Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.

Radzio M. 03 Mar 2016 12:37 20712 38
Optex
 • Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.

  1. Wstęp
  Od dłuższego czasu, kiedy brama była już poskładana w całość, istniała potrzeba zautomatyzowania jej w celu samodzielnego otwierania/zamykania. Każdy, kto posiada bramę automatyczną wie, że jest to wygodne pod różnymi względami. Na wstępie chciałbym podziękować użytkownikowi azibik za odsprzedanie silnika napędowego do bramy. W tym miejscu również przesyłam pozdrowienia.

  2. Założenia
  • System sterowania powinien umożliwić użytkownikowi otwieranie całkowite bramy oraz częściowe otwieranie (furtka)
  • Możliwość sterowania z poziomu przycisków, pilota, smartfona
  • Otwieranie i zamykanie bramy ma być sygnalizowane miganiem lampy
  • Możliwość sterowania oświetleniem dodatkowym z poziomu pilota
  • Zabezpieczenie przed uderzeniem bramy w samochód lub człowieka
  • System sterowania bramą powinien identyfikować użytkowników i wykonywać rozkazy tylko dla wybranej ich grupy - smartfon
  • Samozamykanie bramy po minięciu ustalonego czasu
  • Otwieranie lub zamykanie bramy w określonych godzinach (zegar RTC)

  3. Mechanika, napęd
  W celu zmniejszenia masy bramy, ramę pozostawiono metalową, natomiast jako wypełnienie bramy użyto drewna. Dolny profil bramy (rys. 3.1) jest kwadratową rurą, w której od spodu jest wycięty pas, przez który przemieszczają się rolki. Każda brama powinna posiadać minimum 2 rolki umieszczone w pewnej odległości od siebie, które są przymocowane do podłoża, najczęściej betonowego słupa znajdującego się w ziemi. Ograniczniki stosowane są w celu wyeliminowania przypadku całkowitego wysunięcia się bramy do takiego stopnia, że brama wyjedzie z rolek. Taka konstrukcja umożliwia ręczne przesuwanie bramy.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 3.1 Widok rolki w profilu

  Chcąc wykorzystać silnik elektryczny, należy do konstrukcji bramy dołożyć układ przeniesienia napędu z obrotowego (silnika) na ruch prostoliniowy (bramy). Do tego celu zostały wykorzystane listwy zębate (rys. 3.2), które przymocowano do bramy.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 3.2 Listwa zębata

  W celu wyznaczenia położeń krańcowych otwarcia i zamknięcia do listwy zębatej zostały przymocowane dwa dystanse (rys. 3.3), które będą wychylać dźwignię (rys. 3.4) aktywującą mikroprzełącznik.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 3.3 Dystans

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 3.4 Dźwignia mikroprzełącznika

  Napęd elektromechaniczny (rys. 3.5) składa się z silnika klatkowego jednofazowego oraz reduktora z przekładnią ślimakową. Silnik zapewnia sterowanie lewo-prawo, natomiast przekładnia zwiększa wartość momentu obrotowego. Dodatkowo układ napędowy można odłączyć w celu otwierania ręcznego. Układ napędowy bramy jest od firmy RIB.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.

  rys. 3.5 Silnik napędowy

  4. Główny sterownik
  Główny sterownik jest centralną jednostką zaproponowanego systemu sterowania bramą przesuwną. Jego zadaniem jest sterowanie obiektem na podstawie rozkazów zadanych przez użytkownika. W swojej budowie integruje on ze sobą część mocy, którą nazwano modułem mocy oraz część elektroniczną z mikrokontrolerem, którą nazwano modułem logiki. Jako dodatkowe sterowanie bezprzewodowe został dodany moduł radiolinii 433MHz, który również znajduje się w głównym sterowniku.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M. Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.

  rys. 4.1 Główny sterownik

  4.1 Moduł mocy
  Moduł mocy (rys. 4.1.1) odpowiedzialny jest za zasilanie silnika klatkowego jednofazowego z kondensatorem rozruchowym (załączenie fazy, zmiana kierunku obrotu), zasilanie lampy ostrzegawczej, zapewnienie izolacji optycznej z modułem logiki.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 4.1.1 Moduł mocy

  4.2 Moduł radiolinii
  W celu sterowania bramy z poziomu pilota (rys. 4.2.1) użyto radiolinii czterokanałowej KR11 posiadającej 4 przekaźniki. Dwie zworki umożliwiają ustawienia trybu pracy jako: chwilowy, włącz-wyłącz, zatrzask. W ramach pracy potrzebny był tryb chwilowy i w odpowiedni sposób został skonfigurowany. Chcąc zaprogramować kolejny pilot należy przytrzymać switch odbiornika radiolinii około 2-3 sekund, następnie go zwolnić, na końcu wcisnąć któryś z klawiszy pilota. Jeśli dioda LED zamigotała kilka razy to oznacza, że pilot został zaprogramowany. Radiolinia ma możliwość zaprogramowania do 30 pilotów. Zasięg działania producent deklaruje do 100m w otwartym terenie.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 4.2.1 Radiolinia KR11

  4.3 Moduł logiki
  Moduł logiki (rys. 4.3.1) jest centralnym modułem głównego sterownika. Zawiera on układy dyskretne, które odbierają i wysyłają sygnały do pozostałych modułów. Dzięki wykorzystaniu komunikacji asynchronicznej łączy się z modułem Bluetooh HC06 oraz dekoduje wysyłane ramki komunikatów z urządzenia mobilnego. Dodatkowo moduł logiki obsługuje przenośną pamięć (karta pamięci), na której zapisuje informacje o otwieraniu bramy.
  Głównym układem scalonym modułu logiki jest mikrokontroler STM32F100RBT6B. Jego zadaniem jest obsługa modułu bluetooth HC06, zewnętrznej pamięci szeregowej EEPROM, karty pamięci SD, wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego RTC oraz sterowanie i odczytywanie stanu linii wejścia/wyjścia GPIO.
  Wspomniany wyżej mikrokontroler produkowany przez firmę STMicroelectronics posiada 32-bitowy rdzeń ARM Cortex M3, 128kB pamięci FLASH, 8kB pamięci SRAM, maksymalne taktowanie rdzenia wynosi 24MHz.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M. Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 4.3.1 Moduł logiki

  5. Przyciski
  W zaprezentowanym systemie sterowania wyróżniamy 3 przyciski sterujące pracą bramy.
  • Pierwszy przycisk, zielony, posiada dwie funkcjonalności. Krótkotrwałe wciśnięcie jego powoduje całkowite otwarcie bramy. Jeżeli przycisk zostanie przytrzymany dłużej jak 2 sekundy, to brama zacznie się otwierać do momentu puszczenia przycisku. Tą funkcjonalność nazwano furtką. Podsumowując użytkownik za pomocą tego klawisza może otworzyć bramę lub furtkę.
  • Przycisk drugi, żółty służy do zamykania bramy w momencie, gdy brama jest całkowicie lub częściowo otwarta. Przycisk ten nie posiada żadnych dodatkowych funkcjonalności.
  • Przycisk trzeci, czerwony jest przyciskiem awaryjnym. Wciśnięcie tego przycisku podczas zamykania bramy powoduje jej zatrzymanie do momentu, gdy przycisk ten nie zostanie zwolniony.

  W celu zbudowania panelu z przyciskami użyto trzech przycisków monostabilnych normalnie otwartych. Przyciski z jednej strony podłączone są wspólnie do tego samego przewodu.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 5.1 Przyciski

  6. Lampa ostrzegawcza, lampy dodatkowe, fotokomórka
  Lampa ostrzegawcza (rys. 6.1) została wykonana ze starego koguta ciężarówki. W środku pomarańczowej obudowy umieszczono żarówkę 230 V. Lampa miga z częstotliwością 1Hz podczas otwierania/zamykania bramy.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 6.1 Lampa ostrzegawcza

  Lampy zewnętrzne (rys. 6.2) sterowane z poziomu pilota.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 6.2 Dodatkowe lampy zew.

  Fotokomórka (rys. 6.3) składa się z nadajnika i odbiornika. Odbiornik posiada przekaźnik ze stykiem przełączalnym. W momencie przecięcia wiązki podczas zamykania bramy jest ona zatrzymana na 5s. Po czasie 5s ponownie sprawdzany jest stan fotokomórki.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M. Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 6.3 Fotokomórka

  7. Bluetooth -> komunikaty
  Pomiędzy urządzeniem mobilnym (smartfonem) z systemem Bluetooth a głównym sterownikiem przesyłane są komunikaty. Mogą one dotyczyć zarządzania grupą użytkowników, sterowania bramą oraz jej dodatkowymi funkcjami. System sterowania przesyła aktualny czas systemowy równo co 1 sekundę do połączonego z nim urządzenia mobilnego (smartfona) poprzez Bluetooth. Rozwiązanie to informuje użytkownika o zawieszeniu się systemu lub zerwaniu komunikacji w przypadku braku otrzymywania komunikatów co 1 sekundę. Proponowany system sterowania bramą obsługuje 9 komunikatów przesłanych z urządzenia mobilnego (smartfona):
  1) zmiana ID Administratora,
  2) dodanie użytkownika,
  3) zablokowanie użytkownika,
  4) odblokowanie użytkownika,
  5) programowanie czasów otwierania i zamykania bramy o określonych godzinach,
  6) włączenie/wyłączenie otwierania bramy o określonej godzinie,
  7) synchronizacja czasu z urządzeniem mobilnym,
  8) zmiana pinu użytkownika,
  9) obsługa otwierania zamykania bramy.
  Każdy komunikat posiada znak początku ‘$’ oraz znak końca komunikatu ‘\r’. Dodatkowo przed znakiem końca komunikatu ‘\r’ umieszczono sumę kontrolną modulo 2. Przy komunikacji przez Bluetooth możliwe jest rejestrowanie użytkowników. Dzięki temu można logować informację o tym, kto przejeżdżał/przechodził przez bramę. Liczba użytkowników wynosi 29 i jest uzależniona od pojemności pamięci EEPROM. Wyróżnia się 2 typy użytkowników:
  1) Administrator,
  2) Użytkownik
  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M. Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  rys. 7.1 Otwieranie bramy przez smartfon - BT Terminal

  8. Wideo


  9. Czego zabrakło?
  • W chwili obecnej brak aplikacji na Androida. Próbowałem napisać w JAVIE, doszedłem do obsługi przycisków, textbox-ów, parowania urządzeń. Później jakoś zwątpiłem. W wolnym czasie pewnie to dokończę.
  • Nie występuje tutaj regulacja mocy, trapezowy profil sterowania silnikiem,
  • Brak czujnika prądu silnika,
  • Nie jestem zbytnio dumny z tej pracy, można zauważyć niezły nieład w głównym sterowniku. ;)

  Podsumowując, całość działa od 4 miesięcy w warunkach zimowych. Do tej pory nie wystąpiła żadna awaria oraz zawieszenie programu czy też przypadkowe otwarcie.

  Cool? Ranking DIY
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  Radzio M.
  Level 34  
  Offline 
  Has specialization in: automatyka przemysłowa, programowanie plc hmi, projektowanie sterowania maszyn
  Radzio M. wrote 2356 posts with rating 454, helped 245 times. Live in city Rzeszów. Been with us since 2009 year.
 • Optex
 • #2
  SylwekK
  Level 32  
  Całkiem nieźle tylko zamiast mikroprzełącznika krańcówki zdecydowanie lepiej byłoby użyć hallotronu - ja mam tak przy swojej bramie już ładnych kilka lat i działa niezawodnie.
 • #3
  Radzio M.
  Level 34  
  SylwekK wrote:
  Całkiem nieźle tylko zamiast mikroprzełącznika krańcówki zdecydowanie lepiej byłoby użyć hallotronu - ja mam tak przy swojej bramie już ładnych kilka lat i działa niezawodnie.

  Czujnik bezstykowy zadziała dłużej. W programie jest skonfigurowany czas otwierania zamykania bramy. W przypadku awarii mikroprzełącznika silnik zostanie odłączony po minięciu czasu. Oczywiście, niektóre centrale posiadają funkcję np. testowania fotokomórek, o testowaniu krańcówek nie słyszałem, można by taką zrobić.
 • #4
  piotrek2914
  Level 16  
  Radzio M. wrote:
  W chwili obecnej brak aplikacji na Androida. Próbowałem napisać w JAVIE

  Proponuję MIT App Inventor II
  Link
  Łatwo można "złożyć z klocków" proste programiki i jest dużo toturiali. Można w prosty sposób dodawać tła, ikony i inne grafiki.
  Ewentualnie może przydadzą się komuś moje przykładowe apki w postaci plików projektu do wgrania na stronę programu. jakiś czas temu "składałem" je do sterowania diód RGB i lampki nocnej z możliwością sciemniania przez BT opartej na arduino... Jeśli tak to proszę o wiadomość na PW, bo nie wiem jak dodać spakowane archiwum w poście.
 • Optex
 • #5
  gosztekseba
  Level 31  
  Tak jak kolega wyżej napisał o MIT App Inventor II - także polecam. Co do krańcówek bardzo tanie są czujniki indukcyjne.

  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.

  Ogólne konstrukcja udana i co najważniejsze spełnia swoje zadanie.
 • #6
  SylwekK
  Level 32  
  Czujka hallotronowa jest wygodna bo można umieścić nawet w obudowie z napędem (tak jak ja mam), a na zewnątrz tylko magnesy się poruszają. Poza tym taki hallotron on/off kosztuje jakieś 2-3zł
 • #8
  Dariusz Goliński
  Level 22  
  A ja mam takie pytanie.
  Czy nie miewasz problemów poniżej zera ?
  Ja mam sterownik na atmedze8 i w temperaturze poniżej 0 stopni program baaaardzo wolno działa.
  Oczywiście jest kwarc. Próbowałem nawet jakiś rezystor dokładać aby trochę ocieplić sterownik ale to nie pomaga. Brama jedzie i przejeżdża za krańcówki bo nawet na wejścia z krańcówek wolno reaguje.
  Co do zabezpieczenia to w mojej zaimplementowałem wachdoga. Jak brama nie pojedzie na krańcówki w określonym czasie to sterownik odłącza silnik.
 • #9
  dondu
  Moderator on vacation ...
  Dariusz Goliński wrote:
  Ja mam sterownik na atmedze8 i w temperaturze poniżej 0 stopni program baaaardzo wolno działa. Oczywiście jest kwarc.

  Mikrokontroler na pewno działa prawidłowo co najmniej do -55°C, a kwarc zapewne gwarantuje co najmniej -20°C. Jeżeli nie popełniłeś jakichś błędów projektowych, czy też montażowych muszą działać poprawnie co najmniej do temperatury gwarantowanej przez kwarc.
 • #10
  Dariusz Goliński
  Level 22  
  W pewnym momencie myślałem że kupiłem chińską atmegę i upewniłem się że kupuję z oznaczeniami Atmega8L ale to nic nie dało.
  Co do projektu oraz softu to nie jestem ekspertem ale skoro działa poprawnie powyżej 0 stopni to chyba nie jest najgorzej.
 • #11
  Jarkon2
  Level 25  
  Dariusz Goliński - może masz kwarc podłączony do procka, ale Fuse bity ustawione na pracę z wewn. generatorem RC, to wtedy mogą być różnice w szybkości pracy procka w zależności od temperatury, choć nie testowałem jak duże one mogą być.

  Brama ładnie wygląda z tymi drewnianymi sztachetami.
 • #12
  MAREK MRK
  Level 18  
  Wykonanie całkiem dobre. Co do czujników indukcyjnych to bardzo dużo ich używam i naprawdę mogę polecić. Wyjścia NPN/PNP do wyboru różna obciążalność również do wyboru i duży zakres zasilania. Jedyne do czego bym się przyczepił to zakończenia peszli. Powinny być wpuszczone w przepusty kablowe i skręcone dla zachowania szczelności, lub zakończone koszulkami termo (najlepiej takimi z klejem). Może się czepiam, ale koszt niewielki i możemy spać spokojniej bez większych obaw o wilgoć.
 • #13
  kotbury
  Gantry automation specialist
  Quote:
  Czujnik bezstykowy zadziała dłużej. W programie jest skonfigurowany czas otwierania zamykania bramy. W przypadku awarii mikroprzełącznika silnik zostanie odłączony po minięciu czasu. Oczywiście, niektóre centrale posiadają funkcję np. testowania fotokomórek, o testowaniu krańcówek nie słyszałem, można by taką zrobić.


  Nie trzeba testowania krańcówek - wystarczy użyć je w konfiguracji ze stykami NC - każda awaria (za wyjątkiem sklejenia styków - co w krańcówkach się nie zdarza - za małe prądy) skutkuje brakiem ruchu w stronę uszkodzonej krańcówki.
  Co do rodzaju krańcówek to dla minimalnego zmniejszenia komplikacji (jedna czujka na oba kierunki) w napędach bram w większości używa się mechanicznych dwustronnych (tak jak autor), kontaktronowych polaryzowanych (coraz częściej ale jednak są zawodne i czułe na utratę właściwości magnesików krańcowych), z rzadka indukcyjnych a na zewnątrz nigdy nie widziałem hallotronów (w garażowych lub w rozwiernych z kontrolą położenia owszem). Takie czujki są nieco wrażliwe na odległość od łyżwy i brama musi precyzyjnie jeździć.

  A co do wykonania - silnik to dedykowna konstrukcja do bram więc chyba pojeździ. Sama brama - standard tylko trochę za dużo rdzy :),.
  Z kabelkami faktycznie nieco bajzel - z tymi z zewnątrz lepiej by wyglądało jakbyś wpuścił je w słupki z pomocą gumowych przelotek albo poprowadził korytkami instalacyjnymi - obecnie ta wiącha w potężnych peszlach wygląda jak zasilanie czegoś 10 razy większego... do fotek np wystarczyłyby kabelki 0,5 mm2 czyli np czterożyłówka telefoniczna albo cienka skrętka komputerowa w gumie (swoją drogą ja wiem że DIY przde wszystkim - sam mam samodzielną bramę - ale fotki to już można było miniaturowe za 30 zł na A...o kupić - pewnie same części elektroniczne w tych pancernikach kosztowały prawie tyle....).
  A nie dałoby się upchnąć wszystkiego w obudowę silnika? - jakby użyć nieco mniejszego trafa bez tego pudełka i dużo mniejszego radia (twój odbiornik jest ogromny) to może...
 • #15
  Radzio M.
  Level 34  
  dondu wrote:
  Wpisz "app inventor" w wyszukiwarce na mojej stronie i znajdziesz kilka artykułów: http://mikrokontrolery.blogspot.com/p/spis-tresci.html

  ... zazdroszczę Ci miejsca zamieszkania :D


  Ogólnie nie przepadam za językami graficznymi, chyba nie wliczając LD czy FBD. Widzę, że można szybko coś na tym postawić. W wolnym czasie poczytam artykuły. Pasuje temat pchnąć do przodu.
  Życie na wsi ma swoje plusy i minusy ;)

  Dariusz Goliński wrote:
  A ja mam takie pytanie.
  Czy nie miewasz problemów poniżej zera ?
  Ja mam sterownik na atmedze8 i w temperaturze poniżej 0 stopni program baaaardzo wolno działa.

  Problem może był na początku w kwestii mechanicznej. Nie sprawdziłem stanu oleju w przekładni, zamiast oleju stworzyła się jakaś papka i gdy temperatura spadała poniżej 0°C ta papka się mroziła. Brama jechała połowe wolniej przez co się zatrzymywała w połowie otwarta ( wynika to z minięcia czasu otwierania ).
  Dariusz Goliński wrote:
  Ja mam sterownik na atmedze8 i w temperaturze poniżej 0 stopni program baaaardzo wolno działa.

  Błąd może być w części sprzętowej.
  Dariusz Goliński wrote:
  Co do zabezpieczenia to w mojej zaimplementowałem wachdoga. Jak brama nie pojedzie na krańcówki w określonym czasie to sterownik odłącza silnik.

  U mnie cały program opiera się o taki lajtowy system czasu rzeczywistego, ogólnie wygląda to tak:
  Code: c
  Log in, to see the code

  A w tle działają inne rzeczy.

  MAREK MRK wrote:
  Wykonanie całkiem dobre. Co do czujników indukcyjnych to bardzo dużo ich używam i naprawdę mogę polecić. Wyjścia NPN/PNP do wyboru różna obciążalność również do wyboru i duży zakres zasilania. Jedyne do czego bym się przyczepił to zakończenia peszli. Powinny być wpuszczone w przepusty kablowe i skręcone dla zachowania szczelności, lub zakończone koszulkami termo (najlepiej takimi z klejem). Może się czepiam, ale koszt niewielki i możemy spać spokojniej bez większych obaw o wilgoć.

  Użyłem to co było na warsztacie. Czasami już się nie chce jeździć tam i z powrotem bo czegoś braknie. Bardziej jak wilgoci bałem się moich psów, które potrafią zszatkować przewód z napięciem. :D

  Nick2 wrote:
  Jaki był koszt całości sterownika(nie liczac rolek i prowadnic do bramy)?

  Prototyp jest zawsze droższy od gotowca.
  Radiolinia + 4 piloty to chyba około 100 zł.
  Reszta to praktycznie koszt procka, trafa ( tu i tak jest za duże ), złącz.
 • #16
  czdr
  Level 12  
  Witam
  Wszystko bardzo pięknie działa, ale kaseta sterowania bramą ogólnie dostępna to prowokacja dla ciekawskich (złodzieja) a na dokładkę drabina oparta o płot z takich udogodnień trudno nie skorzystać, wizyta niechcianych wcześniej czy później nastąpi. Pozdrawiam
 • #17
  dondu
  Moderator on vacation ...
  Dariusz Goliński wrote:
  ... ale skoro działa poprawnie powyżej 0 stopni to chyba nie jest najgorzej.

  Nie najgorzej? To tragicznie źle i niedopuszczalna sytuacja, która nie może mieć miejsca.
  Załóż swój temat, to spróbujemy znaleźć przyczynę.
 • #18
  Radzio M.
  Level 34  
  czdr wrote:
  Witam
  Wszystko bardzo pięknie działa, ale kaseta sterowania bramą ogólnie dostępna to prowokacja dla ciekawskich (złodzieja) a na dokładkę drabina oparta o płot z takich udogodnień trudno nie skorzystać, wizyta niechcianych wcześniej czy później nastąpi. Pozdrawiam


  To nie jest drabina ( po tym ma rosnąć winogrono :D ). Jak ktoś przeskoczy przez bramę to po co ma ją otwierać? :) Pieski czekają... :D
 • #19
  netotron
  Level 26  
  Witam
  Mnie brakuje układu przeciążeniowego, reagującego na przeszkody.
 • #20
  andrzej lukaszewicz
  Level 40  
  Bez obrazy, ale śmieszą mnie aplikacje na smartfona do bramy, która nota bene można łatwo otworzyć z przycisków wewnątrz. Ciekawy jestem ile czasu podziała ten pająk w drżącym napędzie i w temp. -20 do +70 ( bo tyle jest w takiej obudowie w lato na słońcu) .
  Co do ktańcówek na mikrowłącznikach jest to jedno z najtrwalszych rozwiązań , które działają od 20 lat w automatach. Raz miałem problem z krańcówką w nowym automacie, a z magnetycznymi jest znacznie więcej problemów.
  Masz choć wył. termiczny na silniku w razie godziny "W"?
  Rozumiem powody samodzielnego wykonania i pochwalam ekspermentowanie, ale nie koniecznie w napedzie, bramowym , który może wyżądzić znaczne szkody jak się coś popsuje.
  Dobra centralka z radiem na pokładzie i ze wszystkimi zabezpieczeniami kosztuje 200-250 zł.
 • #21
  MAREK MRK
  Level 18  
  Jak przy każdym projekcie trzeba wziąć ogromną ilość rzeczy pod uwagę. Między innymi czy to bluetooth jest faktycznie potrzebne, tak jak kolega już wspomniał. Osobiście zamiast bluetooth wolał bym zrobić złącze serwisowe do którego ewentualnie można by wpiąć przenośny moduł bluetooth i zdiagnozować awarię (np. testy wszystkich krańcówek czy też test silnika z komunikacją po RS), albo zaktualizować soft. A tak swoją drogą zamiast drogiej radiolinii można by zastosować pilot z odbiornikiem na sc2272. Obecnie koszt to niecałe 20zł i ma 4 kanały. A tak w przyszłości polecam koledze dorobić sterowanie oświetleniem. Np. włączenie na zadany czas po zamknięciu bramy.
 • #22
  User removed account
  User removed account  
 • #23
  Radzio M.
  Level 34  
  Mareczny wrote:
  Co do wypełnienia bramy drzewem - lekka brama to nadużycie , po paru latach bez prawidłowej i co za tym idzie drogiej konserwacji ( wszyscy wiemy , ile kosztują markowe preparaty do konserwacji drewna) waga bramy wzrośnie do 400 % aktualnej wagi - przewidziałeś wystarczającą moc przekładni i silnika ?

  Proszę to udowodnić. 400% to chyba lekka przesada. Chyba, że założymy, że codziennie będzie padać deszcz.

  Mareczny wrote:

  W jaki sposób rozwiązałeś zabezpieczenie automatyki przesuwu bramy , kiedy przeszkoda nie zostanie wykryta przez fotokomórki ?

  Nie ma czujnika prądu silnika. Jest tylko główny bezpiecznik. Po za tym jak widzę zamykającą się bramę na tyle, że zostanie mi 10cm podczas przejechania to nie przejadę nawet jak będzie centralka z nie wiadomo jakimi bajerami.

  Mareczny wrote:

  Parę centymetrów robi jednak różnicę. Krańcówki bramy w urządzeniach automatyzujących nie mają według prawa być NO , tylko NC.

  A ja mam NO i co aresztują mnie? Wejście procka podłączone jest przez rezystor do masy. Zwierająca krańcówka odkłada napięcie na rezystorze. Linia wejścia procka nie wisi w powietrzu.

  Mareczny wrote:

  Dla siebie fun , dla klienta raczej zbyt niebezpieczne . Z doświadczenia wiem , że pojedynczy wspornik pionowy na ramie przy wypełnieniu drewnem jest nie wystarczający - stal pracuje w zakresie temperatur od -30 do plus 50 , trzeba się liczyć z naprężeniami ramy ( obciążenie zależne od stopnia nasączenia drzewa wodą , waga zmienna ).

  Oj tak przecież to wiadome, że są różne zmienne. Dla siebie nikt nie będzie liczył nie wiadomo czego. Silnik ładnie ciągnie bramę (nawet przemokniętą po zimie) i tyle mnie interesuje. Mogę się na niej uwiesić i też pociągnie.
 • #24
  User removed account
  User removed account  
 • #25
  Radzio M.
  Level 34  
  1. Bramę przeniosły 2 osoby.
  2. Teorie .... najgorszego przypadku.
  3. Nawet w sprzedawanych automatach może wsadzić palce w zębatkę. Brama nie otwiera i nie zamyka się przypadkowo. Dzieci trzeba niestety pilnować. Kto wychował się na wsi wie, że nie jest trudno o wypadek. Fakt jest taki, że można dodać jeszcze jedną parę fotokomórek. Póki co nie potrzebuję. :)
 • #26
  User removed account
  User removed account  
 • #27
  Marek J.
  Moderator of Property Security
  @Radzio M. gratuluję projektu i wykonania...Widzę tu wypowiedzi konstruktywne jak i typowo hejterowskie...Mnie osobiście się podoba, a po poprawkach tych kosmetycznych związanych z "pająkiem" w centrali , czy zrobienia monolitu aby wszystko schować w obudowie napędu będzie super...Co do wagi elementów bramy to kolega @Mareczny ma rację.
  Tylko pisze nie o tym co ty... On pisze "drzewo", a ty masz drewno. Drzewo ( z koroną i korzeniami) może i tyle waży, ale drzewo ścięte , przerobione na deski staje się drewnem i w stanie powietrznosuchym ma około 15% wilgotności w sobie przy naszym klimacie, a przy wilgotności 98% jego wilgotność wewnętrzna jest ograniczona do max 30%. Wagi przy wilgotności 0% nie bierz pod uwagę bo taka wilgotność występuje tylko w laboratoriach. Co do krańcówek to nie ma takiego "prawa" że muszą być NC (to nie są fotokomórki). Ale jeżeli są NO to faktycznie przydałby się ich tester, albo ogranicznik czasu pracy napędu ustawiony na kilka sekund więcej niż trwa cykl otwarcia czy zamknięcia.
  Pozdrawiam.
 • #28
  SylwekK
  Level 32  
  Co do krańcówek to się w pełni zgadzam, że powinny być zwarte w spoczynku, a po dojechaniu rozwarte. Dzięki temu nawet jak coś zaśniedzieje to po prostu brama nie ruszy, a w przy rozwartych w spoczynku może napierać do oporu, aż czasówka wyłączy - w tym czasie coś może pognieść/popsuć/urwać/itd...
 • #29
  Tomekkoko
  Level 15  
  Czemu zastosowałeś tak typ wyłącznika awaryjnego? Czemu nie bistabilny na przykład taki:
  Automatyczna brama przesuwna - Radzio M.
  Zazwyczaj taki wyłącznik jest używany w sytuacji awaryjnej by stale zatrzymać napęd a nie tylko na chwilę. Potem można go przekręcić i napęd będzie działał z powrotem.
 • #30
  Radzio M.
  Level 34  
  Taki ma być - oczywiste. Dałem to co było :) Na czasie pasuje wymienić.