Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.

ghost666 26 Jul 2016 15:19 3180 1
 • Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.
  Jeśli korzystasz z programów z pakietu LibreOffice to z pewnością ucieszysz się, z powstania Open365. Podobnie jak LibreOffice jest to darmowy i otwarty pakiet, który ma być alternatywą dla 'następcy' Microsoft Office, działającego w chmurze Office 365. Open365 jest aktualnie w fazie beta-testów. Podobnie jak Office 365 umożliwia edytowanie dokumentów w wielu formatach, takich jak m.in. .docx, .xlsx czy .pptx, ale na konto w chmurze Open365 ładować można także inne pliki np. multimedia. Jeśli dany plik nie jest wspierany przez oprogramowanie z pakietu Open365 to system zapyta nas o program do otwarcia danego pliku, jaki załadowaliśmy na swoje konto na serwerze.

  Z wykorzystaniem Open365 edytować możemy pliki Microsoft Word, Excel oraz PowerPoint documents oraz oczywiście LibreOffice Writer, Calc i Impress - wszystko online. Wystarczy założyć konto na serwerze. Na każdego nowego użytkownika czeka 20 GB miejsca w chmurze do przechowywania plików, ale nie wiadomo jeszcze czy nie jest to dostępne tylko na czas beta-testów.

  Jak założyć konto Open365

  Aby zarejestrować się w Open365 Beta, trzeba wejść na stronę programu i podać swój adres e-mail:

  Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.


  Wpisujemy nazwę użytkownika - “Username”, cyli nasz adres e-mail, jaki chcemy powiązać z kontem. Z pomocą tego logować będziemy się do konta. Dalej wpisujemy w formularzu hasło - dwa razy - a następnie wypełniamy dalszą część formularza, nie zapominając o zaznajomieniu się z polityką prywatności usługi i zaznaczeniu okna, potwierdzającego fakt jej akceptacji. Finalnie naciskamy przycisk rejestracji - “Register”.

  Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.


  W momencie rejestracji automatycznie otwiera się okienko "Zapisz jako" naszej przeglądarki, które umożliwi nam pobranie i zapisanie na dysku klienta Open365. Nie jest on niezbędny do korzystania z Open365, ale ułatwia ogromnie synchronizację dokumentów pomiędzy naszym komputerem a kontem w chmurze. Oczywiście nie musimy pobierać klienta w tym momencie - możemy pobrać go z sieci w dowolnej chwili i doinstalować na naszym komputerze później. Jeśli chcemy pobrać go później anulujemy zapis. Do tematu klienta wrócimy później.

  Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.


  Klikamy na przycisk “I’m Ready” w kolejnym okienku, po skończeniu rejestracji. Na ekranie logowania, jaki zobaczymy, wpisujemy naszą nazwę użytkownika oraz hasło i naciskamy przycisk logowania.

  Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.


  Jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia od Open365, to klikamy w tym momencie w przycisk “Allow” na okienku, które się nam pokaże. Powiadomienia dotyczyć będą ładowania i pobierania plików na nasze konto w chmurze.

  Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.


  Jak otwierać biblioteki i pliki

  Po zarejestrowaniu się w Open365 i zalogowaniu do systemu przełączamy widok środowiska w tryb “Hub”. Domyślnie na początku widzimy tam tylko jedną bibliotekę plików nazwaną “My Library” w której znajdują się przykładowe pliki. Utworzyć można wiele bibliotek, aby pomóc sobie w porządkowaniu plików na różne kategorie. Na przykład utworzyć można osobne biblioteki dla plików prywatnych i służbowych. Aby wejść w przykładową bibliotekę klikamy na nią.

  Jeśli plik, który chcemy następnie otworzyć w bibliotece jest wspierany przez LibreOffice to otworzy się on w edytorze online, jeśli nie to mamy możliwość porania programu na dysk naszego komputera. Uzbrójmy się w cierpliwość, szczególnie podczas edycji pliku online - załadowanie go do programu może chwilę potrwać, więc wykażmy się odrobiną cierpliwości.

  Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.


  Wykorzystując edytor online możemy dokonać zmian w naszym pliku, a następnie z standardowego menu "File" wybrać przycisk zapisu - "Save", który pozwolić tak jak na naszym komputerze zapisać zmiany w pliku. Zapis zmian może odrobinę potrwać. Jeśli zapisywać będziemy plik natywny dla Microsoft Office, to możemy ujrzeć informację, o tym, że możemy utracić część formatowania, zapisując go do pliku Office. Jeśli nadal chcemy to zrobić wybieramy “Use Microsoft Word 2007-2013 XML Format” i zapisujemy plik.

  Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.


  Aby zamknąć plik po prostu zamykamy kartę i potwierdzamy jej zamknięcie w okienku, które się pojawia i ostrzega przed utrata danych. Jeśli zapisaliśmy swój plik naciskamy “Leave this Page” aby zamknąć zakładkę.

  Jak utworzyć nową bibliotekę

  Jak wspomniano powyżej tworzyć można dowolną ilość bibliotek poprzez interfejs webowy, aby kategoryzować dokumenty. Aby utworzyć nową bibliotekę klikamy na link “Libraries” powyżej listy dokumentów, aby powrócić do listy bibliotek. Następnie klikamy w przycisk “New Library” po prawej stronie głównego okna. Wyświetli się nam okno dialogowe, w którym w polu "Name" podać musimy nazwę nowej biblioteki, jaką chcemy utworzyć. Na tym etapie włączyć można będzie także szyfrowanie biblioteki, jeśli zaznaczymy "Encrypt", ale w wersji beta ta opcja jeszcze nie działa. Po skonfigurowaniu nowej biblioteki klikamy "Submit".  Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.


  Teraz możemy kliknąć w nową bibliotekę, aby ją otworzyć.

  Jak załadować dokumenty do chmury

  Załadowanie plików na nasze konto Open365 pozwoli nam oglądać i edytować je z dowolnego miejsca na świecie wyposażonego w połączenie internetowe. Aby załadować dokumenty do chmury uruchamiamy File Explorer lub po prostu Windows Explorer, odnajdujemy interesujący nas plik i przeciągamy do okna przeglądarki internetowej, w której otwarte mamy okno z naszym kontem Open365. Możemy nacisnąć też przycisk "Upload" na pasku kontrolnym Open365 i wybrać plik w oknie dialogowym. Po załadowaniu pliku do chmury plik będzie on widoczny na samym dole plików na naszym koncie. Od teraz można go edytować i przemieszczać pomiędzy bubliotekami.

  Jak pobrać plik z chmury

  Po edycji pliku online być może będziemy musieć pobrać go z sieci np. aby pracować na nim offline. Jest to przydatne, gdy pracować chcemy nad plikiem gdzieś, gdzie nie mamy dostępu do połączenia internetowego.

  Aby pobrać plik z chmury przesuwamy kursor nad interesującym nas plikiem i naciskamy przycisk “Download”. Pojawi się okno dialogowe "Zapisz Jako", w którym wybieramy gdzie i pod jaką nazwą zapisany lokalnie ma być nasz dokument. Po wybraniu miejsca zapisu i nazwy pliku naciskamy przycisk "Save" aby potwierdzić i zapisać plik na dysku naszego komputera.

  Używanie klienta Open365

  Klient programu Open365 pozwala na łatwe ładowanie i pobieranie dokumentów z chmury poprzez stworzenie biblioteki na podstawie lokalnego foldera, który znajduje się na naszym komputerze. Klient ten będzie synchronizował zawartość tego folderu z plikami zapisanymi w chmurze i vice versa. Jeśli nie pobrałeś jeszcze klienta, teraz możesz to zrobić. Wystarczy zalogować się na swoje konto i nacisnąć łącze “Download client”, które znajduje się na dole strony. Aby zainstalować klienta z podanego pliku trzeba go uruchomić po pobraniu i postępować zgodnie z instrukcjami jakie zobaczymy na ekranie.

  Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać. Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.


  Po zainstalowaniu klienta można go od razu uruchomić. W Windowsie 7 i 10 znajdziemy go w menu Start, w Windowsie 8 i 8.1 pomiędzy kafelkami na ekranie Start. Przy pierwszym uruchomieniu klient poprosi nas o wybranie folderu na komputerze, z którym synchronizowana będzie biblioteka w chmurze i do którego domyślnie zapisywane będą pobrane z sieci dokumenty. Domyślnie wybrany jest podfolder folderu C:\Users w którym stworzony zostanie folder Seafile, możemy zmienić jego lokalizację naciskając na “Choose”.

  W oknie dialogowym, jakie zobaczymy, musimy przejść do interesującego nas miejsca i nacisnąć przycisk “Select Folder”. Pełna ścieżka do tego folderu zostanie wprowadzona i zapisana po naciśnięciu "Next" w kliencie Open365.

  Jako kolejne okienko uruchomi się dodawanie konta. Domyślny URL serwera Open365 jest już wprowadzony w polu “Server” - jak mówią twórcy oprogramowania w finalnej wersji programu możliwe będzie hostowanie własnego serwera do trzymania swoich danych. Póki co wybieramy domyślny serwer Open365 i akceptujemy wprowadzoną ścieżkę. W polu "Email" podajemy adres e-mail jaki podaliśmy podczas zakładania konta na Open365, poniżej wpisujemy hasło i naciskamy przycisk "Login". Nazwa naszego komputera zostanie automatycznie wprowadzona w pole "Computer Name", ale możemy ją zmienić zanim się zalogujemy.

  Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.


  Następnie uruchomi się klient Open365. Możemy teraz zmapować folder na dysku twardym do biblioteki w chmurze, co pozwoli na proste dodawanie, kasowanie i synchronizowanie plików z tego folderu do chmury. Można otwierać te pliki lokalnie na komputerze a klient Open365 automatycznie załaduje najnowsze ich wersje do chmury na naszym koncie. Aby zsynchronizować folder z biblioteką w sieci uruchamiamy przeglądarkę plików, nawigujemy do folderu który chcemy zsynchronizować i przeciągamy go do pola “Select or Drop Folder to Sync” na dole klienta Open365.

  Po przeciągnięciu pojawi się okno tworzenia nowej biblioteki, w którym wpisana jest ścieżka do tego folderu. Możemy z tego poziomu wybrać oczywiście inną ścieżkę w polu "Path". Domyślnie biblioteka nazwana jest tak samo jak folder, ale w polu "Name" możemy zmienić jej nazwę. Następnie naciskamy "OK". Wszystkie dokumenty w tym folderze zostaną automatycznie przekopiowane do sieci i znajdą się w nowoutworzonej bibliotece na naszym koncie Open365 w chmurze.

  Jak udostępnić bibliotekę lub dokument w sieci

  Wykorzystując potęgę rozwiązania w chmurze możemy udostępniać nasze biblioteki i dokumenty innym osobom online. Aby to zrobić najeżdżamy na interesujący nas obiekt na naszym koncie i naciskamy przycisk "Share".

  Open365 - otwarta i darmowa alternatywa dla Office365 - jak go używać.


  Okno dialogowe konfiguracji udostępniania pozwala na wybranie sposobu udostępniania dokumentu, spośród zaproponowanych: można uzyskać link do pobrania pliku z biblioteki, można wygenerować link umożliwiający załadowanie plików do biblioteki, można także współdzielić całą bibliotekę z innymi użytkownikami lub z całą grupą. Stworzyć można np. grupę użytkowników - kolegów, rodzinę lub współpracowników - z którymi współdzielić będziemy wszystkie tworzone w obrębie danej biblioteki dokumenty.

  Jeśli chcemy udostępnić plik, możliwe jest tylko wygenerowanie linku do pobrania go z sieci. Jeśli udostępnimy bibliotekę, to otwiera się przed nami szeroka grupa opcji wymienionych powyżej. Dodatkowo, jeśli zabezpieczyliśmy bibliotekę hasłem to przy pobieraniu plików z niej, konieczne będzie podanie tego hasła. Aby zabezpieczyć w ten sposób dane musimy kliknąć na przycisk “Add password protection” i wprowadzić dwukrotnie hasło.

  Open365 dostępny jest jako aplikacje na systemy takie jak iOS i Android. Pod iOSem możliwe jest tylko otwieranie dokumentów w innych programach (lokalnie), a tworzenie nowych plików nie działa, jednakże ma to zostać naprawione. W wersji na Androida wraz z klientem Open365 zainstalować możemy LibreOffice Viewer Beta for Android, który umożliwi nam oglądanie plików na naszym urządzeniu. Pamiętajmy jednak, że oprogramowanie to nadal jest w wersji beta i może nie działać idealnie. Zwłaszcza edycja plików realizowana jest na własne ryzyko.

  Open365 to bardzo przydatne narzędzie do edytowania m.in. plików LibreOffice z poziomu dowolnego systemu operacyjnego - Windows, Mac OS X i Linux. Chmura taka przydaje się, jeśli chcemy mieć możliwość szybkiego i prostego przerzucania plików pomiędzy tymi komputerami/systemami. Pamiętajmy jednakże, że nadal jest to usługa w fazie beta, więc mogą znaleźć się w niej różne błędy i bugi, a nie wszystkie opcje są już aktywne. Tym niemniej program ten prezentuje się bardzo obiecująco.

  Źródło: http://www.howtogeek.com/256450/how-to-set-up-and-use-open365-an-open-source-alternative-to-office-365/

  Cool? Ranking DIY
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  ghost666
  Translator, editor
  Offline 
  Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
  ghost666 wrote 11176 posts with rating 9456, helped 157 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2003 year.
 • #2
  japko1024
  Level 18  
  Moja uczelnia dostała za darmo Office365. Straszne badziewie - np. od wczoraj pisząc maile nie mogę wprowadzać litery "ą", chociaż na innych stronach działa prawidłowo :D
  Ciekawe, jak będzie działać opcja szyfrowania. Zwłaszcza jeśli chodzi o udostępnianie plików innym.