Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Raspberry Pi + Alexa Voice Service

ghost666 12 Apr 2016 22:53 8262 0
e-mierniki
 • Raspberry Pi + Alexa Voice Service
  Opisany poniżej projekt pokazuje, jak krok po kroku uruchomić Alexa Voice Service na Raspberry Pi korzystając z klienta Java na RPi oraz serwera Node.js. Serwer Node.js wykorzystany jest w układzie do logowania się do Amazona i uzyskania kodu autoryzacyjnego w tym serwisie przez przeglądarkę.

  Alexa Voice Service (AVS) to usługa Amazonu, która dodaje do budowanych przez nas urządzeń możliwość rozpoznawania głosu. Jeśli nasz system wyposażony jest w mikrofon i głośniki, a także podłączenie do sieci, możemy zadawać mu głosowo pytania, a uzyskamy od niego odpowiedzi. Tematy rozmów mogą być różnorodne, AVS może podawać informacje o pogodzie, przeszukiwać za nas Wikipedię etc., a dzięki Alexa Skills Kit możemy także dodawać własne funkcje.

  Poniższy opis przeprowadzi nas krok po kroku przez instalację wszystkich potrzebnych składników systemu pozwalającego na korzystanie z AVS, opisze przykładowe programy i sprzęt, jaki potrzebny jest nam do korzystania z opisywanej usługi.

  Początek

  Potrzebny nam będzie szereg elementów. Oprócz samego Raspberry Pi 2 lub 3 potrzebujemy:
  * Zasilacz microUSB
  * Kartę SD z NOOBSem o pojemności co najmniej 8 GB.
  * Kabel ethernet.
  * Mikrofon na USB, jako że RPi nie posiada wbudowanego mikrofonu czy wejścia analogowego.
  * Klawiaturę i myszkę na USB do obsługi komputera oraz monitor z wejściem HDMI.
  * Opcjonalnie - kartę sieciową WiFi na USB.

  Przygotowanie Raspberry Pi

  Do slotu na kartę SD wkładamy kartę z przygotowanym instalatorem NOOBS, do portów USB podłączamy mikrofon, klawiaturę i mysz a także kartę WiFi, jeśli chcemy z niej korzystać. Podpinamy 'malinę' do monitora poprzez port HDMI i podłączamy do niej zasilanie.

  Instalacja systemu

  Po podłączeniu komputera do prądu system załaduje z karty instalator NOOBS. Wybieramy w nim, jaki OS chcemy zainstalować - w opisywanym przypadku będzie to Raspbian. Instalacja systemu może trochę potrwać.

  Raspberry Pi + Alexa Voice Service


  Po zainstalowaniu się systemu możemy przejść do programu konfiguracyjnego wpisując raspi-config. W nim możemy ustawić datę, godzinę, włączyć kamerę dodawać nowych użytkowników etc. Naciskając Finish, kończymy pracę programu i resetujemy komputer. Aby załadować interfejs graficzny, po uruchomieniu w linii komend wpisujemy startx. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to, odpowiednio, pi i raspberry.

  Instalacja oprogramowania

  Oprogramowanie instalować będziemy z poziomu terminala, który jest preinstalowany w systemie i jest dostępny z poziomu interfejsu graficznego jak i (oczywiście) linii komend).

  Włączenie SSH[/b]

  SSH umożliwia zdalny dostęp do linii komend naszego Raspberry Pi z poziomu innego komputera, dzięki temu możliwe będzie zdalne pracowanie na naszej 'malinie' bez konieczności podpinania do niej monitora, klawiatury czy myszy.

  Domyślnie SSH jest włączone, jednakże jeśli z jakiejś przyczyny nie jesteśmy w stanie połączyć się z RPi, to warto się upewnić, czy wszystko jest dobrze ustawione w konfiguracji komputera. Podobnie jak przy ustawianiu daty i godziny do konfiguracji dostęp mamy poprzez raspi-config.

  [u]Połączenie się do Raspberry Pi poprzez SSH


  Aby połączyć się z 'maliną' przez SSH musimy znać jej numer IP. Sprawdzić go możemy wpisując w terminali hostname -I. Komputer poda nam numer IP. Na drugiej maszynie w programie z jakiego korzystamy do połączenia się poprzez SSH (na przykład Putty) wpisujemy pi@<numer IP> i podajemy hasło, gdy komputer nas o nie zapyta. W tym momencie możemy już zdalnie pracować na RPi.

  Instalacja serwera VNC

  VNC to system pozwalający na udostępnianie pulpitu graficznego, co umożliwi nam zdalne łączenie się z RPi i obsługę interfejsu graficznego z zdalnej maszyny. Rozwiązanie takie jest niezwykle praktyczne - nie potrzebujemy wtedy dodatkowego monitora dla 'maliny'. Aby zainstalować serwer VNC w linii komend, wpisujemy:

  Code:
  sudo apt-get install tightvncserver


  Aby uruchomić serwer VNC, wpisujemy tightvncserver. Musimy też upewnić się, że serwer uruchamiać będzie się za każdym razem, gdy uruchamiać będziemy komputer, dlatego też musimy dodać go do autostartu. Aby to zrobić, musimy wpisać następujące komendy:

  Code:
  cd /home/pi
  
  cd .config
  mkdir autostart
  cd autostart
  nano tightvnc.desktop


  Teraz w nowo stworzonym pliku konfiguracyjnym wpisujemy:

  Code:
  [Desktop Entry]
  
  Type=Application
  Name=TightVNC
  Exec=vncserver :1
  StartupNotify=false


  Aby podłączyć się poprzez VNC do naszego Raspberry Pi, skorzystać możemy z jednego z poradników (linki poniżej), zależnie z jakiego systemu operacyjnego korzystamy na komputerze, z którego się łączymy:

  Mac: See https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/mac.md
  Windows: https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/windows.md
  Linux: https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/linux.md

  Instalacja VLC

  Aby zainstalować VLC w terminalu, wpisujemy:

  Code:
  sudo apt-get install vlc-nox vlc-data


  Jeśli na naszym Raspberry Pi zainstalowane jest już VLD, usunąć musimy stare pliki konfiguracyjne:

  Code:
  sudo apt-get remove --purge vlc-plugin-notify
  
  sudo rm /usr/lib/vlc/plugins/codec/libsdl_image_plugin.so  Jeśli podczas instalacji napotkamy błąd "Unable to fetch", musimy spróbować aktualizacji apt-get przed instalacją:

  Code:
  sudo apt-get update
  
  sudo apt-get upgrade
  sudo apt-get install vlc-nox vlc-data


  Aby przetestować, czy VLC zainstalowało się poprawnie, wpiszmy:

  Code:
  whereis vlc


  Powinniśmy zobaczyć, np:

  Code:
  vlc: /usr/bin/vlc /usr/lib/vlc /usr/share/vlc /usr/share/man/man1/vlc.1.gz


  Aby ustalić zmienne środowiskowe VLC, wpisujemy w terminal:

  Code:
  export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/vlc
  
  export VLC_PLUGIN_PATH=/usr/lib/vlc/plugins


  Instalacja Node.js

  Jeśli komenda node -v zwraca command not found, zainstalować musimy Node.js:

  Code:
  sudo apt-get update 
  
  sudo apt-get upgrade
  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
  sudo apt-get install nodejs


  Instalacja Java Development Kit

  Na naszym Raspberry Pi zainstalować trzeba Java Development Kit (JDK) w wersji 8 lub wyższej. Najpierw pobieramy ze strony Oracle odpowiedni plik tar.gz z instalacją dla systemu Linux i procesora ARM 32. W czasie pisania tego artykułu był to plik pod nazwą jdk-8u77-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz.

  Następnie wypakowujemy zawartość pliku do folderu /opt i instalujemy JDK:

  Code:
  sudo tar zxvf jdk-8u77-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz -C /opt
  
  sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_77/bin/javac 1
  sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_77/bin/java 1
  sudo update-alternatives --config javac
  sudo update-alternatives --config java


  Aby zweryfikować poprawność naszych ustawień, wpisujemy:

  Code:
  java -version
  
  javac -version


  Komendy te zwrócą wersję zainstalowanego JDK.

  Instalacja Mavena

  Pobieramy plik apache-maven-3.3.9-bin.tar.gz z https://maven.apache.org/download.cgi i wypakowujemy jego zawartość do folderu /opt. Następnie musimy skonfigurować miejsce instalacji. Tworzymy nowy plik /etc/profile.d/maven.sh i wpisujemy w nim:

  Code:
  export M2_HOME=/opt/apache-maven-3.3.9
  
  export PATH=$PATH:$M2_HOME/bin


  Po zapisaniu pliku musimy się przelogować, aby skrypt się uruchomił. Sprawdzić instalację Mavena możemy podobnie jak dla JDK, wpisując:

  Code:
  mvn -version


  Konfiguracja Alexa Voice Service

  Aby zacząć korzystać z AVSa, musimy założyć darmowe konto developerskie na Amazonie (https://developer.amazon.com/login.html) i pobrać przykładową aplikację, korzystającą z AVSa wraz z pakietami, jakie potrzebuje. Aplikację pobieramy z githuba (https://github.com/amzn/alexa-avs-raspberry-pi/archive/master.zip). Po pobraniu aplikacji z githuba rozpakowujemy i umieszczamy ją w dowolnym folderze na RPi, dla wygody ścieżkę do folderu oznaczać będziemy w dalszej części artykułu <REFERENCE_IMPLEMENTATION>

  Teraz możemy zarejestrować się na witrynie Amazona i założyć profil bezpieczeństwa. Na stronie developer.amazon.com po zalogowaniu klikamy w zakładkę Apps & Services -> Alexa -> Alexa Voice Service -> Get Started

  Raspberry Pi + Alexa Voice Service


  Podczas rejestracji produktu wybieramy Device.

  Raspberry Pi + Alexa Voice Service


  Uzupełniamy wymagane dane, na przykład:

  Device Type ID: my_device
  Display Name: My Device

  Aby potwierdzić, naciskamy Next.

  Raspberry Pi + Alexa Voice Service


  Aby stworzyć profil bezpieczeństwa, wybieramy z listy "Security Profile", "Create a new profile".

  Raspberry Pi + Alexa Voice Service


  W zakładce ustawień ogólnych uzupełniamy:

  Security Profile Name: Alexa Voice Service Sample App Security Profile
  Security Profile Description: Alexa Voice Service Sample App Security Profile Description

  I naciskamy Next, co wygeneruje nasze ID oraz tzw. "Client Secret".

  Raspberry Pi + Alexa Voice Service Raspberry Pi + Alexa Voice Service


  Wchodzimy w zakładkę Web Settings, gdzie naciskamy w rozwijanym menu przycisk "Edit". Ustawiamy:

  Allowed Origins: Naciskamy "Add Another" i dodajemy wpis https://localhost:3000 w polu tekstowym, jakie się pojawi.
  Allowed Return URLs: Naciskamy "Add Another" i wpisujemy https://localhost:3000/authresponse.

  Naciskamy Next.

  Raspberry Pi + Alexa Voice Service


  Zapisujemy na naszym komputerze ten obrazek:

  Raspberry Pi + Alexa Voice Service


  W ustawieniach wpisujemy dalej:

  Category: Other
  Description: Alexa Voice Service sample app test
  What is your expected timeline for commercialization?: Longer than 4 months / TBD
  How many devices are you planning to commercialize?: 0

  Naciskamy Next.

  Enable Amazon Music?: No

  Naciskamy przycisk Submit.

  Raspberry Pi + Alexa Voice Service Raspberry Pi + Alexa Voice Service


  Wygenerowanie certyfikatów

  Aby byłot o możliwe musimy zainstalować SSL:

  Code:
  sudo apt-get install openssl


  Aby sprawdzić poprawność instalacji wpisujemy:

  Code:
  whereis openssl


  Zmieniamy katalog na <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient - tutaj znajduje się nasza aplikacja.

  Code:
  cd <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient


  Teraz edytujemy polik ssl.cnf, który jest plikiem konfiguracyjnym SSL. Wpisujemy wartości we wszystkie pole, gdzie wpisany jest parametr rozpoczynający się od YOUR_

  Pamiętajmy, że zmienna countryName to dwie litery - inaczej certyfikat nie będzie działał. Następnie musimy nadać flagę wykonywalności skryptowi generującemu certyfikat SSL i go uruchomić:

  Code:
  chmod +x generate.sh
  
  ./generate.sh


  Skrypt zapyta nas o kilka wartości:

  Product ID: my_device
  Serial number: 123456
  Password: nasze hasło

  Następnie musimy edytować plik konfiguracyjny serwera Node.js, który znajduje się w <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/companionService/config.js.

  Ustawiamy sslKey na <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient/certs/server/node.key
  Ustawiamy sslCert na <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient/certs/server/node.crt
  Ustawiamy sslCaCert na <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient/certs/ca/ca.crt

  Następnie musimy zmienić wpisy w pliku konfiguracyjnym klienta Java. Plik znajduje się w <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient/config.json. Wprowadzamy następujące zmiany:

  Ustawiamy companionApp.sslKeyStore na <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient/certs/server/jetty.pkcs12
  Ustawiamy companionApp.sslKeyStorePassphrase na hasło, jakie podaliśmy podczas generacji certyfikatu SSL.
  Ustawiamy companionService.sslClientKeyStore na <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient/certs/client/client.pkcs12
  Ustawiamy companionService.sslClientKeyStorePassphrase na hasło jakie podaliśmy podczas generacji certyfikatu SSL.
  Ustawiamy companionService.sslCaCert na <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient/certs/ca/ca.crt

  Instalacja zależności

  Przechodzimy do folderu <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/companionService i instalujemy zależności:

  Code:
  cd <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/companionService
  
  npm install


  Uruchomienie profilu bezpieczeństwa

  W przeglądarce otwieramy stronę visit https://developer.amazon.com/lwa/sp/overview.html, gdzie podajemy "privacy policy URL" zaczynający się od http:// lub https://. Nie musi to być rzeczywisty adres, może być na przykład http://example.com. Dodać możemy też obraz, który wyświetlać będzie się podczas logowania do Amazonu. Zapisujemy ustawienia przyciskiem "Save".

  Obok Alexa Voice Service Sample App Security Profile, naciskamy "Show Client ID and Client Secret". Zapisujemy pokazane tam wartości - będziemy potrzebować ich później.

  Aktualizacja plików konfiguracyjnych

  Logujemy się poprzez VNC do naszej 'maliny' i w edytorze tekstowym otwieramy plik <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/companionService/config.js w którym wpisujemy:

  clientId: Wartość, którą zapisaliśmy w poprzednim kroku.
  clientSecret: Wartość, którą zapisaliśmy w poprzednim kroku.
  products: Obiekt ten składa się z klucza, który musi być taki sam jak ID, który wpisaliśmy na portalu Amazona i wartości, która jest tablicą, będącą identyfikatorem produktu. Jeśli postępowaliśmy według poradnika to ID to my_device. Jako unikatowy klucz podać możemy dowolny ciąg znaków, na przykład 123456. Wtedy wpis JSON wyglądać będzie tak: {"my_device": ["123456"]}.

  Raspberry Pi + Alexa Voice Service


  Teraz otwieramy w edytorze tekstowym plik: <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient/config.json i uzupełniamy następujące wartości:

  productId: string "my_device"
  dsn: Identyfikator produktu, w naszym przypadku wpisane poprzednio 123456.
  provisioningMethod: wpisujemy companionService.

  Raspberry Pi + Alexa Voice Service


  Teraz przygotować musimy plik pom.xml. Otwieramy w edytorze tekstowym plik <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient/pom.xml i dodajemy tam sekcję <dependencies>:

  Code:
  <dependency>
  
    <groupId>net.java.dev.jna</groupId>
    <artifactId>jna</artifactId>
    <version>4.1.0</version>
    <scope>compile</scope>
  </dependency>


  Uruchomienie serwera

  Po zalogowaniu się do RPi w terminalu wpisujemy:

  Code:
  cd <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/companionService
  
  npm start


  Teraz na porcie 3000 pracuje serwer, nasłuchujący informacji od klienta.

  Uruchomienie klienta

  W nowym oknie terminala wpisujemy:

  Code:
  cd <REFERENCE_IMPLEMENTATION>/samples/javaclient
  
  chmod +x install-java8.sh
  Run the installation script:
  ./install-java8.sh
  mvn validate
  mvn install
  mvn exec:exec


  Po drodze potwierdzić musimy regulamin użytkowania aplikacji, etc.

  Autoryzacja i logowanie do Amazona

  Po uruchomieniu klienta powinniśmy zobaczyć okienko z informacją podobną do następującej:

  Code:
  Please register your device by visiting the following website on any system and following the instructions: https://localhost:3000/provision/d340f629bd685deeff28a917 Hit OK once completed.


  Kopiujemy adres do przeglądarki, logujemy się do konta Amazona i autentykujemy podłączenie urządzenia do naszego profilu bezpieczeństwa. Naciskamy OK. Zostaniemy teraz przekierowani do strony zaczynającej się od https://localhost:3000/authresponse na której wypisana będzie informacja o gotowości do pracy.

  Wracamy teraz do aplikacji Javowej i naciskamy przycisk OK. Klient jest teraz gotowy do obsługi zapytań AVS. Naciskamy przycisk "Start Listening" i możemy już wydawać komendy głosowe. Po zakończeniu komendy naciskamy "Stop Listening".

  Alexa pytać możemy, np. o pogodę (po angielsku):

  Ty: What's the weather in Seattle?
  Alexa: Current weather report for Seattle

  Poprosić o muzykę: Play Bruce Springsteen
  Zadawać pytania z wiedzy ogólnej: What's the mass of the sun in grams?
  Odmierzyć czas: Set the timer for 2 minutes.
  Ustawić budzik: Set the alarm for 7:30 a.m.

  FAQ

  * Udało mi się uruchomić AVS na Raspberry Pi, ale nie słyszę odpowiedzi Alexa:

  W terminalu sprawdzić możemy czy Alexa nam odpowiada, jeśli tak trzeba być może skorzystać z innego wyjścia audio - jacka 3,5 mm zamiast HDMI. Aby to zrobić, wpisujemy w terminalu:

  Code:
  sudo raspi-config 


  I ustawiamy odpowiednią opcję Audio.

  * Mam problem z npm-em.

  Jeśli widzimy błąd "npm not found", to podobnie jak z VLC możemy:

  Code:
  sudo apt-get update
  
  sudo apt-get upgrade
  sudo apt-get install npm


  * Jak powinien wyglądać plik ssl.conf?

  Code:
  [req]
  
  distinguished_name      = req_distinguished_name
  prompt                  = no

  [v3_req]
  subjectAltName          = @alt_names

  [alt_names]
  DNS.1                   = localhost
  IP.1                    = 127.0.0.1
  IP.2                    = 10.0.2.2

  [req_distinguished_name]
  commonName              = $ENV::COMMON_NAME                 # CN=
  countryName             = US                 # C=
  stateOrProvinceName     = NY            # ST=
  localityName            = NY                         # L=
  organizationName        = YOUR_ORGANIZATION                 # O=
  organizationalUnitName  = YOUR_ORGANIZATIONAL_UNIT          # OU=


  Aby dostosować go do naszego przypadku, musimy zmienić ustawienia kraju, organizacji i jednostki organizacyjnej:

  Code:
  countryName             = PL
  
  organizationName        = Przykladowa_organizacja                 # O=
  organizationalUnitName  = Przykladowy_dzial_organizacji          # OU=


  Źródło: Link

  Cool? Ranking DIY
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  ghost666
  Translator, editor
  Offline 
  Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
  ghost666 wrote 11197 posts with rating 9464, helped 157 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2003 year.
 • e-mierniki