Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

SSD1306 SPI - Bascom wyświetlanie Fontów

MAREK MRK 13 Kwi 2016 12:18 2007 2
 • #1 13 Kwi 2016 12:18
  MAREK MRK
  Poziom 18  

  Witam, z racji że mam kilka wyświetlaczy OLED SSD1306 z komunikacją po SPI które leżą już kilka lat, postanowiłem zapoznać się z nimi bliżej. Wszystko działa fajnie tylko mam problem z wyświetlaniem fontów. Chciał bym przykładową grafikę wyświetlić ale za nic nie udaje mi się to. Może ktoś ma jakiś pomysł, albo przykład żeby podpatrzeć jak to jest zrobione po SPI w Bascom? Niestety nic nie mogłem wygooglować. Obecnie przedstawiam program testowy który działa:

  Code:

  $regfile = "m644pdef.dat"
  $crystal = 8000000
  $hwstack = 150
  $swstack = 150
  $framesize = 250

  Config Portd.7 = Output                                     'DISPLAY_SS CS
  Lcd_cs Alias Portd.7
  Lcd_cs = 1

  Config Porta.0 = Output                                     'DISPLAY_RS  DC
  Lcd_rs Alias Porta.0

  Config Portd.3 = Output                                     'Spi_mosi   D1
  Data_out Alias Portd.3

  Config Portd.4 = Output                                     'SPI_SCK    D0
  Lcd_clk Alias Portd.4
  Lcd_clk = 1

  Config Porta.6 = Output                                     'DISPLAY_Reset
  Lcd_rst Alias Porta.6

  Config Porta.4 = Output                                     'OLED ON
  Oled_on Alias Porta.4
  Oled_on = 1

  Declare Sub Lcd_init()
  Declare Sub Lcd_data_out(byval Data1 As Byte)
  Declare Sub Lcd_comm_out(byval Comm As Byte)
  Declare Sub Lcd_clear(byval Colo As Byte)
  Declare Sub Lcd_show()

  Declare Sub Lcd_text(byval S As String , Byval Xoffset As Byte , Byval Yoffset As Byte , Byval Fontset As Byte)
  Declare Sub Lcd_set_pixel(byval Xp As Byte , Byval Yp As Byte , Byval Colo As Byte)

  Const White = &HFF
  Const Black = &H00
  Dim Ddata(1024) As Byte                                     'Display Data Buffer

  Const Driver_typ = 0
  Call Lcd_init()                                             'Init Display

  Dim Zab As Byte
  Dim Text11 As String * 20

  '*******************************************************************************
  Do
     Call Lcd_text( "TEST" , 32 , 9 , 3)                      'Draw Text to Buffer
     Call Lcd_text( "OLED" , 26 , 30 , 2)                     'Draw Text to Buffer
     Call Lcd_text( "SSD1306" , 0 , 55 , 1)                   'Draw Text to Buffer
     Call Lcd_show()
     Wait 2
  Call Lcd_clear(black)                                       'Clear black
  Wait 2
  Call Lcd_clear(white)                                       'Clear white
  Wait 2
  Loop

  End
  '*******************************************************************************

  $include "My6_8.font"
  $include "My12_16.font"
  $include "Font.font"

  Sub Lcd_set_pixel(byval Xp As Byte , Byval Yp As Byte , Byval Colo As Byte)
     Local B1 As Byte , Zeiger As Word , Bitnr As Byte
     Decr Yp
     B1 = Yp / 8
     Zeiger = B1 * 128
     Zeiger = Zeiger + Xp

     Bitnr = Yp Mod 8
     If Colo = Black Then
        Ddata(zeiger).bitnr = 0
     Else
        Ddata(zeiger).bitnr = 1
     End If
  End Sub

  Sub Lcd_show()
     Local Page As Byte , Zab1 As Byte , Zab2 As Byte
     Local Point As Word
     Point = 1
     Page = &HB0                                              'Page Address + 0xB0
     Call Lcd_comm_out(&H40)                                  'Display start address + 0x40

     For Zab1 = 0 To 7
        Call Lcd_comm_out(page)                               'send page address
        Call Lcd_comm_out(&H10)                               'column address upper 4 bits + 0x10
     #if Driver_typ = 1
        Call Lcd_comm_out(&H00)                               'column address lower 4 bits + 0x00
     #else
        Call Lcd_comm_out(&H02)
     #endif
        Lcd_cs = 0
        Lcd_rs = 1
        For Zab2 = 1 To 128                                   '128 columns wide
           Shiftout Data_out , Lcd_clk , Ddata(point) , 1 , 8 ', 2
           Incr Point
        Next
        Lcd_cs = 1
        Incr Page                                             'after 128 columns, go to next page
     Next

  End Sub

  Sub Lcd_clear(byval Colo As Byte)
     Local Page As Byte , Zab1 As Byte , Zab2 As Word

     Page = &HB0                                              'Page Address + 0xB0
     Call Lcd_comm_out(&H40)                                  'Display start address + 0x40

     For Zab1 = 0 To 7
        Call Lcd_comm_out(page)                               'send page address
        Call Lcd_comm_out(&H10)                               'column address upper 4 bits + 0x10
     #if Driver_typ = 1
        Call Lcd_comm_out(&H00)                               'column address lower 4 bits + 0x00 H02 for SH1106
     #else
        Call Lcd_comm_out(&H02)
     #endif
        Lcd_cs = 0
        Lcd_rs = 1
        For Zab2 = 1 To 128                                   '128 columns wide
           Shiftout Data_out , Lcd_clk , Colo , 1 , 8         ', 2
        Next
        Lcd_cs = 1
        Incr Page                                             'after 128 columns, go to next page
     Next

     For Zab2 = 1 To 1024
        Ddata(zab2) = 0                                       'Clear Display Data Buffer
     Next

  End Sub

  Sub Lcd_data_out(byval Data1 As Byte)
     Lcd_cs = 0
     Lcd_rs = 1
     Shiftout Data_out , Lcd_clk , Data1 , 1 , 8              ', 10
     Lcd_cs = 1
  End Sub

  Sub Lcd_comm_out(byval Comm As Byte)
     Lcd_rs = 0
     Lcd_cs = 0
     Shiftout Data_out , Lcd_clk , Comm , 1 , 8               ', 10
     Lcd_cs = 1
  End Sub

  Sub Lcd_init()
     Lcd_rst = 0
     Waitms 100                                               'Reset Display
     Lcd_rst = 1
     Waitms 100

     Call Lcd_comm_out(&Hae)                                  'DISPLAYOFF
     Call Lcd_comm_out(&Hd5)                                  'SETDISPLAYCLOCKDIV
     Call Lcd_comm_out(&H80)                                  'ratio 0x80
     Call Lcd_comm_out(&Ha8)                                  'SETMULTIPLEX
     Call Lcd_comm_out(&H3f)                                  '  1f 128x32
     Call Lcd_comm_out(&Hd3)                                  'SETDISPLAYOFFSET
     Call Lcd_comm_out(&H00)

     Call Lcd_comm_out(&H8d)                                  'CHARGEPUMP
     Call Lcd_comm_out(&H14)                                  'vccstate 14
     Call Lcd_comm_out(&H20)                                  'MEMORYMODE
     Call Lcd_comm_out(&H00)                                  '
     Call Lcd_comm_out(&Ha1)                                  'SEGREMAP  a0
     Call Lcd_comm_out(&Hc8)                                  'COMSCANDEC

     Call Lcd_comm_out(&Hda)                                  'SETCOMPINS
     Call Lcd_comm_out(&H12)                                  ' 02 128x32  12
     Call Lcd_comm_out(&H81)                                  'SETCONTRAST
     Call Lcd_comm_out(85)                                    'value 1-->256
     Call Lcd_comm_out(&Hd9)                                  'SETPRECHARGE
     Call Lcd_comm_out(&Hf1)                                  'vccstate  f1
     Call Lcd_comm_out(&Hdb)                                  'SETVCOMDETECT

     Call Lcd_comm_out(&Ha4)                                  'DISPLAYALLON_RESUME
     Call Lcd_comm_out(&Ha6)                                  'NORMALDISPLAY

     Call Lcd_comm_out(&Haf)

     Waitms 100
  End Sub

  Sub Lcd_text(byval S As String , Xoffset As Byte , Yoffset As Byte , Fontset As Byte)
     Local Tempstring As String * 1 , Temp As Word
     Local A As Byte , Pixels As Byte , Count As Byte , Carcount As Byte , Lus As Byte
     Local Row As Byte , Block As Byte , Byteseach As Byte , Blocksize As Byte , Dummy As Byte
     Local Colums As Byte , Columcount As Byte , Rowcount As Byte , Stringsize As Byte
     Local Xpos As Byte , Ypos As Byte , Pixel As Word , Pixelcount As Byte
     Local Offset As Word

     Stringsize = Len(s) - 1                                  'Size of the text string -1 because we must start with 0
     Select Case Fontset
        Case 1 :
           Block = Lookup(0 , My6_8)                          'Add or remove here fontset's that you need or not,
           Byteseach = Lookup(1 , My6_8)
           Blocksize = Lookup(2 , My6_8)
           Dummy = Lookup(3 , My6_8)
        Case 2 :
           Block = Lookup(0 , My12_16)
           Byteseach = Lookup(1 , My12_16)
           Blocksize = Lookup(2 , My12_16)
           Dummy = Lookup(3 , My12_16)
        Case 3 :
           Block = Lookup(0 , Font)
           Byteseach = Lookup(1 , Font)
           Blocksize = Lookup(2 , Font)
           Dummy = Lookup(3 , Font)
     End Select
     Colums = Blocksize / Block                               'Calculate the numbers of colums
     Row = Block * 8                                          'Row is always 8 pixels high = 1 byte, so working with row in steps of 8.
     Row = Row - 1                                            'Want to start with row=0 instead of 1
     Colums = Colums - 1                                      'Same for the colums
     For Carcount = 0 To Stringsize                           'Loop for the numbers of caracters that must be displayed
        Temp = Carcount + 1                                   'Cut the text string in seperate caracters
        Tempstring = Mid(s , Temp , 1)
        Offset = Asc(tempstring) - 32                         'Font files start with caracter 32
        Offset = Offset * Blocksize
        Offset = Offset + 4
        Temp = Carcount * Byteseach
        Temp = Temp + Xoffset
        For Rowcount = 0 To Row Step 8                        'Loop for numbers of rows
           A = Rowcount + Yoffset
           Xpos = Temp
           For Columcount = 0 To Colums                       'Loop for numbers of Colums
              Select Case Fontset
                 Case 1 : Pixels = Lookup(offset , My6_8)
                 Case 2 : Pixels = Lookup(offset , My12_16)
                 Case 3 : Pixels = Lookup(offset , Font)
              End Select
              Ypos = A

              For Pixelcount = 0 To 7                         'Loop for 8 pixels to be set or not
                 Pixel = Pixels.0                             'Set the pixel (or not)
                 If Pixel = 1 Then
                    Call Lcd_set_pixel(xpos , Ypos , White)
                 Else
                    Call Lcd_set_pixel(xpos , Ypos , Black)
                 End If
                 Shift Pixels , Right                         'Shift the byte 1 bit to the right so the next pixel comes availible
                 Incr Ypos                                    'Each pixel on his own spot
              Next Pixelcount

              Incr Offset
              Incr Xpos                                       'Do some calculation to get the caracter on the correct Xposition
           Next Columcount
        Next Rowcount
     Next Carcount
  End Sub

  0 2
 • #2 13 Kwi 2016 20:23
  373522
  Użytkownik usunął konto  
 • #3 13 Kwi 2016 21:04
  MAREK MRK
  Poziom 18  

  No więc tak. Program udało mi się zlepić po przeczytaniu kilku przykładów. Program oczywiście działa. Mam zaimplementowane 3 czcionki i mogę wyświetlić dowolny tekst. Chodzi mi o wyświetlenie grafiki dajmy przykład Bateria albo coś innego np logo jakieś. Oczywiście jeśli się da to może być grafika BGF. Niestety nie mogę tego opanować na OLED, ale powoli rozgryzam więc był bym wdzięczny za każdą pomoc, nawet coś co dla innych może być oczywiste, dla mnie nie koniecznie bo to moje pierwsze OLED'y.
  ______________
  Chcąc wyświetlić grafikę BGF przy kompilacji wyrzuca błąd 5 na instrukcji SHOWPIC.
  ______
  11.05.2016
  Przerobiłem wyświetlacz na I2C i zrobiłem upgrade Bascom do najnowszej wersji i wszystko śmiga tak jak się należy. Bardzo pomocny był kolega z portalu kaktusa dodam że warto tam zajrzeć nie tylko ze względu na ten OLED.

  1