Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Relpol
Proszê, dodaj wyj±tek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dziêki temu, ¿e ogl±dasz reklamy, wspierasz portal i u¿ytkowników.

SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes

pappa21 06 Sty 2016 09:47 5031 7
 • #1 06 Sty 2016 09:47
  pappa21
  Poziom 5  

  Witam Szanowni Pañstwo, aw szczególno¶ci Forum @ saron22,
  Ciê¿arówka jest Scania 2012 R420
  Mam problem z COO Unite my¶lê,
  Wydaje Coo wadliwej pracy na pok³adzie, Retarder nie robi.
  Gdy Przyczepa ³±czy siê ciê¿arówki. ABS ¶wiat³a s± w³±czone.
  Niektóre uszkodzony kod na poni¿ej, uwa¿am, kod b³êdu Scania na mhhauto, ale to nie robi zawieraj± te kod b³êdu, maj±c nadziejê, ¿e kto¶ mo¿e mi pomóc, mam Xprog, UPA, beeprog2c.


  Hi Dear Forum Member and Espacially @saron22,

  Truck is Scania 2012 R420
  I have a problem With COO Unite i think,
  It seems Coo Faulty on board.

  Some faulty code at below, I Find Error code Scania on mhhauto but it doesnt contain these error code, hoping some one can help me, i have a xprog, upa , beeprog2c .

  Could anyone can explain these codes;

  COO 558 - 550
  ATA 113 - 112 -152
  EMS 11175
  CTS 8 - 5 - 14 - 12 - 15 - 18

  thanks.

  0 7
 • Relpol
 • #3 06 Sty 2016 16:14
  pappa21
  Poziom 5  

  serwisantscani1 napisa³:
  Read and write numbers electronics units bms, coo, ems

  What fault codes with a star ?

  How to read:
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2690697.html


  Thanks for your reply @serwisantscani1
  If you want to need any İnformation, let me know please,

  Waiting your good news.


  These all faults codes are ;


  COO Fault Codes;
  SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes

  ATA Fault Codes;
  SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes

  EMS Fault Codes;
  SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes

  CTS Fault Codes;
  SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes

  COO :
  SCANIA - COO Faulty - Retarder and a lots of Faulty Codes

  0
 • Relpol
 • #4 07 Sty 2016 18:44
  pappa21
  Poziom 5  

  anyone can help me please?

  1
 • Pomocny post
  #5 10 Sty 2016 21:38
  kwantor
  Poziom 38  

  Fit another trailer, for check. If ABS do not working, Retarder will not function.
  Your problem, in the trailer i think. Maybe damage one of two sensors on the midle axle.

  0
 • #6 12 Sty 2016 20:56
  pappa21
  Poziom 5  

  kwantor napisa³:
  Fit another trailer, for check. If ABS do not working, Retarder will not function.
  Your problem, in the trailer i think. Maybe damage one of two sensors on the midle axle.


  I think I have to change my Question. I need just why I am getting these faulty codes ?
  Could anyone can explain these codes;

  COO 558 - 550 *especially
  ATA 113 - 112 -152 especially
  EMS 11175 *especially
  CTS 8 - 5 - 14 - 12 - 15 - 18

  thanks.
  And Retarder Doesnt work.
  thanks.

  1
 • Pomocny post
  #7 13 Sty 2016 00:02
  szaman108
  Poziom 29  

  Hi

  Coo fauts:

  550

  Retarder kolunun manüel olarak devreye sokulması

  Retarder kolu veya retarder Opticruise kolu devresindeki voltaj, izin verilmeyen bir değer varsayıldı. Voltaj değeri izin verilen bir anahtar konumuna karºılık gelmiyor.

  Arıza, aºağıdakilerden kaynaklanabilir:
  • Kısa devre veya açık devre
  • Arızalı retarder kolu veya retarder Opticruise kolu.

  Retarder arıza etkin iken manüel olarak etkinleºtirilemez.

  Retarder kolunu veya retarder Opticruise kolunu kablo tesisatı ve soketleri ile birlikte kontrol edin.


  558

  Araç hız sinyali

  Araç hız sensöründen veya takograftan gelen araç hızı sinyali izin verilen aralığın dıºındaydı.
  Bir takografa sahip olmayan araçlarda koordinatör araç hızı sinyalini araç hız sensöründen alır. Bir takografa sahip olan araçlarda koordinatör araç hızı sinyalini takograftan alır.

  Takografsız araçlarda arıza aºağıdakilerden kaynaklanmıº olabilir:
  • Kardan milinde arızalı araç hız sensörü.
  • Araç hız sensörü devresinde açık devre.
  Takograflı araçlarda arıza aºağıdakilerden kaynaklanmıº olabilir:
  • Takograf ve koordinatör arasındaki devrede açık devre veya kısa devre.
  • Takografta iç arıza.

  Gösterge bütününde sarı uyarı lambası yanacaktır.
  Takografsız araçlar için:Araç hızı hakkında bilgiye ihtiyaç duyan hiçbir fonksiyon arıza etkin olduğu sürece çalıºmaz. Gösterge bütünündeki araç hızı ve mesafesi göstergesi çalıºmaz. Hız denetimi çalıºmaz. Düºük vites aralığına geçmek mümkün değildir. (Ateºlemeyi çalıºtırdıktan sonraki ilk 10 saniye içerisinde vitesi düºük aralığa geçirmek mümkündür)
  Takograflı araçlar için:Koordinatör, araç hızı hakkında takograftan artık bilgiler aldığı sürece fonksiyonlar normal ºekilde çalıºacaktır.

  Takografsız araçlar için:
  • Koordinatör ve kardan mili üzerindeki araç hız sensörü arasındaki devreyi kontrol edin.
  • Kardan mili üzerindeki araç hız sensörünü kontrol edin.
  Takograflı araçlar için:
  • Takograf ve koordinatör arasındaki devreyi kontrol edin.
  • Takograf besleme voltajı devresini kontrol edin.
  • Takografın herhangi bir arıza kodu oluºturup oluºturmadığını kontrol edin.

  ATA

  113

  Alev izleyici

  Alev izleyici, ATA1 için 280°C'nin üzerinde veya ATA2 için 290°C sıcaklık tespit etti.

  Yardımcı ısıtıcıya giden hava beslemesi tıkalıdır, soğuk hava.
  Yardımcı ısıtıcıdan gelen hava menfezi tıkalıdır, ısıtılmıº hava.
  Alev izleyicide, yakıt ikmali veya kontrol ünitesinde arıza.


  Yardımcı ısıtıcı hava beslemesi borularının ve havalandırmanın tıkanmamasına dikkat edin.
  Alev izleyiciyi kontrol edin.
  Yakıt beslemesini kontrol edin.
  Kontrol prosedürleri talimatları Multi 18-90 "H13, ATA yardımcı ısıtıcı - hava" baºlığı altındaki iº tanımında bulunabilir.


  112

  Aºırı ısı sensörü

  Aºırı ısı sensörü, ATA1 için 120°C'nin üzerinde; ATA2 için 150°C'nin üzerinde sıcaklık tespit etti.

  Yardımcı ısıtıcıya giden hava beslemesi tıkalıdır, soğuk hava.
  Yardımcı ısıtıcıdan gelen hava menfezi tıkalıdır, ısıtılmıº hava.
  Yakıt ikmalinde arıza.
  Aºırı ısı sensöründe arıza.


  Yardımcı ısıtıcı hava beslemesi borularının ve havalandırmanın tıkanmamasına dikkat edin.
  Yakıt beslemesini kontrol edin.
  Aºırı ısı sensörünü kontrol edin.
  Kontrol prosedürleri talimatları Multi 18-90 "H13, ATA yardımcı ısıtıcı - hava" baºlığı altındaki iº tanımında bulunabilir.


  152

  Güvenlik süresi

  Çalıºtırma giriºimleri için güvenlik süresi aºılmıºtır.

  Alev izleyicisi çalıºma giriºiminde bulununca hiçbir alev tespit etmez.


  Yakıt beslemesini kontrol edin.
  Yanma havası fanı egzoz borusunun tıkanmadığını kontrol edin.
  Alev izleyiciyi kontrol edin.
  Kızdırma bujisini kontrol edin. Bağlantılar altındaki Dahili Elektrik ªeması'na bakın. Kontrol ünitesinin B konnektöründeki ölçüm noktaları 1 ve 2.
  Direnç:
  • 2 +/- 0,2 ohm.
  Kontrol prosedürleri talimatları Multi 18-90 "H13, ATA yardımcı ısıtıcı - hava" baºlığı altındaki iº tanımında bulunabilir.


  EMS 11175

  NOx kontrolü için bilgi kodu - silinemez

  Boº indirgeyici deposu. NOx kontrolde bir veya daha fazla arıza olduğunda bu arıza kodu üretilir.
  Arıza kodu, NOx kontrolün etkin durumda olup olmadığının görülmesi için yetkililerce kullanılır ve araç tamirinde kullanılmaz.

  NOx kontrolü için diğer etkin arıza kodlarına bakın.

  Motor yönetim sistemi bir arıza tespit ettiğinde, NOx kontrol uyarı lambası yanar.
  Arıza kodu 36 saat etkin olduğunda, motor torku %40 azaltılır.
  Arıza kodu silinemez. 400 gün ya da 9.600 çalıºma saati süresince etkin olmazsa yok olur.

  Arıza kodu etkinse: Diğer etkin hata kodlarını düzeltin.
  Arıza kodu etkin değilse: Bir ºey yapmaya gerek yoktur.


  CTS 8

  Yardımcı ısıtıcı

  Yardımcı ısıtıcıdan gelen çıkıº sinyali pozitif beslemeye veya ºasiye kısa devre yapmıºtır veya devre açıktır.

  Yardımcı ısıtıcının uzaktan kumandasındaki (CT/CT-R) kablolarda veya konnektörde arıza.

  Uzaktan kumanda (CT/CT-R) ve yardımcı ısıtıcı sürücü herhangi bir ºey yapmadan çalıºabilir, yardımcı ısıtıcının ACC panelinden çalıºtırılması mümkün değildir.
  Yardımcı ısıtıcı yine de uzaktan kumanda aracılığıyla çalıºtırılabilir veya durdurulabilir.

  Kabloları ve konnektörü kontrol edin.
  Yardımcı ısıtıcının uzaktan kumandasını (CT/CT-R) kontrol edin.
  Yardımcı ısıtıcıyı kontrol edin.
  ACC kontrol ünitesindeki arıza kodlarını silin.


  CTS 5

  Su valfı

  Su valfı kontrol sinyalinde izin verilmeyen voltaj düzeyi.

  Su valfı kontrol iºlevi devresinde açık devre veya kısa devre.
  Voltaj sinyali ºasiye kısa devre yapılmıºtır veya devre açıktır.
  Su valfının içindeki konum sensörü arızalıdır.

  Sıcak havada, sıcaklık AC kullanılarak sabit tutulduğunda, normal kontrol sağlanır.
  Hava soğuk olduğunda, sistem manuel kontrole geçer ve ekranda 0-10 adımları gösterir. Su valfı ACC panelindeki "+" ve "-" düğmeleri ile kontrol edilir.

  Arıza kodunu silin ve kontağı kapatıp açın.
  Su valfını SDP3 kullanarak kontrol edn. Daha fazla bilgi için Kontrol sekmesinin üstüne tıklayın ve Arıza kodu bilgilerini bulun.
  Kabloları ve su valfı konnektörünü kontrol edin.
  Gerekirse, su valfını yenileyin.
  ACC kontrol ünitesindeki arıza kodlarını silin.


  CTS 12

  Hava sıcaklık sensörü

  Hava sıcaklığı sensörü değeri sınırlarının dıºındadır.

  Hava sıcaklık sensörü istenmeyen pozitif voltaja maruz kalmıº veya istenmeyen topraklama nedeniyle kısa devre yapmıº ya da devre kesilmiºtir.
  • Pozitife bir kısa devre varsa, voltaj 4.9 V'un üzerindedir.
  • Metale bir kısa devre varsa, voltaj 0,1 V'nin üzerindedir.
  • Açık devre varsa, voltaj 4.9 V'un üzerindedir.
  Hava sıcaklık sensöründe kablo veya konnektör arızası.
  Hava sıcaklık sensörü arızalıdır.
  Hava sıcaklık sensörü gevºemiºtir.

  Klima sistemi, manuel kontrole geçer. (0-10)
  AC, 0-4 seçilirse maksimum çıkıºla çalıºacaktır.
  Kalorifer su devirdaim sistemi kapanır.

  Hava sıcaklık sensöründenden gelen değeri kontrol etmek için SDP3'ü kullanın.
  Kabloları ve hava sıcaklık sensörü konnektörünü kontrol edin.
  Gerekirse, hava sıcaklık sensörünü yenileyin.
  ACC kontrol ünitesindeki arıza kodlarını silin.


  CTS 14

  Güneº sensörü

  Güneº sensörü değeri, sınırların dıºındadır.
  Aküye kısa devre.

  Güneº sensörü istenmeyen pozitif voltaja maruz kalmıº veya istenmeyen topraklama nedeniyle kısa devre yapmıº ya da devre kesilmiºtir.
  Güneº sensöründe kablo veya konnektör arızası.
  Güneº sensörü bozuktur.
  Güneº sensörü gevºemiºtir.

  Gün ıºığında daha sıcak bir his veren güneº sensörü sistemde aktif değildir.

  Güneº sensöründen gelen değeri kontrol etmek için SDP3'ü kullanın.
  Kabloları ve güneº sensörü konnektörünü kontrol edin.
  Gerekirse, güneº sensörünü yenileyin.
  ACC kontrol ünitesindeki arıza kodlarını silin.

  CTS 18

  Akü voltajı

  Akü voltajı fazla yüksek veya fazla alçaktır.

  Güç beslemesinde arıza.

  Voltaj seviyesi çok yüksek veya düºük olursa aºağıdaki elemanlar kapanır:
  • Hava kontrol motoru: 18 V > - > 30 V
  • Su valfı: 18 V > - > 30 V
  • Devridaim motoru: 18 V > - > 34 V
  • Kontrol ünitesi fanı: 18 V > - > 34 V
  • Fan motoru: 21.5 V > - > 30 V
  • LCD ekran: > 34 V
  • Aydınlatma yukarı/aºağı: > 34 V
  • Aydınlatma paneli: > 34 V
  • Bütün durum LED'leri: > 34 V
  • Yardımcı ısıtıcı çıkıº sinyali: 18 V > - > 34 V

  Kabloları ve konnektörü kontrol edin.
  Voltaj seviyesini SDP3 kullanarak kontrol edin.
  Güç beslemesini kontrol edin.

  I did not find fault CTS15

  1
 • #8 14 Sty 2016 21:38
  pappa21
  Poziom 5  

  szaman108 napisa³:
  Hi

  Coo fauts:

  550

  Retarder kolunun manüel olarak devreye sokulması

  Retarder kolu veya retarder Opticruise kolu devresindeki voltaj, izin verilmeyen bir değer varsayıldı. Voltaj değeri izin verilen bir anahtar konumuna karºılık gelmiyor.

  Arıza, aºağıdakilerden kaynaklanabilir:
  • Kısa devre veya açık devre
  • Arızalı retarder kolu veya retarder Opticruise kolu.

  Retarder arıza etkin iken manüel olarak etkinleºtirilemez.

  Retarder kolunu veya retarder Opticruise kolunu kablo tesisatı ve soketleri ile birlikte kontrol edin.


  558

  Araç hız sinyali

  Araç hız sensöründen veya takograftan gelen araç hızı sinyali izin verilen aralığın dıºındaydı.
  Bir takografa sahip olmayan araçlarda koordinatör araç hızı sinyalini araç hız sensöründen alır. Bir takografa sahip olan araçlarda koordinatör araç hızı sinyalini takograftan alır.

  Takografsız araçlarda arıza aºağıdakilerden kaynaklanmıº olabilir:
  • Kardan milinde arızalı araç hız sensörü.
  • Araç hız sensörü devresinde açık devre.
  Takograflı araçlarda arıza aºağıdakilerden kaynaklanmıº olabilir:
  • Takograf ve koordinatör arasındaki devrede açık devre veya kısa devre.
  • Takografta iç arıza.

  Gösterge bütününde sarı uyarı lambası yanacaktır.
  Takografsız araçlar için:Araç hızı hakkında bilgiye ihtiyaç duyan hiçbir fonksiyon arıza etkin olduğu sürece çalıºmaz. Gösterge bütünündeki araç hızı ve mesafesi göstergesi çalıºmaz. Hız denetimi çalıºmaz. Düºük vites aralığına geçmek mümkün değildir. (Ateºlemeyi çalıºtırdıktan sonraki ilk 10 saniye içerisinde vitesi düºük aralığa geçirmek mümkündür)
  Takograflı araçlar için:Koordinatör, araç hızı hakkında takograftan artık bilgiler aldığı sürece fonksiyonlar normal ºekilde çalıºacaktır.

  Takografsız araçlar için:
  • Koordinatör ve kardan mili üzerindeki araç hız sensörü arasındaki devreyi kontrol edin.
  • Kardan mili üzerindeki araç hız sensörünü kontrol edin.
  Takograflı araçlar için:
  • Takograf ve koordinatör arasındaki devreyi kontrol edin.
  • Takograf besleme voltajı devresini kontrol edin.
  • Takografın herhangi bir arıza kodu oluºturup oluºturmadığını kontrol edin.

  ATA

  113

  Alev izleyici

  Alev izleyici, ATA1 için 280°C'nin üzerinde veya ATA2 için 290°C sıcaklık tespit etti.

  Yardımcı ısıtıcıya giden hava beslemesi tıkalıdır, soğuk hava.
  Yardımcı ısıtıcıdan gelen hava menfezi tıkalıdır, ısıtılmıº hava.
  Alev izleyicide, yakıt ikmali veya kontrol ünitesinde arıza.


  Yardımcı ısıtıcı hava beslemesi borularının ve havalandırmanın tıkanmamasına dikkat edin.
  Alev izleyiciyi kontrol edin.
  Yakıt beslemesini kontrol edin.
  Kontrol prosedürleri talimatları Multi 18-90 "H13, ATA yardımcı ısıtıcı - hava" baºlığı altındaki iº tanımında bulunabilir.


  112

  Aºırı ısı sensörü

  Aºırı ısı sensörü, ATA1 için 120°C'nin üzerinde; ATA2 için 150°C'nin üzerinde sıcaklık tespit etti.

  Yardımcı ısıtıcıya giden hava beslemesi tıkalıdır, soğuk hava.
  Yardımcı ısıtıcıdan gelen hava menfezi tıkalıdır, ısıtılmıº hava.
  Yakıt ikmalinde arıza.
  Aºırı ısı sensöründe arıza.


  Yardımcı ısıtıcı hava beslemesi borularının ve havalandırmanın tıkanmamasına dikkat edin.
  Yakıt beslemesini kontrol edin.
  Aºırı ısı sensörünü kontrol edin.
  Kontrol prosedürleri talimatları Multi 18-90 "H13, ATA yardımcı ısıtıcı - hava" baºlığı altındaki iº tanımında bulunabilir.


  152

  Güvenlik süresi

  Çalıºtırma giriºimleri için güvenlik süresi aºılmıºtır.

  Alev izleyicisi çalıºma giriºiminde bulununca hiçbir alev tespit etmez.


  Yakıt beslemesini kontrol edin.
  Yanma havası fanı egzoz borusunun tıkanmadığını kontrol edin.
  Alev izleyiciyi kontrol edin.
  Kızdırma bujisini kontrol edin. Bağlantılar altındaki Dahili Elektrik ªeması'na bakın. Kontrol ünitesinin B konnektöründeki ölçüm noktaları 1 ve 2.
  Direnç:
  • 2 +/- 0,2 ohm.
  Kontrol prosedürleri talimatları Multi 18-90 "H13, ATA yardımcı ısıtıcı - hava" baºlığı altındaki iº tanımında bulunabilir.


  EMS 11175

  NOx kontrolü için bilgi kodu - silinemez

  Boº indirgeyici deposu. NOx kontrolde bir veya daha fazla arıza olduğunda bu arıza kodu üretilir.
  Arıza kodu, NOx kontrolün etkin durumda olup olmadığının görülmesi için yetkililerce kullanılır ve araç tamirinde kullanılmaz.

  NOx kontrolü için diğer etkin arıza kodlarına bakın.

  Motor yönetim sistemi bir arıza tespit ettiğinde, NOx kontrol uyarı lambası yanar.
  Arıza kodu 36 saat etkin olduğunda, motor torku %40 azaltılır.
  Arıza kodu silinemez. 400 gün ya da 9.600 çalıºma saati süresince etkin olmazsa yok olur.

  Arıza kodu etkinse: Diğer etkin hata kodlarını düzeltin.
  Arıza kodu etkin değilse: Bir ºey yapmaya gerek yoktur.


  CTS 8

  Yardımcı ısıtıcı

  Yardımcı ısıtıcıdan gelen çıkıº sinyali pozitif beslemeye veya ºasiye kısa devre yapmıºtır veya devre açıktır.

  Yardımcı ısıtıcının uzaktan kumandasındaki (CT/CT-R) kablolarda veya konnektörde arıza.

  Uzaktan kumanda (CT/CT-R) ve yardımcı ısıtıcı sürücü herhangi bir ºey yapmadan çalıºabilir, yardımcı ısıtıcının ACC panelinden çalıºtırılması mümkün değildir.
  Yardımcı ısıtıcı yine de uzaktan kumanda aracılığıyla çalıºtırılabilir veya durdurulabilir.

  Kabloları ve konnektörü kontrol edin.
  Yardımcı ısıtıcının uzaktan kumandasını (CT/CT-R) kontrol edin.
  Yardımcı ısıtıcıyı kontrol edin.
  ACC kontrol ünitesindeki arıza kodlarını silin.


  CTS 5

  Su valfı

  Su valfı kontrol sinyalinde izin verilmeyen voltaj düzeyi.

  Su valfı kontrol iºlevi devresinde açık devre veya kısa devre.
  Voltaj sinyali ºasiye kısa devre yapılmıºtır veya devre açıktır.
  Su valfının içindeki konum sensörü arızalıdır.

  Sıcak havada, sıcaklık AC kullanılarak sabit tutulduğunda, normal kontrol sağlanır.
  Hava soğuk olduğunda, sistem manuel kontrole geçer ve ekranda 0-10 adımları gösterir. Su valfı ACC panelindeki "+" ve "-" düğmeleri ile kontrol edilir.

  Arıza kodunu silin ve kontağı kapatıp açın.
  Su valfını SDP3 kullanarak kontrol edn. Daha fazla bilgi için Kontrol sekmesinin üstüne tıklayın ve Arıza kodu bilgilerini bulun.
  Kabloları ve su valfı konnektörünü kontrol edin.
  Gerekirse, su valfını yenileyin.
  ACC kontrol ünitesindeki arıza kodlarını silin.


  CTS 12

  Hava sıcaklık sensörü

  Hava sıcaklığı sensörü değeri sınırlarının dıºındadır.

  Hava sıcaklık sensörü istenmeyen pozitif voltaja maruz kalmıº veya istenmeyen topraklama nedeniyle kısa devre yapmıº ya da devre kesilmiºtir.
  • Pozitife bir kısa devre varsa, voltaj 4.9 V'un üzerindedir.
  • Metale bir kısa devre varsa, voltaj 0,1 V'nin üzerindedir.
  • Açık devre varsa, voltaj 4.9 V'un üzerindedir.
  Hava sıcaklık sensöründe kablo veya konnektör arızası.
  Hava sıcaklık sensörü arızalıdır.
  Hava sıcaklık sensörü gevºemiºtir.

  Klima sistemi, manuel kontrole geçer. (0-10)
  AC, 0-4 seçilirse maksimum çıkıºla çalıºacaktır.
  Kalorifer su devirdaim sistemi kapanır.

  Hava sıcaklık sensöründenden gelen değeri kontrol etmek için SDP3'ü kullanın.
  Kabloları ve hava sıcaklık sensörü konnektörünü kontrol edin.
  Gerekirse, hava sıcaklık sensörünü yenileyin.
  ACC kontrol ünitesindeki arıza kodlarını silin.


  CTS 14

  Güneº sensörü

  Güneº sensörü değeri, sınırların dıºındadır.
  Aküye kısa devre.

  Güneº sensörü istenmeyen pozitif voltaja maruz kalmıº veya istenmeyen topraklama nedeniyle kısa devre yapmıº ya da devre kesilmiºtir.
  Güneº sensöründe kablo veya konnektör arızası.
  Güneº sensörü bozuktur.
  Güneº sensörü gevºemiºtir.

  Gün ıºığında daha sıcak bir his veren güneº sensörü sistemde aktif değildir.

  Güneº sensöründen gelen değeri kontrol etmek için SDP3'ü kullanın.
  Kabloları ve güneº sensörü konnektörünü kontrol edin.
  Gerekirse, güneº sensörünü yenileyin.
  ACC kontrol ünitesindeki arıza kodlarını silin.

  CTS 18

  Akü voltajı

  Akü voltajı fazla yüksek veya fazla alçaktır.

  Güç beslemesinde arıza.

  Voltaj seviyesi çok yüksek veya düºük olursa aºağıdaki elemanlar kapanır:
  • Hava kontrol motoru: 18 V > - > 30 V
  • Su valfı: 18 V > - > 30 V
  • Devridaim motoru: 18 V > - > 34 V
  • Kontrol ünitesi fanı: 18 V > - > 34 V
  • Fan motoru: 21.5 V > - > 30 V
  • LCD ekran: > 34 V
  • Aydınlatma yukarı/aºağı: > 34 V
  • Aydınlatma paneli: > 34 V
  • Bütün durum LED'leri: > 34 V
  • Yardımcı ısıtıcı çıkıº sinyali: 18 V > - > 34 V

  Kabloları ve konnektörü kontrol edin.
  Voltaj seviyesini SDP3 kullanarak kontrol edin.
  Güç beslemesini kontrol edin.

  I did not find fault CTS15


  Thank you very very much, Dziêkujê bardzo.

  0