Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Turbo Pascal]Szyfrowanie RSA i program się wywala ? pomocy

Vizzle 13 Cze 2005 21:53 3363 8
 • #1 13 Cze 2005 21:53
  Vizzle
  Poziom 21  

  Oto kod, który napisałem. Niestety jeszcze ani razu nie wykonał się prawidłowo :(.

  Może ktoś go przeanalizować i powiedzieć co i jak aby działało.
  Jeszcze jedno pytanko jeśli wygeneruję plik txt w postaci ...liczba liczba...
  czyli ...2341254 5423 332 123312 543543... jak wczytać kolejno te liczy do zmiennych ? będzie mi to potrzebne do odszyrowania inforamcji ?

  Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.


  Program Algorytm_RSA; {Algorytm jest uproszczonĄ wersjĄ (liczby pierwsze sĄ wzgl©dnie maˆe)}
  {Zostaˆ zaczerpni©ty z ksiĄľki "C++ Ksi©ga Eksperta"}
  Uses CRT; {Przykˆad wedˆug ksiĄľki Bruce'a Schneidera "Applied Cryptography}

  const c:comp=1;

  var
  test,sd:string;
  pubkey,zakodowany,plik:text;
  tymczasowa,E,i:byte;
  znak,odp:char;

  M,N,D,Q,Z:longint;
  zakod,wielka,h:comp;

  Begin
  textbackground(blue);
  randomize;
  i:=1;
  repeat
  ClrScr;
  writeln('Program kodujĄcy za pomocĄ algorytmu RSA');
  writeln;
  writeln('Podaj peˆnĄ scieľk© dost©pu do pliku, kt˘ry chesz kodowa†:');
  writeln('(np. c:\test\pliki\test.txt)');
  write('wprowad« nazw©:');
  readln(sd);
  assign(plik,sd);
  reset(plik);

  while not (eof(plik)) or (i=13) do
  begin
  readln(plik,test);
  writeln(test);
  i:=i+1;
  end;

  reset(plik);

  writeln('(..........C.D.........)');writeln;
  while keypressed do readkey; {czyszczenie buf. klaw.}
  repeat
  writeln('Czy chcesz kodowa† ten plik ?(t/n):');
  odp:=readkey;
  until (odp='t') or (odp='T') or (odp='n') or (odp='N');
  if (odp='t') or (odp='T') then

  Begin {cz©˜† wˆa˜ciwa algorytmu: kodowanie}

  writeln('Generuj© klucze sesji');writeln;
  {1.} i:=random(1)+40; {max 79}
  M:=((i*i)-(79*i)+1601);{obliczanie pseudo losowe liczb pierwszysch}
  i:=random(1)+40; {aby wyliczenia byˆy proste i szybkie "zastosowane"}
  N:=((i*i)-(79*i)+1601);{liczby pierwsze sĄ wzgl©dnie maˆe, normalnie stosowane}
  {2.} Z:=M*N; {posiadajĄ kilkaset miejsc po przecinku}
  Q:=(M-1)*(N-1);
  {obliczenie liczby wzgl©dnie pierwszej z Q #(M-1)*(N-1)#}
  {3.} repeat

  E:=random(200)+1;tymczasowa:=E;
  while E<>Q do if E>Q then E:=E-Q else Q:=Q-E;

  until E=1;

  E:=tymczasowa;
  {4.} {Otrzymano klucze publiczne Z i E, zapisujemy klucze do pliku pubkey.txt}

  writeln('Otrzymano klucze publiczne sesji pomy˜lnie');
  writeln('ZostanĄ zapisane do pliku c:\pubkey.txt');
  assign(pubkey,'c:\pubkey.txt');
  rewrite(pubkey);
  write(pubkey,'Z ',Z,' E ',E );
  close(pubkey);writeln('Zapisano');
  {5.}
  Q:=(M-1)*(N-1);
  D:=0;
  i:=0;
  repeat

  inc(i);
  D:=D+1;
  if (i mod 2)=0 then textcolor(yellow);
  write('.');
  textcolor(white);

  until ((D*E) mod Q)=1;

  clrscr;

  {----------------------------------------Wykonuj© szyfrowanie--------------------------------}

  writeln('Rozpoczynam kodowanie pliku ',sd,'. Plik wyj˜ciowy to c:\rsa.txt');writeln;
  assign(zakodowany,'c:\rsa.txt');
  rewrite(zakodowany);

  repeat


  read(plik,znak);
  write(znak);

  if wielka<>ord(znak) then wielka:=ord(znak);

  for i:=1 to E do wielka:=c*wielka*ord(znak);

  {zakod:=(zakod mod Z);}
  i:=0;
  repeat

  inc(i);
  if (i mod 100)=0 then write('-');
  wielka:=wielka-Z;

  until wielka<0;

  wielka:=wielka+Z;

  write('.');
  write(zakodowany,wielka,' ');


  until EOF(plik);
  close(plik);close(zakodowany);
  writeln;
  writeln('Plik zakodowany pomy˜lnie');
  writeln;
  End;

  while keypressed do readkey;
  writeln('Czy zakoäczy† dziaˆanie programu ?(t/n)');
  odp:=readkey;

  until (odp='t') or (odp='T');

  writeln;
  writeln('Program zostanie zakoäczony za 3sek.');writeln;
  writeln('Autor: Daniel Markowski ver.nie zoptymalizowana;testowa');
  delay(3000);
  textbackground(black);
  End.


  Jeszcze załącznik z tym samym ale może będzie łatwiej cokolwiek z wcięciami.

  0 8
 • #2 14 Cze 2005 00:55
  wddf
  Poziom 18  

  u mnie po zmianie rodzaju zmiennych i stałej comp, na inny typ, działa, do połowy tzn. zaczyna wykonywać szyfrowanie i sie wiesza, może uprość szyfr? Pozatym przenieść wypada do działu programowanie ogólne

  0
 • #3 14 Cze 2005 01:32
  Vizzle
  Poziom 21  

  Co do działu nie zorientowałem się że takowy występuje, zaraz sięto naprawi.

  Nie można zmieniać typów zmiennych bo 1 muszą to być całkowite czyli mniejsza od COMP jest LongInt, niestety jest za mała i zaraz jej zakres jest przekroczony :(.

  Co do uproszczenia to ten RSA jest już maxmalnie porosty, bardzej sięchyba nie da.

  0
 • #4 14 Cze 2005 01:50
  wddf
  Poziom 18  

  u mnie na comp nie chodziło wcale... to dlatego zmienilem

  0
 • #5 14 Cze 2005 04:51
  Romek^2
  Poziom 2  

  Niestety wybrane liczby pseudolosowe są zbyt duże. Podany kod ma prawo zadziałac w jakims języku gdy wyłączone jest sprawdzanie zakresu liczb - być może jest tak w C++, z którego to było skopiowane.
  Radzę, na czas testowania zacząć od małych liczb pierwszych i wyłączyć Randomizacje i doprowadzić kod do działania, a potem dopiero bawić się w wielkie liczby. (testowałem w Turbo55)

  0
 • #6 15 Cze 2005 00:13
  Vizzle
  Poziom 21  

  W zasadzie w kodzie widać żę to:
  " {1.} i:=random(1)+40; {max 79}
  M:=((i*i)-(79*i)+1601);{obliczanie pseudo losowe liczb pierwszysch}"
  da zawrotną liczbę pierwszą = 41 a to chyba nie jest za wielka liczba piwerwsza do działań. To coś innego :(

  0
 • #7 15 Cze 2005 01:29
  Romek^2
  Poziom 2  

  Sam problem z wysypywaniem sie programu (przynajmniej pod turbo 55) jest gdzie indziej - zmodyfikowałem program przez doanie kilku wydruków posrednich :
  repeat
  read(plik,znak);
  write(znak);
  ordznak := ord(znak);
  if wielka<>ordznak
  then wielka:=ordznak;
  for i:=1 to E do
  begin
  { wielka:=c*wielka*ord(znak);}
  wielka:=wielka*ordznak;
  write( wielka:20:0 ); { <=== tutaj sie zatrzymuje }
  end;
  {zakod:=(zakod mod Z);}
  i:=0;
  repeat
  inc(i);
  if (i mod 100)=0
  then write('-');
  wielka:=wielka-Z;
  until wielka<0;
  wielka:=wielka+Z;
  write('.'); write(zakodowany,wielka,' ');
  until EOF(plik);
  program sie zatrzymuje z powodu przekroczenia zakresy liczb. Tak sobie myslę, że warto by jeszcze raz obejrzeć czy program został poprawnie przeniesiony z C++

  0
 • #8 03 Lip 2005 18:40
  Darom
  Specjalista elektryk

  Panowie. Ja wczesniej pisałem program szyfrowania RSA. Tam zawsze występuje problem wielkich liczb. Mnie w Delphi i C++ udało sie uruchomić algorytm 32bitowy (daleko do szyfrowania 512 bitowego, czy 2048). Można wykożystać Java. jest tam taka zmienna o programowanej precyzyjności. nazywa sie BigInteger. Z wykorzystaniem tej liczy napisane są przeróżne biblioteki szyfrujce (np. BouncyCastle)


  Pzdr
  Darek

  0
 • #9 03 Lip 2005 21:21
  Vizzle
  Poziom 21  

  Cytat:
  że warto by jeszcze raz obejrzeć czy program został poprawnie przeniesiony z C++

  Jeszcze raz mówię to jest algorytm opisowy, a nie kalka kodu z C++.

  Błąd 207 to się pojawia przy wykonywaniu a nie przekroczenie zakresu zmiennej (po delikatnym fejsingu).

  0