Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Atmega 8 - DS18B20 brak wskazań temp.

Andrzej 1947 04 May 2016 19:28 1170 3
 • #1
  Andrzej 1947
  Level 2  
  Witam. Napisałem program w bascomie, zwykły termometr z wyjściem na Mikroprocesor to Atmega8 + lcd + DS18b20.
  Wskazuje tylko tem:25.5oC ,brak reakcji na tem.Nie wiem ,gdzie zrobiłem błąd.
  Może jakaś podpowiedż.

  Code: vbnet
  Log in, to see the code  Moderated By dondu:

  Poprawiłem SYNTAX - następnym razem proszę robić to prawidłowo:
  Instrukcja: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14652518#14652518

 • Helpful post
  #2
  LA72
  Level 40  
  Problem polega na tym, że odczytujesz wartość ADC z uC zamiast z DS18xxx.
  Brakuje ci obsługi DS18B20.
  Poniżej fragment kodu działającego u mnie.

  Code: vbnet
  Log in, to see the code
 • #3
  Andrzej 1947
  Level 2  
  Problem rozwiązałem w 50%. To znaczy dzięki podpowiedzią kolegów co mi brakowało żeby działał termometr, który pracuje bardzo dobrze ,dopisałem do programu woltomierz , który pracuje dobrze.
  Do zamknięcia tematu pozostał jeszcze amperomierz , który mierzy spadek napięcia na boczniku sygnał wzmocniłem wzmacniaczem LM358.Nie wiem jak przeliczyć spadek napięcia na kod zrozumiały dla procesora I=U/R,gdzie R=0,10 Ohma oraz w dalszej kolejności policzyć moc.O ile to możliwe proszę o jakoś pomoc.
  Kod:

  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000


  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portb.1 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0 'Komunikaqcja z LCD
  Config Lcd = 16 * 2
  Cls
  Cursor Off
  Deflcdchar 1 , 14 , 17 , 17 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32 ' definicja znaki stopnia stopnia celcjusza
  '****CONFIG****

  Config Adc = Free , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
  '****KONIEC CONFIG****


  '****CONFIG ZMIENNYCH****
  Dim Odczyt(2) As Byte , A As Byte , Licznik As Byte , T As Integer , T1 As Single , Napis As String * 5,
  Dim Temp1 As Byte
  Dim Wynik As Single
  Dim Rezu As Integer
  Dim Wolty As String * 4
  'Deklaracja wszystkich zmiennych potrzebnych do pracy programu


  '****PROGRAM GLOWNY****

  Start Adc 'odpalamy ADC

  Config 1wire = Portd.5 '0,1,2 NOP 3,4,5,6,7 works good ON MY Equipment

  Do
  1wreset 'reset
  1wwrite &HCC 'jedna kostka, więc wykorzystujemy rozkaz SKIP ROM
  1wwrite &H44 'dokonaj konwersji
  Waitms 750 'przeczekaj czas konwersji
  Set Portb.2 'gasimy diodę

  Reset Portb.2 'teraz zapalamy diodę
  1wreset 'reset
  1wwrite &HCC 'rozkaz adresowy SKIP ROM
  1wwrite &HBE 'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu DS18x20

  Odczyt(1) = 1wread(2) 'odczytaj dwa pierwsze bajty
  T = Odczyt(2) 'przepisz starszy bajt do zmiennej typu Integer
  Shift T , Left , 8 'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje
  T = T + Odczyt(1) 'przepisz - dodaj młodszy bajt
  T1 = T * 0.0625 'dokładność dla pomiaru 12 bit, wynik wpisz do zmiennej Temp1
  Napis = Fusing(t1 , "#.#") 'format wyświetlania x.x

  Rezu = Getadc(4)
  Rezu = Getadc(4)
  Wynik = Rezu / 40

  Wolty = Fusing(wynik , "#.##")


  Cls : Cursor Off : Lcd "Nap" ; Spc(3) ; Wolty ; "V"
  Lowerline
  Lcd "Temp: " ; Napis ; " " ; Chr(1) ; "C" 'wy?wietl wynik ze zmiennej Single
  Waitms 300
  Loop : End
  Witam Andrzej 1947
  Napisałem program "Termostat" Bascom Atmega 8
  Korzystając z książki Mikrokontrolery dla początkujących Piotr Górecki i oczywiście korzystając podpowiedzi kolegów.
  Program działa poprawnie, ale tylko z ustawioną temperaturą w programie.
  Nie potrafię rozwiązać problemu z ustawianiem temperatury za pomocą przycisków .O ile to możliwe proszę o jakoś pomoc.
  w załączeniu kod programu.Temperatury ustawione niskie w celu kontroli działania układu.

  $regfile = "m8adef.dat"
  $crystal = 8000000

  Config Pinb.0 = Input 'linia PB0 jako wejście
  Config Pinb.1 = Input 'linia PB1 jako wejście
  Config Portd.7 = Output
  Config Portc.3 = Output
  Config Portc.5 = Output
  Config 1wire = Portd.5
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.6 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0
  Deflcdchar 1 , 14 , 17 , 17 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32 ' definicja znaki stopnia stopnia celcjusza
  Config Lcd = 16 * 2
  Cls
  '--------------------DEKLARACJA ZMIENNYCH--------------------------------------'

  Dim Odczyt(2) As Byte , T1 As Single , T As Integer , Napis As String * 5


  S1 Alias Pinb.0 'przypisanie nazwie Pinb.0 nazwy S1
  S2 Alias Pinb.1 'przypisanie nazwie Pinb.1 nazwy S2

  Set Portb.0 'dołączenie do linii PB0 rezystora podciągającego
  Set Portb.1 'dołączenie do linii PB1 rezystora podciągającego

  '------------------------KONFIGURACJA LCD--------------------------------------'
  Cls
  Cursor Off
  Lcd ; Spc(3) ; "TERMOSTAT" 'wyświetlanie ekranu początkowego
  Lowerline
  Lcd ; "Atmega 8 LCD2x16" 'wyświetlanie ekranu początkowego
  Wait 3
  Cls
  '------------------------POCZĄTEK PĘTLI GŁÓWNEJ--------------------------------'

  Do
  1wreset 'reset
  1wwrite &HCC 'jedna kostka, więc wykorzystujemy rozkaz SKIP ROM
  1wwrite &H44 'dokonaj konwersji
  Waitms 750 'przeczekaj czas konwersji

  1wreset 'reset
  1wwrite &HCC 'rozkaz adresowy SKIP ROM
  1wwrite &HBE 'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu DS18x20

  Odczyt(1) = 1wread(2) 'odczytaj dwa pierwsze bajty
  T = Odczyt(2) 'przepisz starszy bajt do zmiennej typu Integer
  Shift T , Left , 8 'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje
  T = T + Odczyt(1) 'przepisz - dodaj młodszy bajt
  T1 = T * 0.0625 'dokładność dla pomiaru 12 bit, wynik wpisz do zmiennej Temp1
  Napis = Fusing(t1 , "#.#") 'format wyświetlania x.x
  Waitms 750

  If T1 >= 26 And T1 <= 28 Then 'sygnalizacja zał: wentylatora dioda D1
  Portc.3 = 1
  Else
  Reset Portc.3
  End If

  If T1 >= 26 And T1 <= 28 Then 'Załącz wentylator
  Portd.7 = 1
  Else
  Reset Portd.7
  End If

  Home Upper
  Lcd "odczyt z DS18B20 "
  Lowerline
  Lcd "Odcz" ; Spc(1) ; "Temp:" ; Napis ; Chr(1) ; "C" ; 'wyświetlanie pomierzonych wartości
  Waitms 100
  Loop
  End
  '----------------------------KONIEC PĘTLI GŁÓWNEJ-----