Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Atmega16 SPI wysyłanie i odbieranie - nie działa

wojtek_777 23 Kwi 2016 10:03 1104 5
 • #1 23 Kwi 2016 10:03
  wojtek_777
  Poziom 6  

  Witam
  Na wstępie powiem że nie jestem ekspertem w C.
  Pisze programik działający na Atmedze16. Mam dwa dwa układy Ram i RTC i muszę się z nimi dogadać przez SPI. I się nie dogaduje.
  Zeby zapisać cos i odczytać z Ramu muszę zapisać (dla zapisu) kod rozkazu - 8 bitów, adres komórki zapisywanej - 24 bity i dane - 8 bitów. Przy odczycie analogicznie rozkaz, adres i odczytać dane.
  Nie działa mi to. Na pewno coś źle robię.
  Na pewno ta komunikacja jest prosta.
  Może ktoś mi coś podpowie. Kod kawałka programu z wysyłaniem i odbieraniem danych.
  Jak wcześniej wspomniałem nie mam za dużo doświadczenia w pisaniu programów w C.
  Napisałem na razie o Ramie. Myślę że jak mi komunikacja ruszy to z RTC dam radę.
  Z góry dzięki za pomoc.

  Kod C

  Kod: c
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  /*
  * Created: 2016-04-08 04:49:41

  */
  #include <avr/pgmspace.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <avr/io.h>
  #include <util/delay.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <avr/wdt.h>

  #define F_CPU 11059200UL

  #define Max_buf 11 //ilosc danych odbieranych
  #define Buf_nad 255 //ilosc danych wysylanych


  #define On_RTC PORTB = (PORTB & 0b11111110);
  #define Off_RTC PORTB = (PORTB | 0b00000001);
  #define On_SRAM PORTB = (PORTB & 0b11111101);
  #define Off_SRAM PORTB = (PORTB | 0b00000010);
  #define On_TXD_Off_RXD PORTD = (PORTD | 0b00010000);
  #define On_RXD_Off_TXD PORTD = (PORTD & 0b11101111);

  #define R_Mapy 23 // rozmiar mapy
  #define adr_slave 1 //

  #define LA (1<<PB4) //SS (RCK)
  #define OE (1<<PB3)
  #define DATA (1<<PB5) //MOSI (SI)
  #define CLOCK (1<<PB7) //SCK (SCK)

  #define SHIFT_REGISTER DDRB
  #define SHIFT_PORT PORTB

  //****************************************************************************************
  // Deklaracje zmiennych
  //****************************************************************************************

  volatile unsigned int Dane_Modbus;
  volatile unsigned int Ilosc_R;
  volatile unsigned char K_03,L_03;
  volatile unsigned char aaaa = 3, bbb = 0x08;
  volatile unsigned char ADR_K = 0;

  volatile unsigned int ktory_rej = 0; //rejestr do r/w
  volatile unsigned char blad_ramki= 0; //błedy ramki
  volatile unsigned char funkcja = 0; // funkcja modbus
  volatile unsigned char uart_str_complete = 0; // 1 .. String komplett empfangen
  volatile uint8_t uart_str_count = 0;
  volatile unsigned int licz_przep = 0;
  volatile uint8_t flaga_nad = 0;
  volatile unsigned char flaga_err = 0;
  volatile unsigned char licz_wys = 0; //ilosc danych w ramce

  //****************************************************************************************
  // Deklaracje tablic
  //****************************************************************************************
  volatile unsigned char Ramka[Max_buf] = "";
  volatile unsigned char Ramka_Zwrotna[Buf_nad] = "";
  unsigned int Mapa[R_Mapy];

  //****************************************************************************************
  // Deklaracje Funkcji
  //****************************************************************************************
  static void spi_masterinit(void);
  static void spi_write(volatile unsigned char data);
  static unsigned char spi_read(void);

  static void USART_Init(unsigned int baud,unsigned char par,unsigned char stop);
  int konfiguracja(void);

  static unsigned char sprawdz_ramke(void);
  static void nadaj_ramke(void);
  static void funkcja_3(void);
  static void przygotuj_ramke_err(volatile unsigned char blad);
  static unsigned short ModbusCRC(volatile unsigned char * buf, int size);

  int main(void)
  {


  volatile unsigned char blad;
  wdt_enable(WDTO_15MS );
  cli();

  konfiguracja();
  spi_masterinit();

  USART_Init(9600,2,1);

  wdt_reset(); // reset WatchDog'a
  sei();

  On_SRAM; // CS Ramu na niski
  aaaa = 1;
  spi_write(aaaa); // write mode
  Off_SRAM;
  On_SRAM;
  aaaa = 0;
  spi_write(aaaa); // po bajcie
  Off_SRAM; // CS Ramu na wysoki

  On_SRAM;
  aaaa = 5;
  spi_write(aaaa); // read mode
  Off_SRAM;
  On_SRAM;
  aaaa = 0;
  spi_write(aaaa); // po bajcie
  Off_SRAM;

  aaaa = 2;
  bbb = 123;
  On_SRAM;
  spi_write(aaaa);
  //Off_SRAM;
  //On_SRAM;
  aaaa = 0;
  spi_write(aaaa);
  spi_write(aaaa);
  spi_write(aaaa);
  Off_SRAM;

  On_SRAM;
  spi_write(bbb);
  Off_SRAM;

  aaaa = 3;
  On_SRAM;
  spi_write(aaaa);
  //Off_SRAM;
  //On_SRAM;
  aaaa = 0;
  spi_write(aaaa);
  spi_write(aaaa);
  spi_write(aaaa);
  //Off_SRAM;
  //On_SRAM;
  Mapa[0] = spi_read();
  Off_SRAM;

  while(1)
  {
  /* On_RTC;
  spi_write(aaaa);
  spi_write(bbb);
  Mapa[0] = spi_read();
  Off_RTC;
  */

  //glowna petla programu
  wdt_reset(); // reset WatchDog'a
  if (flaga_nad == 1)
  {
  flaga_nad = 0;
  if (uart_str_complete == 1)
  {
  blad=sprawdz_ramke();
  if (blad == 0)
  {
  if (funkcja==3)
  {
  funkcja_3();
  nadaj_ramke();
  }
  }
  if (blad != 0)
  {
  przygotuj_ramke_err(blad);
  nadaj_ramke();
  }
  uart_str_complete = 0;
  }
  }
  }
  }

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Definicje funkcji
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  // Funkcja inicjująca SPI
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void spi_masterinit(void)
  {
  //ustaw MOSI,SCK jako wyjscia
  SHIFT_REGISTER |= (DATA | LA | CLOCK | OE); //Set control pins as outputs
  SHIFT_PORT &= ~(DATA | LA | CLOCK | OE); //Set control pins low
  SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR); //Start SPI as Master
  SPSR = (1<<SPI2X);//podwojna predkosc
  SHIFT_PORT |=LA;
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  // Funkcja zapisująca przez SPI
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void spi_write(volatile unsigned char data)
  {
  wdt_reset(); // reset WatchDog'a
  SPDR=data;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
  {
  wdt_reset();
  } //czekaj na flage SPIF
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  // Funkcja czytająca przez SPI
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  unsigned char spi_read(void)
  {
  wdt_reset(); // reset WatchDog'a

  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
  {
  wdt_reset();
  } //czekaj na flage SPIF
  return SPDR;

  }

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  // Funkcja konfigurująca
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  int konfiguracja(void)
  {
  DDRA = 0xff; // Ustawienienie portu A jako wyjścia
  PORTA = 0x00; // wyzerowanie portu A

  DDRB = 0b10111011; // Ustawienie rodzaju pinów portu B
  // PB0 (CS0 - wybór RTC) - wyjście
  // PB1 (CS1 - wybór SRAM) - wyjście
  // PB2 (INT2 - impulsy z kółka) - wejście
  // PB3 (WOLNE) - wyjście
  // PB4 (WOLNE) - wyjście
  // PB5 (MOSI - SPI) - wyjście
  // PB6 (MISO - SPI) - wejście
  // PB7 (SCK - SPI) - wyjście
  PORTB = (PORTB & 0b11100111); // Wyzerowanie bitów PB#, PB4
  PORTB = (PORTB | 0b00000011); // Ustawienie bitów PB0 - CS0, PB1 - CS1

  DDRC = 0b10010100; // Ustawienie rodzaju pinów portu C
  PORTC = (PORTC & 0b01101011); // Wyzerowanie bitu PC7 - LED-programowanie układu

  DDRD = 0b11000010; // Ustawienie rodzaju pinów portu D
  // PD0 (RXD - USART) - wejście
  // PD1 (TXD - USART) - wyjście
  // PD2 (INT0 - zanik nap. zasilania) - wejście
  // PD3 (INT1 - przerwanie od RTC) - wejście
  // PD4 (Kierunek transmisji - 1-TXD, 0-RXD) - wyjście
  // PD5 (Switch - nastawy fabryczne) - wejście
  // PD6 (LED - nastawy fabryczne) - wyjście
  // PD7 (WOLNE) - wyjście
  PORTD = (PORTD & 0b00101111); // Wzerowanie bitów PD7, PD6, PD4
  PORTD = (PORTD | 0b00000011); // Usatwienie bitów PD0, PD1

  Off_RTC;
  Off_SRAM;
  On_RXD_Off_TXD;


  return 0;
  }
  unsigned short ModbusCRC(volatile unsigned char * buf, int size)
  {
  unsigned short crc = 0xffff;
  int i;

  while(size--)
  {
  crc ^= *buf;
  buf++;
  for(i=0; i<8; i++)
  {
  wdt_reset();
  if(crc & 1)
  {
  crc >>= 1;
  crc ^= 0xA001;
  }
  else
  {
  crc >>= 1;
  }
  }
  }
  return crc;
  }

  unsigned char sprawdz_ramke(void)
  {
  volatile unsigned int crc,crc_ramki;
  blad_ramki=0;
  funkcja=0;

  ADR_K = adr_slave;

  crc = ModbusCRC(Ramka,6);
  crc_ramki = Ramka[7];
  crc_ramki = (crc_ramki << 8) + Ramka[6];
  if (crc == crc_ramki)
  {
  if (Ramka[0]==ADR_K)
  {
  if (Ramka[1] == 0x3)
  {
  funkcja=3;
  }
  }
  }
  else
  {
  blad_ramki = 2;
  }
  return blad_ramki;
  }

  void przygotuj_ramke_err(volatile unsigned char blad)
  {
  unsigned int crc;

  Ramka_Zwrotna[0] = adr_slave;

  Ramka_Zwrotna[1]=Ramka[1] | 0b10000000;
  Ramka_Zwrotna[2]=blad;
  crc = ModbusCRC(Ramka_Zwrotna,3);
  Ramka_Zwrotna[3]=crc;
  Ramka_Zwrotna[4]=crc>>8;
  licz_wys=5;
  }


  void funkcja_3(void)
  {
  unsigned int crc;

  Dane_Modbus = 0;
  K_03 = 0;
  L_03 = 0;

  Dane_Modbus = Dane_Modbus + Ramka[2];
  Dane_Modbus = Dane_Modbus << 8;
  Dane_Modbus = Dane_Modbus + Ramka[3];

  Ilosc_R = Ramka[4];
  Ilosc_R = Ilosc_R << 8;
  Ilosc_R = Ilosc_R + Ramka[5];

  Dane_Modbus = Dane_Modbus + Ilosc_R;
  if (Dane_Modbus <= R_Mapy)
  {
  L_03 = (Ramka[3]);

  Ramka_Zwrotna[0] = adr_slave;
  Ramka_Zwrotna[1] = funkcja;
  Ramka_Zwrotna[2] = (Ramka[5] * 2); // ilość przesyłanych bajtów
  licz_wys = 3;

  for (K_03 = 0;K_03 < Ramka[5];K_03 = (K_03+1))
  {
  Dane_Modbus = Mapa[L_03];
  Dane_Modbus = Dane_Modbus >> 8;
  Ramka_Zwrotna[(K_03 * 2) + 3] = Dane_Modbus;
  Dane_Modbus = Mapa[L_03];
  Dane_Modbus = Dane_Modbus << 8;
  Dane_Modbus = Dane_Modbus >> 8;
  Ramka_Zwrotna[(K_03 * 2) + 4] = Dane_Modbus;
  licz_wys=(licz_wys + 2);
  L_03 = (L_03 + 1);
  }

  licz_wys=(licz_wys+2);
  crc = ModbusCRC(Ramka_Zwrotna,licz_wys-2);
  Ramka_Zwrotna[licz_wys-2] = crc;
  Ramka_Zwrotna[licz_wys-1] = crc >> 8;
  }
  else
  {
  Ramka_Zwrotna[1] = 0x83;
  Ramka_Zwrotna[2] = 2;
  licz_wys = 5;
  crc = ModbusCRC(Ramka_Zwrotna,licz_wys - 2);
  Ramka_Zwrotna[licz_wys - 2] = crc;
  Ramka_Zwrotna[licz_wys - 1] = crc >> 8;
  }


  }


  void nadaj_ramke(void)
  {
  volatile unsigned char k;
  wdt_reset(); // reset WatchDog'a

  On_TXD_Off_RXD; //ustawimay pin D2 w stan niski max 485 w trybie nadawania

  _delay_loop_1(10); //10us
  for (k=0;k<licz_wys+1;k++)
  {
  wdt_reset(); // reset WatchDog'a
  while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {} // reset WatchDog'a}; // Do nothing until UDR is ready for more data to be written
  UDR = Ramka_Zwrotna[k]; // wysli bajt
  }
  while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {}

  On_RXD_Off_TXD; // ustawimay pin D4 w stan wysoki max485 w trybie odbierania

  _delay_loop_1(10);
  }


  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  // Funkcja ustawiająca USART i licznik T0
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  void USART_Init(unsigned int baud,unsigned char par,unsigned char stop)
  {

  unsigned char p_s = 0;

  switch(par)
  {
  case 0:
  {
  par = (par & 0b00000000); // parzystośc wyłączona
  }
  break;
  case 1:
  {
  par = (par | 0b00000100); // nieparzystość
  }
  break;
  case 2:
  {
  par = (par | 0b00000110); //parzystość
  }
  break;
  }

  switch(stop)
  {
  case 1:
  {
  stop = 0; // 1 bit
  }
  break;
  case 2:
  {
  stop = 1; // 2 bity
  }
  break;
  }

  p_s = par | stop;

  UCSRA &= ~_BV(FE); // błąd ramki
  UCSRA &= ~_BV(DOR); // przekroczenie danych
  //UCSRA &= ~_BV(PE); // błąd parzystości
  UCSRA &= ~_BV(U2X); // ustalenie szybkości transmisji (podwójna czy pojedyncza)
  UCSRA &= ~_BV(MPCM); // komunikacja między procesorami

  UCSRB = 0b10011000; // RXCIE=1 - odblokowanie przerwania zakończenia RX
  // TXCIE=0 - zablokowanie przerwania zakończenia nadawania TX
  // UDRIE=0 - zablokowanie przerwania na pusty rejestr danych
  // RXEN=1 - odblokowanie odbiornika
  // TXEN=1 - odblokowanie nadajnika
  // UCSZ2=0 - rozmiar znaku
  // RXB8=0 - 8 bit danych odbieranych
  // TXB8=0 - 8 bit danych nadawanych

  switch(p_s)
  {
  case 0: // brak parzystości i 1 bit stopu
  {
  UCSRC = 0b10000110;
  }
  break;
  case 1: // brak parzystości i 2 bity stopu
  {
  UCSRC = 0b10001110;
  }
  break;
  case 4: // nieparzystości i 1 bit stopu
  {
  UCSRC = 0b10100110;
  }
  break;
  case 5: // nieparzystości i 2 bity stopu
  {
  UCSRC = 0b10101110;
  }
  break;
  case 6: // parzystość i 1 bit stopu
  {
  UCSRC = 0b10110110;
  }
  break;
  case 7: // parzystość i 2 bity stopu
  {
  UCSRC = 0b10111110;
  }
  break;
  }


  DDRD |= _BV(4); //PORTD.4 jako wyjście

  UBRRH = 0;
  UBRRL = (((F_CPU / (baud * 16UL))) - 1);

  //------------------------------------------------
  // Konfiguracja rejestrów dla timera T0 - MODBUS USART0
  //------------------------------------------------

  TCCR0|=(1<<CS00)|(1<<CS02)|(0<<CS01); // preskaler ck/1024
  TCNT0 = 0;
  TIMSK |= (1 << TOIE0); // aktywne przerwanie overflow

  }
  ISR(USART_RXC_vect)
  {
  wdt_reset(); // reset WatchDog'a
  Ramka[uart_str_count] = UDR;
  TCCR0|=(1<<CS00)|(1<<CS02)|(0<<CS01); // preskaler ck/1024
  TCNT0 = 0;
  licz_przep = 0;
  flaga_err=0;
  flaga_nad=0;
  uart_str_count++;
  //if (uart_str_count == Max_buf) {

  // uart_str_count = 0;
  // uart_str_complete = 1;
  // }
  }


  ISR(TIMER0_OVF_vect)
  {
  wdt_reset(); // reset WatchDog'a

  licz_przep ++;
  if (licz_przep >= 1)
  {
  TCCR0 = 0x00;
  licz_przep = 0;
  TCNT0 = 0;
  uart_str_count = 0;
  flaga_nad=1;
  uart_str_complete = 1;
  }
  }

  0 5
 • #2 23 Kwi 2016 11:19
  2675900
  Użytkownik usunął konto  
 • #3 24 Kwi 2016 04:02
  wojtek_777
  Poziom 6  

  Dodałem
  Są też noty katalogowe do układów.
  Kwarc atmegi 11.059200 MHz
  Analizując mój kod nie gańcie mnie za bardzo.

  0
 • #4 24 Kwi 2016 11:39
  slx
  Poziom 18  

  Nie rozdziela się funkcji czytających i zapisujących SPI. To nie są osobne byty, komunikacja zawsze przebiega w obie strony jednocześnie (dla takiej konfiguracji, jak tu - dwukierunkowy master).
  Skąd ma się wziąć SPI SCK przy funkcji spi_read(). Jeżeli Atmega jest Masterem SPI musi coś wysłać żeby odebrać.

  0
 • #5 24 Kwi 2016 11:54
  grko
  Poziom 33  

  Jeszcze wydaje mi się, że zapisujesz/odczytujesz spod adresu którego ta pamięć nie ma:

  Kod: c
  Zaloguj się, aby zobaczyć kod


  Czyli adres jest równy 0x020202 > 0x20000 = 128KB. W datasheet jest jeszcze opisana sekwencja zapisu/odczytu. Wydaje mi się, że po każdej powinieneś podnieść linię CS.

  0
 • #6 15 Cze 2016 03:40
  wojtek_777
  Poziom 6  

  Witam
  slx ma rację

  slx napisał:
  Jeżeli Atmega jest Masterem SPI musi coś wysłać żeby odebrać


  Musiałem jeszcze jakieś takty zegara wysyłać
  Wtsyłam i teraz działa

  0