Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Energia bierna w instalacjach prosumenckich.

Jarmie 07 Sep 2016 21:44 110658 785
Ochrona Domu
 • #271
  zefir7
  Level 13  
  UOKiK - Strona główna

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
  Trafić tu mogą tylko spory między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług. Chodzi wyłącznie o prawa majątkowe.

  Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

  Art. 42. 1. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
  1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów z powiatu;
  4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
  2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.7).
  4. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.
  5. Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
 • Ochrona Domu
 • #272
  Seas
  Level 22  
  W swietle tego co kolega napisał moje pojedyncze pisma nie wystarczą, im wiecej tym lepiej. Piszcie więc do UOKiKu i URE. Lepiej uprzedzic fakty niz czekac na rachunek.
 • #273
  Sstalone
  Level 30  
  zefir7 wrote:
  Jedyną zasadną „uzasadnioną przyczyną naliczenia opłat za energię bierna” wydaje się być poznanie przez dostawcę energii możliwości pomiarowych liczników tzw. „inteligentnych w jedna stronę” z jednostronną korzyścią dla „monopolisty” .
  W okresie I półrocza 2016 roku naliczono opłatę karną w wysokości 862,61 zł. Stanowiącą 35,10% dodatkowych kosztów zakupu energii.


  Kolego zefir7, zrób rozeznanie w najbliższej okolicy, czy opłaty za energię bierną zostały naliczone również innym osobom indywidualnym nie posiadających PV (z nowymi licznikami). Jeżeli byłoby tak, że opłaty naliczono tylko posiadaczom PV, byłby to wyraźny dowód na to, że ZE zaczął dyskryminować tę grupę odbiorców, a wtedy wystarczyłoby, że taki problem zgłosiłaby jedna osoba poszkodowana do urzędu ochrony konsumentów. Niestety jest to wojna z monopolistą, który próbuje nie udostępniać danych pomiarowych do licznika. W sprawie dostępu do danych pomiarowych też należy wystąpić z odpowiednim pismem, gdyż brak dostępu uniemożliwia odbiorcy jakiekolwiek kontrolowanie zużycia energii elektrycznej w swoim gospodarstwie domowym, co stoi w sprzeczności z pożądanym ograniczaniem jej zużycia, które nie jest korzystne dla ZE. Wydaje mi się, że ZE może tu naruszać jakieś przepisy, a Polska jako kraj - tolerując taki stan - którąś z dyrektyw UE.

  Ponownie kolega może wystąpić o dane pomiarowe za okres sprzed naliczenia opłat oraz z okresu z którego naliczono opłaty. Można się spodziewać, że ZE będzie chciał naliczyć opłaty za przygotowanie takiej informacji.
 • #274
  Jarmie
  Level 14  
  Kol. Seas możesz wrzucić na forum plik z pismem do powyższych instytucji, po modyfikacjach powielimy i wyślemy, będzie nas więcej może coś wywalczymy, na razie ucierpiała grupa tzw białostockich prosumentów, ale przy następnym rozliczeniu pokrzywdzonych może być więcej i zabawa w fotowoltaikę pochłonie następne koszty przeznaczone na kompensację złych mocy.
 • Ochrona Domu
 • #275
  Sstalone
  Level 30  
  Jarmie wrote:
  Kol. Seas możesz wrzucić na forum plik z pismem do powyższych instytucji, po modyfikacjach powielimy i wyślemy, będzie nas więcej może coś wywalczymy, na razie ucierpiała grupa tzw białostockich prosumentów, ale przy następnym rozliczeniu pokrzywdzonych może być więcej i zabawa w fotowoltaikę pochłonie następne koszty przeznaczone na kompensację złych mocy.


  Lepiej nie pisać takiego samego pisma, gdyż urzędy przygotują sobie jeden draft, i będą odpowiadać standardowo. Proszę zatem korzystając z takiego draftu wysilić swoją inwencję, większy będzie efekt pism.
 • #276
  Jarmie
  Level 14  
  Napisałem wyraźnie "po modyfikacjach", chodzi o to by podważać i opierać się na jednakowych paragrafach.
 • #277
  Seas
  Level 22  
  Poniżej draft pisma w sprawie energii biernej. Lepiej go nie powielać. Można używać innych argumentów. Jak widzimy z dyskusji, podejście może być różnorodne.
 • #278
  PV_Albert
  Level 20  
  Seas, dzięki za wzór. Jak zwykle dobra robota.
  Fragment "Problem energii biernej pojemnościowej na razie jest problemem prosumentów ze względu na to, że tylko oni korzystają z liczników inteligentnych." jest nie do końca poprawny bo 'zwykłym' odbiorcom też zakładają takie liczniki w ramach pilota czy innych tego typu inicjatyw.
 • #279
  Seas
  Level 22  
  Zgoda, ale już nie wchodziłem w niuanse. Są jednak dwa warunki konieczne: licznik i zła wola SZ
 • #280
  Koczi23
  Level 13  
  U mnie znowu jest inny problem : Nie mogę się doprosić rozliczenia za styczeń -czerwiec 2016.Jak już mnie rozliczyli to w tym tygodniu przysłali mi FV ale za okres 01-01-2016-29.01.2016 :-d zrobili bilansowanie chociaż to dobre .No i nie naliczyli również energii biernej na FV.Podobno w następnym tygodniu mnie rozliczą NARESZCZIE :-D. Pożyjemy zobaczymy.Znajomy z tego samego rejonu dostał normalnie w lipcu FV.
 • #281
  Sstalone
  Level 30  
  Seas wrote:
  Poniżej draft pisma w sprawie energii biernej. Lepiej go nie powielać. Można używać innych argumentów. Jak widzimy z dyskusji, podejście może być różnorodne.


  Dzięki za wkład pracy. Ten draft jest w zasadzie stanowiskiem piszącego. Jeżeli ktoś ma zamiar pisać w swojej konkretnej sprawie, powinien ją opisać, oraz dołączyć posiadane dowody do UOiKK.

  Proponuje do URE wysłać pismo, w którym pytamy w jaki sposób Organ zatwierdza taryfy opłat za energię elektryczną dla PGE S.A. w tym PGE S.A. Białystok oraz czy w swoich decyzjach URE uwzględnił naliczanie opłat za energię bierną dla grupy V odbiorców. Ponadto, prosimy o wyjaśnienie, jak prosumenci powinni być rozliczani w ramach opustów za energię elektryczną przez przedsiębiorstwa energetyczne.

  Po tych odpowiedziach URE, należy wystąpić do URE na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostepnienie kopii dokumentów urzędowych zawierających decyzje o zatwierdzeniu taryf opłat dla PGE S.A., mają 14 dni na udostepnienie, na razie tyle.
 • #282
  Jarmie
  Level 14  
  Dzieki Seas za pismo, jedno sprostowanie opłaty za energię bierną nie pojawiły się (jak pisali wcześniej koledzy) po wymianie liczników na inteligentne lecz dopiero od 1 stycznia 2016.To też jest jakiś argument dlaczego po tej dacie czy ma to związek z nowymi zasadami rozliczania prosumentów (bilansowanie półroczne)?
 • #283
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  PV_Albert wrote:
  jest nie do końca poprawny bo 'zwykłym' odbiorcom też zakładają takie liczniki w ramach pilota czy innych tego typu inicjatyw.


  Żaden "pilot" ani takie podobne. Wymiana liczników jest związana z dyrektywą unijną, która nakłada na wszystkie kraje obowiązek wymiany liczników na elektroniczne do 2020 roku.
  Stąd też ja osobiście prognozuję, że temat powszechnych opłat za energię bierną zacznie być dyskutowany już za niecałe cztery lata. Ale to tylko moje domysły, chociaż to co się dzieje, jakby potwierdzało te przypuszczenia.
 • #284
  zefir7
  Level 13  
  Jak zwykle tylko "polak polakowi umie zgotować ten los"
  zacytowałem cały link - tylko w Polce zdecydowano się wdrażać dyrektywę z drugiej strony "Chory system i ludzie"

  http://www.ure.gov.pl/pl/poradnik-odbiorcy/fa...orcom-w-gospodarstwach-domowych-licznik-.html
  Czym jest i jakie korzyści przynosi odbiorcom w gospodarstwach domowych licznik inteligentny?

  Rozpowszechnienie liczników inteligentnych energii elektrycznej (ang. smart metering) przewiduje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.
  Środki wskazane w ww. Dyrektywie a dotyczące ochrony konsumentów przewidują, iż w przypadku gdy rozpowszechnianie liczników inteligentnych zostanie przez Państwo Członkowskie ocenione pozytywnie, to wówczas do 2020 r. wyposaża się w inteligentne systemy pomiarowe przynajmniej 80% konsumentów.
  W Polityce energetycznej Polski do 2030 r. wskazano na stopniowe wprowadzanie obowiązku stosowania liczników elektronicznych umożliwiających przekazywanie sygnałów cenowych odbiorcom energii.
  Trwające obecnie prace, zmierzające do nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w celu implementacji ww. Dyrektywy definiują pojęcie „licznika inteligentnego” jako zespół urządzeń służących do pomiaru energii elektrycznej oraz do przekazywania informacji pomiarowych za pomocą systemu teleinformatycznego.

  Przewiduje się, że instalacja liczników inteligentnych przyniesie odbiorcom w gospodarstwach domowych wiele korzyści bezpośrednich i pośrednich.
  Korzyści bezpośrednie, to:
  • w wymiarze ekonomicznym:
  Jak się przewiduje tzw. elektroniczne liczniki ze zdalną transmisją danych pozwolą odbiorcom w gospodarstwach domowych zaoszczędzić nawet około 10% wykorzystywanej dziś energii, co w skali roku oznacza wymierne oszczędności na rachunkach gospodarstw domowych.
  • w wymiarze funkcjonalnym:
  1. Bieżąca informacja o zużyciu energii i jej kosztach pomoże odbiorcom w podjęciu decyzji o oszczędzaniu energii, np. poprzez korzystanie z energii w tańszej taryfie nocnej i ograniczaniu korzystania z energii, w godzinach szczytu poboru, gdy jest ona droga.
  2. Inteligentne liczniki umożliwiają stałą i ciągłą wymianę informacji między odbiorcą a sprzedawcą energii w czasie zbliżonym do rzeczywistego poprzez przesył danych z urządzenia.
  3. W kontaktach odbiorcy ze sprzedawcą, odczyty licznika pozwolą odbiorcy dostosować warunki sprzedaży do indywidualnego profilu zużycia przez niego energii.
  4. Zmiana sprzedawcy energii powinna przebiegać szybciej.
  • w wymiarze użytkowym:
  1. Odbiorca ma możliwość śledzenia na bieżąco, jak poszczególne urządzenia domowe wpływają na zużycie energii. Warto zatem wiedzieć, co tak naprawdę generuje największe jej zużycie w domu czy mieszkaniu - a to pokażą cyfry na liczniku po podłączeniu urządzeń AGD, np. pralki lub zmywarki, czy choćby zaobserwowanie zmieniających się liczb na liczniku przy włączonych urządzeniach elektronicznych w trybie czuwania.
  2. Odbiorca nie musi przebywać w domu podczas odczytu licznika.
  • w wymiarze edukacyjnym:
  1. Czytelna informacja „z licznika” ułatwi odbiorcom czytanie i porównywanie taryf sprzedawców energii.
  2. Liczniki inteligentne nie oszczędzą energii za odbiorcę, lecz pomogą w świadomym gospodarowaniu nią, a tym samym i wydatkami. Dysponując aktualnymi informacjami „z liczników” odbiorca ma szansę zmienić swoje przyzwyczajenia, na takie dzięki którym zmniejszy zużycie energii i ograniczy wydatki.
  • w wymiarze ochrony środowiska:
  Odbiorca, poprzez racjonale zarządzanie energią w domu przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystanie energii przez gospodarstwo domowe, a dalej – ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu oraz redukcji emisji CO².
  Korzyści pośrednie - to korzyści przede wszystkim ekonomiczne wynikające z ograniczenia kosztów taryf dystrybucyjnych i cen energii elektrycznej.


  Data publikacji : 21.06.2012
 • #285
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Tia... Odbiorca energii zaoszczędzi, dysponując pełną informacją...

  Za dawnych czasów pracowałem w firmie produkującej sprzęt wojskowy i, jak to się zdarza, trafiały się reklamacje, bo udzielaliśmy wojsku 5-letniej gwarancji. Jakież było moje zdziwienie, kiedy pierwszy raz zostałem członkiem zespołu rozpatrującego reklamację i wyciągnąłem od biednego kapitana z jednostki wojskowej, że fabryczna instrukcja eksploatacji jest u nich dokumentem... ściśle tajnym, przechowywanym w tajnej kancelarii!!! Żaden żołnierz z obsługi nie widział jej nigdy na oczy!!!

  Ale mieliśmy w firmie ubaw, wojsko nie miało już szans, aby uznawać im reklamacje.
 • #286
  Seas
  Level 22  
  Zabawne, koledzy z PGE wpierw przysłali rozliczenie za I polowę 2016 z netowaniem energii, a dzisiaj przysłali nowe bez netowania, czyli dla OK, który nie jest prosumentem.
 • #287
  wataszka
  Level 10  
  Może na forum jest osoba z wykształceniem prawniczym i pomoże w zredagowaniu zgłoszenia/doniesienia do prokuratury i CBA na podstawie

  Art. 287. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  Na rachunkach prosumentów z terenu PGE Białystok przy okazji rozliczeń za I połowę br. pojawiły się dodatkowe opłaty za energię bierną pojemnościową.

  Uzasadnienie pobierania opłat za energię pojemnościową rzecznika PGE :
  – Opłaty za energię bierną pojemnościową wynikają wprost z Taryfy Operatora, punkt 3.4 Taryfy PGE Dystrybucja. Oprócz odbiorców zasilanych z sieci o napięciu wysokim (WN) i średnim (SN), opłatami tymi mogą być obciążani również odbiorcy zasilani z sieci niskich napięć (nN), o ile użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym. Rozliczenia dla prosumentów Spółka Obrotu prowadzi na podstawie danych pomiarowych udostępnionych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. W tych przypadkach, gdzie udostępniono dane pomiarowe dotyczące opłat za energię bierną, i wskazują one na to, że pobór energii biernej miał miejsce, Spółka Obrotu opłaty za tę energię wprowadziła do rozliczeń z prosumentami – komentuje Agnieszka Szczekala z PGE Obrót.

  Opłat za energię bierną pojemnościową nalicza jedynie oddział Białystok.
  Powszechnie wiadomo, iż zamontowane u prosumentów liczniki "inteligentne" we wszystkich oddziałach PGE jak i u pozostałych operatorów mają możliwość rejestrowania danych pomiarowych dotyczące opłat za energię bierną w tym pojemnościową. W związku z powyższym jeżeli PGE odział Białystok (OSD) udostępnia takie dane a Spółka Obrotu "zgodnie z obowiązującym prawem" nalicza opłatę to osoby w innych oddziałach i spółkach mające identyczne możliwości techniczne jak OSD o. Białystok odpowiedzialne za udostępnienie takich danych spółkom obrotu jeśli tego nie robią to Art. 287. § 1 od 3 miesięcy do lat 5:)

  a jeżeli Obrót nalicza opłaty bez podstawy prawnej to ten sam Art. 287. § 1 :)

  albo Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  A że każdy obywatel ma obowiązek podzielić się z organami ścigania wiedzą na temat możliwości popełnienia przestępstwa to poza prokuraturą - tu żalić się mogą zapewne poszkodowani klienci PGE jak i udziałowcy bo to spółka giełdowa (niestety nie mam ani jednej ich akcji): ) też CBA powinna się tym zająć bo to przekręt na wielką skalę a PGE to strategiczna Spółka Skarbu Państwa
  Z analizy tego przypadku wynika, że ktoś tu musi za ten bałagan odpowiedzieć albo obrót albo dystrybucja . Prawo jest jedno dla wszystkich a umowy prosumenckie identyczne.
  Może ktoś to ogarnie profesjonalnie
 • #288
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  wataszka wrote:
  Może na forum jest osoba z wykształceniem prawniczym i pomoże


  Koledzy, nauczcie się korzystać z pomocy Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta. Siedzą na ciepłych posadkach, pierdzą w stołki, niech się wezmą do dzieła. Oni są od tego bezpłatnie!!!
 • #289
  wataszka
  Level 10  
  retrofood wrote:
  Siedzą na ciepłych posadkach, pierdzą w stołki

  Się zgadzam całkowicie :) Dlatego też niski mój poziom zaufania do takich urzędników. Dodatkowo brak czasu by się plątać po biurach i tłumaczyć gościowi, który potraktuje mnie jak intruza zabierającego mu cenny czas między kolejną kawą a herbatą co mnie boli. Na forum są ludzie którzy czują :) temat i ich sugestie będą bardzo cenne a ja w końcu kiedyś znajdę czas by po raz pierwszy w życiu napisać donoś :) . Może też się zmobilizuję by jednak skonsultować to z Rzecznikiem - dzięki sugestii @retrofood
 • #290
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Jak mu będziesz siedział na głowie to się weźmie solidnie do roboty żebyś już sobie poszedł! :D
 • #291
  Sstalone
  Level 30  
  Kolego @wataszka, jest też ustawa o finansach publicznych, prawo handlowe które nakazuje działać w interesie przedsiębiorstwa i Skarbu Państwa. Dlatego taki donos uważam za strzelenie sobie w stopę :), ponieważ zaraz tez inni będą płacić. Należy się skupić na tym, że to nam, poszczególnym osobom robią szkodę. Wystarczy że ludzie będą za tym chodzić, pisać tak jak pisze kolega @retrofood, a uznają że "skórka jest nie warta wyprawki".
 • #292
  206cc
  Level 16  
  wataszka wrote:
  retrofood wrote:
  Siedzą na ciepłych posadkach, pierdzą w stołki

  Się zgadzam całkowicie :) Dlatego też niski mój poziom zaufania do takich urzędników. Dodatkowo brak czasu by się plątać po biurach i tłumaczyć gościowi, który potraktuje mnie jak intruza zabierającego mu cenny czas między kolejną kawą a herbatą co mnie boli. Na forum są ludzie którzy czują :) temat i ich sugestie będą bardzo cenne a ja w końcu kiedyś znajdę czas by po raz pierwszy w życiu napisać donoś :) . Może też się zmobilizuję by jednak skonsultować to z Rzecznikiem - dzięki sugestii @retrofood


  Koledzy zapewniam ze powiatowi rzecznicy praw konsumenta pomogą. Mam kolegę na tym stanowisku u nas w mieścinie i wstępnie mówiłem mu o problemach z operatorami energetycznymi. Zapewniał ze temat jest znany jeśli chodzi w ogole o Operatorów Energetycznych. Warto wiec udać się do takiego rzecznika i na pewno pomoże :)
 • #293
  zbich70
  Level 43  
  Sstalone wrote:
  Wystarczy że ludzie będą za tym chodzić, pisać

  Jest też inny pokrewny temat wart przejrzenia -> Link.
  Tam też ludzie wkurzyli się na bezprawne działania OSD w naliczaniu opłat za tzw. "taryfę budowlaną".
  O efektach można poczytać.

  Co ciekawe, w tym i tamtym wątku niechlubny prym wiedzie Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Tak się składa, że ten sam operator teraz nęka prosumentów energią bierną.
  Przypadek to, czy celowe działanie... ?
 • #294
  kriss032
  Level 20  
  PGE stawia prosumentów przed faktem dokonanym. PGE Białystok wystawia rachunki za pierwsze półrocze dopiero teraz bez wcześniejszych powiadomień o naliczaniu energii biernej . Gdyby podano informację że od nowego roku naliczana zostaje energia bierna można by zabezpieczyć instalację lub podjąć inne decyzje.
 • #295
  zefir7
  Level 13  
  kriss032 - słuszna uwaga.
  Działanie przez zaskoczenie – to jest metoda.
  Usuniecie energii biernej indukcyjnej z pompy ciepła – wymagało 31 dni i kosztowało 3 x7 = 21 zł - na poznanie problematyki energii biernej, kompensacji, nie mówiąc o sprawach prawnych, finansowych i wydobyciu informacji z PGE itp..
  Nadmieniam że jestem mechanikiem, a nie elektrykiem.
  Sprawa jest prosta jak włożenie wtyczki do gniazdka.
  Ale widać PGE nie do tych celów służy. Wystarczyło by wysłać proste pismo zrozumiałe dla laika bez paragrafów i „dupereli z umowy” – co, jak, za ile przy biernej, i co to bierna, przed 1 stycznia 2016 - i po sprawie.
  Kreowanie podstawowej wiedzy w społeczeństwie „nie”, ale wydanie 35 czy 40 milionów na promocje na stadionie Arena czy Narodowym to „tak”.
 • #296
  Krzysztof Reszka
  Moderator of Electrical engineering
  Ja mam pomysł może ci koledzy co ich spotkało te przykre doświadczenie o płaceniu za moc bierną wyślą pismo do URE z zapytaniem o prawne rozwiązanie tej kwestii tu już jeden kolega wspominał o tym . Zdarza się tak ze tak takie urzędy biorą w obronę drobnych interesantów.
 • #297
  elezibi
  Level 17  
  Witam

  Ciekawy wątek

  Jak to jest z tą energią oddaną pojemnościową ?
  To nie zależy od tego jak sieć obciąża falownik?
  (np. u sąsiada grzałki w bojlerze to obciąży prawie samą czynna
  jak zapnie silnik to dojdzie obciążenie indukcyjne,
  a jak jakiś chiński inwerter to przywali obciążeniem pojemnościowym)
  Czy jak obciążenie z sieci ma charakter pojemnościowy jest naliczana przez licznik "oddana energia pojemnościowa"
  i pobierane opłaty za wprowadzoną energię pojemnościową?

  Czy to tak działa?
  Jeżeli tak to czy właściciel sieci nie powinien zapłacić za "złe" obciążanie produkującego energię ?

  Jak bredzę to oświećcie mnie.
 • #298
  zbich70
  Level 43  
  elezibi wrote:
  Czy to tak działa?

  Strona piąta tego wątku, od postu #125 próbuję to wyjaśnić.
 • #299
  PV_Albert
  Level 20  
  Zbich70, skoro wracamy do podstaw to jeszcze raz zapytam bo w sumie nie odpowiedziałeś, a na pewno jako praktyk to wiesz.
  Praktyczna sytuacja:
  50 domków jednorodzinnych (przewaga energii indykcyjnej)
  1 generator pv 5KWp (energia pojemnościowa)
  Czy to zmniejszy udział energii biernej na tej magistrali?
  Napisałeś wcześniej: "Tak, neutralizujesz. Ale tylko gdy sieć jest "kwasowa". Ale gdy w obrębie sieci lokalnej "ciecz" będzie już wystarczająco zneutralizowana...".
  Zdaje się, że w 99% takich osiedli generuje moc bierną indukcyjną i wstawienie falownika jest w 99% korzystne dla sieci NN.
  Możesz napisać ile i jaki jest udział energii biernej (typowo dla osiedli) w sieci NN? Szukałem tej informacji, ale za mało czasu mogę na to przeznaczyć.
 • #300
  zbich70
  Level 43  
  PV_Albert wrote:
  Możesz napisać ile i jaki jest udział energii biernej (typowo dla osiedli) w sieci NN?

  Nie mam dostępu do tych danych, sami operatorzy nie wiedzą dokładnie co dzieje się w sieci nn.
  Opomiarowani są odbiorcy, potem jest "dziura" i dopiero stacje WN/SN i wyżej są dobrze monitorowane.
  Zapchanie tej dziury jest obecnie realizowane systemem AMI.
  Ale czy ten system dopiero raczkuje, czy już wchodzi w dorosłość - tego nie wiem.
  Wiem tylko, że jest presja i zabudowa AMI ma bardzo wysoki priorytet.

  Jedno jest pewne - jeśli OSD będzie dokładnie wiedział jaki jest rozpływ mocy czynnej i biernej w sieci nn, to może coś z tym zrobić.

  Ale nie zrobi... dopóki przepisy prawa tego nie wymuszą...
  Póki co prawo pozwala na Qi z tgφ<0,4 , ale Qc jest płatna od każdej kvarh.

  Problem polega na tym, że w świetle prawa tylko odbiorcy z taryf C2x mogą być obciążani za Qi i Qc. Tymczasem PGE oddział Białystok wychodzi przed szereg i...
  mamy problem.