %ZM
  Zed = [Ra, Ra, Ra, Ra;
  Rb, Rb, Rb, Rb;
  Rc, Rc, Rc, Rc;
  i*h(1)*omega*L1, i*h(2)*omega*L1, i*h(3)*omega*L1, i*h(4)*omega*L1;
  i*h(1)*omega*L2, i*h(2)*omega*L2, i*h(3)*omega*L2, i*h(4)*omega*L2;
  -i/h(1)*omega*C, -i/h(2)*omega*C, -i/h(3)*omega*C, -i/h(4)*omega*C;
  i*h(1)*omega*M, i*h(2)*omega*M, i*h(3)*omega*M, i*h(4)*omega*M];
  %rozpoczęcie rozwiązywania układu metodą oczkową
  %Macierz impedancji Z dla poszczególnych harmonicznych:
  Zed1=Zed(:,1); %wszystkie elementy układu dla 1 harmonicznej
  %macierz impedancji dla 1 harmonicznej
  Z1=[Zed1(1)+Zed1(2)+Zed1(4)-Zed1(7)+Zed1(5)-Zed1(7), -(Zed1(2)+Zed1(5)-Zed1(7));
  -(Zed1(2)+Zed1(5)-Zed1(7)), Zed1(2)+Zed1(3)-Zed1(7)+Zed1(5)-Zed1(7)];
  Zed3=Zed(:,2); %wszystkie elementy układu dla 3 harmonicznej
  %macierz impedancji dla 3 harmonicznej
  Z3=[Zed3(1)+Zed3(2)+Zed3(4)-Zed3(7)+Zed3(5)-Zed3(7), -(Zed3(2)+Zed3(5)-Zed3(7));
  -(Zed3(2)+Zed3(5)-Zed3(7)), Zed3(2)+Zed3(3)-Zed3(7)+Zed3(5)-Zed3(7)];
  Zed5=Zed(:,3); %wszystkie elementy układu dla 5 harmonicznej
  %macierz impedancji dla 5 harmonicznej
  Z5=[Zed5(1)+Zed5(2)+Zed5(4)-Zed5(7)+Zed5(5)-Zed5(7), -(Zed5(2)+Zed5(5)-Zed5(7));
  -(Zed5(2)+Zed5(5)-Zed5(7)), Zed5(2)+Zed5(3)-Zed5(7)+Zed5(5)-Zed5(7)];
  Zed9=Zed(:,4); %wszystkie elementy układu dla 9 harmonicznej
  %macierz impedancji dla 9 harmonicznej
  Z9=[Zed9(1)+Zed9(2)+Zed9(4)-Zed9(7)+Zed9(5)-Zed9(7), -(Zed9(2)+Zed9(5)-Zed9(7));
  -(Zed9(2)+Zed9(5)-Zed9(7)), Zed9(2)+Zed9(3)-Zed9(7)+Zed9(5)-Zed9(7)];
  %tworzenie macierzy napięć źródłowych, każda kolumna to kolejna
  %harmoniczna
  E=[Eabc(1,1)-Eabc(2,1), Eabc(1,2)-Eabc(2,2), Eabc(1,3)-Eabc(2,3), Eabc(1,4)-Eabc(2,4);
  Eabc(2,1)-Eabc(3,1), Eabc(2,2)-Eabc(3,2), Eabc(2,3)-Eabc(3,3), Eabc(2,4)-Eabc(3,4)];
  %obliczenie równania macierzowego I=Z\E
  % w wyniku dostane macierz prądów oczkowych, gdzie kolejne kolumny
  % macierzy to kolejne harmoniczne
  I=[Z1\E(:,1), Z3\E(:,2), Z5\E(:,3), Z9\E(:,4)];
  %definiowanie prądów oczkowych gdzie każda kolumna to kolejna harmoniczna
  I1=I(1,:); %prąd oczkowy I1
  I2=I(2,:); %prąd oczkowy I2
  %obliczenia poszczególnych prądów IA, IB, IC, gdzie kazda kolumna to
  %kolejna harmonicnza
  IA=I1
  IB=I2-I1
  IC=-I2
  %napięcia na poszczególnych elementach, kolumny to kolejne harmoniczne
  URA=Zed(1,:).*IA
  UL1=Zed(4,:).*IA+Zed(7,:).*IB
  URB=Zed(2,:).*IB
  UL2=Zed(5,:).*IB+Zed(7,:).*IA
  URC=Zed(3,:).*IC
  UC=Zed(6,:).*IC
  %napięcia międzyfazowe, kolejne kolumny kolejne harmoniczne
  EAB=Eabc(1,:)-Eabc(3,:)
  EBC=Eabc(2,:)-Eabc(3,:)
  EAC=Eabc(1,:)-Eabc(3,:)
  %obliczenia mocy pozornej
  SA=Eabc(1,:).*conj(IA)
  SB=Eabc(2,:).*conj(IB)
  SC=Eabc(3,:).*conj(IC)
  SRA=URA.*conj(IA)
  SL1=UL1.*conj(IA)
  SRB=URB.*conj(IB)
  SL2=UL2.*conj(IB)
  SRC=URC.*conj(IC)
  SCo=UC.*conj(IC)
  %bilans prądow:
  bilans_I=sum(IA)+sum(IB)+sum(IC)
  %bilans napięć oczkowych
  bilans_O1=sum(Eabc(1,:))-sum(Eabc(2,:))-sum(URA)-sum(UL1)+sum(URB)+sum(UL2)
  bilans_O2=sum(Eabc(2,:))-sum(Eabc(3,:))-sum(URB)-sum(UL2)-sum(URC)-sum(UC)
  %bilans mocy
  bilans_S=sum(SA)+sum(SB)+sum(SC)-sum(SRA)-sum(SL1)-sum(SRB)-sum(SL2)-sum(SRC)-sum(SCo)
  %wykresy napięć fazowych
  t=0:0.0001:0.025; %czas symulacji
  eA=Em(1)*sin(h(1)*omega*t)+Em(2)*sin(h(2)*omega*t)+Em(3)*sin(h(3)*omega*t)+Em(4)*sin(h(4)*omega*t);
  eB=Em(1)*sin(h(1)*omega*t-2/3*pi)+Em(2)*sin(h(2)*omega*t)+Em(3)*sin(h(3)*omega*t+2/3*pi)+Em(4)*sin(h(4)*omega*t-2/3*pi);
  eC=Em(1)*sin(h(1)*omega*t-+2/3*pi)+Em(2)*sin(h(2)*omega*t)+Em(3)*sin(h(3)*omega*t-+2/3*pi)+Em(4)*sin(h(4)*omega*t+2/3*pi);
  figure(1);
  subplot(1,1,1);
  plot(t,eA,'g-',t,eB,'b-',t,eC,'r-');
  grid on;
  xlabel('czas [s]')
  ylabel('napięcia fazowe źródła [V]')
  legend('Faza A','Faza B','Faza C');
  %wykresy prądów
  iA=abs(IA(1))*sqrt(2)*sin(h(1)*omega*t+angle(IA(1)))+abs(IA(2))*sqrt(2)*sin(h(2)*omega*t+angle(IA(2)))+abs(IA(3))*sqrt(2)*sin(h(3)*omega*t*angle(IA(3)))+abs(IA(4))*sqrt(2)*sin(h(4)*omega*t*angle(IA(4)));
  iB=abs(IB(1))*sqrt(2)*sin(h(1)*omega*t+angle(IB(1)))+abs(IB(2))*sqrt(2)*sin(h(2)*omega*t+angle(IB(2)))+abs(IB(3))*sqrt(2)*sin(h(3)*omega*t*angle(IB(3)))+abs(IB(4))*sqrt(2)*sin(h(4)*omega*t*angle(IB(4)));
  iC=abs(IC(1))*sqrt(2)*sin(h(1)*omega*t+angle(IC(1)))+abs(IC(2))*sqrt(2)*sin(h(2)*omega*t+angle(IC(2)))+abs(IC(3))*sqrt(2)*sin(h(3)*omega*t*angle(IC(3)))+abs(IC(4))*sqrt(2)*sin(h(4)*omega*t*angle(IC(4)));
  figure(2);
  subplot(1,1,1);
  plot(t,iA,'g-',t,iB,'b-',t,iC,'r-');
  grid on;
  xlabel('Czas [s]')
  ylabel('prądy')
  legend('IA, IB, IC')
  %wykresy wskazowe
  figure(3)
  compass(sum(Eabc(1,:)),'g-');hold on;
  compass(sum(Eabc(2,:)),'b-');hold on;
  compass(sum(Eabc(3,:)),'r-');hold on;
  legend('faza A', 'faza B', 'faza C')
  title('Napięcia źródła')
  figure(4)
  h=compass(5*ones(size(sum(IB))),'.w');
  set(h, 'Visible', 'off');hold on;
  compass(sum(IA),'g-');hold on;
  compass(sum(IB),'b-');hold on;
  compass(sum(IC),'r-');hold on;
  legend('','IA','IB','IC')
  title('Prądy fazowe')