Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Autonomiczny samochód RC na Raspberry

ghost666 28 Jan 2016 18:03 12255 14
 • Autonomiczny samochód RC na Raspberry
  Celem opisanego poniżej projektu jest zmodyfikowanie samochodzika RC w taki sposób, aby samodzielnie jeździł po torze: był w stanie wykrywać znak stopu i rozpoznawać światła drogowe i ich kolor. Dodatkowo w układ wbudowano detektor kolizji i przedmiotów znajdujących się z przodu auta.

  System składa się z trzech modułów - systemu wejścia: kamery i sensora ultradźwiękowego; jednostki przetwarzającej: komputera i samochodzika RC.  Jednostka wejściowa

  Do samochodu zamocowany jest moduł Raspberry Pi B+ z dołączoną kamerą oraz ultradźwiękowym sensorem HC-SR04. Moduł ten odpowiedzialny jest za zbieranie danych. Na komputerze pracują dwa programy, które mają za zadanie przekazywanie strumieni danych - z kamery i z sensora ultradźwiękowego - do komputera poprzez lokalną sieć WiFi. Jednocześnie, program odpowiedzialny za przekazywanie obrazu kamery, skaluje obraz do rozdzielczości QVGA (320 x 240 pikseli), aby uzyskać niskie opóźnienia w transmisji.

  Autonomiczny samochód RC na Raspberry Autonomiczny samochód RC na Raspberry Autonomiczny samochód RC na Raspberry Autonomiczny samochód RC na Raspberry Autonomiczny samochód RC na Raspberry


  Jednostka przetwarzająca dane

  Jednostką przetwarzającą dane jest komputer odpowiedzialny za szereg zadań: odbiera dane z Raspberry Pi; kontroluje, uczy i steruje - sieć neuronową oraz zajmuje się detekcją przedmiotów (znaków stop i świateł drogowych), pomiarem odległości na podstawie obrazu oraz wysyła poprzez USB dane do Arduino.

  Serwer TCP

  Wielowątkowy serwer TCP pracuje cały czas na komputerze i odbiera dane od RPi - klatki obrazu i dane z miernika ultradźwiękowego. Program odpowiedzialny jest także za konwertowanie obrazów do skali szarości i dekodowanie ich do postaci macierzy zrozumiałych dla biblioteki Numpy w Pythonie.

  Sieć neuronowa

  Jedną z zalet wykorzystywania sieci neuronowej jest fakt, że po wstępnym nauczeniu sieci jej działanie jest bardzo szybkie, co pozwala niezwykle prędko rozpoznawać elementy na obrazach. W wykorzystanym algorytmie jedynie połowa wejściowego obrazu wykorzystywana jest do uczenia sieci i rozpoznawaniu obiektów.

  Sieć neuronowa wykorzystuje 38400 (320 x 120) neuronów w warstwie wejściowej i 32 neurony w warstwie ukrytej. Ilość neuronów w ukrytej warstwie została dobrana dosyć arbitralnie. W warstwie wyjściowej są cztery neurony, z których każdy odpowiada za jedną z instrukcji kontrolnych 0 w lewo, w prawo, naprzód i w tył. Ta ostatnia opcja nie jest wykorzystywana w projekcie, ale mimo wszystko została zaimplementowana w warstwie wyjściowej.

  Autonomiczny samochód RC na Raspberry


  Poniżej pokazano dane wykorzystane do uczenia sieci. Każdy obrazek jest przycinany i konwertowany do macierzy numpy. Każdy z obrazków jest następnie opisywany etykietą - manualnie przez człowieka. Wszystkie dane - uczące dane i etykiety - zapisywane są w jednym pliku NPZ. Sieć neuronowa uczona jest w OpenCV, wykorzystując technikę propagacji wstecznej. Po etapie uczenia wagi zapisywane są pliku XML. Aby analizować obrazy, dane z pliku XMLwgrywane są do utworzonej sieci neuronowej.

  Autonomiczny samochód RC na Raspberry


  Detekcja obiektów

  W projekcie wykorzystano podejście polegające na detekcji kształtów. Wykorzystane w tym celu zostały klasyfikatory kaskadowe Haara. Jako że wymaga to stworzenia klasyfikatora i uczenia sieci rozpoznawania dla każdego kształtu, autor w projekcie skupił się na detekcji dwóch elementów toru - znaku STOP i świateł drogowych.

  Oprogramowanie OpenCV zapewnia system uczenia sieci i detekcji kształtów. Wykorzystując telefon komórkowy z aparatem, autor zebrał próby dodatnie. Zdjęcia przycięte zostały tak, że widoczny na nich był tylko detekowany obiekt. Próbki ujemne zostały zebrane w sposób losowy.

  Próbki dodatnie dla świateł drogowych zawierały w sobie identyczną liczbę zdjęć światła zielonego i czerwonego. Do uczenia obu klasyfikatorów wykorzystano te same próbki ujemne. Poniżej pokazano przykładowe próbki - dodatnie i ujemne - wykorzystane do uczenia klasyfikatorów w projekcie.

  Autonomiczny samochód RC na Raspberry Autonomiczny samochód RC na Raspberry


  Do rozpoznawania koloru światła konieczne jest zastosowanie dodatkowej obróbki obrazu, poza opisanym powyżej algorytmem detekcji przedmiotów. Poniższy schemat blokowy opisuje algorytm detekcji koloru światła drogowego.

  Autonomiczny samochód RC na Raspberry


  W pierwszej kolejności wyuczony klasyfikator kaskadowy wykorzystany zostaje do detekcji światła drogowego. Generuje on obrys światła, który posłuży w dalszej części jako ROI (rejon zainteresowania). Następnie, na ROI nakładane jest gaussowskie rozmycie obrazu i algorytm wyszukuje najjaśniejszy punkt na obrazie. Na podstawie lokalizacji tego punktu system determinuje, jakie światło jest zapalone - czerwone czy zielone.

  Pomiar odległości

  Moduł Raspberry Pi pozwala na podłączenie tylko jednego modułu kamery. Wykorzystanie dwóch kamer na USB byłoby nie wskazane z uwagi na wagę i koszt całego rozwiązania, dlatego autor projektu zdecydował się na pomiar odległości z wykorzystaniem tylko jednej kamery. System bazuje na modelu wykrywania odległości opisanym w pracy Chu, Ji, Guo, Li and Wang (2004).

  Autonomiczny samochód RC na Raspberry


  P jest punktem na celu, do którego mierzona jest odległość, d to odległość od środka optycznego do punktu P. W oparciu o powyższą geometrię równanie (1) pokazuje jak obliczyć odległość d; f to ogniskowa obiektywu kamery ∂ to kąt pochylenia kamery, h to wysokość środka optycznego, punkt (x0, y0) odnosi się do współrzędnych powstałych z przecięcia osi optycznej kamery i płaszczyzny obrazu. Fizyczny wymiar piksela kamery zawarty jest w równaniu jako dx i dy. W takiej sytuacji:

  $$d = \frac {h}{tan(\delta + arctan(\frac{y-y_0}{f}))}$$ (1)
  $$u = \frac{x}{dx}+u_0$$ $$v = \frac {y}{dy}+v_0$$ (2)


  Załóżmy, że $$y_0 = 0$$ oraz $$x_0 = 0$$; wtedy z równań (1) i (2) otrzymujemy:

  $$d = \frac {h}{tan(\alpha + arctan(\frac{v-v_0}{a_y}))}]$$ (3)


  Gdzie $$a_y = \frac{f}{dy}$$, a v to współrzędne na obrazie w osi y - parametr ten dany jest z algorytmu detekcji obiektów na obrazie. Pozostałe parametry są znane i wynikają z wykorzystanej kamery.

  OpenCV umożliwia kalibrację kamery. Matryca kamery ma rozdzielczość 5 MP. W idealnym przypadku parametry a_x i a_y są sobie równe, ich ewentualne różnice wynikać będą z faktu, że piksele w matrycy nie są prostokątne. Pokazana poniżej macierz pokazuje, że moduł kamery zintegrowany z obiektywem o stałej ogniskowej, zapewnia dobre rezultaty, jeśli chodzi o kompensację zniekształceń obrazu.

  Autonomiczny samochód RC na Raspberry


  Powyższa macierz zwraca wyniki w pikselach, a h mierzone jest w centymetrach, równanie (3) pozwala na wyliczenie odległości d, także w centymetrach.

  Moduł kontroli samochodu RC

  Wykorzystany samochodzik wyposażono w bardzo proste sterowanie. Odbywa się ono poprzez naciskanie przycisków, które powoduje zwieranie pinów układu kontrolującego do masy. Moduł Arduino podłączono do układu tak, aby udawał naciskanie przycisków, zwierając odpowiednie piny do masy. Wykorzystano cztery wyjścia cyfrowe modułu Arduino, które odpowiadają czterem akcjom - ruchowi do przodu i do tyłu oraz skrętom na boki. Moduł Arduino wystawia po prostu na odpowiednim pinie stan niski, gdy samochodzik ma pojechać w dowolnym kierunku. Moduł jest podłączony do komputera poprzez USB, a komputer przesyła do niego dane poprzez interfejs szeregowy emulowany na USB.

  Wyniki

  Jak pokazały testy algorytm rozpoznaje obiekty z dokładnością około 85%. Dla rozpoznawania obiektów na zbiorze uczącym dokładność ta wynosi 96%. Podczas normalnej pracy algorytm analizuje obraz około 10 razy na sekundę, co jest związane z szybkością nadawania strumienia wideo - 10 klatek na sekundę.

  Wykorzystanie klasyfikatora Haara powoduje, że system rozpoznawania obrazów jest czuły na obrót obiektów, jednakże w opisanym przypadku nie jest to problemem, gdyż rozpoznawane obiekty - znak stopu i światła drogowe - zawsze umieszczane są w tej samej pozycji.

  Autonomiczny samochód RC na Raspberry Autonomiczny samochód RC na Raspberry


  Jeśli chodzi o pomiar odległości, sensor ultradźwiękowy jest w stanie mierzyć odległość tylko od przedmiotów znajdujących się bezpośrednio przed pojazdem. Zwraca on dokładne wyniki tylko, gdy działa pod odpowiednim kątem, a powierzchnia, od której mierzy się odległość dobrze odbija ultradźwięki. Wyniki pomiaru odległości na podstawie obrazów autor opisuje jako "dość dobre" - to znaczy wystarczające na potrzeby opisywanego projektu. Poniżej zaprezentowano eksperymentalne dane pochodzące z testów układu.

  Autonomiczny samochód RC na Raspberry


  Na pokazanych powyżej przykładach na dokładność pomiaru odległości wpływ ma szereg czynników: błędy pomiarowe, wariancja obrysu detekowanego przez algorytm obiektu, błędy na etapie kalibracji kamery i nieliniowa zależność pomiędzy współrzędnymi a odległością - im większa odległość, tym szybciej zmieniają się współrzędne kamery, generując większy błąd.

  Autor mimo pewnych niedoskonałości projektu jest z niego bardzo zadowolony. Stworzony pojazd jest w stanie bez problemu poruszać się, unikając zderzeń i reagować na napotykane znaki STOPu i światła drogowe.

  Źródło: https://zhengludwig.wordpress.com/projects/self-driving-rc-car/

  Cool! Ranking DIY
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  ghost666
  Translator, editor
  Offline 
  Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
  ghost666 wrote 10246 posts with rating 8528, helped 157 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2003 year.
 • Texa PolandTexa Poland
 • #2
  jakal
  Level 2  
  OpenCV Python Neural Network Autonomous RC Car. Archiwum GitHub z kodami źródłowymi autonomicznego samochodu znajduje sie pod adresem https://github.com/hamuchiwa/AutoRCCar

  Jeżeli ktoś interesuje się rozpoznawaniem kształtów przy pomocy kamery, sieciami neuronowymi, lub po prostu chce zobaczyć "jak to działa" powinien koniecznie zerknąć do kodów źródłowych. Może uzupełnić, lub poszerzyć swoją wiedzę. W Internecie bardzo ciężko jest znaleźć podobne gotowe i przetestowane rozwiązania.
 • Texa PolandTexa Poland
 • #3
  PC_Majster_Unix
  Level 15  
  Jak Mocny Jest potrzebny pc aby to uciągnąć?
  Kiedyś miałem podobny pomysł, polegał na zeskanowaniu trasy w 3d i jeździe z pamięci, nawigacji, oraz czujników.
 • #4
  sorry1
  Level 12  
  @PC_Majster_Unix Zrobiłem ostatnio coś podobnego na banana pi z debianem(LXDE) + kamerka na USB, działało pięknie :) Mogę udostępnić kod w C++ na wykrycie dowolnego obiektu. Autonomiczny samochód RC na Raspberry
 • #5
  PC_Majster_Unix
  Level 15  
  sorry1 wrote:
  @PC_Majster_Unix Zrobiłem ostatnio coś podobnego na banana pi z debianem(LXDE) + kamerka na USB, działało pięknie :) Mogę udostępnić kod w C++ na wykrycie dowolnego obiektu. Autonomiczny samochód RC na Raspberry

  Chciałbym użyć starej kamery VHS lub monitoringu do analizy obrazu (bo jest dokładniejsza niż 1080p pod USB w słabym świetle).
  Czy taki video grabber będzie dobry pod Linuxem?
  Nie wiem czy mi go wykryje jako kamerka USB.
  easycap-video-grabber-cd-zgrywanie-z-vhs-
  Moderated By ANUBIS:

  3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.


  Link
 • #6
  sorry1
  Level 12  
  @PC_Majster_Unix Miałem coś takiego kiedyś ale jakość była okropna.
  Jeśli chcesz to odpalić na PC to poszukaj karty DVR pod PCI, większość współpracuje z linuxami. Jeśli postawisz na raspberry lub banana to można wykorzystać moduł kamery podpinany pod specjalne gniazdo, wtedy można przechwytywać obraz 1080p.
 • #7
  PC_Majster_Unix
  Level 15  
  sorry1 wrote:
  @PC_Majster_Unix Miałem coś takiego kiedyś ale jakość była okropna.
  Jeśli chcesz to odpalić na PC to poszukaj karty DVR pod PCI, większość współpracuje z linuxami. Jeśli postawisz na raspberry lub banana to można wykorzystać moduł kamery podpinany pod specjalne gniazdo, wtedy można przechwytywać obraz 1080p.

  Jakość kamery VHS rozdzielczościowo jest nie lepsza od tej karty o której wspominałem, taka kamera jest lepsza ze względu na fizyczne przybliżanie obrazu na którym jakość się nie traci, oraz jest bardziej czuła na światło, i jest tania.
  Właśnie pod tymi względami zawstydza nowe iphony nagrywające w 4k :D
 • #8
  sorry1
  Level 12  
  Zgadza się, ale pamiętaj że z przełożeniem optyki nie ma większych problemów :D

  BTW. Karta DVR na USB mocno pogorszy jakość i tak tej kamery analogowej.
 • #9
  PC_Majster_Unix
  Level 15  
  sorry1 wrote:
  Zgadza się, ale pamiętaj że z przełożeniem optyki nie ma większych problemów :D

  BTW. Karta DVR na USB mocno pogorszy jakość i tak tej kamery analogowej.

  Wygrzebałem stary monitoring działający pod Linuxem 8-)
  Wystarczy teraz tylko podłączyć go pod wifi i huba USB :D
  Znacie jakiś sterownik pod USB i sposób na wgranie innego Linuxa który go obsłuży?
  Może najtańszy moduł typu arduino?
 • #10
  Freddy
  Level 43  
  sorry1 wrote:
  BTW. Karta DVR na USB mocno pogorszy jakość i tak tej kamery analogowej.
  Niby dlaczego, FrameGrabbery na USB przechwytują bez problemu obraz 25 kl/sek. w jakości HD.
 • #11
  sorry1
  Level 12  
  @Freddy Masz rację, miałem na myśli urządzenie podesłane przez @PC_Majster_Unix. Pamiętać należy tylko że potrzeba wtedy USB 3.0.
 • #12
  Freddy
  Level 43  
  sorry1 wrote:
  Pamiętać należy tylko że potrzeba wtedy USB 3.0.
  Nieprawda, USB 2.0 w zupełności wystarczy.
 • #13
  PC_Majster_Unix
  Level 15  
  sorry1 wrote:
  @Freddy Masz rację, miałem na myśli urządzenie podesłane przez @PC_Majster_Unix. Pamiętać należy tylko że potrzeba wtedy USB 3.0.

  Niestety, ale mam 1.1, ale do czegoś na arduino wystarczy :)
 • #14
  PC_Majster_Unix
  Level 15  
  Mój rejestrator monitoringu to ,, 4CH H.264 DVR"
 • #15
  srg2
  Level 1  
  Czy ktos mógłby mi powiedziec jak rozpoznac obiekty na obrazie?
  szukałem opencv ale niestety nauka tego mi się nie udaje